Slettevegen i Radøy

Slettevegen er ein veg i Radøy kommune.

Det er 207 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 20 til 1335.

Adressene i Slettevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Slettevegen 20, 22, 24-26, 28-30, 40, 49-50, 52, 54, 60, 71, 75-78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96-100, 108, 110, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 168, 170, 172, 174, 241, 243, 303, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 394, 401, 403, 405, 429, 4415936 MANGER
Slettevegen 471, 576, 578, 580, 602, 620-621, 625, 627, 629, 631, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 661, 663, 671-672, 675, 680-684, 686-687, 690, 694-697, 699-701, 703-705, 709-712, 714, 718, 730, 732, 735, 745, 751, 754, 756, 761, 763, 770-773, 776, 778, 780-782, 784-786, 788, 790-794, 810-811, 815, 817, 821, 823, 831, 835, 840, 842, 845, 851, 855-856, 860, 870, 872, 881, 883, 885, 895, 898, 921, 923, 925, 931, 935, 940, 942, 944-945, 965, 967, 969-971, 975, 977, 1001-1002, 1020-1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1030, 1037, 1039, 1041, 1049-1050, 1148, 1150, 1261, 1263, 1331, 1333, 13355939 SLETTA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Slettevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Slettevegen 20 5936 MANGER 60.6375, 5.1145 67 / 1
Slettevegen 22 5936 MANGER 60.6379, 5.1139 67 / 12
Slettevegen 24 5936 MANGER 60.6380, 5.1109 67 / 27
Slettevegen 25 5936 MANGER 60.6392, 5.1147 67 / 7
Slettevegen 26 5936 MANGER 60.6384, 5.1111 67 / 10
Slettevegen 28 5936 MANGER 60.6388, 5.1122 67 / 4
Slettevegen 29 5936 MANGER 60.6396, 5.1144 67 / 11
Slettevegen 30 5936 MANGER 60.6392, 5.1129 67 / 20
Slettevegen 40 5936 MANGER 60.6392, 5.1120 67 / 5
Slettevegen 49 5936 MANGER 60.6406, 5.1128 67 / 13
Slettevegen 50 5936 MANGER 60.6404, 5.1116 67 / 3
Slettevegen 52 5936 MANGER 60.6402, 5.1110 67 / 17
Slettevegen 54 5936 MANGER 60.6408, 5.1108 67 / 3
Slettevegen 60 5936 MANGER 60.6415, 5.1100 66 / 4
Slettevegen 71 5936 MANGER 60.6426, 5.1103 66 / 1
Slettevegen 75 5936 MANGER 60.6438, 5.1106 66 / 2
Slettevegen 76 5936 MANGER 60.6428, 5.1087 66 / 3
Slettevegen 77 5936 MANGER 60.6434, 5.1088 66 / 25
Slettevegen 78 5936 MANGER 60.6425, 5.1076 66 / 12
Slettevegen 80 5936 MANGER 60.6419, 5.1078 66 / 17
Slettevegen 82 5936 MANGER 60.6418, 5.1068 66 / 23
Slettevegen 84 5936 MANGER 60.6423, 5.1063 66 / 8
Slettevegen 86 5936 MANGER 60.6426, 5.1056 66 / 20
Slettevegen 88 5936 MANGER 60.6427, 5.1041 66 / 11
Slettevegen 90 5936 MANGER 60.6435, 5.1023 66 / 18
Slettevegen 92 5936 MANGER 60.6443, 5.1037 66 / 9
Slettevegen 94 5936 MANGER 60.6435, 5.1031 66 / 6
Slettevegen 96 5936 MANGER 60.6430, 5.1065 66 / 14
Slettevegen 97 5936 MANGER 60.6439, 5.1073 66 / 15
Slettevegen 98 5936 MANGER 60.6438, 5.1053 66 / 19
Slettevegen 99 5936 MANGER 60.6449, 5.1090 66 / 5
Slettevegen 100 5936 MANGER 60.6439, 5.1060 66 / 10
Slettevegen 108 5936 MANGER 60.6445, 5.1048 65 / 4
Slettevegen 110 5936 MANGER 60.6447, 5.1044 65 / 4
Slettevegen 137 5936 MANGER 60.6464, 5.1030 65 / 9
Slettevegen 141 5936 MANGER 60.6472, 5.1035 65 / 10
Slettevegen 143 5936 MANGER 60.6477, 5.1050 65 / 7
Slettevegen 145 5936 MANGER 60.6483, 5.1048 65 / 35
Slettevegen 147 5936 MANGER 60.6479, 5.1039 65 / 31
Slettevegen 149 5936 MANGER 60.6473, 5.1000 65 / 19
Slettevegen 151 5936 MANGER 60.6471, 5.1009 65 / 15
Slettevegen 168 5936 MANGER 60.6461, 5.0994 63 / 9
Slettevegen 170A 5936 MANGER 60.6451, 5.1005 63 / 12
Slettevegen 170B 5936 MANGER 60.6446, 5.1001 63 / 3
Slettevegen 172 5936 MANGER 60.6454, 5.0972 63 / 1
Slettevegen 174 5936 MANGER 60.6459, 5.0974 63 / 1
Slettevegen 241 5936 MANGER 60.6505, 5.0881 63 / 6
Slettevegen 243 5936 MANGER 60.6508, 5.0872 63 / 8
Slettevegen 303 5936 MANGER 60.6573, 5.0871 64 / 1
Slettevegen 307 5936 MANGER 60.6580, 5.0901 64 / 66
Slettevegen 309 5936 MANGER 60.6584, 5.0888 64 / 21
Slettevegen 311 5936 MANGER 60.6590, 5.0887 64 / 52
Slettevegen 313 5936 MANGER 60.6595, 5.0885 64 / 12
Slettevegen 315 5936 MANGER 60.6603, 5.0897 64 / 33
Slettevegen 317 5936 MANGER 60.6594, 5.0879 64 / 64
Slettevegen 319A 5936 MANGER 60.6565, 5.0842 64 / 76
Slettevegen 319B 5936 MANGER 60.6563, 5.0844 64 / 67
Slettevegen 321 5936 MANGER 60.6568, 5.0829 64 / 1
Slettevegen 394 5936 MANGER 60.6605, 5.0726 59 / 8
Slettevegen 401 5936 MANGER 60.6616, 5.0735 59 / 10
Slettevegen 403 5936 MANGER 60.6623, 5.0727 59 / 1
Slettevegen 405 5936 MANGER 60.6628, 5.0724 59 / 5
Slettevegen 429 5936 MANGER 60.6647, 5.0810 64 / 34
Slettevegen 441 5936 MANGER 60.6640, 5.0712 59 / 23
Slettevegen 471 5939 SLETTA 60.6650, 5.0724 95 / 9
Slettevegen 576 5939 SLETTA 60.6729, 5.0654 96 / 25
Slettevegen 578 5939 SLETTA 60.6726, 5.0659 96 / 24
Slettevegen 580 5939 SLETTA 60.6732, 5.0657 96 / 4
Slettevegen 602 5939 SLETTA 60.6753, 5.0641 96 / 11
Slettevegen 620 5939 SLETTA 60.6766, 5.0634 96 / 8
Slettevegen 621 5939 SLETTA 60.6766, 5.0675 95 / 7
Slettevegen 625A 5939 SLETTA 60.6758, 5.0696 96 / 14
Slettevegen 625B 5939 SLETTA 60.6758, 5.0697 96 / 14
Slettevegen 627 5939 SLETTA 60.6746, 5.0725 96 / 15
Slettevegen 629 5939 SLETTA 60.6748, 5.0729 96 / 7
Slettevegen 631 5939 SLETTA 60.6752, 5.0725 96 / 17
Slettevegen 641A 5939 SLETTA 60.6764, 5.0692 96 / 9
Slettevegen 641B 5939 SLETTA 60.6764, 5.0692 96 / 9
Slettevegen 643 5939 SLETTA 60.6772, 5.0679 95 / 5
Slettevegen 645 5939 SLETTA 60.6782, 5.0673 95 / 4
Slettevegen 647 5939 SLETTA 60.6785, 5.0668 95 / 4
Slettevegen 649 5939 SLETTA 60.6789, 5.0659 95 / 3
Slettevegen 651 5939 SLETTA 60.6791, 5.0649 95 / 3
Slettevegen 653 5939 SLETTA 60.6793, 5.0639 95 / 1
Slettevegen 655 5939 SLETTA 60.6795, 5.0632 95 / 2
Slettevegen 657A 5939 SLETTA 60.6798, 5.0624 96 / 2
Slettevegen 657B 5939 SLETTA 60.6799, 5.0625 96 / 2
Slettevegen 661 5939 SLETTA 60.6808, 5.0643 96 / 28
Slettevegen 663A 5939 SLETTA 60.6803, 5.0628 96 / 13
Slettevegen 663B 5939 SLETTA 60.6804, 5.0628 96 / 13
Slettevegen 671 5939 SLETTA 60.6799, 5.0613 96 / 3
Slettevegen 672A 5939 SLETTA 60.6797, 5.0602 96 / 12
Slettevegen 672B 5939 SLETTA 60.6797, 5.0603 96 / 12
Slettevegen 675 5939 SLETTA 60.6803, 5.0607 96 / 1
Slettevegen 680 5939 SLETTA 60.6802, 5.0588 96 / 10
Slettevegen 681 5939 SLETTA 60.6808, 5.0593 97 / 2
Slettevegen 682 5939 SLETTA 60.6799, 5.0575 97 / 18
Slettevegen 683 5939 SLETTA 60.6813, 5.0597 97 / 2
Slettevegen 684 5939 SLETTA 60.6788, 5.0560 97 / 22
Slettevegen 686 5939 SLETTA 60.6805, 5.0568 97 / 32
Slettevegen 687 5939 SLETTA 60.6812, 5.0584 97 / 1
Slettevegen 690 5939 SLETTA 60.6813, 5.0571 97 / 3
Slettevegen 694 5939 SLETTA 60.6815, 5.0570 97 / 12
Slettevegen 695 5939 SLETTA 60.6817, 5.0583 97 / 25
Slettevegen 696 5939 SLETTA 60.6815, 5.0566 97 / 13
Slettevegen 697 5939 SLETTA 60.6826, 5.0607 97 / 10
Slettevegen 699 5939 SLETTA 60.6832, 5.0600 97 / 11
Slettevegen 700 5939 SLETTA 60.6819, 5.0564 97 / 6
Slettevegen 701 5939 SLETTA 60.6823, 5.0567 97 / 9
Slettevegen 703 5939 SLETTA 60.6828, 5.0577 97 / 6
Slettevegen 704 5939 SLETTA 60.6822, 5.0559 97 / 5
Slettevegen 705 5939 SLETTA 60.6831, 5.0589 97 / 17
Slettevegen 709 5939 SLETTA 60.6828, 5.0564 97 / 14
Slettevegen 710 5939 SLETTA 60.6824, 5.0551 97 / 8
Slettevegen 711 5939 SLETTA 60.6832, 5.0567 97 / 27
Slettevegen 712 5939 SLETTA 60.6819, 5.0535 97 / 24
Slettevegen 714 5939 SLETTA 60.6821, 5.0531 97 / 20
Slettevegen 718 5939 SLETTA 60.6828, 5.0542 97 / 7
Slettevegen 730 5939 SLETTA 60.6838, 5.0537 98 / 6
Slettevegen 732 5939 SLETTA 60.6845, 5.0539 98 / 15
Slettevegen 735 5939 SLETTA 60.6846, 5.0544 98 / 1
Slettevegen 745 5939 SLETTA 60.6850, 5.0530 98 / 11
Slettevegen 751 5939 SLETTA 60.6854, 5.0518 98 / 10
Slettevegen 754 5939 SLETTA 60.6851, 5.0489 98 / 45
Slettevegen 756 5939 SLETTA 60.6851, 5.0496 98 / 24
Slettevegen 761 5939 SLETTA 60.6857, 5.0508 98 / 8
Slettevegen 763 5939 SLETTA 60.6863, 5.0523 98 / 19
Slettevegen 770 5939 SLETTA 60.6855, 5.0484 98 / 39
Slettevegen 771 5939 SLETTA 60.6860, 5.0496 98 / 7
Slettevegen 772A 5939 SLETTA 60.6863, 5.0483 98 / 31
Slettevegen 772B 5939 SLETTA 60.6862, 5.0481 98 / 31
Slettevegen 773 5939 SLETTA 60.6865, 5.0492 98 / 55
Slettevegen 776 5939 SLETTA 60.6858, 5.0474 98 / 26
Slettevegen 778 5939 SLETTA 60.6861, 5.0470 98 / 5
Slettevegen 780 5939 SLETTA 60.6865, 5.0467 98 / 12
Slettevegen 781 5939 SLETTA 60.6868, 5.0476 98 / 2
Slettevegen 782 5939 SLETTA 60.6865, 5.0453 98 / 46
Slettevegen 784 5939 SLETTA 60.6867, 5.0447 98 / 33
Slettevegen 785 5939 SLETTA 60.6874, 5.0466 98 / 2
Slettevegen 786 5939 SLETTA 60.6854, 5.0433 98 / 29
Slettevegen 788 5939 SLETTA 60.6855, 5.0418 98 / 28
Slettevegen 790 5939 SLETTA 60.6871, 5.0441 98 / 20
Slettevegen 791 5939 SLETTA 60.6877, 5.0459 98 / 16
Slettevegen 792 5939 SLETTA 60.6875, 5.0452 98 / 3
Slettevegen 793 5939 SLETTA 60.6880, 5.0457 98 / 3
Slettevegen 794 5939 SLETTA 60.6874, 5.0441 98 / 51
Slettevegen 810 5939 SLETTA 60.6879, 5.0425 98 / 73
Slettevegen 811 5939 SLETTA 60.6885, 5.0429 99 / 20
Slettevegen 815 5939 SLETTA 60.6888, 5.0425 99 / 146
Slettevegen 817 5939 SLETTA 60.6891, 5.0428 99 / 5
Slettevegen 821 5939 SLETTA 60.6896, 5.0413 99 / 1
Slettevegen 823 5939 SLETTA 60.6893, 5.0413 99 / 1
Slettevegen 831 5939 SLETTA 60.6898, 5.0404 99 / 7
Slettevegen 835 5939 SLETTA 60.6903, 5.0392 99 / 148
Slettevegen 840 5939 SLETTA 60.6898, 5.0388 99 / 137
Slettevegen 842 5939 SLETTA 60.6901, 5.0376 99 / 86
Slettevegen 845 5939 SLETTA 60.6908, 5.0381 99 / 4
Slettevegen 851 5939 SLETTA 60.6909, 5.0371 99 / 4
Slettevegen 855 5939 SLETTA 60.6911, 5.0368 99 / 95
Slettevegen 856 5939 SLETTA 60.6908, 5.0359 99 / 8
Slettevegen 860 5939 SLETTA 60.6913, 5.0351 99 / 6
Slettevegen 870 5939 SLETTA 60.6920, 5.0329 100 / 1
Slettevegen 872 5939 SLETTA 60.6918, 5.0322 100 / 1
Slettevegen 881 5939 SLETTA 60.6926, 5.0329 100 / 1
Slettevegen 883 5939 SLETTA 60.6924, 5.0344 100 / 1
Slettevegen 885 5939 SLETTA 60.6929, 5.0312 100 / 2
Slettevegen 895 5939 SLETTA 60.6931, 5.0306 100 / 3
Slettevegen 898 5939 SLETTA 60.6927, 5.0295 100 / 8
Slettevegen 921 5939 SLETTA 60.6941, 5.0275 100 / 4
Slettevegen 923 5939 SLETTA 60.6938, 5.0281 100 / 9
Slettevegen 925A 5939 SLETTA 60.6943, 5.0273 100 / 4
Slettevegen 925B 5939 SLETTA 60.6944, 5.0273 100 / 4
Slettevegen 925C 5939 SLETTA 60.6944, 5.0274 100 / 4
Slettevegen 931 5939 SLETTA 60.6949, 5.0256 100 / 12
Slettevegen 935 5939 SLETTA 60.6952, 5.0249 100 / 6
Slettevegen 940 5939 SLETTA 60.6949, 5.0246 100 / 19
Slettevegen 942 5939 SLETTA 60.6954, 5.0233 100 / 18
Slettevegen 944 5939 SLETTA 60.6956, 5.0228 100 / 14
Slettevegen 945 5939 SLETTA 60.6960, 5.0231 100 / 22
Slettevegen 965 5939 SLETTA 60.6968, 5.0222 99 / 49
Slettevegen 967 5939 SLETTA 60.6966, 5.0229 99 / 124
Slettevegen 969 5939 SLETTA 60.6963, 5.0244 99 / 31
Slettevegen 970 5939 SLETTA 60.6967, 5.0191 14 / 6
Slettevegen 971 5939 SLETTA 60.6970, 5.0244 99 / 24
Slettevegen 975 5939 SLETTA 60.6977, 5.0222 99 / 22
Slettevegen 977 5939 SLETTA 60.6978, 5.0196 14 / 100
Slettevegen 1001 5939 SLETTA 60.6995, 5.0151 14 / 31
Slettevegen 1002 5939 SLETTA 60.6983, 5.0147 14 / 24
Slettevegen 1020 5939 SLETTA 60.6992, 5.0127 14 / 9
Slettevegen 1021 5939 SLETTA 60.7002, 5.0140 14 / 63
Slettevegen 1023 5939 SLETTA 60.7005, 5.0125 14 / 18
Slettevegen 1024 5939 SLETTA 60.6994, 5.0111 14 / 57
Slettevegen 1026 5939 SLETTA 60.6996, 5.0117 14 / 116
Slettevegen 1028 5939 SLETTA 60.6997, 5.0111 14 / 64
Slettevegen 1030 5939 SLETTA 60.6998, 5.0096 14 / 80
Slettevegen 1037 5939 SLETTA 60.7010, 5.0108 14 / 109
Slettevegen 1039 5939 SLETTA 60.7014, 5.0107 14 / 23
Slettevegen 1041 5939 SLETTA 60.7013, 5.0101 14 / 23
Slettevegen 1049 5939 SLETTA 60.7026, 5.0076 14 / 1
Slettevegen 1050 5939 SLETTA 60.7014, 5.0058 14 / 1
Slettevegen 1148 5939 SLETTA 60.7069, 4.9953 14 / 3
Slettevegen 1150 5939 SLETTA 60.7076, 4.9948 14 / 3
Slettevegen 1261 5939 SLETTA 60.7176, 4.9994 93 / 13
Slettevegen 1263 5939 SLETTA 60.7150, 4.9894 93 / 14
Slettevegen 1331 5939 SLETTA 60.7236, 4.9808 93 / 8
Slettevegen 1333 5939 SLETTA 60.7230, 4.9807 93 / 8
Slettevegen 1335 5939 SLETTA 60.7227, 4.9813 93 / 8

Slettevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 10 norske kommunar som heiter Slettevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Slettevegen 27‑273 3528
Slettevegen 9‑265 3540
Klepp Slettevegen 1‑24 4352
Slettevegen 1‑57 4480
Slettevegen 1‑6 5430
Slettevegen 20‑1335 5936, 5939
Slettevegen 23‑78 6013
Slettevegen 1‑15 6260
Slettevegen 1‑3 6905
Stjørdal Slettevegen 1‑42 7503

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.