Snillfjordsveien i Snillfjord

Snillfjordsveien er ein veg i Snillfjord kommune.

Det er 244 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 706 til 4712.

Adressene i Snillfjordsveien høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Snillfjordsveien 706, 901, 903, 940, 1018, 1092, 1151-1154, 1228, 1247, 1264, 1266, 1276, 1300, 1306, 1308, 1328, 1330, 1332, 1735-1737, 1852, 1865, 1873, 1900, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1915, 1919, 1928, 1930, 1934, 1944-1945, 1947, 1950, 1952, 1954, 1956-1957, 1959, 1962, 1965, 1968, 1970, 2000, 2010, 2012, 2014, 2033, 2102, 2104, 2255, 2362, 2365, 2367, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2428, 2430, 2432, 2434-2436, 2488, 2492, 2494, 2496, 2498, 2500, 2502-2503, 2505-2506, 2508, 2510, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2643, 2658, 2815, 2817, 2819, 2821, 2823, 2825, 2910, 2912, 2916, 2918, 2920, 2922-2923, 2925, 2927, 2933-2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2952, 2954, 2964, 2972, 2974, 2976, 2978, 2982, 2984-2986, 3027, 3029, 3044, 3062, 3064, 3094, 3096, 3101-3102, 3130, 3188, 3191, 3193, 3195, 3364-3365, 3367, 3369, 3371, 3409-3410, 3433, 3461, 3463, 3467, 3469, 3471, 3483, 3485, 3487, 3489, 3491, 3493, 3495, 3497, 3499, 3501-3502, 3504-3505, 3507, 3509-3510, 3533, 3535, 3537, 3539, 3549, 3749, 37537257 SNILLFJORD
Snillfjordsveien 3757, 3759, 3761, 3838, 3844, 3846, 3848, 3862, 3897, 4115, 4117, 4119, 4123, 4125, 4129, 4131, 4133, 4135-4136, 4172, 4177, 4179, 4181, 4189, 4191, 4197, 4199, 4201, 4203, 4205, 4208, 4211, 4215, 4217, 4257, 4259, 4263, 4265, 4267, 4269, 4271, 4273, 4387, 4389, 4391, 4393, 4395, 4456, 4489, 4507, 4509, 4511, 4513, 4517, 4520, 4522, 4526, 4528, 4530, 4532-4533, 4567, 45957255 SUNDLANDET
Snillfjordsveien 4710, 47127256 HEMNSKJELA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Snillfjordsveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Snillfjordsveien 706 7257 SNILLFJORD 63.3241, 9.5282 92 / 3
Snillfjordsveien 901 7257 SNILLFJORD 63.3405, 9.5407 85 / 4
Snillfjordsveien 903 7257 SNILLFJORD 63.3391, 9.5443 85 / 3
Snillfjordsveien 940 7257 SNILLFJORD 63.3436, 9.5289 84 / 7
Snillfjordsveien 1018 7257 SNILLFJORD 63.3508, 9.5360 84 / 3
Snillfjordsveien 1092 7257 SNILLFJORD 63.3491, 9.5017 84 / 1
Snillfjordsveien 1151 7257 SNILLFJORD 63.3478, 9.5621 84 / 5
Snillfjordsveien 1152 7257 SNILLFJORD 63.3579, 9.5603 84 / 4
Snillfjordsveien 1153 7257 SNILLFJORD 63.3478, 9.5603 84 / 6
Snillfjordsveien 1154 7257 SNILLFJORD 63.3577, 9.5623 84 / 1
Snillfjordsveien 1228 7257 SNILLFJORD 63.3609, 9.5694 83 / 7
Snillfjordsveien 1247 7257 SNILLFJORD 63.3579, 9.5681 83 / 18
Snillfjordsveien 1264 7257 SNILLFJORD 63.3633, 9.5745 83 / 8
Snillfjordsveien 1266 7257 SNILLFJORD 63.3632, 9.5752 83 / 8
Snillfjordsveien 1276 7257 SNILLFJORD 63.3638, 9.5762 83 / 9
Snillfjordsveien 1300 7257 SNILLFJORD 63.3658, 9.5780 83 / 29
Snillfjordsveien 1306 7257 SNILLFJORD 63.3664, 9.5779 83 / 12
Snillfjordsveien 1308 7257 SNILLFJORD 63.3666, 9.5785 83 / 12
Snillfjordsveien 1328 7257 SNILLFJORD 63.3683, 9.5780 83 / 25
Snillfjordsveien 1330 7257 SNILLFJORD 63.3697, 9.5758 83 / 16
Snillfjordsveien 1332 7257 SNILLFJORD 63.3686, 9.5785 83 / 26
Snillfjordsveien 1735 7257 SNILLFJORD 63.3975, 9.5601 86 / 1
Snillfjordsveien 1736 7257 SNILLFJORD 63.3987, 9.5503 86 / 2
Snillfjordsveien 1737 7257 SNILLFJORD 63.3976, 9.5598 86 / 1
Snillfjordsveien 1852 7257 SNILLFJORD 63.4033, 9.5340 80 / 60
Snillfjordsveien 1865 7257 SNILLFJORD 63.4031, 9.5310 80 / 47
Snillfjordsveien 1873 7257 SNILLFJORD 63.4030, 9.5302 80 / 14
Snillfjordsveien 1900 7257 SNILLFJORD 63.4013, 9.5259 80 / 32
Snillfjordsveien 1904 7257 SNILLFJORD 63.4005, 9.5262 80 / 71
Snillfjordsveien 1906 7257 SNILLFJORD 63.4006, 9.5268 80 / 51
Snillfjordsveien 1908 7257 SNILLFJORD 63.4001, 9.5252 80 / 12
Snillfjordsveien 1910 7257 SNILLFJORD 63.4007, 9.5248 80 / 28
Snillfjordsveien 1912 7257 SNILLFJORD 63.4010, 9.5245 80 / 29
Snillfjordsveien 1915 7257 SNILLFJORD 63.4010, 9.5227 80 / 11
Snillfjordsveien 1919 7257 SNILLFJORD 63.4009, 9.5215 80 / 17
Snillfjordsveien 1928 7257 SNILLFJORD 63.3993, 9.5191 80 / 4
Snillfjordsveien 1930 7257 SNILLFJORD 63.3991, 9.5187 80 / 4
Snillfjordsveien 1934 7257 SNILLFJORD 63.3990, 9.5190 80 / 4
Snillfjordsveien 1944 7257 SNILLFJORD 63.4005, 9.5209 80 / 21
Snillfjordsveien 1945 7257 SNILLFJORD 63.4006, 9.5199 80 / 24
Snillfjordsveien 1947 7257 SNILLFJORD 63.4007, 9.5180 80 / 52
Snillfjordsveien 1950 7257 SNILLFJORD 63.4000, 9.5194 80 / 48
Snillfjordsveien 1952 7257 SNILLFJORD 63.3999, 9.5186 80 / 80
Snillfjordsveien 1954 7257 SNILLFJORD 63.3997, 9.5188 80 / 50
Snillfjordsveien 1956 7257 SNILLFJORD 63.3997, 9.5180 80 / 23
Snillfjordsveien 1957 7257 SNILLFJORD 63.4003, 9.5169 80 / 36
Snillfjordsveien 1959 7257 SNILLFJORD 63.4003, 9.5176 80 / 36
Snillfjordsveien 1962 7257 SNILLFJORD 63.3996, 9.5171 80 / 58
Snillfjordsveien 1965 7257 SNILLFJORD 63.4000, 9.5142 80 / 46
Snillfjordsveien 1968 7257 SNILLFJORD 63.3993, 9.5131 80 / 92
Snillfjordsveien 1970 7257 SNILLFJORD 63.3993, 9.5141 80 / 92
Snillfjordsveien 2000 7257 SNILLFJORD 63.3999, 9.5066 80 / 1
Snillfjordsveien 2010 7257 SNILLFJORD 63.4000, 9.5047 80 / 54
Snillfjordsveien 2012 7257 SNILLFJORD 63.4000, 9.5042 80 / 34
Snillfjordsveien 2014 7257 SNILLFJORD 63.4000, 9.5037 80 / 2
Snillfjordsveien 2033 7257 SNILLFJORD 63.4014, 9.5010 79 / 12
Snillfjordsveien 2102 7257 SNILLFJORD 63.4070, 9.5019 79 / 22
Snillfjordsveien 2104 7257 SNILLFJORD 63.4078, 9.5026 79 / 1
Snillfjordsveien 2255 7257 SNILLFJORD 63.4208, 9.5228 81 / 6
Snillfjordsveien 2362 7257 SNILLFJORD 63.4265, 9.5188 81 / 13
Snillfjordsveien 2365 7257 SNILLFJORD 63.4277, 9.5203 81 / 47
Snillfjordsveien 2367 7257 SNILLFJORD 63.4275, 9.5207 81 / 32
Snillfjordsveien 2412 7257 SNILLFJORD 63.4278, 9.5125 81 / 63
Snillfjordsveien 2414 7257 SNILLFJORD 63.4277, 9.5130 81 / 64
Snillfjordsveien 2416 7257 SNILLFJORD 63.4263, 9.5073 79 / 3
Snillfjordsveien 2418 7257 SNILLFJORD 63.4314, 9.4774 79 / 30
Snillfjordsveien 2420 7257 SNILLFJORD 63.4311, 9.4772 79 / 14
Snillfjordsveien 2422 7257 SNILLFJORD 63.4271, 9.5002 79 / 17
Snillfjordsveien 2424 7257 SNILLFJORD 63.4273, 9.4998 79 / 16
Snillfjordsveien 2428 7257 SNILLFJORD 63.4284, 9.5099 79 / 15
Snillfjordsveien 2430 7257 SNILLFJORD 63.4287, 9.5100 81 / 35
Snillfjordsveien 2432 7257 SNILLFJORD 63.4289, 9.5098 81 / 31
Snillfjordsveien 2434 7257 SNILLFJORD 63.4291, 9.5097 81 / 30
Snillfjordsveien 2435 7257 SNILLFJORD 63.4294, 9.5107 81 / 55
Snillfjordsveien 2436 7257 SNILLFJORD 63.4295, 9.5092 81 / 33
Snillfjordsveien 2488 7257 SNILLFJORD 63.4319, 9.4973 81 / 43
Snillfjordsveien 2492 7257 SNILLFJORD 63.4315, 9.4977 81 / 46
Snillfjordsveien 2494 7257 SNILLFJORD 63.4308, 9.4985 81 / 29
Snillfjordsveien 2496 7257 SNILLFJORD 63.4301, 9.5007 79 / 2
Snillfjordsveien 2498 7257 SNILLFJORD 63.4294, 9.4968 79 / 21
Snillfjordsveien 2500 7257 SNILLFJORD 63.4318, 9.4966 81 / 45
Snillfjordsveien 2502 7257 SNILLFJORD 63.4319, 9.4957 81 / 53
Snillfjordsveien 2503 7257 SNILLFJORD 63.4331, 9.4975 81 / 50
Snillfjordsveien 2505 7257 SNILLFJORD 63.4331, 9.4966 81 / 49
Snillfjordsveien 2506 7257 SNILLFJORD 63.4313, 9.4952 81 / 54
Snillfjordsveien 2508 7257 SNILLFJORD 63.4315, 9.4943 81 / 56
Snillfjordsveien 2510 7257 SNILLFJORD 63.4315, 9.4930 81 / 70
Snillfjordsveien 2632 7257 SNILLFJORD 63.4400, 9.4823 18 / 43
Snillfjordsveien 2634 7257 SNILLFJORD 63.4416, 9.4824 18 / 1
Snillfjordsveien 2636 7257 SNILLFJORD 63.4413, 9.4837 18 / 1
Snillfjordsveien 2638 7257 SNILLFJORD 63.4417, 9.4837 18 / 21
Snillfjordsveien 2640 7257 SNILLFJORD 63.4414, 9.4846 18 / 16
Snillfjordsveien 2643 7257 SNILLFJORD 63.4419, 9.4870 18 / 3
Snillfjordsveien 2658 7257 SNILLFJORD 63.4334, 9.4558 18 / 1
Snillfjordsveien 2815 7257 SNILLFJORD 63.4616, 9.5002 18 / 20
Snillfjordsveien 2817 7257 SNILLFJORD 63.4587, 9.4957 18 / 1
Snillfjordsveien 2819 7257 SNILLFJORD 63.4586, 9.4955 18 / 1
Snillfjordsveien 2821 7257 SNILLFJORD 63.4570, 9.4924 18 / 3
Snillfjordsveien 2823 7257 SNILLFJORD 63.4570, 9.4922 18 / 3
Snillfjordsveien 2825 7257 SNILLFJORD 63.4571, 9.4917 18 / 3
Snillfjordsveien 2910 7257 SNILLFJORD 63.4644, 9.4928 18 / 3
Snillfjordsveien 2912 7257 SNILLFJORD 63.4649, 9.4926 18 / 3
Snillfjordsveien 2916 7257 SNILLFJORD 63.4652, 9.4909 18 / 38
Snillfjordsveien 2918 7257 SNILLFJORD 63.4649, 9.4902 18 / 39
Snillfjordsveien 2920 7257 SNILLFJORD 63.4653, 9.4896 18 / 7
Snillfjordsveien 2922 7257 SNILLFJORD 63.4654, 9.4907 18 / 5
Snillfjordsveien 2923 7257 SNILLFJORD 63.4638, 9.4952 18 / 1
Snillfjordsveien 2925 7257 SNILLFJORD 63.4646, 9.4981 18 / 25
Snillfjordsveien 2927 7257 SNILLFJORD 63.4655, 9.4954 18 / 19
Snillfjordsveien 2933 7257 SNILLFJORD 63.4663, 9.4953 18 / 18
Snillfjordsveien 2934 7257 SNILLFJORD 63.4664, 9.4933 18 / 34
Snillfjordsveien 2936 7257 SNILLFJORD 63.4665, 9.4923 18 / 11
Snillfjordsveien 2938 7257 SNILLFJORD 63.4668, 9.4922 18 / 26
Snillfjordsveien 2940 7257 SNILLFJORD 63.4671, 9.4930 18 / 12
Snillfjordsveien 2942 7257 SNILLFJORD 63.4672, 9.4937 18 / 30
Snillfjordsveien 2944 7257 SNILLFJORD 63.4675, 9.4937 18 / 10
Snillfjordsveien 2946 7257 SNILLFJORD 63.4678, 9.4945 18 / 32
Snillfjordsveien 2948 7257 SNILLFJORD 63.4680, 9.4950 18 / 37
Snillfjordsveien 2952 7257 SNILLFJORD 63.4684, 9.4946 18 / 24
Snillfjordsveien 2954 7257 SNILLFJORD 63.4687, 9.4952 18 / 36
Snillfjordsveien 2964 7257 SNILLFJORD 63.4692, 9.4954 18 / 28
Snillfjordsveien 2972 7257 SNILLFJORD 63.4695, 9.4956 18 / 1
Snillfjordsveien 2974 7257 SNILLFJORD 63.4699, 9.4901 18 / 29
Snillfjordsveien 2976 7257 SNILLFJORD 63.4702, 9.4908 18 / 9
Snillfjordsveien 2978 7257 SNILLFJORD 63.4704, 9.4914 18 / 9
Snillfjordsveien 2982 7257 SNILLFJORD 63.4711, 9.4932 18 / 4
Snillfjordsveien 2984 7257 SNILLFJORD 63.4712, 9.4933 18 / 4
Snillfjordsveien 2985 7257 SNILLFJORD 63.4706, 9.4987 18 / 22
Snillfjordsveien 2986 7257 SNILLFJORD 63.4740, 9.4938 18 / 4
Snillfjordsveien 3027 7257 SNILLFJORD 63.4741, 9.5010 17 / 19
Snillfjordsveien 3029 7257 SNILLFJORD 63.4744, 9.5075 17 / 15
Snillfjordsveien 3044 7257 SNILLFJORD 63.4756, 9.4981 17 / 3
Snillfjordsveien 3062 7257 SNILLFJORD 63.4779, 9.4912 17 / 11
Snillfjordsveien 3064 7257 SNILLFJORD 63.4779, 9.4872 17 / 18
Snillfjordsveien 3094 7257 SNILLFJORD 63.4793, 9.5014 17 / 1
Snillfjordsveien 3096 7257 SNILLFJORD 63.4793, 9.4998 17 / 1
Snillfjordsveien 3101 7257 SNILLFJORD 63.4794, 9.5028 17 / 1
Snillfjordsveien 3102 7257 SNILLFJORD 63.4808, 9.4993 17 / 24
Snillfjordsveien 3130 7257 SNILLFJORD 63.4822, 9.5031 17 / 7
Snillfjordsveien 3188 7257 SNILLFJORD 63.4845, 9.5112 16 / 6
Snillfjordsveien 3191 7257 SNILLFJORD 63.4937, 9.5468 16 / 1
Snillfjordsveien 3193 7257 SNILLFJORD 63.4866, 9.5071 16 / 1
Snillfjordsveien 3195 7257 SNILLFJORD 63.4851, 9.5123 16 / 6
Snillfjordsveien 3364 7257 SNILLFJORD 63.4815, 9.4784 16 / 7
Snillfjordsveien 3365 7257 SNILLFJORD 63.4821, 9.4789 16 / 11
Snillfjordsveien 3367 7257 SNILLFJORD 63.4883, 9.4842 16 / 4
Snillfjordsveien 3369 7257 SNILLFJORD 63.4825, 9.4800 16 / 13
Snillfjordsveien 3371 7257 SNILLFJORD 63.4820, 9.4777 16 / 10
Snillfjordsveien 3409 7257 SNILLFJORD 63.4790, 9.4685 16 / 9
Snillfjordsveien 3410 7257 SNILLFJORD 63.4791, 9.4714 16 / 8
Snillfjordsveien 3433 7257 SNILLFJORD 63.4783, 9.4659 16 / 12
Snillfjordsveien 3461 7257 SNILLFJORD 63.4770, 9.4614 15 / 86
Snillfjordsveien 3463 7257 SNILLFJORD 63.4770, 9.4603 15 / 100
Snillfjordsveien 3467 7257 SNILLFJORD 63.4765, 9.4583 15 / 83
Snillfjordsveien 3469 7257 SNILLFJORD 63.4764, 9.4592 15 / 84
Snillfjordsveien 3471 7257 SNILLFJORD 63.4763, 9.4601 15 / 21
Snillfjordsveien 3483 7257 SNILLFJORD 63.4759, 9.4569 15 / 58
Snillfjordsveien 3485 7257 SNILLFJORD 63.4762, 9.4582 15 / 33
Snillfjordsveien 3487 7257 SNILLFJORD 63.4763, 9.4574 15 / 78
Snillfjordsveien 3489 7257 SNILLFJORD 63.4760, 9.4563 15 / 71
Snillfjordsveien 3491 7257 SNILLFJORD 63.4763, 9.4552 15 / 60
Snillfjordsveien 3493 7257 SNILLFJORD 63.4759, 9.4536 15 / 69
Snillfjordsveien 3495 7257 SNILLFJORD 63.4759, 9.4544 15 / 67
Snillfjordsveien 3497 7257 SNILLFJORD 63.4759, 9.4549 15 / 68
Snillfjordsveien 3499 7257 SNILLFJORD 63.4757, 9.4556 15 / 66
Snillfjordsveien 3501 7257 SNILLFJORD 63.4755, 9.4562 15 / 61
Snillfjordsveien 3502 7257 SNILLFJORD 63.4751, 9.4578 15 / 73
Snillfjordsveien 3504 7257 SNILLFJORD 63.4750, 9.4568 15 / 18
Snillfjordsveien 3505 7257 SNILLFJORD 63.4756, 9.4550 15 / 65
Snillfjordsveien 3507 7257 SNILLFJORD 63.4756, 9.4543 15 / 50
Snillfjordsveien 3509 7257 SNILLFJORD 63.4754, 9.4536 15 / 74
Snillfjordsveien 3510 7257 SNILLFJORD 63.4748, 9.4538 15 / 87
Snillfjordsveien 3533 7257 SNILLFJORD 63.4749, 9.4526 15 / 5
Snillfjordsveien 3535 7257 SNILLFJORD 63.4746, 9.4486 15 / 57
Snillfjordsveien 3537 7257 SNILLFJORD 63.4745, 9.4475 15 / 51
Snillfjordsveien 3539 7257 SNILLFJORD 63.4744, 9.4469 15 / 59
Snillfjordsveien 3549 7257 SNILLFJORD 63.4743, 9.4457 15 / 64
Snillfjordsveien 3749 7257 SNILLFJORD 63.4731, 9.4138 15 / 20
Snillfjordsveien 3753 7257 SNILLFJORD 63.4771, 9.4026 15 / 42
Snillfjordsveien 3757 7255 SUNDLANDET 63.4860, 9.3316 14 / 1
Snillfjordsveien 3759 7255 SUNDLANDET 63.4838, 9.3226 14 / 2
Snillfjordsveien 3761 7255 SUNDLANDET 63.4855, 9.3282 14 / 2
Snillfjordsveien 3838 7255 SUNDLANDET 63.4956, 9.2767 1 / 10
Snillfjordsveien 3844 7255 SUNDLANDET 63.4948, 9.2727 1 / 30
Snillfjordsveien 3846 7255 SUNDLANDET 63.4945, 9.2724 1 / 43
Snillfjordsveien 3848 7255 SUNDLANDET 63.4945, 9.2722 1 / 43
Snillfjordsveien 3862 7255 SUNDLANDET 63.4937, 9.2700 1 / 1
Snillfjordsveien 3897 7255 SUNDLANDET 63.4934, 9.2640 1 / 31
Snillfjordsveien 4115 7255 SUNDLANDET 63.5021, 9.2505 1 / 5
Snillfjordsveien 4117 7255 SUNDLANDET 63.5005, 9.2493 1 / 5
Snillfjordsveien 4119 7255 SUNDLANDET 63.5017, 9.2514 1 / 26
Snillfjordsveien 4123 7255 SUNDLANDET 63.5010, 9.2546 1 / 4
Snillfjordsveien 4125 7255 SUNDLANDET 63.4948, 9.2318 1 / 2
Snillfjordsveien 4129 7255 SUNDLANDET 63.4989, 9.2541 1 / 41
Snillfjordsveien 4131 7255 SUNDLANDET 63.4988, 9.2537 1 / 40
Snillfjordsveien 4133 7255 SUNDLANDET 63.5034, 9.2569 1 / 79
Snillfjordsveien 4135 7255 SUNDLANDET 63.5036, 9.2564 1 / 21
Snillfjordsveien 4136 7255 SUNDLANDET 63.5013, 9.2466 1 / 2
Snillfjordsveien 4172 7255 SUNDLANDET 63.5061, 9.2466 1 / 24
Snillfjordsveien 4177 7255 SUNDLANDET 63.5062, 9.2473 1 / 3
Snillfjordsveien 4179 7255 SUNDLANDET 63.5061, 9.2476 1 / 3
Snillfjordsveien 4181 7255 SUNDLANDET 63.5057, 9.2484 1 / 35
Snillfjordsveien 4189 7255 SUNDLANDET 63.5067, 9.2463 1 / 35
Snillfjordsveien 4191 7255 SUNDLANDET 63.5071, 9.2455 1 / 35
Snillfjordsveien 4197 7255 SUNDLANDET 63.5079, 9.2457 1 / 29
Snillfjordsveien 4199 7255 SUNDLANDET 63.5082, 9.2459 1 / 42
Snillfjordsveien 4201 7255 SUNDLANDET 63.5087, 9.2453 1 / 32
Snillfjordsveien 4203 7255 SUNDLANDET 63.5081, 9.2443 1 / 29
Snillfjordsveien 4205 7255 SUNDLANDET 63.5078, 9.2436 1 / 47
Snillfjordsveien 4208 7255 SUNDLANDET 63.5075, 9.2419 1 / 37
Snillfjordsveien 4211 7255 SUNDLANDET 63.5087, 9.2440 2 / 6
Snillfjordsveien 4215 7255 SUNDLANDET 63.5097, 9.2441 2 / 5
Snillfjordsveien 4217 7255 SUNDLANDET 63.5103, 9.2441 2 / 5
Snillfjordsveien 4257 7255 SUNDLANDET 63.5110, 9.2384 2 / 4
Snillfjordsveien 4259 7255 SUNDLANDET 63.5112, 9.2392 2 / 4
Snillfjordsveien 4263 7255 SUNDLANDET 63.5185, 9.2450 56 / 3
Snillfjordsveien 4265 7255 SUNDLANDET 63.5185, 9.2450 56 / 3
Snillfjordsveien 4267 7255 SUNDLANDET 63.5195, 9.2437 56 / 2
Snillfjordsveien 4269 7255 SUNDLANDET 63.5155, 9.2389 2 / 1
Snillfjordsveien 4271 7255 SUNDLANDET 63.5146, 9.2396 2 / 2
Snillfjordsveien 4273 7255 SUNDLANDET 63.5134, 9.2410 2 / 2
Snillfjordsveien 4387 7255 SUNDLANDET 63.5058, 9.2080 3 / 88
Snillfjordsveien 4389 7255 SUNDLANDET 63.5056, 9.2069 3 / 94
Snillfjordsveien 4391 7255 SUNDLANDET 63.5054, 9.2061 3 / 93
Snillfjordsveien 4393 7255 SUNDLANDET 63.5053, 9.2047 3 / 93
Snillfjordsveien 4395 7255 SUNDLANDET 63.5040, 9.2017 3 / 93
Snillfjordsveien 4456 7255 SUNDLANDET 63.5019, 9.2003 3 / 6
Snillfjordsveien 4489 7255 SUNDLANDET 63.5020, 9.1937 3 / 47
Snillfjordsveien 4507 7255 SUNDLANDET 63.5018, 9.1875 3 / 131
Snillfjordsveien 4509 7255 SUNDLANDET 63.5022, 9.1874 3 / 58
Snillfjordsveien 4511 7255 SUNDLANDET 63.5023, 9.1861 3 / 77
Snillfjordsveien 4513 7255 SUNDLANDET 63.5022, 9.1856 3 / 41
Snillfjordsveien 4517 7255 SUNDLANDET 63.5019, 9.1838 3 / 48
Snillfjordsveien 4520 7255 SUNDLANDET 63.5008, 9.1879 3 / 123
Snillfjordsveien 4522 7255 SUNDLANDET 63.5007, 9.1884 3 / 105
Snillfjordsveien 4526 7255 SUNDLANDET 63.5005, 9.1867 3 / 126
Snillfjordsveien 4528 7255 SUNDLANDET 63.5002, 9.1864 3 / 127
Snillfjordsveien 4530 7255 SUNDLANDET 63.5001, 9.1861 3 / 125
Snillfjordsveien 4532 7255 SUNDLANDET 63.5004, 9.1860 3 / 124
Snillfjordsveien 4533 7255 SUNDLANDET 63.4999, 9.1834 3 / 9
Snillfjordsveien 4567 7255 SUNDLANDET 63.4977, 9.1794 3 / 21
Snillfjordsveien 4595 7255 SUNDLANDET 63.4957, 9.1781 3 / 37
Snillfjordsveien 4710 7256 HEMNSKJELA 63.4971, 9.1577 4 / 5
Snillfjordsveien 4712 7256 HEMNSKJELA 63.4969, 9.1569 4 / 5

Snillfjordsveien i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Snillfjordsveien:

KommuneAdresserPostnummer
Snillfjordsveien 706‑4712 7255, 7256, 7257
Snillfjordsveien 3‑476 7320

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.