Sørsidevegen i Stjørdal

Sørsidevegen er ein veg i Stjørdal kommune.

Det er 162 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 24 til 1054.

Adressene i Sørsidevegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Sørsidevegen 24, 53, 55, 57-59, 61, 69, 82, 87, 89, 91, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 146-149, 164-165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 216, 218, 220, 222, 224, 240, 315, 317, 322, 324, 326, 3377517 HELL
Sørsidevegen 342, 431, 433-435, 454, 456, 458, 460, 476, 478, 480, 482, 489, 491, 554, 556, 594, 596, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 671, 677, 679, 699, 712-716, 718, 720-723, 725, 727, 729, 731, 744, 752, 769-771, 774-778, 780-783, 785, 787, 7957514 STJØRDAL
Sørsidevegen 885, 887, 889, 891, 893, 895, 933, 935, 947, 949, 957, 959, 961-962, 964, 974-977, 979-980, 982, 984, 986, 994, 996-1000, 1002, 1004-1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1030, 1032, 1038, 1040, 1042, 1050, 10547520 HEGRA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Sørsidevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørsidevegen 24 7517 HELL 63.4439, 10.9278 162 / 108
Sørsidevegen 53 7517 HELL 63.4444, 10.9328 159 / 7
Sørsidevegen 55 7517 HELL 63.4455, 10.9304 161 / 1
Sørsidevegen 57 7517 HELL 63.4456, 10.9300 161 / 1
Sørsidevegen 58 7517 HELL 63.4439, 10.9350 159 / 1
Sørsidevegen 59 7517 HELL 63.4464, 10.9319 160 / 2
Sørsidevegen 61 7517 HELL 63.4447, 10.9340 159 / 18
Sørsidevegen 69 7517 HELL 63.4451, 10.9363 159 / 6
Sørsidevegen 82 7517 HELL 63.4436, 10.9408 160 / 29
Sørsidevegen 87 7517 HELL 63.4452, 10.9387 160 / 21
Sørsidevegen 89 7517 HELL 63.4453, 10.9395 160 / 21
Sørsidevegen 91 7517 HELL 63.4454, 10.9398 160 / 21
Sørsidevegen 107 7517 HELL 63.4503, 10.9428 107 / 103
Sørsidevegen 109 7517 HELL 63.4503, 10.9433 107 / 103
Sørsidevegen 111 7517 HELL 63.4477, 10.9440 160 / 138
Sørsidevegen 113 7517 HELL 63.4477, 10.9428 160 / 137
Sørsidevegen 115 7517 HELL 63.4474, 10.9415 160 / 33
Sørsidevegen 117A 7517 HELL 63.4475, 10.9425 160 / 42
Sørsidevegen 117B 7517 HELL 63.4475, 10.9424 160 / 42
Sørsidevegen 119 7517 HELL 63.4470, 10.9433 160 / 39
Sørsidevegen 121 7517 HELL 63.4471, 10.9440 160 / 38
Sørsidevegen 123 7517 HELL 63.4475, 10.9446 160 / 32
Sørsidevegen 125 7517 HELL 63.4473, 10.9453 160 / 31
Sørsidevegen 127 7517 HELL 63.4479, 10.9457 160 / 40
Sørsidevegen 129 7517 HELL 63.4476, 10.9465 160 / 37
Sørsidevegen 131 7517 HELL 63.4478, 10.9469 160 / 56
Sørsidevegen 146 7517 HELL 63.4473, 10.9486 160 / 58
Sørsidevegen 147 7517 HELL 63.4480, 10.9488 160 / 30
Sørsidevegen 148 7517 HELL 63.4471, 10.9495 160 / 7
Sørsidevegen 149 7517 HELL 63.4484, 10.9487 160 / 28
Sørsidevegen 164 7517 HELL 63.4473, 10.9520 160 / 36
Sørsidevegen 165 7517 HELL 63.4480, 10.9518 160 / 14
Sørsidevegen 167 7517 HELL 63.4487, 10.9538 108 / 34
Sørsidevegen 169 7517 HELL 63.4489, 10.9539 108 / 34
Sørsidevegen 171 7517 HELL 63.4498, 10.9528 108 / 31
Sørsidevegen 173 7517 HELL 63.4499, 10.9532 108 / 31
Sørsidevegen 175 7517 HELL 63.4477, 10.9567 108 / 33
Sørsidevegen 177 7517 HELL 63.4478, 10.9573 108 / 33
Sørsidevegen 216 7517 HELL 63.4459, 10.9612 108 / 159
Sørsidevegen 218 7517 HELL 63.4458, 10.9617 108 / 160
Sørsidevegen 220 7517 HELL 63.4456, 10.9623 108 / 28
Sørsidevegen 222 7517 HELL 63.4455, 10.9629 108 / 28
Sørsidevegen 224 7517 HELL 63.4453, 10.9629 108 / 28
Sørsidevegen 240 7517 HELL 63.4451, 10.9666 108 / 84
Sørsidevegen 315 7517 HELL 63.4457, 10.9811 154 / 4
Sørsidevegen 317 7517 HELL 63.4458, 10.9823 154 / 4
Sørsidevegen 322 7517 HELL 63.4454, 10.9848 154 / 29
Sørsidevegen 324 7517 HELL 63.4455, 10.9839 154 / 27
Sørsidevegen 326 7517 HELL 63.4455, 10.9834 154 / 39
Sørsidevegen 337 7517 HELL 63.4462, 10.9846 154 / 25
Sørsidevegen 342 7514 STJØRDAL 63.4473, 10.9919 145 / 10
Sørsidevegen 431 7514 STJØRDAL 63.4496, 11.0025 145 / 1
Sørsidevegen 433 7514 STJØRDAL 63.4498, 11.0028 145 / 1
Sørsidevegen 434 7514 STJØRDAL 63.4488, 11.0040 145 / 11
Sørsidevegen 435 7514 STJØRDAL 63.4500, 11.0028 145 / 1
Sørsidevegen 454 7514 STJØRDAL 63.4499, 11.0077 144 / 1
Sørsidevegen 456 7514 STJØRDAL 63.4499, 11.0076 144 / 1
Sørsidevegen 458 7514 STJØRDAL 63.4498, 11.0071 144 / 1
Sørsidevegen 460 7514 STJØRDAL 63.4496, 11.0071 144 / 1
Sørsidevegen 476 7514 STJØRDAL 63.4477, 11.0114 143 / 1
Sørsidevegen 478 7514 STJØRDAL 63.4475, 11.0110 143 / 1
Sørsidevegen 480 7514 STJØRDAL 63.4474, 11.0126 142 / 1
Sørsidevegen 482 7514 STJØRDAL 63.4478, 11.0122 142 / 1
Sørsidevegen 489 7514 STJØRDAL 63.4495, 11.0141 143 / 6
Sørsidevegen 491 7514 STJØRDAL 63.4495, 11.0151 143 / 5
Sørsidevegen 554 7514 STJØRDAL 63.4482, 11.0257 141 / 3
Sørsidevegen 556 7514 STJØRDAL 63.4474, 11.0275 141 / 1
Sørsidevegen 594 7514 STJØRDAL 63.4508, 11.0322 141 / 5
Sørsidevegen 596 7514 STJØRDAL 63.4508, 11.0330 141 / 4
Sørsidevegen 609 7514 STJØRDAL 63.4515, 11.0349 140 / 9
Sørsidevegen 611 7514 STJØRDAL 63.4519, 11.0348 140 / 10
Sørsidevegen 613 7514 STJØRDAL 63.4521, 11.0346 140 / 3
Sørsidevegen 615 7514 STJØRDAL 63.4521, 11.0350 140 / 3
Sørsidevegen 617 7514 STJØRDAL 63.4526, 11.0350 138 / 9
Sørsidevegen 619 7514 STJØRDAL 63.4537, 11.0350 138 / 2
Sørsidevegen 621 7514 STJØRDAL 63.4548, 11.0359 139 / 5
Sørsidevegen 623 7514 STJØRDAL 63.4547, 11.0361 139 / 5
Sørsidevegen 671 7514 STJØRDAL 63.4510, 11.0473 140 / 1
Sørsidevegen 677 7514 STJØRDAL 63.4528, 11.0490 139 / 1
Sørsidevegen 679 7514 STJØRDAL 63.4527, 11.0498 139 / 1
Sørsidevegen 699 7514 STJØRDAL 63.4507, 11.0537 138 / 1
Sørsidevegen 712 7514 STJØRDAL 63.4504, 11.0556 137 / 1
Sørsidevegen 713 7514 STJØRDAL 63.4588, 11.0524 136 / 3
Sørsidevegen 714 7514 STJØRDAL 63.4482, 11.0585 137 / 9
Sørsidevegen 715 7514 STJØRDAL 63.4588, 11.0531 136 / 3
Sørsidevegen 716 7514 STJØRDAL 63.4473, 11.0582 137 / 10
Sørsidevegen 718 7514 STJØRDAL 63.4475, 11.0579 137 / 6
Sørsidevegen 720 7514 STJØRDAL 63.4467, 11.0579 137 / 7
Sørsidevegen 721 7514 STJØRDAL 63.4575, 11.0608 137 / 3
Sørsidevegen 722 7514 STJØRDAL 63.4503, 11.0567 137 / 1
Sørsidevegen 723 7514 STJØRDAL 63.4574, 11.0613 137 / 3
Sørsidevegen 725 7514 STJØRDAL 63.4522, 11.0581 137 / 13
Sørsidevegen 727 7514 STJØRDAL 63.4513, 11.0580 137 / 11
Sørsidevegen 729 7514 STJØRDAL 63.4517, 11.0581 137 / 5
Sørsidevegen 731 7514 STJØRDAL 63.4514, 11.0586 137 / 12
Sørsidevegen 744 7514 STJØRDAL 63.4513, 11.0619 135 / 25
Sørsidevegen 752 7514 STJØRDAL 63.4506, 11.0633 135 / 19
Sørsidevegen 769 7514 STJØRDAL 63.4527, 11.0663 135 / 1
Sørsidevegen 770 7514 STJØRDAL 63.4513, 11.0665 135 / 26
Sørsidevegen 771 7514 STJØRDAL 63.4527, 11.0649 135 / 1
Sørsidevegen 774 7514 STJØRDAL 63.4497, 11.0701 135 / 8
Sørsidevegen 775 7514 STJØRDAL 63.4567, 11.0670 135 / 15
Sørsidevegen 776 7514 STJØRDAL 63.4513, 11.0681 135 / 39
Sørsidevegen 777 7514 STJØRDAL 63.4567, 11.0676 135 / 15
Sørsidevegen 778 7514 STJØRDAL 63.4515, 11.0687 135 / 34
Sørsidevegen 780 7514 STJØRDAL 63.4512, 11.0684 135 / 17
Sørsidevegen 781 7514 STJØRDAL 63.4554, 11.0659 135 / 22
Sørsidevegen 782 7514 STJØRDAL 63.4514, 11.0696 135 / 6
Sørsidevegen 783 7514 STJØRDAL 63.4550, 11.0662 135 / 23
Sørsidevegen 785 7514 STJØRDAL 63.4539, 11.0674 136 / 1
Sørsidevegen 787 7514 STJØRDAL 63.4542, 11.0680 136 / 1
Sørsidevegen 795 7514 STJØRDAL 63.4527, 11.0712 136 / 2
Sørsidevegen 885 7520 HEGRA 63.4550, 11.0850 229 / 1
Sørsidevegen 887 7520 HEGRA 63.4548, 11.0855 229 / 1
Sørsidevegen 889 7520 HEGRA 63.4566, 11.0798 229 / 2
Sørsidevegen 891 7520 HEGRA 63.4581, 11.0742 229 / 9
Sørsidevegen 893 7520 HEGRA 63.4569, 11.0805 229 / 2
Sørsidevegen 895 7520 HEGRA 63.4553, 11.0872 229 / 4
Sørsidevegen 933 7520 HEGRA 63.4577, 11.0907 227 / 3
Sørsidevegen 935 7520 HEGRA 63.4578, 11.0910 227 / 3
Sørsidevegen 947 7520 HEGRA 63.4585, 11.0928 227 / 25
Sørsidevegen 949 7520 HEGRA 63.4587, 11.0931 228 / 6
Sørsidevegen 957 7520 HEGRA 63.4594, 11.0944 228 / 77
Sørsidevegen 959 7520 HEGRA 63.4594, 11.0947 228 / 77
Sørsidevegen 961 7520 HEGRA 63.4596, 11.0954 228 / 81
Sørsidevegen 962 7520 HEGRA 63.4593, 11.0971 227 / 21
Sørsidevegen 964 7520 HEGRA 63.4596, 11.0969 227 / 10
Sørsidevegen 974 7520 HEGRA 63.4600, 11.0977 228 / 40
Sørsidevegen 975 7520 HEGRA 63.4604, 11.0967 228 / 123
Sørsidevegen 976 7520 HEGRA 63.4603, 11.0982 228 / 23
Sørsidevegen 977 7520 HEGRA 63.4606, 11.0979 228 / 122
Sørsidevegen 979 7520 HEGRA 63.4607, 11.0982 228 / 122
Sørsidevegen 980 7520 HEGRA 63.4605, 11.0986 228 / 36
Sørsidevegen 982 7520 HEGRA 63.4601, 11.0993 228 / 121
Sørsidevegen 984 7520 HEGRA 63.4605, 11.1000 228 / 22
Sørsidevegen 986 7520 HEGRA 63.4607, 11.0991 228 / 25
Sørsidevegen 994 7520 HEGRA 63.4608, 11.1006 228 / 20
Sørsidevegen 996 7520 HEGRA 63.4606, 11.1007 228 / 21
Sørsidevegen 997 7520 HEGRA 63.4612, 11.0988 228 / 5
Sørsidevegen 998 7520 HEGRA 63.4604, 11.1016 227 / 8
Sørsidevegen 999 7520 HEGRA 63.4611, 11.0984 228 / 5
Sørsidevegen 1000 7520 HEGRA 63.4607, 11.1017 228 / 8
Sørsidevegen 1002 7520 HEGRA 63.4607, 11.1028 226 / 11
Sørsidevegen 1004 7520 HEGRA 63.4607, 11.1028 226 / 11
Sørsidevegen 1005 7520 HEGRA 63.4610, 11.1035 228 / 114
Sørsidevegen 1006 7520 HEGRA 63.4606, 11.1028 226 / 11
Sørsidevegen 1008 7520 HEGRA 63.4607, 11.1028 226 / 11
Sørsidevegen 1010 7520 HEGRA 63.4606, 11.1028 226 / 11
Sørsidevegen 1012 7520 HEGRA 63.4604, 11.1030 226 / 47
Sørsidevegen 1014 7520 HEGRA 63.4603, 11.1030 226 / 47
Sørsidevegen 1016 7520 HEGRA 63.4604, 11.1030 226 / 47
Sørsidevegen 1018 7520 HEGRA 63.4604, 11.1030 226 / 47
Sørsidevegen 1020 7520 HEGRA 63.4604, 11.1029 226 / 47
Sørsidevegen 1022 7520 HEGRA 63.4604, 11.1029 226 / 47
Sørsidevegen 1024 7520 HEGRA 63.4606, 11.1037 226 / 43
Sørsidevegen 1030 7520 HEGRA 63.4607, 11.1056 226 / 13
Sørsidevegen 1032 7520 HEGRA 63.4606, 11.1058 226 / 13
Sørsidevegen 1038 7520 HEGRA 63.4606, 11.1066 226 / 15
Sørsidevegen 1040 7520 HEGRA 63.4607, 11.1077 226 / 28
Sørsidevegen 1042 7520 HEGRA 63.4606, 11.1080 226 / 45
Sørsidevegen 1050 7520 HEGRA 63.4603, 11.1113 226 / 1
Sørsidevegen 1054 7520 HEGRA 63.4602, 11.1126 226 / 1

Sørsidevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 5 norske kommunar som heiter Sørsidevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Sørsidevegen 30‑664 5961
Sørsidevegen 7‑5542 5962
Sørsidevegen 121‑1346 6408, 6445
Sørsidevegen 29‑3468 6870, 6876
Stjørdal Sørsidevegen 24‑1054 7514, 7517, 7520

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.