Sørreisaveien i Sørreisa

Sørreisaveien er ein veg i Sørreisa kommune.

Det er 91 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 4 til 809.

Adressene i Sørreisaveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Sørreisaveien 4-5, 7, 9, 11, 13, 16, 21, 24-25, 29, 33, 47, 49, 55, 59, 63-64, 66, 68-69, 71, 75, 77, 81, 83, 87, 91, 103, 105, 110, 117, 119, 121, 124-126, 146, 150, 152, 207, 209, 213, 215, 233, 238, 240, 243, 247, 251, 255, 265, 267, 277, 305, 341, 345, 347, 349, 351, 353, 357, 413, 425, 429, 431, 437, 475, 477, 493, 517, 535, 545, 549, 551, 554, 558, 560, 562-563, 567, 569, 571-572, 5769310 SØRREISA
Sørreisaveien 773, 777, 781, 783, 807, 8099309 FINNSNES

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Sørreisaveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørreisaveien 4 9310 SØRREISA 69.1604, 18.1461 13 / 38
Sørreisaveien 5 9310 SØRREISA 69.1615, 18.1488 13 / 13
Sørreisaveien 7 9310 SØRREISA 69.1607, 18.1474 13 / 34
Sørreisaveien 9 9310 SØRREISA 69.1607, 18.1464 13 / 33
Sørreisaveien 11 9310 SØRREISA 69.1609, 18.1448 13 / 112
Sørreisaveien 13 9310 SØRREISA 69.1610, 18.1440 13 / 113
Sørreisaveien 16 9310 SØRREISA 69.1604, 18.1432 13 / 15
Sørreisaveien 21 9310 SØRREISA 69.1612, 18.1409 13 / 110
Sørreisaveien 24 9310 SØRREISA 69.1602, 18.1410 13 / 23
Sørreisaveien 25 9310 SØRREISA 69.1611, 18.1398 13 / 115
Sørreisaveien 29 9310 SØRREISA 69.1616, 18.1363 13 / 56
Sørreisaveien 33 9310 SØRREISA 69.1613, 18.1377 13 / 60
Sørreisaveien 47 9310 SØRREISA 69.1610, 18.1369 13 / 45
Sørreisaveien 49 9310 SØRREISA 69.1610, 18.1359 13 / 84
Sørreisaveien 55 9310 SØRREISA 69.1610, 18.1348 13 / 71
Sørreisaveien 59 9310 SØRREISA 69.1611, 18.1330 13 / 31
Sørreisaveien 63 9310 SØRREISA 69.1618, 18.1347 13 / 85
Sørreisaveien 64 9310 SØRREISA 69.1600, 18.1316 13 / 21
Sørreisaveien 66 9310 SØRREISA 69.1595, 18.1307 13 / 61
Sørreisaveien 68 9310 SØRREISA 69.1596, 18.1301 13 / 10
Sørreisaveien 69 9310 SØRREISA 69.1607, 18.1309 13 / 52
Sørreisaveien 71 9310 SØRREISA 69.1610, 18.1308 13 / 67
Sørreisaveien 75 9310 SØRREISA 69.1612, 18.1279 13 / 53
Sørreisaveien 77 9310 SØRREISA 69.1618, 18.1283 13 / 73
Sørreisaveien 81 9310 SØRREISA 69.1615, 18.1269 13 / 43
Sørreisaveien 83 9310 SØRREISA 69.1616, 18.1259 13 / 57
Sørreisaveien 87 9310 SØRREISA 69.1609, 18.1261 13 / 37
Sørreisaveien 91 9310 SØRREISA 69.1609, 18.1248 13 / 44
Sørreisaveien 103 9310 SØRREISA 69.1613, 18.1231 13 / 97
Sørreisaveien 105 9310 SØRREISA 69.1616, 18.1237 13 / 63
Sørreisaveien 110 9310 SØRREISA 69.1610, 18.1201 13 / 107
Sørreisaveien 117 9310 SØRREISA 69.1620, 18.1195 13 / 28
Sørreisaveien 119 9310 SØRREISA 69.1626, 18.1197 13 / 74
Sørreisaveien 121 9310 SØRREISA 69.1631, 18.1196 13 / 62
Sørreisaveien 124 9310 SØRREISA 69.1621, 18.1162 13 / 58
Sørreisaveien 125 9310 SØRREISA 69.1623, 18.1177 13 / 42
Sørreisaveien 126 9310 SØRREISA 69.1625, 18.1165 13 / 3
Sørreisaveien 146 9310 SØRREISA 69.1632, 18.1165 13 / 17
Sørreisaveien 150 9310 SØRREISA 69.1641, 18.1167 5 / 15
Sørreisaveien 152 9310 SØRREISA 69.1643, 18.1166 5 / 29
Sørreisaveien 207 9310 SØRREISA 69.1690, 18.1170 5 / 53
Sørreisaveien 209 9310 SØRREISA 69.1693, 18.1172 5 / 41
Sørreisaveien 213 9310 SØRREISA 69.1701, 18.1170 5 / 25
Sørreisaveien 215 9310 SØRREISA 69.1704, 18.1182 5 / 66
Sørreisaveien 233 9310 SØRREISA 69.1713, 18.1144 5 / 16
Sørreisaveien 238 9310 SØRREISA 69.1717, 18.1131 5 / 31
Sørreisaveien 240 9310 SØRREISA 69.1719, 18.1126 5 / 37
Sørreisaveien 243 9310 SØRREISA 69.1720, 18.1138 5 / 17
Sørreisaveien 247 9310 SØRREISA 69.1730, 18.1147 5 / 42
Sørreisaveien 251 9310 SØRREISA 69.1732, 18.1130 3 / 13
Sørreisaveien 255 9310 SØRREISA 69.1740, 18.1115 3 / 52
Sørreisaveien 265 9310 SØRREISA 69.1738, 18.1089 3 / 30
Sørreisaveien 267 9310 SØRREISA 69.1738, 18.1079 3 / 9
Sørreisaveien 277 9310 SØRREISA 69.1748, 18.1062 3 / 33
Sørreisaveien 305 9310 SØRREISA 69.1746, 18.0986 3 / 18
Sørreisaveien 341 9310 SØRREISA 69.1744, 18.0917 3 / 7
Sørreisaveien 345 9310 SØRREISA 69.1744, 18.0896 3 / 24
Sørreisaveien 347 9310 SØRREISA 69.1747, 18.0897 3 / 31
Sørreisaveien 349 9310 SØRREISA 69.1743, 18.0888 3 / 25
Sørreisaveien 351 9310 SØRREISA 69.1742, 18.0875 3 / 36
Sørreisaveien 353 9310 SØRREISA 69.1744, 18.0872 3 / 27
Sørreisaveien 357 9310 SØRREISA 69.1747, 18.0855 3 / 51
Sørreisaveien 413 9310 SØRREISA 69.1778, 18.0783 3 / 11
Sørreisaveien 425 9310 SØRREISA 69.1780, 18.0756 2 / 3
Sørreisaveien 429 9310 SØRREISA 69.1787, 18.0746 2 / 42
Sørreisaveien 431 9310 SØRREISA 69.1781, 18.0738 2 / 12
Sørreisaveien 437 9310 SØRREISA 69.1783, 18.0723 2 / 16
Sørreisaveien 475 9310 SØRREISA 69.1791, 18.0629 2 / 81
Sørreisaveien 477 9310 SØRREISA 69.1792, 18.0619 2 / 14
Sørreisaveien 493 9310 SØRREISA 69.1794, 18.0598 2 / 9
Sørreisaveien 517 9310 SØRREISA 69.1818, 18.0583 2 / 10
Sørreisaveien 535 9310 SØRREISA 69.1830, 18.0563 2 / 32
Sørreisaveien 545 9310 SØRREISA 69.1837, 18.0557 2 / 45
Sørreisaveien 549 9310 SØRREISA 69.1841, 18.0556 2 / 22
Sørreisaveien 551 9310 SØRREISA 69.1844, 18.0552 2 / 31
Sørreisaveien 554 9310 SØRREISA 69.1844, 18.0535 2 / 40
Sørreisaveien 558 9310 SØRREISA 69.1841, 18.0529 2 / 41
Sørreisaveien 560 9310 SØRREISA 69.1843, 18.0528 2 / 39
Sørreisaveien 562 9310 SØRREISA 69.1848, 18.0535 2 / 38
Sørreisaveien 563 9310 SØRREISA 69.1856, 18.0567 2 / 71
Sørreisaveien 567 9310 SØRREISA 69.1857, 18.0555 2 / 84
Sørreisaveien 569 9310 SØRREISA 69.1855, 18.0553 2 / 74
Sørreisaveien 571 9310 SØRREISA 69.1850, 18.0552 2 / 36
Sørreisaveien 572 9310 SØRREISA 69.1854, 18.0536 2 / 25
Sørreisaveien 576 9310 SØRREISA 69.1861, 18.0537 2 / 18
Sørreisaveien 773 9309 FINNSNES 69.2020, 18.0682 1 / 66
Sørreisaveien 777 9309 FINNSNES 69.2024, 18.0685 1 / 10
Sørreisaveien 781 9309 FINNSNES 69.2031, 18.0681 1 / 81
Sørreisaveien 783 9309 FINNSNES 69.2034, 18.0679 1 / 32
Sørreisaveien 807 9309 FINNSNES 69.2052, 18.0677 1 / 156
Sørreisaveien 809 9309 FINNSNES 69.2051, 18.0687 1 / 9

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.