Sjusjøvegen i Ringsaker

Sjusjøvegen er ein veg i Ringsaker kommune.

Det er 147 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 40 til 2002.

Adressene i Sjusjøvegen høyrer til fire ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Sjusjøvegen 40-41, 49, 52, 54, 56, 58, 60-62, 64-65, 72, 74-75, 77, 81, 86-87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 124, 126, 131, 170, 172, 174, 178, 180, 188, 316, 488, 5302372 BRØTTUM
Sjusjøvegen 590, 601, 609, 615, 617, 619, 621, 640, 642, 644, 646, 651, 713, 717, 719, 723, 784, 820, 824, 828, 832, 846, 848, 850, 852, 854, 860, 862, 872, 890, 892, 894, 896, 910-911, 913, 935, 944, 956, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 997, 1001, 1026, 1032, 1034, 1050, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 10902616 LISMARKA
Sjusjøvegen 1254, 1256, 1258, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1329-1333, 1335, 1386, 1391-1392, 1394, 1399, 1405, 1430, 1441-1442, 14442610 MESNALI
Sjusjøvegen 1561, 1563, 1595, 1996, 1998, 2000-20022612 SJUSJØEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Sjusjøvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjusjøvegen 40 2372 BRØTTUM 61.0290, 10.5537 412 / 23
Sjusjøvegen 41 2372 BRØTTUM 61.0288, 10.5557 412 / 11
Sjusjøvegen 49 2372 BRØTTUM 61.0289, 10.5568 412 / 2
Sjusjøvegen 52 2372 BRØTTUM 61.0293, 10.5570 412 / 42
Sjusjøvegen 54 2372 BRØTTUM 61.0295, 10.5570 412 / 37
Sjusjøvegen 56 2372 BRØTTUM 61.0293, 10.5578 412 / 38
Sjusjøvegen 58 2372 BRØTTUM 61.0295, 10.5575 412 / 40
Sjusjøvegen 60 2372 BRØTTUM 61.0295, 10.5580 412 / 56
Sjusjøvegen 61 2372 BRØTTUM 61.0290, 10.5578 412 / 25
Sjusjøvegen 62 2372 BRØTTUM 61.0292, 10.5584 412 / 39
Sjusjøvegen 64 2372 BRØTTUM 61.0291, 10.5596 413 / 3
Sjusjøvegen 65 2372 BRØTTUM 61.0287, 10.5589 412 / 17
Sjusjøvegen 72 2372 BRØTTUM 61.0287, 10.5599 412 / 5
Sjusjøvegen 74 2372 BRØTTUM 61.0286, 10.5608 423 / 8
Sjusjøvegen 75 2372 BRØTTUM 61.0279, 10.5606 422 / 5
Sjusjøvegen 77 2372 BRØTTUM 61.0282, 10.5617 413 / 4
Sjusjøvegen 81 2372 BRØTTUM 61.0276, 10.5619 422 / 11
Sjusjøvegen 86 2372 BRØTTUM 61.0285, 10.5617 413 / 6
Sjusjøvegen 87 2372 BRØTTUM 61.0260, 10.5644 414 / 1
Sjusjøvegen 91 2372 BRØTTUM 61.0267, 10.5620 422 / 10
Sjusjøvegen 93 2372 BRØTTUM 61.0269, 10.5615 422 / 14
Sjusjøvegen 95 2372 BRØTTUM 61.0271, 10.5610 422 / 15
Sjusjøvegen 97 2372 BRØTTUM 61.0273, 10.5609 422 / 16
Sjusjøvegen 99 2372 BRØTTUM 61.0276, 10.5613 422 / 12
Sjusjøvegen 101 2372 BRØTTUM 61.0273, 10.5618 422 / 13
Sjusjøvegen 124 2372 BRØTTUM 61.0297, 10.5666 413 / 1
Sjusjøvegen 126 2372 BRØTTUM 61.0300, 10.5665 413 / 1
Sjusjøvegen 131 2372 BRØTTUM 61.0280, 10.5700 421 / 1
Sjusjøvegen 170 2372 BRØTTUM 61.0296, 10.5740 421 / 1
Sjusjøvegen 172 2372 BRØTTUM 61.0293, 10.5739 421 / 1
Sjusjøvegen 174 2372 BRØTTUM 61.0294, 10.5733 421 / 1
Sjusjøvegen 178 2372 BRØTTUM 61.0315, 10.5750 422 / 1
Sjusjøvegen 180 2372 BRØTTUM 61.0314, 10.5757 422 / 1
Sjusjøvegen 188 2372 BRØTTUM 61.0340, 10.5842 422 / 20
Sjusjøvegen 316 2372 BRØTTUM 61.0386, 10.5888 422 / 9
Sjusjøvegen 488 2372 BRØTTUM 61.0557, 10.5952 423 / 1
Sjusjøvegen 530 2372 BRØTTUM 61.0573, 10.6080 423 / 2
Sjusjøvegen 590 2616 LISMARKA 61.0602, 10.6113 457 / 6
Sjusjøvegen 601 2616 LISMARKA 61.0613, 10.6127 457 / 10
Sjusjøvegen 609 2616 LISMARKA 61.0603, 10.6168 457 / 3
Sjusjøvegen 615 2616 LISMARKA 61.0581, 10.6144 457 / 8
Sjusjøvegen 617 2616 LISMARKA 61.0574, 10.6148 457 / 11
Sjusjøvegen 619 2616 LISMARKA 61.0571, 10.6168 457 / 1
Sjusjøvegen 621 2616 LISMARKA 61.0573, 10.6172 457 / 1
Sjusjøvegen 640 2616 LISMARKA 61.0645, 10.6132 449 / 14
Sjusjøvegen 642 2616 LISMARKA 61.0654, 10.6113 449 / 1
Sjusjøvegen 644 2616 LISMARKA 61.0668, 10.6099 449 / 1
Sjusjøvegen 646 2616 LISMARKA 61.0669, 10.6094 449 / 1
Sjusjøvegen 651 2616 LISMARKA 61.0669, 10.6231 450 / 12
Sjusjøvegen 713 2616 LISMARKA 61.0689, 10.6233 450 / 23
Sjusjøvegen 717 2616 LISMARKA 61.0681, 10.6236 450 / 53
Sjusjøvegen 719 2616 LISMARKA 61.0679, 10.6226 450 / 38
Sjusjøvegen 723 2616 LISMARKA 61.0698, 10.6247 450 / 9
Sjusjøvegen 784 2616 LISMARKA 61.0751, 10.6227 493 / 4
Sjusjøvegen 820 2616 LISMARKA 61.0787, 10.6214 493 / 2
Sjusjøvegen 824 2616 LISMARKA 61.0785, 10.6203 493 / 1
Sjusjøvegen 828 2616 LISMARKA 61.0804, 1,000.0000 492 / 12
Sjusjøvegen 832 2616 LISMARKA 61.0817, 10.6125 492 / 3
Sjusjøvegen 846 2616 LISMARKA 61.0797, 10.6283 492 / 1
Sjusjøvegen 848 2616 LISMARKA 61.0812, 10.6253 492 / 13
Sjusjøvegen 850 2616 LISMARKA 61.0814, 10.6251 492 / 13
Sjusjøvegen 852 2616 LISMARKA 61.0814, 10.6247 492 / 13
Sjusjøvegen 854 2616 LISMARKA 61.0816, 10.6249 492 / 13
Sjusjøvegen 860 2616 LISMARKA 61.0820, 10.6191 492 / 2
Sjusjøvegen 862 2616 LISMARKA 61.0817, 10.6169 492 / 11
Sjusjøvegen 872 2616 LISMARKA 61.0791, 10.6313 491 / 11
Sjusjøvegen 890 2616 LISMARKA 61.0795, 10.6331 491 / 18
Sjusjøvegen 892 2616 LISMARKA 61.0794, 1,000.0000 491 / 17
Sjusjøvegen 894 2616 LISMARKA 61.0797, 10.6321 491 / 16
Sjusjøvegen 896 2616 LISMARKA 61.0792, 10.6318 491 / 15
Sjusjøvegen 910 2616 LISMARKA 61.0798, 10.6355 491 / 1
Sjusjøvegen 911 2616 LISMARKA 61.0796, 10.6382 491 / 20
Sjusjøvegen 913 2616 LISMARKA 61.0802, 10.6397 489 / 11
Sjusjøvegen 935 2616 LISMARKA 61.0820, 10.6391 489 / 7
Sjusjøvegen 944 2616 LISMARKA 61.0827, 10.6367 491 / 26
Sjusjøvegen 956 2616 LISMARKA 61.0844, 10.6382 491 / 1
Sjusjøvegen 971 2616 LISMARKA 61.0826, 10.6418 489 / 20
Sjusjøvegen 973 2616 LISMARKA 61.0807, 10.6413 489 / 9
Sjusjøvegen 975 2616 LISMARKA 61.0817, 10.6416 489 / 14
Sjusjøvegen 977 2616 LISMARKA 61.0805, 10.6430 489 / 1
Sjusjøvegen 979 2616 LISMARKA 61.0803, 10.6432 489 / 1
Sjusjøvegen 981 2616 LISMARKA 61.0806, 10.6446 489 / 1
Sjusjøvegen 983 2616 LISMARKA 61.0826, 10.6429 489 / 21
Sjusjøvegen 985 2616 LISMARKA 61.0786, 10.6484 489 / 18
Sjusjøvegen 987 2616 LISMARKA 61.0790, 10.6491 489 / 17
Sjusjøvegen 989 2616 LISMARKA 61.0787, 10.6496 489 / 8
Sjusjøvegen 991 2616 LISMARKA 61.0779, 10.6484 489 / 3
Sjusjøvegen 993 2616 LISMARKA 61.0776, 10.6492 489 / 3
Sjusjøvegen 997 2616 LISMARKA 61.0828, 10.6463 489 / 4
Sjusjøvegen 1001 2616 LISMARKA 61.0840, 10.6542 489 / 2
Sjusjøvegen 1026 2616 LISMARKA 61.0910, 10.6415 491 / 6
Sjusjøvegen 1032 2616 LISMARKA 61.0914, 10.6453 505 / 1
Sjusjøvegen 1034 2616 LISMARKA 61.0919, 10.6446 505 / 10
Sjusjøvegen 1050 2616 LISMARKA 61.0919, 10.6470 505 / 4
Sjusjøvegen 1059 2616 LISMARKA 61.0971, 10.6571 505 / 17
Sjusjøvegen 1061 2616 LISMARKA 61.0970, 10.6578 505 / 16
Sjusjøvegen 1063 2616 LISMARKA 61.0975, 10.6572 505 / 3
Sjusjøvegen 1065 2616 LISMARKA 61.0978, 10.6570 505 / 12
Sjusjøvegen 1067 2616 LISMARKA 61.0976, 10.6578 505 / 3
Sjusjøvegen 1069 2616 LISMARKA 61.0977, 10.6579 505 / 3
Sjusjøvegen 1071 2616 LISMARKA 61.0982, 10.6575 505 / 11
Sjusjøvegen 1073 2616 LISMARKA 61.0982, 10.6577 505 / 14
Sjusjøvegen 1075 2616 LISMARKA 61.0979, 10.6579 505 / 15
Sjusjøvegen 1077 2616 LISMARKA 61.0983, 10.6578 505 / 13
Sjusjøvegen 1090 2616 LISMARKA 61.0936, 10.6522 505 / 5
Sjusjøvegen 1254A 2610 MESNALI 61.0974, 10.6796 815 / 202
Sjusjøvegen 1254B 2610 MESNALI 61.0974, 10.6796 815 / 202
Sjusjøvegen 1256 2610 MESNALI 61.0982, 10.6779 815 / 202
Sjusjøvegen 1258 2610 MESNALI 61.0974, 10.6772 815 / 203
Sjusjøvegen 1290 2610 MESNALI 61.1003, 10.6866 510 / 1
Sjusjøvegen 1292 2610 MESNALI 61.1012, 10.6832 510 / 12
Sjusjøvegen 1294 2610 MESNALI 61.1019, 10.6824 510 / 1
Sjusjøvegen 1296 2610 MESNALI 61.1019, 10.6818 509 / 28
Sjusjøvegen 1298 2610 MESNALI 61.1019, 10.6814 509 / 29
Sjusjøvegen 1300 2610 MESNALI 61.1023, 10.6820 509 / 44
Sjusjøvegen 1302 2610 MESNALI 61.1022, 10.6806 509 / 32
Sjusjøvegen 1304 2610 MESNALI 61.1020, 10.6800 509 / 5
Sjusjøvegen 1306 2610 MESNALI 61.1025, 10.6786 509 / 30
Sjusjøvegen 1308 2610 MESNALI 61.1040, 10.6771 509 / 7
Sjusjøvegen 1310 2610 MESNALI 61.1037, 10.6774 509 / 7
Sjusjøvegen 1329 2610 MESNALI 61.1010, 10.6909 510 / 1
Sjusjøvegen 1330 2610 MESNALI 61.1017, 10.6914 510 / 21
Sjusjøvegen 1331 2610 MESNALI 61.1009, 10.6917 510 / 1
Sjusjøvegen 1332 2610 MESNALI 61.1022, 10.6911 510 / 21
Sjusjøvegen 1333 2610 MESNALI 61.1014, 10.6932 510 / 77
Sjusjøvegen 1335 2610 MESNALI 61.1015, 10.6925 510 / 1
Sjusjøvegen 1386 2610 MESNALI 61.1033, 10.6995 815 / 1
Sjusjøvegen 1391 2610 MESNALI 61.1040, 10.7001 815 / 1
Sjusjøvegen 1392 2610 MESNALI 61.1041, 10.6992 815 / 1
Sjusjøvegen 1394 2610 MESNALI 61.1044, 10.7001 815 / 1
Sjusjøvegen 1399 2610 MESNALI 61.1047, 10.7011 815 / 1
Sjusjøvegen 1405 2610 MESNALI 61.1051, 10.7010 815 / 1
Sjusjøvegen 1430 2610 MESNALI 61.1078, 10.7019 815 / 1
Sjusjøvegen 1441 2610 MESNALI 61.1075, 10.7035 510 / 23
Sjusjøvegen 1442 2610 MESNALI 61.1082, 10.7032 815 / 45
Sjusjøvegen 1444 2610 MESNALI 61.1081, 10.7036 510 / 24
Sjusjøvegen 1561 2612 SJUSJØEN 61.1179, 10.7045 815 / 1
Sjusjøvegen 1563 2612 SJUSJØEN 61.1184, 10.7043 815 / 1
Sjusjøvegen 1595 2612 SJUSJØEN 61.1213, 10.7030 815 / 1
Sjusjøvegen 1996A 2612 SJUSJØEN 61.1521, 10.6896 527 / 594
Sjusjøvegen 1996B 2612 SJUSJØEN 61.1520, 10.6898 527 / 594
Sjusjøvegen 1996C 2612 SJUSJØEN 61.1520, 10.6900 527 / 594
Sjusjøvegen 1996D 2612 SJUSJØEN 61.1520, 10.6901 527 / 594
Sjusjøvegen 1998 2612 SJUSJØEN 61.1522, 1,000.0000 527 / 593
Sjusjøvegen 2000 2612 SJUSJØEN 61.1524, 10.6903 527 / 593
Sjusjøvegen 2001 2612 SJUSJØEN 61.1530, 10.6925 527 / 1
Sjusjøvegen 2002 2612 SJUSJØEN 61.1525, 10.6904 527 / 593

Sjusjøvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Sjusjøvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Lillehammer Sjusjøvegen 3‑228 2612, 2618
Ringsaker Sjusjøvegen 40‑2002 2372, 2610, 2612, 2616

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.