Sarpsborgveien i Rakkestad

Sarpsborgveien er ein veg i Rakkestad kommune.

Det er 59 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 962.

Adressene i Sarpsborgveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Sarpsborgveien 1, 5-6, 10-11, 13, 15, 17, 191890 RAKKESTAD
Sarpsborgveien 66, 68, 70, 72, 77-78, 80, 102, 152, 161, 179, 190, 192-193, 195, 197, 199, 247, 249, 285, 376, 386, 410-411, 413, 415, 418, 420, 428, 436, 476, 478, 591, 593, 595, 611, 673, 682, 684, 686, 688, 692, 695, 721, 736, 745, 799, 810, 913, 9621894 RAKKESTAD

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Sarpsborgveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sarpsborgveien 1 1890 RAKKESTAD 59.4170, 11.3503 6 / 6
Sarpsborgveien 5 1890 RAKKESTAD 59.4162, 11.3498 6 / 28
Sarpsborgveien 6 1890 RAKKESTAD 59.4160, 11.3506 6 / 15
Sarpsborgveien 10 1890 RAKKESTAD 59.4147, 11.3497 6 / 16
Sarpsborgveien 11 1890 RAKKESTAD 59.4147, 11.3488 6 / 36
Sarpsborgveien 13 1890 RAKKESTAD 59.4136, 11.3479 5 / 28
Sarpsborgveien 15 1890 RAKKESTAD 59.4138, 11.3483 5 / 22
Sarpsborgveien 17 1890 RAKKESTAD 59.4135, 11.3481 5 / 57
Sarpsborgveien 19 1890 RAKKESTAD 59.4133, 11.3479 5 / 21
Sarpsborgveien 66 1894 RAKKESTAD 59.4111, 11.3456 110 / 25
Sarpsborgveien 68 1894 RAKKESTAD 59.4068, 11.3437 109 / 17
Sarpsborgveien 70 1894 RAKKESTAD 59.4078, 11.3439 109 / 1
Sarpsborgveien 72 1894 RAKKESTAD 59.4109, 11.3453 110 / 24
Sarpsborgveien 77 1894 RAKKESTAD 59.4125, 11.3439 110 / 27
Sarpsborgveien 78 1894 RAKKESTAD 59.4119, 11.3431 110 / 17
Sarpsborgveien 80 1894 RAKKESTAD 59.4118, 11.3427 110 / 16
Sarpsborgveien 102 1894 RAKKESTAD 59.4108, 11.3391 110 / 1
Sarpsborgveien 152 1894 RAKKESTAD 59.4079, 11.3396 109 / 28
Sarpsborgveien 161 1894 RAKKESTAD 59.4063, 11.3354 109 / 12
Sarpsborgveien 179 1894 RAKKESTAD 59.4049, 11.3342 109 / 13
Sarpsborgveien 190 1894 RAKKESTAD 59.4041, 11.3347 109 / 15
Sarpsborgveien 192 1894 RAKKESTAD 59.4051, 11.3446 108 / 1
Sarpsborgveien 193 1894 RAKKESTAD 59.4037, 11.3330 109 / 14
Sarpsborgveien 195 1894 RAKKESTAD 59.4006, 11.3251 109 / 11
Sarpsborgveien 197 1894 RAKKESTAD 59.4005, 11.3254 109 / 11
Sarpsborgveien 199 1894 RAKKESTAD 59.4027, 11.3300 109 / 25
Sarpsborgveien 247 1894 RAKKESTAD 59.3998, 11.3278 109 / 27
Sarpsborgveien 249 1894 RAKKESTAD 59.4001, 11.3276 109 / 20
Sarpsborgveien 285 1894 RAKKESTAD 59.3973, 11.3228 109 / 8
Sarpsborgveien 376 1894 RAKKESTAD 59.3900, 11.3182 88 / 5
Sarpsborgveien 386 1894 RAKKESTAD 59.3892, 11.3176 88 / 32
Sarpsborgveien 410 1894 RAKKESTAD 59.3870, 11.3151 88 / 15
Sarpsborgveien 411 1894 RAKKESTAD 59.3872, 11.3138 88 / 12
Sarpsborgveien 413 1894 RAKKESTAD 59.3879, 11.3115 104 / 6
Sarpsborgveien 415 1894 RAKKESTAD 59.3870, 11.3099 106 / 1
Sarpsborgveien 418 1894 RAKKESTAD 59.3862, 11.3142 88 / 22
Sarpsborgveien 420 1894 RAKKESTAD 59.3860, 11.3136 88 / 13
Sarpsborgveien 428 1894 RAKKESTAD 59.3856, 11.3136 88 / 19
Sarpsborgveien 436 1894 RAKKESTAD 59.3849, 11.3131 88 / 17
Sarpsborgveien 476 1894 RAKKESTAD 59.3820, 11.3099 88 / 34
Sarpsborgveien 478 1894 RAKKESTAD 59.3817, 11.3097 88 / 34
Sarpsborgveien 591 1894 RAKKESTAD 59.3772, 11.2949 101 / 2
Sarpsborgveien 593 1894 RAKKESTAD 59.3747, 11.2943 102 / 1
Sarpsborgveien 595 1894 RAKKESTAD 59.3745, 11.2944 102 / 1
Sarpsborgveien 611 1894 RAKKESTAD 59.3719, 11.2952 102 / 6
Sarpsborgveien 673 1894 RAKKESTAD 59.3674, 11.2934 102 / 5
Sarpsborgveien 682 1894 RAKKESTAD 59.3648, 11.2930 90 / 14
Sarpsborgveien 684 1894 RAKKESTAD 59.3641, 11.2928 90 / 1
Sarpsborgveien 686 1894 RAKKESTAD 59.3606, 11.2985 90 / 15
Sarpsborgveien 688 1894 RAKKESTAD 59.3610, 11.2987 90 / 15
Sarpsborgveien 692 1894 RAKKESTAD 59.3649, 11.2927 90 / 14
Sarpsborgveien 695 1894 RAKKESTAD 59.3670, 11.2887 90 / 4
Sarpsborgveien 721 1894 RAKKESTAD 59.3663, 11.2851 90 / 13
Sarpsborgveien 736 1894 RAKKESTAD 59.3636, 11.2846 90 / 6
Sarpsborgveien 745 1894 RAKKESTAD 59.3646, 11.2822 92 / 14
Sarpsborgveien 799 1894 RAKKESTAD 59.3606, 11.2776 92 / 23
Sarpsborgveien 810 1894 RAKKESTAD 59.3591, 11.2781 91 / 10
Sarpsborgveien 913 1894 RAKKESTAD 59.3510, 11.2753 101 / 13
Sarpsborgveien 962 1894 RAKKESTAD 59.3458, 11.2748 101 / 3

Sarpsborgveien i fleire kommunar

Det er vegar i 4 norske kommunar som heiter Sarpsborgveien:

KommuneAdresserPostnummer
Råde Sarpsborgveien 2‑161 1640
Fredrikstad Sarpsborgveien 4‑1132 1636, 1637, 1654, 1658, 1659
Sarpsborg Sarpsborgveien 1‑15 1711
Rakkestad Sarpsborgveien 1‑962 1890, 1894

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.