Sandvedbøen i Sandnes

Sandvedbøen er ein veg i Sandnes kommune.

Det er 93 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 11 til 162.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

4318 SANDNES

Adresser i Sandvedbøen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandvedbøen 11 4318 SANDNES 58.8357, 5.7185 43 / 283
Sandvedbøen 13 4318 SANDNES 58.8358, 5.7182 43 / 282
Sandvedbøen 15 4318 SANDNES 58.8359, 5.7178 43 / 281
Sandvedbøen 17 4318 SANDNES 58.8359, 5.7174 43 / 280
Sandvedbøen 19 4318 SANDNES 58.8360, 5.7169 43 / 279
Sandvedbøen 21 4318 SANDNES 58.8360, 5.7164 43 / 278
Sandvedbøen 23 4318 SANDNES 58.8358, 5.7165 43 / 277
Sandvedbøen 25 4318 SANDNES 58.8356, 5.7165 43 / 276
Sandvedbøen 27 4318 SANDNES 58.8355, 5.7163 43 / 275
Sandvedbøen 29 4318 SANDNES 58.8357, 5.7172 43 / 308
Sandvedbøen 31 4318 SANDNES 58.8356, 5.7171 43 / 308
Sandvedbøen 33 4318 SANDNES 58.8356, 5.7170 43 / 308
Sandvedbøen 35 4318 SANDNES 58.8355, 5.7170 43 / 308
Sandvedbøen 37 4318 SANDNES 58.8355, 5.7169 43 / 308
Sandvedbøen 39 4318 SANDNES 58.8354, 5.7168 43 / 308
Sandvedbøen 41 4318 SANDNES 58.8354, 5.7168 43 / 308
Sandvedbøen 43 4318 SANDNES 58.8352, 5.7168 43 / 326
Sandvedbøen 45 4318 SANDNES 58.8351, 5.7168 43 / 326
Sandvedbøen 47 4318 SANDNES 58.8351, 5.7168 43 / 326
Sandvedbøen 49 4318 SANDNES 58.8350, 5.7169 43 / 326
Sandvedbøen 51 4318 SANDNES 58.8349, 5.7169 43 / 326
Sandvedbøen 53 4318 SANDNES 58.8349, 5.7169 43 / 326
Sandvedbøen 55 4318 SANDNES 58.8348, 5.7169 43 / 326
Sandvedbøen 57 4318 SANDNES 58.8347, 5.7169 43 / 326
Sandvedbøen 59 4318 SANDNES 58.8344, 5.7170 43 / 327
Sandvedbøen 61 4318 SANDNES 58.8344, 5.7170 43 / 327
Sandvedbøen 63 4318 SANDNES 58.8343, 5.7171 43 / 327
Sandvedbøen 65 4318 SANDNES 58.8343, 5.7172 43 / 327
Sandvedbøen 67 4318 SANDNES 58.8342, 5.7172 43 / 327
Sandvedbøen 69 4318 SANDNES 58.8342, 5.7173 43 / 327
Sandvedbøen 71 4318 SANDNES 58.8342, 5.7174 43 / 327
Sandvedbøen 73 4318 SANDNES 58.8341, 5.7175 43 / 327
Sandvedbøen 75 4318 SANDNES 58.8341, 5.7176 43 / 327
Sandvedbøen 77 4318 SANDNES 58.8340, 5.7177 43 / 327
Sandvedbøen 79 4318 SANDNES 58.8347, 5.7176 43 / 317
Sandvedbøen 79A 4318 SANDNES 58.8346, 5.7175 43 / 317
Sandvedbøen 81 4318 SANDNES 58.8347, 5.7174 43 / 317
Sandvedbøen 81A 4318 SANDNES 58.8346, 5.7174 43 / 317
Sandvedbøen 83 4318 SANDNES 58.8347, 5.7173 43 / 317
Sandvedbøen 83A 4318 SANDNES 58.8346, 5.7173 43 / 317
Sandvedbøen 85 4318 SANDNES 58.8348, 5.7172 43 / 317
Sandvedbøen 85A 4318 SANDNES 58.8346, 5.7171 43 / 317
Sandvedbøen 87 4318 SANDNES 58.8351, 5.7172 43 / 316
Sandvedbøen 87A 4318 SANDNES 58.8350, 5.7171 43 / 316
Sandvedbøen 89 4318 SANDNES 58.8351, 5.7173 43 / 316
Sandvedbøen 89A 4318 SANDNES 58.8350, 5.7172 43 / 316
Sandvedbøen 91 4318 SANDNES 58.8350, 5.7174 43 / 316
Sandvedbøen 91A 4318 SANDNES 58.8349, 5.7173 43 / 316
Sandvedbøen 93 4318 SANDNES 58.8350, 5.7175 43 / 316
Sandvedbøen 93A 4318 SANDNES 58.8349, 5.7173 43 / 316
Sandvedbøen 95 4318 SANDNES 58.8350, 5.7176 43 / 316
Sandvedbøen 95A 4318 SANDNES 58.8349, 5.7175 43 / 316
Sandvedbøen 97 4318 SANDNES 58.8350, 5.7177 43 / 316
Sandvedbøen 97A 4318 SANDNES 58.8349, 5.7176 43 / 316
Sandvedbøen 99 4318 SANDNES 58.8348, 5.7177 43 / 316
Sandvedbøen 101 4318 SANDNES 58.8353, 1,000.0000 43 / 310
Sandvedbøen 101A 4318 SANDNES 58.8353, 5.7171 43 / 310
Sandvedbøen 103 4318 SANDNES 58.8352, 5.7172 43 / 310
Sandvedbøen 103A 4318 SANDNES 58.8352, 5.7171 43 / 310
Sandvedbøen 105 4318 SANDNES 58.8354, 5.7174 43 / 310
Sandvedbøen 105A 4318 SANDNES 58.8354, 5.7174 43 / 310
Sandvedbøen 107 4318 SANDNES 58.8352, 5.7175 43 / 310
Sandvedbøen 107A 4318 SANDNES 58.8352, 5.7174 43 / 310
Sandvedbøen 109 4318 SANDNES 58.8354, 5.7177 43 / 310
Sandvedbøen 109A 4318 SANDNES 58.8353, 5.7175 43 / 310
Sandvedbøen 110 4318 SANDNES 58.8357, 5.7199 43 / 352
Sandvedbøen 111 4318 SANDNES 58.8352, 5.7178 43 / 310
Sandvedbøen 111A 4318 SANDNES 58.8352, 5.7177 43 / 310
Sandvedbøen 113 4318 SANDNES 58.8353, 5.7179 43 / 310
Sandvedbøen 115 4318 SANDNES 58.8356, 1,000.0000 43 / 309
Sandvedbøen 117 4318 SANDNES 58.8356, 5.7176 43 / 309
Sandvedbøen 119 4318 SANDNES 58.8356, 5.7177 43 / 309
Sandvedbøen 121 4318 SANDNES 58.8356, 5.7178 43 / 309
Sandvedbøen 123 4318 SANDNES 58.8356, 5.7179 43 / 309
Sandvedbøen 125 4318 SANDNES 58.8356, 5.7180 43 / 309
Sandvedbøen 127 4318 SANDNES 58.8351, 5.7184 43 / 312
Sandvedbøen 129 4318 SANDNES 58.8346, 5.7180 43 / 315
Sandvedbøen 130 4318 SANDNES 58.8350, 5.7187 43 / 307
Sandvedbøen 132 4318 SANDNES 58.8350, 5.7188 43 / 307
Sandvedbøen 134 4318 SANDNES 58.8349, 5.7189 43 / 307
Sandvedbøen 136 4318 SANDNES 58.8349, 5.7191 43 / 307
Sandvedbøen 138 4318 SANDNES 58.8349, 5.7192 43 / 307
Sandvedbøen 140 4318 SANDNES 58.8349, 5.7193 43 / 307
Sandvedbøen 142 4318 SANDNES 58.8348, 5.7187 43 / 300
Sandvedbøen 144 4318 SANDNES 58.8348, 5.7189 43 / 301
Sandvedbøen 146 4318 SANDNES 58.8348, 5.7190 43 / 302
Sandvedbøen 148 4318 SANDNES 58.8348, 5.7196 43 / 303
Sandvedbøen 150 4318 SANDNES 58.8347, 5.7195 43 / 304
Sandvedbøen 152 4318 SANDNES 58.8346, 5.7195 43 / 305
Sandvedbøen 154 4318 SANDNES 58.8345, 5.7194 43 / 306
Sandvedbøen 156 4318 SANDNES 58.8350, 5.7196 43 / 29
Sandvedbøen 158 4318 SANDNES 58.8350, 5.7198 43 / 345
Sandvedbøen 162 4318 SANDNES 58.8346, 5.7199 43 / 5

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.