Sauheradvegen i Sauherad

Sauheradvegen er ein veg i Sauherad kommune.

Det er 146 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 111 til 2097.

Adressene i Sauheradvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Sauheradvegen 111, 132-133, 135, 174, 176, 180, 186, 190, 2043810 GVARV
Sauheradvegen 210, 226, 236, 239, 241, 246, 282, 290, 323, 325, 372, 391, 393, 400, 413, 434, 441, 461-463, 471, 473, 475, 477, 481-482, 490, 492, 496, 504, 509, 523, 526, 551, 553, 555, 559, 561, 567, 593, 595, 602, 606, 610, 612, 616, 620, 624, 626, 628, 630, 632, 634-635, 641, 643, 650, 716, 729, 731, 741, 776, 780, 782, 784, 786, 805, 818, 820, 822, 825, 827, 905, 907, 941, 943, 945, 991, 993, 1071-1072, 1076, 1215, 1258, 1261, 1264, 1289, 12913812 AKKERHAUGEN
Sauheradvegen 1315, 1319, 1321, 1327, 1337, 1339, 1344, 1346, 1370, 1414, 1426-1427, 1452, 1518, 1520, 1522, 1530, 1552, 1637, 1655, 1667, 1678, 1700, 1705, 1734, 1777, 1779, 1783, 1881-1883, 1885, 1887, 1892, 1894, 1909, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1960, 2011, 20973683 NOTODDEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Sauheradvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sauheradvegen 111 3810 GVARV 59.3863, 9.2100 77 / 61
Sauheradvegen 132 3810 GVARV 59.3883, 9.2116 77 / 36
Sauheradvegen 133 3810 GVARV 59.3881, 9.2121 77 / 48
Sauheradvegen 135 3810 GVARV 59.3883, 9.2123 77 / 42
Sauheradvegen 174 3810 GVARV 59.3917, 9.2173 65 / 19
Sauheradvegen 176 3810 GVARV 59.3920, 9.2175 65 / 19
Sauheradvegen 180 3810 GVARV 59.3953, 9.2190 65 / 8
Sauheradvegen 180A 3810 GVARV 59.3953, 9.2191 65 / 8
Sauheradvegen 186 3810 GVARV 59.3963, 9.2153 65 / 30
Sauheradvegen 190 3810 GVARV 59.3953, 9.2144 65 / 15
Sauheradvegen 204 3810 GVARV 59.3927, 9.2192 65 / 1
Sauheradvegen 210 3812 AKKERHAUGEN 59.3932, 9.2215 63 / 8
Sauheradvegen 226 3812 AKKERHAUGEN 59.3939, 9.2236 63 / 3
Sauheradvegen 236 3812 AKKERHAUGEN 59.3938, 9.2245 63 / 1
Sauheradvegen 239 3812 AKKERHAUGEN 59.3922, 9.2278 63 / 10
Sauheradvegen 241 3812 AKKERHAUGEN 59.3921, 9.2284 63 / 10
Sauheradvegen 246 3812 AKKERHAUGEN 59.3944, 9.2279 63 / 11
Sauheradvegen 282 3812 AKKERHAUGEN 59.3968, 9.2386 59 / 123
Sauheradvegen 290 3812 AKKERHAUGEN 59.3972, 9.2399 59 / 122
Sauheradvegen 323 3812 AKKERHAUGEN 59.3941, 9.2374 59 / 3
Sauheradvegen 325 3812 AKKERHAUGEN 59.3939, 9.2375 59 / 3
Sauheradvegen 372 3812 AKKERHAUGEN 59.4003, 9.2444 59 / 35
Sauheradvegen 391 3812 AKKERHAUGEN 59.4010, 9.2489 58 / 21
Sauheradvegen 393 3812 AKKERHAUGEN 59.4012, 9.2504 58 / 9
Sauheradvegen 400 3812 AKKERHAUGEN 59.4019, 9.2470 58 / 28
Sauheradvegen 413 3812 AKKERHAUGEN 59.4027, 9.2495 58 / 14
Sauheradvegen 434 3812 AKKERHAUGEN 59.4043, 9.2480 58 / 34
Sauheradvegen 441 3812 AKKERHAUGEN 59.4045, 9.2500 58 / 35
Sauheradvegen 461 3812 AKKERHAUGEN 59.4057, 9.2535 58 / 8
Sauheradvegen 462 3812 AKKERHAUGEN 59.4066, 9.2540 58 / 39
Sauheradvegen 463 3812 AKKERHAUGEN 59.4057, 9.2550 58 / 7
Sauheradvegen 471 3812 AKKERHAUGEN 59.4059, 9.2553 58 / 6
Sauheradvegen 473 3812 AKKERHAUGEN 59.4061, 9.2558 58 / 6
Sauheradvegen 475 3812 AKKERHAUGEN 59.4062, 9.2562 58 / 1
Sauheradvegen 477 3812 AKKERHAUGEN 59.4049, 9.2592 58 / 33
Sauheradvegen 481 3812 AKKERHAUGEN 59.4067, 9.2568 57 / 6
Sauheradvegen 482 3812 AKKERHAUGEN 59.4077, 9.2560 56 / 20
Sauheradvegen 490 3812 AKKERHAUGEN 59.4088, 9.2547 56 / 18
Sauheradvegen 492 3812 AKKERHAUGEN 59.4085, 9.2541 56 / 18
Sauheradvegen 496A 3812 AKKERHAUGEN 59.4091, 9.2533 56 / 26
Sauheradvegen 496B 3812 AKKERHAUGEN 59.4091, 9.2534 56 / 26
Sauheradvegen 504 3812 AKKERHAUGEN 59.4103, 9.2580 56 / 1
Sauheradvegen 509 3812 AKKERHAUGEN 59.4081, 9.2602 57 / 3
Sauheradvegen 523 3812 AKKERHAUGEN 59.4080, 9.2669 57 / 1
Sauheradvegen 526 3812 AKKERHAUGEN 59.4121, 9.2593 56 / 8
Sauheradvegen 551 3812 AKKERHAUGEN 59.4118, 9.2657 57 / 5
Sauheradvegen 553 3812 AKKERHAUGEN 59.4126, 9.2678 58 / 30
Sauheradvegen 555 3812 AKKERHAUGEN 59.4129, 9.2685 58 / 32
Sauheradvegen 559 3812 AKKERHAUGEN 59.4129, 9.2698 58 / 3
Sauheradvegen 561 3812 AKKERHAUGEN 59.4129, 9.2701 58 / 3
Sauheradvegen 567 3812 AKKERHAUGEN 59.4116, 9.2750 56 / 11
Sauheradvegen 593 3812 AKKERHAUGEN 59.4146, 9.2674 58 / 19
Sauheradvegen 595 3812 AKKERHAUGEN 59.4147, 9.2678 58 / 19
Sauheradvegen 602 3812 AKKERHAUGEN 59.4165, 9.2667 56 / 34
Sauheradvegen 606 3812 AKKERHAUGEN 59.4170, 9.2665 56 / 17
Sauheradvegen 610 3812 AKKERHAUGEN 59.4181, 9.2678 56 / 15
Sauheradvegen 612 3812 AKKERHAUGEN 59.4182, 9.2673 56 / 15
Sauheradvegen 616 3812 AKKERHAUGEN 59.4188, 9.2683 56 / 21
Sauheradvegen 620 3812 AKKERHAUGEN 59.4166, 9.2697 56 / 27
Sauheradvegen 624 3812 AKKERHAUGEN 59.4170, 9.2704 56 / 28
Sauheradvegen 626 3812 AKKERHAUGEN 59.4173, 9.2706 56 / 33
Sauheradvegen 628 3812 AKKERHAUGEN 59.4175, 9.2709 56 / 32
Sauheradvegen 630 3812 AKKERHAUGEN 59.4178, 9.2710 54 / 29
Sauheradvegen 632 3812 AKKERHAUGEN 59.4181, 9.2696 56 / 16
Sauheradvegen 634 3812 AKKERHAUGEN 59.4181, 9.2691 56 / 35
Sauheradvegen 635 3812 AKKERHAUGEN 59.4178, 9.2726 54 / 26
Sauheradvegen 641 3812 AKKERHAUGEN 59.4177, 9.2755 54 / 7
Sauheradvegen 643 3812 AKKERHAUGEN 59.4178, 9.2761 54 / 5
Sauheradvegen 650 3812 AKKERHAUGEN 59.4192, 9.2695 54 / 14
Sauheradvegen 716 3812 AKKERHAUGEN 59.4204, 9.2816 54 / 1
Sauheradvegen 729 3812 AKKERHAUGEN 59.4208, 9.2862 50 / 1
Sauheradvegen 731 3812 AKKERHAUGEN 59.4212, 9.2873 50 / 1
Sauheradvegen 741 3812 AKKERHAUGEN 59.4220, 9.2867 50 / 20
Sauheradvegen 776 3812 AKKERHAUGEN 59.4257, 9.2924 49 / 7
Sauheradvegen 780 3812 AKKERHAUGEN 59.4264, 9.2872 49 / 12
Sauheradvegen 782 3812 AKKERHAUGEN 59.4267, 9.2856 49 / 9
Sauheradvegen 784 3812 AKKERHAUGEN 59.4267, 9.2853 49 / 9
Sauheradvegen 786 3812 AKKERHAUGEN 59.4269, 9.2851 49 / 9
Sauheradvegen 805 3812 AKKERHAUGEN 59.4243, 9.2942 49 / 4
Sauheradvegen 818 3812 AKKERHAUGEN 59.4260, 9.2934 48 / 2
Sauheradvegen 820 3812 AKKERHAUGEN 59.4270, 9.2959 0 / 0
Sauheradvegen 822 3812 AKKERHAUGEN 59.4267, 9.2962 0 / 0
Sauheradvegen 825 3812 AKKERHAUGEN 59.4252, 9.3002 50 / 8
Sauheradvegen 827 3812 AKKERHAUGEN 59.4250, 9.2998 50 / 8
Sauheradvegen 905 3812 AKKERHAUGEN 59.4260, 9.3075 50 / 2
Sauheradvegen 907 3812 AKKERHAUGEN 59.4253, 9.3065 50 / 2
Sauheradvegen 941 3812 AKKERHAUGEN 59.4355, 9.3051 49 / 5
Sauheradvegen 943 3812 AKKERHAUGEN 59.4356, 9.3048 49 / 5
Sauheradvegen 945 3812 AKKERHAUGEN 59.4361, 9.3048 49 / 19
Sauheradvegen 991 3812 AKKERHAUGEN 59.4402, 9.3019 46 / 21
Sauheradvegen 993 3812 AKKERHAUGEN 59.4405, 9.3011 46 / 7
Sauheradvegen 1071 3812 AKKERHAUGEN 59.4458, 9.3035 46 / 3
Sauheradvegen 1072 3812 AKKERHAUGEN 59.4461, 9.3023 46 / 14
Sauheradvegen 1076 3812 AKKERHAUGEN 59.4466, 9.3022 46 / 23
Sauheradvegen 1215 3812 AKKERHAUGEN 59.4565, 9.3024 46 / 4
Sauheradvegen 1258 3812 AKKERHAUGEN 59.4598, 9.3058 45 / 15
Sauheradvegen 1261 3812 AKKERHAUGEN 59.4594, 9.3067 45 / 12
Sauheradvegen 1264 3812 AKKERHAUGEN 59.4601, 9.3061 45 / 25
Sauheradvegen 1289 3812 AKKERHAUGEN 59.4582, 9.3135 45 / 22
Sauheradvegen 1291 3812 AKKERHAUGEN 59.4581, 9.3146 45 / 4
Sauheradvegen 1315 3683 NOTODDEN 59.4609, 9.3152 27 / 11
Sauheradvegen 1319 3683 NOTODDEN 59.4578, 9.3182 27 / 52
Sauheradvegen 1321 3683 NOTODDEN 59.4574, 9.3183 27 / 17
Sauheradvegen 1327 3683 NOTODDEN 59.4612, 9.3186 27 / 46
Sauheradvegen 1337 3683 NOTODDEN 59.4593, 9.3201 27 / 10
Sauheradvegen 1339 3683 NOTODDEN 59.4590, 9.3200 27 / 10
Sauheradvegen 1344 3683 NOTODDEN 59.4623, 9.3195 27 / 57
Sauheradvegen 1346 3683 NOTODDEN 59.4630, 9.3193 27 / 61
Sauheradvegen 1370 3683 NOTODDEN 59.4622, 9.3241 27 / 55
Sauheradvegen 1414 3683 NOTODDEN 59.4626, 9.3307 27 / 50
Sauheradvegen 1426 3683 NOTODDEN 59.4640, 9.3351 27 / 69
Sauheradvegen 1427 3683 NOTODDEN 59.4632, 9.3354 27 / 26
Sauheradvegen 1452 3683 NOTODDEN 59.4655, 9.3309 29 / 1
Sauheradvegen 1518 3683 NOTODDEN 59.4711, 9.3264 29 / 3
Sauheradvegen 1520 3683 NOTODDEN 59.4713, 9.3262 28 / 14
Sauheradvegen 1522 3683 NOTODDEN 59.4718, 9.3257 28 / 7
Sauheradvegen 1530 3683 NOTODDEN 59.4694, 9.3260 28 / 8
Sauheradvegen 1552A 3683 NOTODDEN 59.4740, 9.3246 27 / 18
Sauheradvegen 1552B 3683 NOTODDEN 59.4738, 9.3246 27 / 18
Sauheradvegen 1637 3683 NOTODDEN 59.4797, 9.3248 33 / 11
Sauheradvegen 1655 3683 NOTODDEN 59.4811, 9.3261 32 / 12
Sauheradvegen 1667 3683 NOTODDEN 59.4807, 9.3278 31 / 7
Sauheradvegen 1678 3683 NOTODDEN 59.4834, 9.3275 32 / 2
Sauheradvegen 1700 3683 NOTODDEN 59.4850, 9.3287 33 / 5
Sauheradvegen 1705 3683 NOTODDEN 59.4852, 9.3303 31 / 8
Sauheradvegen 1734 3683 NOTODDEN 59.4858, 9.3268 30 / 3
Sauheradvegen 1777 3683 NOTODDEN 59.4912, 9.3293 30 / 10
Sauheradvegen 1779 3683 NOTODDEN 59.4910, 9.3293 30 / 8
Sauheradvegen 1783 3683 NOTODDEN 59.4918, 9.3294 30 / 7
Sauheradvegen 1881 3683 NOTODDEN 59.5002, 9.3308 35 / 2
Sauheradvegen 1882 3683 NOTODDEN 59.5008, 9.3297 35 / 31
Sauheradvegen 1883 3683 NOTODDEN 59.5003, 9.3312 35 / 2
Sauheradvegen 1885 3683 NOTODDEN 59.5007, 9.3308 35 / 1
Sauheradvegen 1887 3683 NOTODDEN 59.5009, 9.3314 35 / 1
Sauheradvegen 1892 3683 NOTODDEN 59.5017, 9.3279 35 / 4
Sauheradvegen 1894 3683 NOTODDEN 59.5022, 9.3278 35 / 4
Sauheradvegen 1909 3683 NOTODDEN 59.5032, 9.3306 35 / 98
Sauheradvegen 1920 3683 NOTODDEN 59.5038, 9.3280 37 / 1
Sauheradvegen 1922 3683 NOTODDEN 59.5037, 9.3272 37 / 2
Sauheradvegen 1924 3683 NOTODDEN 59.5038, 9.3271 37 / 2
Sauheradvegen 1926 3683 NOTODDEN 59.5034, 9.3271 36 / 1
Sauheradvegen 1928 3683 NOTODDEN 59.5032, 9.3270 36 / 1
Sauheradvegen 1930 3683 NOTODDEN 59.5046, 9.3281 37 / 22
Sauheradvegen 1960 3683 NOTODDEN 59.5078, 9.3252 37 / 34
Sauheradvegen 2011 3683 NOTODDEN 59.5111, 9.3245 35 / 36
Sauheradvegen 2097 3683 NOTODDEN 59.5145, 9.3143 35 / 33

Sauheradvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 3 norske kommunar som heiter Sauheradvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Sauheradvegen 1‑94 3683
Sauheradvegen 111‑2097 3683, 3810, 3812
Sauheradvegen 581‑587 3830

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.