Solørvegen i Grue

Solørvegen er ein veg i Grue kommune.

Det er 282 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 34 til 2144.

Adressene i Solørvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Solørvegen 34, 36, 40, 67, 80, 82, 93, 125, 170, 216, 219, 376, 378, 423, 431, 438-442, 444, 446, 460, 462, 472, 474, 482, 484, 486, 500, 502, 504, 512, 514, 520, 522-524, 526, 528, 530, 532, 534, 545-546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 564, 566-569, 571, 573, 575-577, 609, 625, 627, 629, 631, 648, 662, 674, 684, 686, 688, 691, 7322264 GRINDER
Solørvegen 765, 767, 769, 851, 853, 859-860, 885, 889-890, 892, 894, 896, 901, 929, 960, 963, 965, 968, 988, 990, 1000, 1003, 1005, 1007, 1011, 1017, 1019, 1022, 1024-1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034-1051, 1053-1054, 1056-1067, 1069-1071, 1073, 1075-1077, 1080, 1082, 1084, 1086, 1092, 1094, 1096, 1098-1099, 1103-1104, 1109-1110, 1112, 1124, 1127, 1149, 1155, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1188, 1191, 1216, 1230, 1244, 1252, 12602260 KIRKENÆR
Solørvegen 1445, 1447, 1519, 1521, 1523, 1525, 1570, 1582, 1586, 1589, 1591, 1593, 1596, 1600, 1610, 1620, 1627, 1635, 1638, 1643, 1647, 1649, 1653, 1656-1657, 1659-1660, 1664-1666, 1668, 1670, 1679-1680, 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1711, 1719, 1721, 1760, 1762, 1765, 1770, 1793, 1808, 1818, 1839, 1853, 1867, 1953, 1955, 1965, 1973, 1988, 1990, 2001, 2012, 2025, 2038, 2040, 2046, 2048, 2052, 2060, 2065-2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2091, 2096, 2102, 2108, 2118, 2120, 2122, 2124, 2129, 2134, 2136, 21442265 NAMNÅ

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Solørvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solørvegen 34 2264 GRINDER 60.3716, 12.0421 52 / 1
Solørvegen 36 2264 GRINDER 60.3722, 12.0422 52 / 1
Solørvegen 40 2264 GRINDER 60.3731, 12.0428 52 / 13
Solørvegen 67 2264 GRINDER 60.3745, 12.0461 52 / 9
Solørvegen 80 2264 GRINDER 60.3760, 12.0444 52 / 5
Solørvegen 82 2264 GRINDER 60.3760, 12.0436 52 / 5
Solørvegen 93 2264 GRINDER 60.3775, 12.0483 52 / 37
Solørvegen 125 2264 GRINDER 60.3775, 12.0526 52 / 40
Solørvegen 170 2264 GRINDER 60.3839, 12.0475 52 / 12
Solørvegen 216 2264 GRINDER 60.3880, 12.0472 48 / 72
Solørvegen 219 2264 GRINDER 60.3881, 12.0485 48 / 47
Solørvegen 376 2264 GRINDER 60.4012, 12.0393 47 / 62
Solørvegen 378 2264 GRINDER 60.4014, 12.0395 47 / 66
Solørvegen 423 2264 GRINDER 60.4051, 12.0389 46 / 64
Solørvegen 431 2264 GRINDER 60.4058, 12.0375 46 / 96
Solørvegen 438 2264 GRINDER 60.4063, 12.0360 46 / 44
Solørvegen 439 2264 GRINDER 60.4065, 12.0369 46 / 41
Solørvegen 440 2264 GRINDER 60.4056, 12.0331 46 / 12
Solørvegen 441 2264 GRINDER 60.4065, 12.0371 46 / 41
Solørvegen 442 2264 GRINDER 60.4071, 12.0304 46 / 238
Solørvegen 444 2264 GRINDER 60.4072, 12.0301 46 / 238
Solørvegen 446 2264 GRINDER 60.4067, 12.0358 46 / 88
Solørvegen 460 2264 GRINDER 60.4078, 12.0341 46 / 34
Solørvegen 462 2264 GRINDER 60.4081, 12.0339 46 / 34
Solørvegen 472 2264 GRINDER 60.4090, 12.0338 46 / 1
Solørvegen 474 2264 GRINDER 60.4088, 12.0330 46 / 1
Solørvegen 482 2264 GRINDER 60.4099, 12.0328 46 / 42
Solørvegen 484 2264 GRINDER 60.4100, 12.0322 46 / 42
Solørvegen 486 2264 GRINDER 60.4095, 12.0279 46 / 245
Solørvegen 500 2264 GRINDER 60.4101, 12.0276 46 / 11
Solørvegen 502 2264 GRINDER 60.4112, 12.0270 46 / 10
Solørvegen 504 2264 GRINDER 60.4114, 12.0302 46 / 9
Solørvegen 512 2264 GRINDER 60.4127, 12.0294 46 / 155
Solørvegen 514 2264 GRINDER 60.4130, 12.0298 46 / 142
Solørvegen 520 2264 GRINDER 60.4133, 12.0311 46 / 84
Solørvegen 522 2264 GRINDER 60.4134, 12.0311 46 / 140
Solørvegen 523 2264 GRINDER 60.4136, 12.0323 46 / 128
Solørvegen 524 2264 GRINDER 60.4136, 12.0312 46 / 124
Solørvegen 526 2264 GRINDER 60.4136, 12.0305 46 / 134
Solørvegen 528 2264 GRINDER 60.4139, 12.0306 46 / 135
Solørvegen 530 2264 GRINDER 60.4140, 12.0313 46 / 125
Solørvegen 532 2264 GRINDER 60.4143, 12.0313 46 / 127
Solørvegen 534 2264 GRINDER 60.4142, 12.0301 46 / 109
Solørvegen 545 2264 GRINDER 60.4154, 12.0330 46 / 117
Solørvegen 546 2264 GRINDER 60.4155, 12.0305 46 / 95
Solørvegen 548 2264 GRINDER 60.4155, 12.0300 46 / 157
Solørvegen 550 2264 GRINDER 60.4159, 12.0299 46 / 118
Solørvegen 552 2264 GRINDER 60.4158, 12.0293 46 / 149
Solørvegen 554 2264 GRINDER 60.4160, 12.0310 46 / 139
Solørvegen 556 2264 GRINDER 60.4157, 12.0315 46 / 69
Solørvegen 558 2264 GRINDER 60.4160, 12.0317 46 / 199
Solørvegen 564 2264 GRINDER 60.4170, 12.0321 46 / 98
Solørvegen 566 2264 GRINDER 60.4167, 12.0319 46 / 104
Solørvegen 567 2264 GRINDER 60.4172, 12.0332 46 / 68
Solørvegen 568 2264 GRINDER 60.4164, 12.0318 46 / 116
Solørvegen 569 2264 GRINDER 60.4170, 12.0335 46 / 227
Solørvegen 571 2264 GRINDER 60.4173, 12.0341 46 / 99
Solørvegen 573 2264 GRINDER 60.4170, 12.0341 46 / 105
Solørvegen 575 2264 GRINDER 60.4179, 12.0332 46 / 82
Solørvegen 576 2264 GRINDER 60.4183, 12.0320 46 / 24
Solørvegen 577 2264 GRINDER 60.4182, 12.0334 46 / 83
Solørvegen 609 2264 GRINDER 60.4205, 12.0360 24 / 84
Solørvegen 625 2264 GRINDER 60.4218, 12.0384 24 / 26
Solørvegen 627 2264 GRINDER 60.4214, 12.0458 24 / 27
Solørvegen 629 2264 GRINDER 60.4221, 12.0416 24 / 57
Solørvegen 631 2264 GRINDER 60.4222, 12.0383 24 / 3
Solørvegen 648 2264 GRINDER 60.4240, 12.0385 24 / 4
Solørvegen 662 2264 GRINDER 60.4249, 12.0401 24 / 5
Solørvegen 674 2264 GRINDER 60.4258, 12.0414 24 / 6
Solørvegen 684 2264 GRINDER 60.4270, 12.0432 24 / 7
Solørvegen 686 2264 GRINDER 60.4270, 12.0421 24 / 7
Solørvegen 688 2264 GRINDER 60.4273, 12.0396 24 / 99
Solørvegen 691 2264 GRINDER 60.4272, 12.0447 24 / 8
Solørvegen 732 2264 GRINDER 60.4278, 12.0395 24 / 1
Solørvegen 765 2260 KIRKENÆR 60.4333, 12.0462 24 / 1
Solørvegen 767 2260 KIRKENÆR 60.4340, 12.0478 24 / 1
Solørvegen 769 2260 KIRKENÆR 60.4335, 12.0490 24 / 1
Solørvegen 851 2260 KIRKENÆR 60.4412, 12.0426 23 / 11
Solørvegen 853 2260 KIRKENÆR 60.4415, 12.0424 22 / 100
Solørvegen 859 2260 KIRKENÆR 60.4418, 12.0422 22 / 53
Solørvegen 860 2260 KIRKENÆR 60.4433, 12.0400 22 / 76
Solørvegen 885 2260 KIRKENÆR 60.4438, 12.0442 22 / 10
Solørvegen 889 2260 KIRKENÆR 60.4449, 12.0447 22 / 7
Solørvegen 890 2260 KIRKENÆR 60.4468, 12.0399 22 / 5
Solørvegen 892 2260 KIRKENÆR 60.4465, 12.0404 22 / 5
Solørvegen 894 2260 KIRKENÆR 60.4463, 12.0414 22 / 1
Solørvegen 896 2260 KIRKENÆR 60.4461, 12.0413 22 / 1
Solørvegen 901 2260 KIRKENÆR 60.4452, 12.0446 22 / 7
Solørvegen 929 2260 KIRKENÆR 60.4472, 12.0480 22 / 94
Solørvegen 960 2260 KIRKENÆR 60.4496, 12.0503 21 / 1
Solørvegen 963 2260 KIRKENÆR 60.4492, 12.0524 21 / 143
Solørvegen 965 2260 KIRKENÆR 60.4500, 12.0524 22 / 280
Solørvegen 968 2260 KIRKENÆR 60.4503, 12.0511 21 / 1
Solørvegen 988 2260 KIRKENÆR 60.4519, 12.0536 21 / 87
Solørvegen 990 2260 KIRKENÆR 60.4520, 12.0538 21 / 87
Solørvegen 1000 2260 KIRKENÆR 60.4523, 12.0545 21 / 54
Solørvegen 1003 2260 KIRKENÆR 60.4527, 12.0556 22 / 45
Solørvegen 1005 2260 KIRKENÆR 60.4528, 12.0559 22 / 57
Solørvegen 1007 2260 KIRKENÆR 60.4530, 12.0561 22 / 43
Solørvegen 1011 2260 KIRKENÆR 60.4533, 12.0566 22 / 29
Solørvegen 1017 2260 KIRKENÆR 60.4537, 12.0572 22 / 52
Solørvegen 1019A 2260 KIRKENÆR 60.4539, 12.0573 22 / 54
Solørvegen 1019B 2260 KIRKENÆR 60.4538, 12.0572 22 / 54
Solørvegen 1019C 2260 KIRKENÆR 60.4539, 12.0574 22 / 54
Solørvegen 1022 2260 KIRKENÆR 60.4542, 12.0572 21 / 35
Solørvegen 1024 2260 KIRKENÆR 60.4544, 12.0573 21 / 51
Solørvegen 1025 2260 KIRKENÆR 60.4541, 12.0577 22 / 16
Solørvegen 1027 2260 KIRKENÆR 60.4543, 12.0578 20 / 16
Solørvegen 1029 2260 KIRKENÆR 60.4544, 12.0580 18 / 30
Solørvegen 1030 2260 KIRKENÆR 60.4547, 12.0576 21 / 50
Solørvegen 1032 2260 KIRKENÆR 60.4549, 12.0575 18 / 25
Solørvegen 1034 2260 KIRKENÆR 60.4550, 12.0577 18 / 88
Solørvegen 1035 2260 KIRKENÆR 60.4550, 12.0581 18 / 81
Solørvegen 1036 2260 KIRKENÆR 60.4551, 12.0578 18 / 20
Solørvegen 1037 2260 KIRKENÆR 60.4550, 12.0581 18 / 81
Solørvegen 1038 2260 KIRKENÆR 60.4554, 12.0578 16 / 78
Solørvegen 1039 2260 KIRKENÆR 60.4552, 12.0582 18 / 81
Solørvegen 1040 2260 KIRKENÆR 60.4554, 12.0578 16 / 78
Solørvegen 1041 2260 KIRKENÆR 60.4558, 12.0584 16 / 58
Solørvegen 1042 2260 KIRKENÆR 60.4556, 12.0579 16 / 69
Solørvegen 1043 2260 KIRKENÆR 60.4560, 12.0586 16 / 29
Solørvegen 1044 2260 KIRKENÆR 60.4558, 12.0579 16 / 50
Solørvegen 1045 2260 KIRKENÆR 60.4561, 12.0586 16 / 29
Solørvegen 1046 2260 KIRKENÆR 60.4559, 12.0579 16 / 50
Solørvegen 1047 2260 KIRKENÆR 60.4563, 12.0586 16 / 29
Solørvegen 1048 2260 KIRKENÆR 60.4563, 12.0580 16 / 137
Solørvegen 1049 2260 KIRKENÆR 60.4565, 12.0587 16 / 138
Solørvegen 1050 2260 KIRKENÆR 60.4568, 12.0580 16 / 71
Solørvegen 1051 2260 KIRKENÆR 60.4567, 12.0586 16 / 41
Solørvegen 1053 2260 KIRKENÆR 60.4571, 12.0587 17 / 38
Solørvegen 1054 2260 KIRKENÆR 60.4569, 12.0582 17 / 41
Solørvegen 1056 2260 KIRKENÆR 60.4570, 12.0582 17 / 41
Solørvegen 1057 2260 KIRKENÆR 60.4573, 12.0586 17 / 66
Solørvegen 1058 2260 KIRKENÆR 60.4571, 12.0582 17 / 41
Solørvegen 1059 2260 KIRKENÆR 60.4573, 12.0586 17 / 66
Solørvegen 1060 2260 KIRKENÆR 60.4572, 12.0583 16 / 89
Solørvegen 1061 2260 KIRKENÆR 60.4573, 12.0587 17 / 66
Solørvegen 1062 2260 KIRKENÆR 60.4575, 12.0582 17 / 60
Solørvegen 1063 2260 KIRKENÆR 60.4575, 12.0586 17 / 68
Solørvegen 1064 2260 KIRKENÆR 60.4576, 12.0582 17 / 60
Solørvegen 1065 2260 KIRKENÆR 60.4575, 12.0588 17 / 68
Solørvegen 1066 2260 KIRKENÆR 60.4575, 12.0581 17 / 60
Solørvegen 1067 2260 KIRKENÆR 60.4577, 12.0588 17 / 117
Solørvegen 1069 2260 KIRKENÆR 60.4578, 12.0587 17 / 117
Solørvegen 1070 2260 KIRKENÆR 60.4582, 12.0584 17 / 85
Solørvegen 1071 2260 KIRKENÆR 60.4584, 12.0588 17 / 33
Solørvegen 1073 2260 KIRKENÆR 60.4584, 12.0590 17 / 33
Solørvegen 1075 2260 KIRKENÆR 60.4584, 12.0591 17 / 33
Solørvegen 1076 2260 KIRKENÆR 60.4589, 12.0584 17 / 40
Solørvegen 1077 2260 KIRKENÆR 60.4586, 12.0591 17 / 33
Solørvegen 1080 2260 KIRKENÆR 60.4591, 12.0585 17 / 91
Solørvegen 1082 2260 KIRKENÆR 60.4594, 12.0584 17 / 164
Solørvegen 1084 2260 KIRKENÆR 60.4596, 12.0582 15 / 1
Solørvegen 1086 2260 KIRKENÆR 60.4599, 12.0584 15 / 81
Solørvegen 1092 2260 KIRKENÆR 60.4604, 12.0587 15 / 57
Solørvegen 1094 2260 KIRKENÆR 60.4607, 12.0587 15 / 58
Solørvegen 1096 2260 KIRKENÆR 60.4610, 12.0586 15 / 59
Solørvegen 1098 2260 KIRKENÆR 60.4611, 12.0588 15 / 60
Solørvegen 1099 2260 KIRKENÆR 60.4610, 12.0598 15 / 82
Solørvegen 1103 2260 KIRKENÆR 60.4613, 12.0599 15 / 65
Solørvegen 1104 2260 KIRKENÆR 60.4614, 12.0586 15 / 64
Solørvegen 1109 2260 KIRKENÆR 60.4618, 12.0601 15 / 84
Solørvegen 1110 2260 KIRKENÆR 60.4624, 12.0591 17 / 103
Solørvegen 1112 2260 KIRKENÆR 60.4627, 12.0595 17 / 97
Solørvegen 1124 2260 KIRKENÆR 60.4630, 12.0601 17 / 2
Solørvegen 1127 2260 KIRKENÆR 60.4628, 12.0612 16 / 6
Solørvegen 1149 2260 KIRKENÆR 60.4650, 12.0630 15 / 1
Solørvegen 1155 2260 KIRKENÆR 60.4657, 12.0637 15 / 1
Solørvegen 1163 2260 KIRKENÆR 60.4660, 12.0640 15 / 1
Solørvegen 1165 2260 KIRKENÆR 60.4664, 12.0643 15 / 92
Solørvegen 1167 2260 KIRKENÆR 60.4664, 12.0650 15 / 93
Solørvegen 1169 2260 KIRKENÆR 60.4666, 12.0662 15 / 9
Solørvegen 1171 2260 KIRKENÆR 60.4667, 12.0654 15 / 1
Solørvegen 1173 2260 KIRKENÆR 60.4667, 12.0647 15 / 1
Solørvegen 1175 2260 KIRKENÆR 60.4671, 12.0655 15 / 1
Solørvegen 1177 2260 KIRKENÆR 60.4671, 12.0650 15 / 1
Solørvegen 1179 2260 KIRKENÆR 60.4673, 12.0654 15 / 1
Solørvegen 1188 2260 KIRKENÆR 60.4683, 12.0646 15 / 42
Solørvegen 1191 2260 KIRKENÆR 60.4685, 12.0662 16 / 28
Solørvegen 1216 2260 KIRKENÆR 60.4709, 12.0666 13 / 55
Solørvegen 1230 2260 KIRKENÆR 60.4720, 12.0675 13 / 65
Solørvegen 1244 2260 KIRKENÆR 60.4729, 12.0675 13 / 45
Solørvegen 1252 2260 KIRKENÆR 60.4738, 12.0684 13 / 47
Solørvegen 1260 2260 KIRKENÆR 60.4746, 12.0682 13 / 64
Solørvegen 1445 2265 NAMNÅ 60.4897, 12.0779 12 / 119
Solørvegen 1447 2265 NAMNÅ 60.4911, 12.0782 118 / 17
Solørvegen 1519 2265 NAMNÅ 60.4953, 12.0775 8 / 67
Solørvegen 1521A 2265 NAMNÅ 60.4962, 12.0781 8 / 84
Solørvegen 1521B 2265 NAMNÅ 60.4960, 12.0789 8 / 31
Solørvegen 1523 2265 NAMNÅ 60.4960, 12.0779 8 / 51
Solørvegen 1525 2265 NAMNÅ 60.4975, 12.0788 8 / 16
Solørvegen 1570 2265 NAMNÅ 60.5012, 12.0777 7 / 60
Solørvegen 1582 2265 NAMNÅ 60.5025, 12.0763 7 / 84
Solørvegen 1586 2265 NAMNÅ 60.5025, 12.0769 7 / 71
Solørvegen 1589 2265 NAMNÅ 60.5029, 12.0776 7 / 137
Solørvegen 1591 2265 NAMNÅ 60.5031, 12.0774 7 / 111
Solørvegen 1593 2265 NAMNÅ 60.5033, 12.0774 7 / 63
Solørvegen 1596 2265 NAMNÅ 60.5034, 12.0763 7 / 72
Solørvegen 1600 2265 NAMNÅ 60.5038, 12.0755 7 / 150
Solørvegen 1610 2265 NAMNÅ 60.5047, 12.0754 7 / 81
Solørvegen 1620 2265 NAMNÅ 60.5053, 12.0732 7 / 66
Solørvegen 1627 2265 NAMNÅ 60.5065, 12.0770 7 / 163
Solørvegen 1635 2265 NAMNÅ 60.5070, 12.0765 7 / 24
Solørvegen 1638 2265 NAMNÅ 60.5066, 12.0690 7 / 9
Solørvegen 1643 2265 NAMNÅ 60.5074, 12.0750 7 / 33
Solørvegen 1647 2265 NAMNÅ 60.5079, 12.0743 7 / 142
Solørvegen 1649 2265 NAMNÅ 60.5079, 12.0748 7 / 142
Solørvegen 1653 2265 NAMNÅ 60.5084, 12.0744 7 / 48
Solørvegen 1656 2265 NAMNÅ 60.5084, 12.0720 7 / 16
Solørvegen 1657 2265 NAMNÅ 60.5089, 12.0741 7 / 180
Solørvegen 1659 2265 NAMNÅ 60.5096, 12.0737 7 / 29
Solørvegen 1660 2265 NAMNÅ 60.5093, 12.0725 7 / 132
Solørvegen 1664 2265 NAMNÅ 60.5095, 12.0724 7 / 165
Solørvegen 1665 2265 NAMNÅ 60.5101, 12.0732 4 / 39
Solørvegen 1666 2265 NAMNÅ 60.5095, 12.0718 7 / 166
Solørvegen 1668 2265 NAMNÅ 60.5097, 12.0702 3 / 152
Solørvegen 1670 2265 NAMNÅ 60.5091, 12.0671 3 / 163
Solørvegen 1679 2265 NAMNÅ 60.5109, 12.0728 3 / 131
Solørvegen 1680 2265 NAMNÅ 60.5106, 12.0716 3 / 52
Solørvegen 1682 2265 NAMNÅ 60.5106, 12.0708 3 / 54
Solørvegen 1684 2265 NAMNÅ 60.5105, 12.0696 3 / 28
Solørvegen 1686 2265 NAMNÅ 60.5108, 12.0698 3 / 56
Solørvegen 1688 2265 NAMNÅ 60.5109, 12.0708 3 / 55
Solørvegen 1690 2265 NAMNÅ 60.5109, 12.0715 3 / 53
Solørvegen 1692 2265 NAMNÅ 60.5113, 12.0713 3 / 150
Solørvegen 1711 2265 NAMNÅ 60.5135, 12.0712 3 / 165
Solørvegen 1719 2265 NAMNÅ 60.5146, 12.0724 3 / 48
Solørvegen 1719A 2265 NAMNÅ 60.5143, 12.0732 3 / 48
Solørvegen 1721 2265 NAMNÅ 60.5151, 12.0726 3 / 48
Solørvegen 1760 2265 NAMNÅ 60.5172, 12.0640 3 / 145
Solørvegen 1762 2265 NAMNÅ 60.5175, 12.0607 2 / 94
Solørvegen 1765 2265 NAMNÅ 60.5183, 12.0691 2 / 93
Solørvegen 1770 2265 NAMNÅ 60.5181, 12.0656 2 / 95
Solørvegen 1793 2265 NAMNÅ 60.5207, 12.0671 2 / 98
Solørvegen 1808 2265 NAMNÅ 60.5214, 12.0654 2 / 137
Solørvegen 1818 2265 NAMNÅ 60.5225, 12.0647 3 / 68
Solørvegen 1839 2265 NAMNÅ 60.5245, 12.0650 3 / 17
Solørvegen 1853 2265 NAMNÅ 60.5252, 12.0643 2 / 186
Solørvegen 1867 2265 NAMNÅ 60.5272, 12.0653 4 / 27
Solørvegen 1953 2265 NAMNÅ 60.5339, 12.0667 2 / 12
Solørvegen 1955 2265 NAMNÅ 60.5349, 12.0677 2 / 73
Solørvegen 1965 2265 NAMNÅ 60.5361, 12.0662 2 / 115
Solørvegen 1973 2265 NAMNÅ 60.5372, 12.0604 3 / 24
Solørvegen 1973A 2265 NAMNÅ 60.5369, 12.0611 3 / 24
Solørvegen 1988 2265 NAMNÅ 60.5369, 12.0575 2 / 5
Solørvegen 1990 2265 NAMNÅ 60.5371, 12.0569 2 / 5
Solørvegen 1990A 2265 NAMNÅ 60.5374, 12.0567 2 / 5
Solørvegen 2001 2265 NAMNÅ 60.5386, 12.0612 3 / 25
Solørvegen 2012 2265 NAMNÅ 60.5394, 12.0541 3 / 9
Solørvegen 2025 2265 NAMNÅ 60.5417, 12.0640 2 / 97
Solørvegen 2038 2265 NAMNÅ 60.5414, 12.0548 2 / 212
Solørvegen 2040 2265 NAMNÅ 60.5417, 12.0560 3 / 25
Solørvegen 2046 2265 NAMNÅ 60.5421, 12.0586 4 / 46
Solørvegen 2048 2265 NAMNÅ 60.5425, 12.0589 4 / 50
Solørvegen 2052 2265 NAMNÅ 60.5428, 12.0582 3 / 155
Solørvegen 2060 2265 NAMNÅ 60.5435, 12.0599 3 / 167
Solørvegen 2065 2265 NAMNÅ 60.5434, 12.0621 1 / 11
Solørvegen 2066 2265 NAMNÅ 60.5434, 12.0611 3 / 134
Solørvegen 2067 2265 NAMNÅ 60.5436, 12.0623 1 / 14
Solørvegen 2067A 2265 NAMNÅ 60.5435, 12.0634 1 / 14
Solørvegen 2068 2265 NAMNÅ 60.5436, 12.0590 2 / 223
Solørvegen 2069 2265 NAMNÅ 60.5429, 12.0651 3 / 170
Solørvegen 2070 2265 NAMNÅ 60.5446, 12.0594 1 / 4
Solørvegen 2071 2265 NAMNÅ 60.5417, 12.0664 4 / 15
Solørvegen 2072 2265 NAMNÅ 60.5441, 12.0601 1 / 6
Solørvegen 2074 2265 NAMNÅ 60.5440, 12.0609 1 / 17
Solørvegen 2076 2265 NAMNÅ 60.5444, 12.0615 1 / 3
Solørvegen 2078 2265 NAMNÅ 60.5443, 12.0628 1 / 15
Solørvegen 2080 2265 NAMNÅ 60.5454, 12.0631 1 / 5
Solørvegen 2082 2265 NAMNÅ 60.5451, 12.0630 1 / 5
Solørvegen 2091 2265 NAMNÅ 60.5449, 12.0662 1 / 1
Solørvegen 2096 2265 NAMNÅ 60.5454, 12.0647 1 / 12
Solørvegen 2102 2265 NAMNÅ 60.5460, 12.0658 2 / 13
Solørvegen 2108 2265 NAMNÅ 60.5465, 12.0664 2 / 185
Solørvegen 2118 2265 NAMNÅ 60.5473, 12.0670 2 / 228
Solørvegen 2120 2265 NAMNÅ 60.5477, 12.0673 2 / 205
Solørvegen 2122 2265 NAMNÅ 60.5468, 12.0641 2 / 133
Solørvegen 2124 2265 NAMNÅ 60.5465, 12.0636 2 / 127
Solørvegen 2129 2265 NAMNÅ 60.5481, 12.0689 2 / 60
Solørvegen 2134 2265 NAMNÅ 60.5484, 12.0679 2 / 31
Solørvegen 2136 2265 NAMNÅ 60.5486, 12.0683 2 / 182
Solørvegen 2144 2265 NAMNÅ 60.5492, 12.0699 2 / 227

Solørvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 4 norske kommunar som heiter Solørvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Grue Solørvegen 34‑2144 2260, 2264, 2265
Åsnes Solørvegen 112‑1453 2265, 2266, 2270
Elverum Solørvegen 151‑2123 2407, 2415, 2416, 2435
Våler Solørvegen 196‑1675 2435, 2436, 2437

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.