Selbuvegen i Stjørdal

Selbuvegen er ein veg i Stjørdal kommune.

Det er 145 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 1859.

Adressene i Selbuvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Selbuvegen 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72-74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 130, 132-135, 138, 149, 151, 153, 186, 188, 190, 197, 222, 226, 228, 267, 269, 286, 288, 357, 397, 399, 401, 415, 573, 575, 620, 674, 684, 686, 688, 727, 741, 743, 755, 757, 787, 789, 791, 807, 8137517 HELL
Selbuvegen 849, 851, 858, 862, 873, 875, 877, 915, 917, 922, 930, 936, 963, 1008, 1013, 1015, 1029, 1123, 1146, 1174, 1180, 1184, 1186, 1195, 1197, 1199, 1201, 1203, 1222, 1227, 1243, 1275, 1303, 1305, 1343, 1346, 1348, 1359, 1361, 1412, 1414-1417, 1446, 1448, 1489, 1505, 1513, 1517, 1525, 1588, 1594, 1596, 1598, 1600, 1604, 1606, 1759, 1764, 1814, 18597519 ELVARLI

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Selbuvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Selbuvegen 1 7517 HELL 63.4462, 10.9054 4130 / 2
Selbuvegen 12 7517 HELL 63.4449, 10.9102 162 / 80
Selbuvegen 14 7517 HELL 63.4451, 10.9112 162 / 56
Selbuvegen 20 7517 HELL 63.4448, 10.9114 162 / 35
Selbuvegen 22 7517 HELL 63.4446, 10.9118 162 / 340
Selbuvegen 24 7517 HELL 63.4448, 10.9123 162 / 88
Selbuvegen 26 7517 HELL 63.4448, 10.9136 162 / 9
Selbuvegen 27 7517 HELL 63.4455, 10.9126 162 / 4
Selbuvegen 28 7517 HELL 63.4449, 10.9157 162 / 393
Selbuvegen 29 7517 HELL 63.4454, 10.9138 162 / 78
Selbuvegen 30 7517 HELL 63.4449, 10.9158 162 / 393
Selbuvegen 32 7517 HELL 63.4449, 10.9158 162 / 393
Selbuvegen 34 7517 HELL 63.4449, 10.9158 162 / 393
Selbuvegen 36 7517 HELL 63.4451, 10.9157 162 / 393
Selbuvegen 38 7517 HELL 63.4450, 10.9157 162 / 393
Selbuvegen 40 7517 HELL 63.4450, 10.9157 162 / 393
Selbuvegen 42 7517 HELL 63.4450, 10.9157 162 / 393
Selbuvegen 44 7517 HELL 63.4451, 10.9151 162 / 32
Selbuvegen 46 7517 HELL 63.4451, 10.9159 162 / 48
Selbuvegen 48 7517 HELL 63.4450, 10.9167 162 / 54
Selbuvegen 50 7517 HELL 63.4454, 10.9177 162 / 27
Selbuvegen 52 7517 HELL 63.4450, 10.9180 162 / 55
Selbuvegen 53 7517 HELL 63.4455, 10.9188 162 / 98
Selbuvegen 54 7517 HELL 63.4450, 10.9188 162 / 200
Selbuvegen 56 7517 HELL 63.4450, 10.9187 162 / 200
Selbuvegen 58 7517 HELL 63.4450, 10.9186 162 / 200
Selbuvegen 60 7517 HELL 63.4449, 10.9185 162 / 200
Selbuvegen 62 7517 HELL 63.4449, 10.9184 162 / 200
Selbuvegen 64 7517 HELL 63.4448, 10.9183 162 / 200
Selbuvegen 66 7517 HELL 63.4447, 10.9180 162 / 263
Selbuvegen 68 7517 HELL 63.4447, 10.9181 162 / 263
Selbuvegen 70 7517 HELL 63.4446, 10.9182 162 / 263
Selbuvegen 72 7517 HELL 63.4446, 10.9183 162 / 263
Selbuvegen 73 7517 HELL 63.4443, 10.9222 162 / 1
Selbuvegen 74 7517 HELL 63.4445, 10.9187 162 / 200
Selbuvegen 76 7517 HELL 63.4448, 10.9191 162 / 200
Selbuvegen 78 7517 HELL 63.4441, 10.9201 162 / 3
Selbuvegen 80 7517 HELL 63.4443, 10.9199 162 / 3
Selbuvegen 82 7517 HELL 63.4442, 10.9209 162 / 113
Selbuvegen 84 7517 HELL 63.4439, 10.9220 162 / 253
Selbuvegen 86 7517 HELL 63.4441, 10.9218 162 / 253
Selbuvegen 130 7517 HELL 63.4399, 10.9256 165 / 26
Selbuvegen 132 7517 HELL 63.4396, 10.9243 165 / 30
Selbuvegen 133 7517 HELL 63.4399, 10.9264 165 / 18
Selbuvegen 134 7517 HELL 63.4396, 10.9250 165 / 34
Selbuvegen 135 7517 HELL 63.4397, 10.9266 165 / 5
Selbuvegen 138 7517 HELL 63.4395, 10.9257 165 / 75
Selbuvegen 149 7517 HELL 63.4386, 10.9275 165 / 35
Selbuvegen 151 7517 HELL 63.4384, 10.9289 165 / 81
Selbuvegen 153 7517 HELL 63.4382, 10.9281 165 / 11
Selbuvegen 186 7517 HELL 63.4351, 10.9275 165 / 42
Selbuvegen 188 7517 HELL 63.4344, 10.9242 165 / 1
Selbuvegen 190 7517 HELL 63.4334, 10.9221 165 / 43
Selbuvegen 197 7517 HELL 63.4335, 10.9290 165 / 64
Selbuvegen 222 7517 HELL 63.4320, 10.9274 165 / 29
Selbuvegen 226 7517 HELL 63.4314, 10.9273 180 / 27
Selbuvegen 228 7517 HELL 63.4314, 10.9267 165 / 32
Selbuvegen 267 7517 HELL 63.4280, 10.9274 181 / 11
Selbuvegen 269 7517 HELL 63.4276, 10.9271 181 / 12
Selbuvegen 286 7517 HELL 63.4264, 10.9261 180 / 5
Selbuvegen 288 7517 HELL 63.4259, 10.9265 180 / 5
Selbuvegen 357 7517 HELL 63.4199, 10.9320 181 / 5
Selbuvegen 397 7517 HELL 63.4170, 10.9334 180 / 11
Selbuvegen 399 7517 HELL 63.4162, 10.9337 180 / 3
Selbuvegen 401 7517 HELL 63.4165, 10.9337 180 / 3
Selbuvegen 415 7517 HELL 63.4151, 10.9339 180 / 22
Selbuvegen 573 7517 HELL 63.4025, 10.9455 176 / 2
Selbuvegen 575 7517 HELL 63.4024, 10.9460 176 / 2
Selbuvegen 620 7517 HELL 63.3984, 10.9500 176 / 14
Selbuvegen 674 7517 HELL 63.3957, 10.9586 187 / 7
Selbuvegen 684 7517 HELL 63.3946, 10.9586 187 / 7
Selbuvegen 686 7517 HELL 63.3945, 10.9596 187 / 7
Selbuvegen 688 7517 HELL 63.3950, 10.9611 187 / 13
Selbuvegen 727 7517 HELL 63.3934, 10.9687 188 / 7
Selbuvegen 741 7517 HELL 63.3937, 10.9684 188 / 7
Selbuvegen 743 7517 HELL 63.3934, 10.9709 188 / 9
Selbuvegen 755 7517 HELL 63.3932, 10.9737 188 / 16
Selbuvegen 757 7517 HELL 63.3933, 10.9744 188 / 15
Selbuvegen 787 7517 HELL 63.3945, 10.9784 188 / 2
Selbuvegen 789 7517 HELL 63.3944, 10.9787 188 / 2
Selbuvegen 791 7517 HELL 63.3939, 10.9799 188 / 2
Selbuvegen 807 7517 HELL 63.3933, 10.9840 188 / 17
Selbuvegen 813 7517 HELL 63.3940, 10.9836 188 / 4
Selbuvegen 849 7519 ELVARLI 63.3934, 10.9936 189 / 1
Selbuvegen 851 7519 ELVARLI 63.3933, 10.9939 189 / 1
Selbuvegen 858 7519 ELVARLI 63.3908, 10.9957 189 / 51
Selbuvegen 862 7519 ELVARLI 63.3911, 10.9985 189 / 46
Selbuvegen 873 7519 ELVARLI 63.3923, 10.9966 189 / 3
Selbuvegen 875 7519 ELVARLI 63.3926, 10.9971 189 / 3
Selbuvegen 877 7519 ELVARLI 63.3928, 10.9973 189 / 3
Selbuvegen 915 7519 ELVARLI 63.3939, 11.0046 189 / 2
Selbuvegen 917 7519 ELVARLI 63.3936, 11.0046 189 / 2
Selbuvegen 922 7519 ELVARLI 63.3857, 11.0120 189 / 3
Selbuvegen 930 7519 ELVARLI 63.3905, 11.0176 189 / 2
Selbuvegen 936 7519 ELVARLI 63.3913, 11.0102 189 / 3
Selbuvegen 963 7519 ELVARLI 63.3947, 11.0134 189 / 20
Selbuvegen 1008 7519 ELVARLI 63.3948, 11.0220 189 / 34
Selbuvegen 1013 7519 ELVARLI 63.3954, 11.0234 189 / 15
Selbuvegen 1015 7519 ELVARLI 63.3954, 11.0240 189 / 15
Selbuvegen 1029 7519 ELVARLI 63.3961, 11.0278 189 / 9
Selbuvegen 1123 7519 ELVARLI 63.3945, 11.0453 193 / 10
Selbuvegen 1146 7519 ELVARLI 63.3939, 11.0502 193 / 13
Selbuvegen 1174 7519 ELVARLI 63.3933, 11.0543 193 / 32
Selbuvegen 1180 7519 ELVARLI 63.3938, 11.0564 193 / 26
Selbuvegen 1184 7519 ELVARLI 63.3933, 11.0568 193 / 17
Selbuvegen 1186 7519 ELVARLI 63.3936, 11.0580 193 / 30
Selbuvegen 1195 7519 ELVARLI 63.3947, 11.0590 193 / 21
Selbuvegen 1197 7519 ELVARLI 63.3946, 11.0582 193 / 31
Selbuvegen 1199 7519 ELVARLI 63.3968, 11.0547 192 / 3
Selbuvegen 1201 7519 ELVARLI 63.3965, 11.0575 192 / 3
Selbuvegen 1203 7519 ELVARLI 63.3980, 11.0627 190 / 8
Selbuvegen 1222 7519 ELVARLI 63.3931, 11.0656 193 / 15
Selbuvegen 1227 7519 ELVARLI 63.3937, 11.0657 193 / 16
Selbuvegen 1243 7519 ELVARLI 63.3923, 11.0688 194 / 11
Selbuvegen 1275 7519 ELVARLI 63.3903, 11.0713 194 / 28
Selbuvegen 1303 7519 ELVARLI 63.3881, 11.0735 194 / 7
Selbuvegen 1305 7519 ELVARLI 63.3881, 11.0746 194 / 7
Selbuvegen 1343 7519 ELVARLI 63.3879, 11.0756 199 / 10
Selbuvegen 1346 7519 ELVARLI 63.3849, 11.0787 199 / 2
Selbuvegen 1348 7519 ELVARLI 63.3850, 11.0783 199 / 2
Selbuvegen 1359 7519 ELVARLI 63.3840, 11.0812 199 / 1
Selbuvegen 1361 7519 ELVARLI 63.3837, 11.0817 199 / 1
Selbuvegen 1412 7519 ELVARLI 63.3796, 11.0813 199 / 3
Selbuvegen 1414 7519 ELVARLI 63.3796, 11.0812 199 / 3
Selbuvegen 1415 7519 ELVARLI 63.3790, 11.0821 199 / 15
Selbuvegen 1416 7519 ELVARLI 63.3795, 11.0807 199 / 3
Selbuvegen 1417 7519 ELVARLI 63.3786, 11.0830 199 / 9
Selbuvegen 1446 7519 ELVARLI 63.3766, 11.0784 198 / 4
Selbuvegen 1448 7519 ELVARLI 63.3767, 11.0782 198 / 4
Selbuvegen 1489 7519 ELVARLI 63.3724, 11.0743 198 / 2
Selbuvegen 1505 7519 ELVARLI 63.3613, 11.0998 199 / 12
Selbuvegen 1513 7519 ELVARLI 63.3604, 11.1192 344 / 1
Selbuvegen 1517 7519 ELVARLI 63.3640, 11.1357 344 / 1
Selbuvegen 1525 7519 ELVARLI 63.3584, 11.1764 344 / 1
Selbuvegen 1588 7519 ELVARLI 63.3642, 11.0289 196 / 13
Selbuvegen 1594 7519 ELVARLI 63.3591, 11.0385 196 / 9
Selbuvegen 1596 7519 ELVARLI 63.3575, 11.0407 196 / 1
Selbuvegen 1598 7519 ELVARLI 63.3584, 11.0473 196 / 17
Selbuvegen 1600 7519 ELVARLI 63.3603, 11.0544 196 / 5
Selbuvegen 1604 7519 ELVARLI 63.3618, 11.0562 197 / 1
Selbuvegen 1606 7519 ELVARLI 63.3607, 11.0563 198 / 3
Selbuvegen 1759 7519 ELVARLI 63.3500, 11.0883 344 / 1
Selbuvegen 1764 7519 ELVARLI 63.3519, 11.0297 344 / 1
Selbuvegen 1814 7519 ELVARLI 63.3460, 11.0706 344 / 1
Selbuvegen 1859 7519 ELVARLI 63.3418, 11.0782 344 / 1

Selbuvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 3 norske kommunar som heiter Selbuvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Stjørdal Selbuvegen 1‑1859 7517, 7519
Malvik Selbuvegen 1‑1535 7550
Selbu Selbuvegen 1‑4129 7580, 7584, 7596

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.