Skåbuvegen i Nord-Fron

Skåbuvegen er ein veg i Nord-Fron kommune.

Det er 313 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 100 til 3021.

Adressene i Skåbuvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Skåbuvegen 100, 102, 104, 106, 111, 113, 123, 151, 153, 155, 162, 166-167, 187, 223, 225-226, 228, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250-253, 255-257, 259, 299, 364, 366, 386, 388, 442, 444, 446, 557, 559, 598, 631, 633, 649, 652, 668, 670, 689, 691, 693, 703, 773, 775, 777, 779, 781, 793, 801, 871, 873, 875, 877, 884, 940, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1046, 1057, 1059, 1066, 1068, 1080, 1082, 1086, 1111-1112, 1114, 1116, 1118, 1127, 1129, 1143, 1145, 1184, 1186, 1202, 1204, 1206, 1235, 1314, 1316, 1318, 1424, 1445, 1503, 1505, 1510, 1515, 1517, 1593, 1595, 1627, 1629, 1654, 1656, 1658, 1671, 1740, 1765, 1767, 1781, 1783, 1785, 1824, 1851, 1853, 1877, 1879, 1894, 1896, 1911, 1913, 1990-2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2018, 2053, 2074, 2082, 2086, 2101, 2118, 2120, 2122, 2124, 2129, 2131, 21672640 VINSTRA
Skåbuvegen 2263, 2313, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2330, 2332, 2348, 2354, 2356, 2358, 2360, 2363, 2365-2366, 2375, 2377, 2380, 2385, 2387, 2389, 2391, 2396, 2398, 2400, 2402, 2404, 2406, 2415, 2417, 2427, 2429-2430, 2432, 2434-2437, 2463, 2465, 2477, 2479, 2481, 2512-2515, 2521, 2523, 2525, 2551, 2553, 2557, 2559, 2565, 2567, 2569, 2576, 2580, 2582, 2584, 2587, 2589-2592, 2613, 2615, 2617-2618, 2628, 2630, 2634-2635, 2650, 2653-2658, 2660, 2664, 2666, 2668, 2670, 2680, 2682, 2684, 2686, 2690, 2692-2693, 2695, 2697, 2699, 2709, 2722, 2724, 2726, 2728-2729, 2731, 2739, 2741, 2743, 2746, 2748, 2757, 2764, 2769, 2771, 2780, 2782, 2786, 2790, 2799, 2801, 2821, 2827, 2829, 2838, 2840, 2842, 2857, 2859, 2863-2865, 2867, 2869, 2873, 2875, 2904, 2922, 2927, 2935, 2937, 2940, 2942, 2944, 2946, 2954, 2957, 2959-2960, 2962, 2972, 2997, 2999-3000, 3006, 3019, 30212643 SKÅBU

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Skåbuvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skåbuvegen 100 2640 VINSTRA 61.5977, 9.7290 246 / 49
Skåbuvegen 102 2640 VINSTRA 61.5978, 9.7290 246 / 49
Skåbuvegen 104 2640 VINSTRA 61.5980, 9.7285 246 / 52
Skåbuvegen 106 2640 VINSTRA 61.5979, 9.7285 246 / 52
Skåbuvegen 111 2640 VINSTRA 61.5982, 9.7270 247 / 32
Skåbuvegen 113 2640 VINSTRA 61.5982, 9.7270 247 / 32
Skåbuvegen 123 2640 VINSTRA 61.5993, 9.7257 248 / 209
Skåbuvegen 151 2640 VINSTRA 61.6004, 9.7210 246 / 10
Skåbuvegen 153 2640 VINSTRA 61.6003, 9.7213 246 / 10
Skåbuvegen 155 2640 VINSTRA 61.6005, 9.7209 246 / 38
Skåbuvegen 162 2640 VINSTRA 61.6013, 9.7216 246 / 35
Skåbuvegen 166 2640 VINSTRA 61.6017, 9.7200 246 / 50
Skåbuvegen 167 2640 VINSTRA 61.6014, 9.7193 246 / 30
Skåbuvegen 187 2640 VINSTRA 61.6021, 9.7175 248 / 216
Skåbuvegen 223 2640 VINSTRA 61.6020, 9.7111 247 / 16
Skåbuvegen 225 2640 VINSTRA 61.6019, 9.7111 247 / 16
Skåbuvegen 226 2640 VINSTRA 61.6024, 9.7100 247 / 36
Skåbuvegen 228 2640 VINSTRA 61.6024, 9.7100 247 / 36
Skåbuvegen 236 2640 VINSTRA 61.6002, 9.7059 244 / 74
Skåbuvegen 238 2640 VINSTRA 61.6015, 9.7086 246 / 2
Skåbuvegen 240 2640 VINSTRA 61.6016, 9.7086 246 / 2
Skåbuvegen 242 2640 VINSTRA 61.6011, 9.7075 247 / 38
Skåbuvegen 244 2640 VINSTRA 61.6015, 9.7063 380 / 1
Skåbuvegen 246 2640 VINSTRA 61.6026, 9.7063 248 / 53
Skåbuvegen 248 2640 VINSTRA 61.6033, 9.7050 248 / 6
Skåbuvegen 250 2640 VINSTRA 61.6041, 9.7068 248 / 23
Skåbuvegen 251 2640 VINSTRA 61.5998, 9.7093 246 / 14
Skåbuvegen 252 2640 VINSTRA 61.6044, 9.7070 248 / 10
Skåbuvegen 253 2640 VINSTRA 61.5996, 9.7093 246 / 14
Skåbuvegen 255 2640 VINSTRA 61.5992, 9.7105 246 / 87
Skåbuvegen 256 2640 VINSTRA 61.6000, 9.7075 244 / 19
Skåbuvegen 257 2640 VINSTRA 61.5987, 9.7097 246 / 18
Skåbuvegen 259 2640 VINSTRA 61.5985, 9.7087 246 / 188
Skåbuvegen 299 2640 VINSTRA 61.5956, 9.7077 246 / 58
Skåbuvegen 364 2640 VINSTRA 61.5896, 9.7042 247 / 95
Skåbuvegen 366 2640 VINSTRA 61.5899, 9.7023 247 / 12
Skåbuvegen 386 2640 VINSTRA 61.5884, 9.6990 247 / 1
Skåbuvegen 388 2640 VINSTRA 61.5874, 9.6984 247 / 1
Skåbuvegen 442 2640 VINSTRA 61.5872, 9.6968 248 / 1
Skåbuvegen 444 2640 VINSTRA 61.5870, 9.6968 248 / 1
Skåbuvegen 446 2640 VINSTRA 61.5869, 9.6974 248 / 1
Skåbuvegen 557 2640 VINSTRA 61.5767, 9.6839 248 / 16
Skåbuvegen 559 2640 VINSTRA 61.5765, 9.6836 248 / 16
Skåbuvegen 598 2640 VINSTRA 61.5748, 9.6770 247 / 15
Skåbuvegen 631 2640 VINSTRA 61.5743, 9.6832 248 / 19
Skåbuvegen 633 2640 VINSTRA 61.5742, 9.6828 248 / 19
Skåbuvegen 649 2640 VINSTRA 61.5736, 9.6715 247 / 14
Skåbuvegen 652 2640 VINSTRA 61.5736, 9.6680 248 / 17
Skåbuvegen 668 2640 VINSTRA 61.5735, 9.6635 225 / 13
Skåbuvegen 670 2640 VINSTRA 61.5737, 9.6603 221 / 4
Skåbuvegen 689 2640 VINSTRA 61.5714, 9.6613 239 / 3
Skåbuvegen 691 2640 VINSTRA 61.5713, 9.6606 239 / 1
Skåbuvegen 693 2640 VINSTRA 61.5714, 9.6606 225 / 2
Skåbuvegen 703 2640 VINSTRA 61.5727, 9.6589 221 / 28
Skåbuvegen 773 2640 VINSTRA 61.5726, 9.6438 225 / 16
Skåbuvegen 775 2640 VINSTRA 61.5719, 9.6423 235 / 18
Skåbuvegen 777 2640 VINSTRA 61.5720, 9.6439 224 / 13
Skåbuvegen 779 2640 VINSTRA 61.5703, 9.6377 235 / 21
Skåbuvegen 781 2640 VINSTRA 61.5702, 9.6372 235 / 21
Skåbuvegen 793 2640 VINSTRA 61.5729, 9.6425 235 / 10
Skåbuvegen 801 2640 VINSTRA 61.5728, 9.6407 235 / 10
Skåbuvegen 871 2640 VINSTRA 61.5722, 9.6359 235 / 8
Skåbuvegen 873 2640 VINSTRA 61.5718, 9.6357 235 / 8
Skåbuvegen 875 2640 VINSTRA 61.5715, 9.6331 235 / 2
Skåbuvegen 877 2640 VINSTRA 61.5702, 9.6313 235 / 22
Skåbuvegen 884 2640 VINSTRA 61.5719, 9.6266 235 / 17
Skåbuvegen 940 2640 VINSTRA 61.5718, 9.6167 235 / 4
Skåbuvegen 1021 2640 VINSTRA 61.5726, 9.5991 227 / 42
Skåbuvegen 1023 2640 VINSTRA 61.5720, 9.6004 228 / 1
Skåbuvegen 1025 2640 VINSTRA 61.5720, 9.6003 228 / 1
Skåbuvegen 1027 2640 VINSTRA 61.5720, 9.6001 228 / 1
Skåbuvegen 1029 2640 VINSTRA 61.5725, 9.5976 227 / 43
Skåbuvegen 1046 2640 VINSTRA 61.5730, 9.5962 227 / 23
Skåbuvegen 1057 2640 VINSTRA 61.5734, 9.5923 227 / 1
Skåbuvegen 1059 2640 VINSTRA 61.5734, 9.5917 227 / 1
Skåbuvegen 1066 2640 VINSTRA 61.5749, 9.5926 226 / 13
Skåbuvegen 1068 2640 VINSTRA 61.5740, 9.5911 226 / 4
Skåbuvegen 1080 2640 VINSTRA 61.5741, 9.5894 226 / 4
Skåbuvegen 1082 2640 VINSTRA 61.5743, 9.5889 226 / 24
Skåbuvegen 1086 2640 VINSTRA 61.5743, 9.5877 226 / 12
Skåbuvegen 1111 2640 VINSTRA 61.5742, 9.5841 225 / 1
Skåbuvegen 1112 2640 VINSTRA 61.5748, 9.5838 225 / 11
Skåbuvegen 1114 2640 VINSTRA 61.5750, 9.5880 225 / 17
Skåbuvegen 1116 2640 VINSTRA 61.5758, 9.5860 225 / 26
Skåbuvegen 1118 2640 VINSTRA 61.5761, 9.5837 224 / 1
Skåbuvegen 1127 2640 VINSTRA 61.5748, 9.5805 224 / 1
Skåbuvegen 1129 2640 VINSTRA 61.5750, 9.5802 224 / 1
Skåbuvegen 1143 2640 VINSTRA 61.5753, 9.5791 223 / 1
Skåbuvegen 1145 2640 VINSTRA 61.5753, 9.5786 223 / 1
Skåbuvegen 1184 2640 VINSTRA 61.5776, 9.5725 222 / 1
Skåbuvegen 1186 2640 VINSTRA 61.5778, 9.5723 222 / 1
Skåbuvegen 1202 2640 VINSTRA 61.5784, 9.5702 222 / 2
Skåbuvegen 1204 2640 VINSTRA 61.5784, 9.5706 222 / 2
Skåbuvegen 1206 2640 VINSTRA 61.5786, 9.5701 222 / 2
Skåbuvegen 1235 2640 VINSTRA 61.5796, 9.5655 221 / 1
Skåbuvegen 1314 2640 VINSTRA 61.5830, 9.5651 221 / 14
Skåbuvegen 1316 2640 VINSTRA 61.5834, 9.5629 221 / 8
Skåbuvegen 1318 2640 VINSTRA 61.5835, 9.5629 221 / 8
Skåbuvegen 1424 2640 VINSTRA 61.5834, 9.5296 220 / 6
Skåbuvegen 1445 2640 VINSTRA 61.5813, 9.5322 223 / 18
Skåbuvegen 1503 2640 VINSTRA 61.5771, 9.5339 225 / 12
Skåbuvegen 1505 2640 VINSTRA 61.5770, 9.5344 225 / 12
Skåbuvegen 1510 2640 VINSTRA 61.5769, 9.5333 224 / 54
Skåbuvegen 1515 2640 VINSTRA 61.5764, 9.5344 224 / 12
Skåbuvegen 1517 2640 VINSTRA 61.5758, 9.5350 224 / 12
Skåbuvegen 1593 2640 VINSTRA 61.5684, 9.5317 217 / 5
Skåbuvegen 1595 2640 VINSTRA 61.5682, 9.5316 217 / 5
Skåbuvegen 1627 2640 VINSTRA 61.5658, 9.5282 217 / 1
Skåbuvegen 1629 2640 VINSTRA 61.5657, 9.5276 217 / 1
Skåbuvegen 1654 2640 VINSTRA 61.5692, 9.5268 217 / 6
Skåbuvegen 1656 2640 VINSTRA 61.5691, 9.5252 217 / 35
Skåbuvegen 1658 2640 VINSTRA 61.5691, 9.5234 217 / 6
Skåbuvegen 1671 2640 VINSTRA 61.5670, 9.5231 217 / 4
Skåbuvegen 1740 2640 VINSTRA 61.5636, 9.5133 216 / 6
Skåbuvegen 1765 2640 VINSTRA 61.5613, 9.5081 216 / 1
Skåbuvegen 1767 2640 VINSTRA 61.5610, 9.5083 216 / 1
Skåbuvegen 1781 2640 VINSTRA 61.5608, 9.5080 215 / 1
Skåbuvegen 1783 2640 VINSTRA 61.5607, 9.5079 215 / 1
Skåbuvegen 1785 2640 VINSTRA 61.5607, 9.5075 215 / 1
Skåbuvegen 1824 2640 VINSTRA 61.5607, 9.5044 215 / 10
Skåbuvegen 1851 2640 VINSTRA 61.5575, 9.5054 215 / 7
Skåbuvegen 1853 2640 VINSTRA 61.5574, 9.5051 215 / 7
Skåbuvegen 1877 2640 VINSTRA 61.5535, 9.5002 215 / 2
Skåbuvegen 1879 2640 VINSTRA 61.5536, 9.4999 215 / 2
Skåbuvegen 1894 2640 VINSTRA 61.5537, 9.4975 215 / 9
Skåbuvegen 1896 2640 VINSTRA 61.5536, 9.4954 215 / 34
Skåbuvegen 1911 2640 VINSTRA 61.5531, 9.4921 216 / 20
Skåbuvegen 1913 2640 VINSTRA 61.5531, 9.4918 216 / 20
Skåbuvegen 1990 2640 VINSTRA 61.5574, 9.4816 216 / 3
Skåbuvegen 1991 2640 VINSTRA 61.5561, 9.4768 217 / 23
Skåbuvegen 1992 2640 VINSTRA 61.5574, 9.4824 216 / 8
Skåbuvegen 1993 2640 VINSTRA 61.5547, 9.4724 214 / 45
Skåbuvegen 1994 2640 VINSTRA 61.5576, 9.4825 216 / 8
Skåbuvegen 1995A 2640 VINSTRA 61.5544, 9.4681 214 / 3
Skåbuvegen 1995B 2640 VINSTRA 61.5552, 9.4694 214 / 3
Skåbuvegen 1996 2640 VINSTRA 61.5633, 9.4812 217 / 31
Skåbuvegen 1997 2640 VINSTRA 61.5532, 9.4725 214 / 4
Skåbuvegen 1998 2640 VINSTRA 61.5645, 9.4750 235 / 20
Skåbuvegen 1999 2640 VINSTRA 61.5529, 9.4725 214 / 4
Skåbuvegen 2000 2640 VINSTRA 61.5646, 9.4778 235 / 40
Skåbuvegen 2002 2640 VINSTRA 61.5654, 9.4764 235 / 20
Skåbuvegen 2004 2640 VINSTRA 61.5666, 9.4832 233 / 10
Skåbuvegen 2006 2640 VINSTRA 61.5666, 9.4834 233 / 10
Skåbuvegen 2008 2640 VINSTRA 61.5573, 9.4763 217 / 25
Skåbuvegen 2018 2640 VINSTRA 61.5580, 9.4748 217 / 29
Skåbuvegen 2053 2640 VINSTRA 61.5591, 9.4687 214 / 35
Skåbuvegen 2074 2640 VINSTRA 61.5608, 9.4689 230 / 8
Skåbuvegen 2082 2640 VINSTRA 61.5614, 9.4670 230 / 11
Skåbuvegen 2086 2640 VINSTRA 61.5620, 9.4655 230 / 9
Skåbuvegen 2101 2640 VINSTRA 61.5623, 9.4630 212 / 82
Skåbuvegen 2118 2640 VINSTRA 61.5643, 9.4626 214 / 34
Skåbuvegen 2120 2640 VINSTRA 61.5638, 9.4599 234 / 17
Skåbuvegen 2122 2640 VINSTRA 61.5640, 9.4601 234 / 17
Skåbuvegen 2124 2640 VINSTRA 61.5638, 9.4588 234 / 68
Skåbuvegen 2129 2640 VINSTRA 61.5630, 9.4593 390 / 2
Skåbuvegen 2131 2640 VINSTRA 61.5631, 9.4587 390 / 1
Skåbuvegen 2167 2640 VINSTRA 61.5603, 9.4589 214 / 42
Skåbuvegen 2263 2643 SKÅBU 61.5529, 9.4576 214 / 36
Skåbuvegen 2313 2643 SKÅBU 61.5488, 9.4580 213 / 19
Skåbuvegen 2316 2643 SKÅBU 61.5480, 9.4538 213 / 26
Skåbuvegen 2318 2643 SKÅBU 61.5479, 9.4532 213 / 26
Skåbuvegen 2320 2643 SKÅBU 61.5489, 9.4547 213 / 15
Skåbuvegen 2322 2643 SKÅBU 61.5476, 9.4460 213 / 40
Skåbuvegen 2324 2643 SKÅBU 61.5473, 9.4455 213 / 39
Skåbuvegen 2330 2643 SKÅBU 61.5459, 9.4541 213 / 35
Skåbuvegen 2332 2643 SKÅBU 61.5463, 9.4538 213 / 36
Skåbuvegen 2348 2643 SKÅBU 61.5454, 9.4542 212 / 84
Skåbuvegen 2354 2643 SKÅBU 61.5456, 9.4530 212 / 63
Skåbuvegen 2356 2643 SKÅBU 61.5452, 9.4517 212 / 81
Skåbuvegen 2358 2643 SKÅBU 61.5450, 9.4508 212 / 89
Skåbuvegen 2360 2643 SKÅBU 61.5485, 9.4400 213 / 41
Skåbuvegen 2363 2643 SKÅBU 61.5445, 9.4544 212 / 2
Skåbuvegen 2365 2643 SKÅBU 61.5443, 9.4541 212 / 2
Skåbuvegen 2366 2643 SKÅBU 61.5445, 9.4531 212 / 88
Skåbuvegen 2375 2643 SKÅBU 61.5437, 9.4522 212 / 9
Skåbuvegen 2377 2643 SKÅBU 61.5435, 9.4517 212 / 9
Skåbuvegen 2380 2643 SKÅBU 61.5436, 9.4506 212 / 38
Skåbuvegen 2385 2643 SKÅBU 61.5427, 9.4502 212 / 51
Skåbuvegen 2387 2643 SKÅBU 61.5426, 9.4495 211 / 1
Skåbuvegen 2389 2643 SKÅBU 61.5426, 9.4499 211 / 1
Skåbuvegen 2391 2643 SKÅBU 61.5425, 9.4494 211 / 1
Skåbuvegen 2396 2643 SKÅBU 61.5432, 9.4459 212 / 65
Skåbuvegen 2398 2643 SKÅBU 61.5426, 9.4444 212 / 66
Skåbuvegen 2400 2643 SKÅBU 61.5422, 9.4474 212 / 25
Skåbuvegen 2402 2643 SKÅBU 61.5422, 9.4461 212 / 71
Skåbuvegen 2404 2643 SKÅBU 61.5423, 9.4469 212 / 79
Skåbuvegen 2406 2643 SKÅBU 61.5426, 9.4476 212 / 78
Skåbuvegen 2415 2643 SKÅBU 61.5418, 9.4469 212 / 8
Skåbuvegen 2417 2643 SKÅBU 61.5413, 9.4460 212 / 70
Skåbuvegen 2427 2643 SKÅBU 61.5388, 9.4442 210 / 1
Skåbuvegen 2429 2643 SKÅBU 61.5387, 9.4440 210 / 1
Skåbuvegen 2430 2643 SKÅBU 61.5414, 9.4440 212 / 69
Skåbuvegen 2432 2643 SKÅBU 61.5418, 9.4445 212 / 14
Skåbuvegen 2434 2643 SKÅBU 61.5419, 9.4454 212 / 14
Skåbuvegen 2435 2643 SKÅBU 61.5407, 9.4429 210 / 3
Skåbuvegen 2436 2643 SKÅBU 61.5409, 9.4428 212 / 55
Skåbuvegen 2437 2643 SKÅBU 61.5405, 9.4427 210 / 3
Skåbuvegen 2463 2643 SKÅBU 61.5394, 9.4389 210 / 2
Skåbuvegen 2465 2643 SKÅBU 61.5392, 9.4387 210 / 2
Skåbuvegen 2477 2643 SKÅBU 61.5385, 9.4363 209 / 12
Skåbuvegen 2479 2643 SKÅBU 61.5383, 9.4362 209 / 12
Skåbuvegen 2481 2643 SKÅBU 61.5381, 9.4356 209 / 15
Skåbuvegen 2512 2643 SKÅBU 61.5371, 9.4322 209 / 5
Skåbuvegen 2513 2643 SKÅBU 61.5363, 9.4332 209 / 1
Skåbuvegen 2514 2643 SKÅBU 61.5387, 9.4322 209 / 22
Skåbuvegen 2515 2643 SKÅBU 61.5362, 9.4332 209 / 1
Skåbuvegen 2521 2643 SKÅBU 61.5360, 9.4317 209 / 6
Skåbuvegen 2523 2643 SKÅBU 61.5344, 9.4321 207 / 1
Skåbuvegen 2525 2643 SKÅBU 61.5343, 9.4319 207 / 1
Skåbuvegen 2551 2643 SKÅBU 61.5336, 9.4268 208 / 1
Skåbuvegen 2553 2643 SKÅBU 61.5332, 9.4266 208 / 1
Skåbuvegen 2557 2643 SKÅBU 61.5335, 9.4259 208 / 6
Skåbuvegen 2559 2643 SKÅBU 61.5333, 9.4255 208 / 13
Skåbuvegen 2565 2643 SKÅBU 61.5328, 9.4248 208 / 10
Skåbuvegen 2567 2643 SKÅBU 61.5327, 9.4247 208 / 10
Skåbuvegen 2569 2643 SKÅBU 61.5326, 9.4250 208 / 10
Skåbuvegen 2576 2643 SKÅBU 61.5330, 9.4234 208 / 7
Skåbuvegen 2580 2643 SKÅBU 61.5331, 9.4208 210 / 5
Skåbuvegen 2582 2643 SKÅBU 61.5331, 9.4189 207 / 22
Skåbuvegen 2584 2643 SKÅBU 61.5342, 9.4195 210 / 19
Skåbuvegen 2587 2643 SKÅBU 61.5318, 9.4220 207 / 145
Skåbuvegen 2589 2643 SKÅBU 61.5312, 9.4214 207 / 4
Skåbuvegen 2590 2643 SKÅBU 61.5314, 9.4188 207 / 30
Skåbuvegen 2591 2643 SKÅBU 61.5311, 9.4214 207 / 4
Skåbuvegen 2592 2643 SKÅBU 61.5312, 9.4190 207 / 30
Skåbuvegen 2613 2643 SKÅBU 61.5298, 9.4188 207 / 29
Skåbuvegen 2615 2643 SKÅBU 61.5299, 9.4199 207 / 6
Skåbuvegen 2617 2643 SKÅBU 61.5299, 9.4202 207 / 6
Skåbuvegen 2618 2643 SKÅBU 61.5308, 9.4147 207 / 24
Skåbuvegen 2628 2643 SKÅBU 61.5299, 9.4148 207 / 21
Skåbuvegen 2630 2643 SKÅBU 61.5292, 9.4158 206 / 14
Skåbuvegen 2634 2643 SKÅBU 61.5290, 9.4142 206 / 20
Skåbuvegen 2635 2643 SKÅBU 61.5285, 9.4160 206 / 7
Skåbuvegen 2650 2643 SKÅBU 61.5284, 9.4141 206 / 15
Skåbuvegen 2653 2643 SKÅBU 61.5275, 9.4149 206 / 10
Skåbuvegen 2654 2643 SKÅBU 61.5281, 9.4131 206 / 39
Skåbuvegen 2655 2643 SKÅBU 61.5270, 9.4139 206 / 12
Skåbuvegen 2656 2643 SKÅBU 61.5276, 9.4132 206 / 21
Skåbuvegen 2657 2643 SKÅBU 61.5269, 9.4135 206 / 12
Skåbuvegen 2658 2643 SKÅBU 61.5273, 9.4123 204 / 120
Skåbuvegen 2660 2643 SKÅBU 61.5274, 9.4120 204 / 219
Skåbuvegen 2664 2643 SKÅBU 61.5280, 9.4111 204 / 203
Skåbuvegen 2666 2643 SKÅBU 61.5267, 9.4112 204 / 229
Skåbuvegen 2668 2643 SKÅBU 61.5266, 9.4109 204 / 218
Skåbuvegen 2670 2643 SKÅBU 61.5272, 9.4097 204 / 206
Skåbuvegen 2680 2643 SKÅBU 61.5262, 9.4104 204 / 41
Skåbuvegen 2682 2643 SKÅBU 61.5264, 9.4101 204 / 41
Skåbuvegen 2684 2643 SKÅBU 61.5267, 9.4094 204 / 204
Skåbuvegen 2686 2643 SKÅBU 61.5261, 9.4094 204 / 22
Skåbuvegen 2690 2643 SKÅBU 61.5254, 9.4082 204 / 121
Skåbuvegen 2692 2643 SKÅBU 61.5254, 9.4081 204 / 121
Skåbuvegen 2693 2643 SKÅBU 61.5254, 9.4101 204 / 8
Skåbuvegen 2695 2643 SKÅBU 61.5251, 9.4097 204 / 8
Skåbuvegen 2697 2643 SKÅBU 61.5250, 9.4091 204 / 8
Skåbuvegen 2699 2643 SKÅBU 61.5247, 9.4081 204 / 12
Skåbuvegen 2709 2643 SKÅBU 61.5240, 9.4060 204 / 172
Skåbuvegen 2722 2643 SKÅBU 61.5246, 9.4066 204 / 23
Skåbuvegen 2724 2643 SKÅBU 61.5246, 9.4067 204 / 23
Skåbuvegen 2726 2643 SKÅBU 61.5243, 9.4027 204 / 43
Skåbuvegen 2728 2643 SKÅBU 61.5242, 9.4020 204 / 132
Skåbuvegen 2729 2643 SKÅBU 61.5235, 9.4013 203 / 31
Skåbuvegen 2731 2643 SKÅBU 61.5233, 9.4002 203 / 31
Skåbuvegen 2739 2643 SKÅBU 61.5236, 9.3997 203 / 1
Skåbuvegen 2741 2643 SKÅBU 61.5233, 9.3995 203 / 32
Skåbuvegen 2743 2643 SKÅBU 61.5234, 9.3983 203 / 1
Skåbuvegen 2746 2643 SKÅBU 61.5241, 9.3979 204 / 48
Skåbuvegen 2748 2643 SKÅBU 61.5249, 9.3966 204 / 54
Skåbuvegen 2757 2643 SKÅBU 61.5232, 9.3969 203 / 20
Skåbuvegen 2764 2643 SKÅBU 61.5254, 9.3929 204 / 56
Skåbuvegen 2769 2643 SKÅBU 61.5229, 9.3959 203 / 4
Skåbuvegen 2771 2643 SKÅBU 61.5228, 9.3952 203 / 4
Skåbuvegen 2780 2643 SKÅBU 61.5233, 9.3931 204 / 167
Skåbuvegen 2782 2643 SKÅBU 61.5229, 9.3925 204 / 104
Skåbuvegen 2786 2643 SKÅBU 61.5229, 9.3910 204 / 214
Skåbuvegen 2790 2643 SKÅBU 61.5228, 9.3891 204 / 34
Skåbuvegen 2799 2643 SKÅBU 61.5219, 9.3911 203 / 11
Skåbuvegen 2801 2643 SKÅBU 61.5219, 9.3902 203 / 93
Skåbuvegen 2821 2643 SKÅBU 61.5206, 9.3877 202 / 3
Skåbuvegen 2827 2643 SKÅBU 61.5199, 9.3867 202 / 1
Skåbuvegen 2829 2643 SKÅBU 61.5195, 9.3865 202 / 1
Skåbuvegen 2838 2643 SKÅBU 61.5197, 9.3848 203 / 92
Skåbuvegen 2840 2643 SKÅBU 61.5193, 9.3832 203 / 26
Skåbuvegen 2842 2643 SKÅBU 61.5186, 9.3841 203 / 30
Skåbuvegen 2857 2643 SKÅBU 61.5172, 9.3843 202 / 4
Skåbuvegen 2859 2643 SKÅBU 61.5173, 9.3839 202 / 4
Skåbuvegen 2863 2643 SKÅBU 61.5162, 9.3857 201 / 19
Skåbuvegen 2864 2643 SKÅBU 61.5169, 9.3821 202 / 8
Skåbuvegen 2865 2643 SKÅBU 61.5164, 9.3858 201 / 86
Skåbuvegen 2867 2643 SKÅBU 61.5163, 9.3865 201 / 19
Skåbuvegen 2869 2643 SKÅBU 61.5150, 9.3873 201 / 51
Skåbuvegen 2873 2643 SKÅBU 61.5173, 9.3869 201 / 18
Skåbuvegen 2875 2643 SKÅBU 61.5172, 9.3872 201 / 18
Skåbuvegen 2904 2643 SKÅBU 61.5142, 9.3809 202 / 5
Skåbuvegen 2922 2643 SKÅBU 61.5120, 9.3808 201 / 20
Skåbuvegen 2927 2643 SKÅBU 61.5118, 9.3817 201 / 74
Skåbuvegen 2935 2643 SKÅBU 61.5104, 9.3817 201 / 30
Skåbuvegen 2937 2643 SKÅBU 61.5105, 9.3814 201 / 30
Skåbuvegen 2940 2643 SKÅBU 61.5105, 9.3796 201 / 88
Skåbuvegen 2942 2643 SKÅBU 61.5107, 9.3786 201 / 95
Skåbuvegen 2944 2643 SKÅBU 61.5108, 9.3769 201 / 89
Skåbuvegen 2946 2643 SKÅBU 61.5099, 9.3803 201 / 47
Skåbuvegen 2954 2643 SKÅBU 61.5097, 9.3801 201 / 48
Skåbuvegen 2957 2643 SKÅBU 61.5087, 9.3857 201 / 14
Skåbuvegen 2959 2643 SKÅBU 61.5086, 9.3857 201 / 14
Skåbuvegen 2960 2643 SKÅBU 61.5094, 9.3794 201 / 40
Skåbuvegen 2962 2643 SKÅBU 61.5088, 9.3793 201 / 37
Skåbuvegen 2972 2643 SKÅBU 61.5077, 9.3791 201 / 45
Skåbuvegen 2997 2643 SKÅBU 61.5053, 9.3801 201 / 28
Skåbuvegen 2999 2643 SKÅBU 61.5051, 9.3798 201 / 28
Skåbuvegen 3000 2643 SKÅBU 61.5059, 9.3791 201 / 96
Skåbuvegen 3006 2643 SKÅBU 61.5051, 9.3789 201 / 85
Skåbuvegen 3019 2643 SKÅBU 61.5045, 9.3803 201 / 27
Skåbuvegen 3021 2643 SKÅBU 61.5043, 9.3824 201 / 84

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.