Sørsidevegen i Luster

Sørsidevegen er ein veg i Luster kommune.

Det er 120 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 29 til 3468.

Adressene i Sørsidevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Sørsidevegen 29, 35-36, 39-40, 54, 70, 107, 113, 115, 571, 575, 590, 595-596, 598, 612, 614, 618, 692, 696, 698, 724, 726, 733, 873, 875, 910, 912, 923, 955, 1012, 1016, 1025, 1027, 1036, 1040, 1050, 1052, 1056, 1068, 1072, 1079-1081, 1094, 1096, 1106, 1112, 1158, 1167, 1181, 1310, 1314, 1424, 1622, 1624, 1626, 1640, 1680, 1682, 1684, 1686, 1688, 1754, 1756, 1773, 1780, 1834, 1840, 1866, 1868, 1870, 1872, 1980-1981, 1994, 1996, 2000, 2067, 2070, 2086, 2110, 2122, 2124, 2126, 2172, 2191, 2193, 2246, 2248, 2286, 2293, 2337, 2401, 2415, 2575, 2577, 2616, 2618, 2628, 3363, 3365, 3440, 3443, 3447, 3449, 3463, 34686876 SKJOLDEN
Sørsidevegen 2955, 2971, 2973, 2981, 2987, 3000-3002, 3015, 3047, 30756870 ORNES

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Sørsidevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørsidevegen 29 6876 SKJOLDEN 61.4884, 7.5998 17 / 40
Sørsidevegen 35 6876 SKJOLDEN 61.4880, 7.5998 17 / 37
Sørsidevegen 36 6876 SKJOLDEN 61.4875, 7.6003 17 / 21
Sørsidevegen 39 6876 SKJOLDEN 61.4876, 7.5996 17 / 15
Sørsidevegen 40 6876 SKJOLDEN 61.4870, 7.6003 17 / 38
Sørsidevegen 54 6876 SKJOLDEN 61.4864, 7.6007 17 / 25
Sørsidevegen 70 6876 SKJOLDEN 61.4857, 7.6011 17 / 43
Sørsidevegen 107 6876 SKJOLDEN 61.4824, 7.5945 17 / 31
Sørsidevegen 113 6876 SKJOLDEN 61.4822, 7.5939 17 / 31
Sørsidevegen 115 6876 SKJOLDEN 61.4820, 7.5924 17 / 45
Sørsidevegen 571 6876 SKJOLDEN 61.4523, 7.5436 61 / 4
Sørsidevegen 575 6876 SKJOLDEN 61.4520, 7.5427 61 / 3
Sørsidevegen 590 6876 SKJOLDEN 61.4510, 7.5412 28 / 7
Sørsidevegen 595 6876 SKJOLDEN 61.4513, 7.5394 28 / 6
Sørsidevegen 596 6876 SKJOLDEN 61.4511, 7.5389 28 / 6
Sørsidevegen 598 6876 SKJOLDEN 61.4506, 7.5399 28 / 6
Sørsidevegen 612 6876 SKJOLDEN 61.4500, 7.5331 61 / 6
Sørsidevegen 614 6876 SKJOLDEN 61.4499, 7.5329 61 / 6
Sørsidevegen 618 6876 SKJOLDEN 61.4503, 7.5334 61 / 7
Sørsidevegen 692 6876 SKJOLDEN 61.4486, 7.5228 60 / 7
Sørsidevegen 696 6876 SKJOLDEN 61.4482, 7.5188 60 / 2
Sørsidevegen 698 6876 SKJOLDEN 61.4487, 7.5199 60 / 1
Sørsidevegen 724 6876 SKJOLDEN 61.4477, 7.5181 60 / 6
Sørsidevegen 726 6876 SKJOLDEN 61.4476, 7.5175 60 / 5
Sørsidevegen 733 6876 SKJOLDEN 61.4482, 7.5175 60 / 4
Sørsidevegen 873 6876 SKJOLDEN 61.4374, 7.4998 59 / 1
Sørsidevegen 875 6876 SKJOLDEN 61.4372, 7.4994 59 / 1
Sørsidevegen 910 6876 SKJOLDEN 61.4349, 7.4979 59 / 2
Sørsidevegen 912 6876 SKJOLDEN 61.4346, 7.4978 59 / 2
Sørsidevegen 923 6876 SKJOLDEN 61.4335, 7.4965 59 / 4
Sørsidevegen 955 6876 SKJOLDEN 61.4308, 7.4945 58 / 9
Sørsidevegen 1012 6876 SKJOLDEN 61.4269, 7.4957 58 / 13
Sørsidevegen 1016 6876 SKJOLDEN 61.4263, 7.4956 58 / 16
Sørsidevegen 1025 6876 SKJOLDEN 61.4252, 7.4943 58 / 1
Sørsidevegen 1027 6876 SKJOLDEN 61.4249, 7.4933 58 / 1
Sørsidevegen 1036 6876 SKJOLDEN 61.4244, 7.4936 58 / 4
Sørsidevegen 1040 6876 SKJOLDEN 61.4238, 7.4932 58 / 17
Sørsidevegen 1050 6876 SKJOLDEN 61.4232, 7.4927 58 / 3
Sørsidevegen 1052 6876 SKJOLDEN 61.4231, 7.4923 58 / 5
Sørsidevegen 1056 6876 SKJOLDEN 61.4225, 7.4919 57 / 6
Sørsidevegen 1068 6876 SKJOLDEN 61.4214, 7.4910 57 / 2
Sørsidevegen 1072 6876 SKJOLDEN 61.4204, 7.4925 57 / 9
Sørsidevegen 1079 6876 SKJOLDEN 61.4210, 7.4896 57 / 11
Sørsidevegen 1080 6876 SKJOLDEN 61.4210, 7.4917 57 / 10
Sørsidevegen 1081 6876 SKJOLDEN 61.4210, 7.4881 57 / 2
Sørsidevegen 1094 6876 SKJOLDEN 61.4193, 7.4908 57 / 1
Sørsidevegen 1096 6876 SKJOLDEN 61.4196, 7.4910 57 / 1
Sørsidevegen 1106 6876 SKJOLDEN 61.4177, 7.4911 57 / 26
Sørsidevegen 1112 6876 SKJOLDEN 61.4177, 7.4905 57 / 27
Sørsidevegen 1158 6876 SKJOLDEN 61.4147, 7.4896 57 / 17
Sørsidevegen 1167 6876 SKJOLDEN 61.4122, 7.4893 57 / 14
Sørsidevegen 1181 6876 SKJOLDEN 61.4115, 7.4889 57 / 7
Sørsidevegen 1310 6876 SKJOLDEN 61.4025, 7.4740 54 / 35
Sørsidevegen 1314 6876 SKJOLDEN 61.4020, 7.4727 54 / 4
Sørsidevegen 1424 6876 SKJOLDEN 61.3985, 7.4552 54 / 2
Sørsidevegen 1622 6876 SKJOLDEN 61.3859, 7.4294 64 / 3
Sørsidevegen 1624 6876 SKJOLDEN 61.3868, 7.4302 64 / 3
Sørsidevegen 1626 6876 SKJOLDEN 61.3869, 7.4304 64 / 11
Sørsidevegen 1640 6876 SKJOLDEN 61.3867, 7.4286 64 / 2
Sørsidevegen 1680 6876 SKJOLDEN 61.3848, 7.4278 64 / 4
Sørsidevegen 1682 6876 SKJOLDEN 61.3843, 7.4262 64 / 1
Sørsidevegen 1684 6876 SKJOLDEN 61.3841, 7.4260 64 / 1
Sørsidevegen 1686 6876 SKJOLDEN 61.3833, 7.4243 64 / 12
Sørsidevegen 1688 6876 SKJOLDEN 61.3836, 7.4230 64 / 14
Sørsidevegen 1754 6876 SKJOLDEN 61.3796, 7.4165 65 / 1
Sørsidevegen 1756 6876 SKJOLDEN 61.3794, 7.4164 65 / 1
Sørsidevegen 1773 6876 SKJOLDEN 61.3775, 7.4149 65 / 9
Sørsidevegen 1780 6876 SKJOLDEN 61.3768, 7.4150 65 / 3
Sørsidevegen 1834 6876 SKJOLDEN 61.3721, 7.4131 65 / 6
Sørsidevegen 1840 6876 SKJOLDEN 61.3715, 7.4109 66 / 3
Sørsidevegen 1866 6876 SKJOLDEN 61.3693, 7.4089 66 / 2
Sørsidevegen 1868 6876 SKJOLDEN 61.3685, 7.4076 66 / 1
Sørsidevegen 1870 6876 SKJOLDEN 61.3683, 7.4064 66 / 1
Sørsidevegen 1872 6876 SKJOLDEN 61.3685, 7.4070 66 / 1
Sørsidevegen 1980 6876 SKJOLDEN 61.3610, 7.4016 68 / 5
Sørsidevegen 1981 6876 SKJOLDEN 61.3607, 7.3999 68 / 3
Sørsidevegen 1994 6876 SKJOLDEN 61.3594, 7.3997 68 / 3
Sørsidevegen 1996 6876 SKJOLDEN 61.3596, 7.3997 68 / 3
Sørsidevegen 2000 6876 SKJOLDEN 61.3591, 7.3991 67 / 4
Sørsidevegen 2067 6876 SKJOLDEN 61.3542, 7.3927 67 / 2
Sørsidevegen 2070 6876 SKJOLDEN 61.3540, 7.3931 67 / 3
Sørsidevegen 2086 6876 SKJOLDEN 61.3525, 7.3949 69 / 11
Sørsidevegen 2110 6876 SKJOLDEN 61.3503, 7.3959 69 / 2
Sørsidevegen 2122 6876 SKJOLDEN 61.3499, 7.3946 182 / 32
Sørsidevegen 2124 6876 SKJOLDEN 61.3494, 7.3942 182 / 33
Sørsidevegen 2126 6876 SKJOLDEN 61.3490, 7.3938 182 / 8
Sørsidevegen 2172 6876 SKJOLDEN 61.3486, 7.3972 182 / 6
Sørsidevegen 2191 6876 SKJOLDEN 61.3475, 7.3942 182 / 30
Sørsidevegen 2193 6876 SKJOLDEN 61.3462, 7.3951 182 / 12
Sørsidevegen 2246 6876 SKJOLDEN 61.3429, 7.3984 182 / 1
Sørsidevegen 2248 6876 SKJOLDEN 61.3422, 7.3989 182 / 1
Sørsidevegen 2286 6876 SKJOLDEN 61.3385, 7.3975 182 / 23
Sørsidevegen 2293 6876 SKJOLDEN 61.3384, 7.3964 182 / 29
Sørsidevegen 2337 6876 SKJOLDEN 61.3343, 7.3930 182 / 27
Sørsidevegen 2401 6876 SKJOLDEN 61.3295, 7.3890 182 / 9
Sørsidevegen 2415 6876 SKJOLDEN 61.3285, 7.3865 182 / 9
Sørsidevegen 2575 6876 SKJOLDEN 61.3169, 7.3683 182 / 15
Sørsidevegen 2577 6876 SKJOLDEN 61.3170, 7.3682 182 / 15
Sørsidevegen 2616 6876 SKJOLDEN 61.3146, 7.3643 182 / 4
Sørsidevegen 2618 6876 SKJOLDEN 61.3145, 7.3629 182 / 4
Sørsidevegen 2628 6876 SKJOLDEN 61.3142, 7.3624 183 / 75
Sørsidevegen 2955 6870 ORNES 61.2966, 7.3136 183 / 49
Sørsidevegen 2971 6870 ORNES 61.2961, 7.3154 183 / 18
Sørsidevegen 2973 6870 ORNES 61.2957, 7.3166 183 / 53
Sørsidevegen 2981 6870 ORNES 61.2951, 7.3172 183 / 81
Sørsidevegen 2987 6870 ORNES 61.2949, 7.3188 183 / 29
Sørsidevegen 3000 6870 ORNES 61.2947, 7.3207 183 / 89
Sørsidevegen 3001 6870 ORNES 61.2945, 7.3195 183 / 68
Sørsidevegen 3002 6870 ORNES 61.2945, 7.3211 183 / 90
Sørsidevegen 3015 6870 ORNES 61.2936, 7.3210 183 / 74
Sørsidevegen 3047 6870 ORNES 61.2907, 7.3259 183 / 56
Sørsidevegen 3075 6870 ORNES 61.2903, 7.3248 183 / 16
Sørsidevegen 3363 6876 SKJOLDEN 61.2726, 7.3622 183 / 37
Sørsidevegen 3365 6876 SKJOLDEN 61.2723, 7.3636 183 / 37
Sørsidevegen 3440 6876 SKJOLDEN 61.2702, 7.3784 183 / 85
Sørsidevegen 3443 6876 SKJOLDEN 61.2706, 7.3748 183 / 43
Sørsidevegen 3447 6876 SKJOLDEN 61.2701, 7.3763 183 / 4
Sørsidevegen 3449 6876 SKJOLDEN 61.2699, 7.3767 183 / 4
Sørsidevegen 3463 6876 SKJOLDEN 61.2692, 7.3771 183 / 41
Sørsidevegen 3468 6876 SKJOLDEN 61.2676, 7.3793 183 / 82

Sørsidevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 5 norske kommunar som heiter Sørsidevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Sørsidevegen 30‑664 5961
Sørsidevegen 7‑5542 5962
Sørsidevegen 121‑1346 6408, 6445
Sørsidevegen 29‑3468 6870, 6876
Stjørdal Sørsidevegen 24‑1054 7514, 7517, 7520

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.