Solørvegen i Åsnes

Solørvegen er ein veg i Åsnes kommune.

Det er 70 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 112 til 1453.

Adressene i Solørvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Solørvegen 112, 124, 126, 128, 130, 132, 144, 152, 154, 187, 210, 220, 236, 254, 256, 285, 353, 411, 413, 415, 421, 769, 781, 786, 7882270 FLISA
Solørvegen 901, 903, 931, 933, 935, 939, 949, 979, 1000, 1002, 1049, 1063, 1074, 1076-1078, 1087, 1089, 1094, 1098, 1120, 1122, 1130, 1147, 1149-1152, 1168, 1210, 1212, 1214, 1238, 1240, 1251, 1253, 1391, 1407, 1411, 1419, 1427, 1431, 1451, 14532266 ARNEBERG
Solørvegen 14482265 NAMNÅ

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Solørvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solørvegen 112 2270 FLISA 60.6251, 11.9413 87 / 45
Solørvegen 124 2270 FLISA 60.6247, 11.9423 87 / 37
Solørvegen 126 2270 FLISA 60.6261, 11.9439 82 / 1
Solørvegen 128 2270 FLISA 60.6245, 11.9427 87 / 38
Solørvegen 130 2270 FLISA 60.6242, 11.9434 87 / 39
Solørvegen 132 2270 FLISA 60.6240, 11.9443 88 / 7
Solørvegen 144 2270 FLISA 60.6237, 11.9448 87 / 42
Solørvegen 152 2270 FLISA 60.6238, 11.9475 87 / 87
Solørvegen 154 2270 FLISA 60.6237, 11.9486 83 / 5
Solørvegen 187 2270 FLISA 60.6171, 11.9540 85 / 22
Solørvegen 210 2270 FLISA 60.6200, 11.9571 87 / 72
Solørvegen 220 2270 FLISA 60.6196, 11.9583 87 / 48
Solørvegen 236 2270 FLISA 60.6191, 11.9610 89 / 2
Solørvegen 254 2270 FLISA 60.6180, 11.9635 89 / 5
Solørvegen 256 2270 FLISA 60.6185, 11.9658 89 / 16
Solørvegen 285 2270 FLISA 60.6169, 11.9665 89 / 11
Solørvegen 353 2270 FLISA 60.6168, 11.9805 92 / 14
Solørvegen 411 2270 FLISA 60.6139, 11.9883 93 / 2
Solørvegen 413 2270 FLISA 60.6136, 11.9876 93 / 2
Solørvegen 415 2270 FLISA 60.6133, 11.9882 93 / 2
Solørvegen 421 2270 FLISA 60.6092, 11.9912 93 / 2
Solørvegen 769 2270 FLISA 60.6083, 12.0434 108 / 9
Solørvegen 781 2270 FLISA 60.6074, 12.0444 108 / 52
Solørvegen 786 2270 FLISA 60.6064, 12.0458 108 / 50
Solørvegen 788 2270 FLISA 60.6068, 12.0456 108 / 46
Solørvegen 901 2266 ARNEBERG 60.5953, 12.0426 198 / 1
Solørvegen 903 2266 ARNEBERG 60.5952, 12.0435 198 / 2
Solørvegen 931 2266 ARNEBERG 60.5936, 12.0491 198 / 36
Solørvegen 933 2266 ARNEBERG 60.5929, 12.0459 199 / 42
Solørvegen 935 2266 ARNEBERG 60.5919, 12.0426 199 / 1
Solørvegen 939 2266 ARNEBERG 60.5928, 12.0500 199 / 5
Solørvegen 949 2266 ARNEBERG 60.5922, 12.0515 199 / 23
Solørvegen 979 2266 ARNEBERG 60.5898, 12.0514 201 / 53
Solørvegen 1000 2266 ARNEBERG 60.5873, 12.0520 201 / 8
Solørvegen 1002 2266 ARNEBERG 60.5876, 12.0514 201 / 8
Solørvegen 1049 2266 ARNEBERG 60.5535, 12.0672 208 / 26
Solørvegen 1063 2266 ARNEBERG 60.5823, 12.0488 202 / 187
Solørvegen 1074 2266 ARNEBERG 60.5821, 12.0499 202 / 104
Solørvegen 1076 2266 ARNEBERG 60.5817, 12.0501 203 / 78
Solørvegen 1077 2266 ARNEBERG 60.5814, 12.0492 203 / 74
Solørvegen 1078 2266 ARNEBERG 60.5813, 12.0502 203 / 39
Solørvegen 1087 2266 ARNEBERG 60.5807, 12.0495 204 / 7
Solørvegen 1089 2266 ARNEBERG 60.5804, 12.0497 204 / 37
Solørvegen 1094 2266 ARNEBERG 60.5809, 12.0509 204 / 32
Solørvegen 1098 2266 ARNEBERG 60.5797, 12.0510 205 / 28
Solørvegen 1120 2266 ARNEBERG 60.5779, 12.0524 203 / 110
Solørvegen 1122 2266 ARNEBERG 60.5779, 12.0529 203 / 111
Solørvegen 1130 2266 ARNEBERG 60.5771, 12.0528 203 / 69
Solørvegen 1147 2266 ARNEBERG 60.5758, 12.0519 202 / 55
Solørvegen 1149 2266 ARNEBERG 60.5757, 12.0480 202 / 108
Solørvegen 1150 2266 ARNEBERG 60.5755, 12.0542 202 / 143
Solørvegen 1151 2266 ARNEBERG 60.5753, 12.0523 202 / 57
Solørvegen 1152 2266 ARNEBERG 60.5752, 12.0543 202 / 56
Solørvegen 1168 2266 ARNEBERG 60.5741, 12.0554 203 / 109
Solørvegen 1210 2266 ARNEBERG 60.5702, 12.0563 206 / 10
Solørvegen 1212 2266 ARNEBERG 60.5701, 12.0571 206 / 21
Solørvegen 1214 2266 ARNEBERG 60.5697, 12.0569 208 / 117
Solørvegen 1238 2266 ARNEBERG 60.5681, 12.0576 206 / 52
Solørvegen 1240 2266 ARNEBERG 60.5677, 12.0584 206 / 52
Solørvegen 1251 2266 ARNEBERG 60.5658, 12.0534 206 / 1
Solørvegen 1253 2266 ARNEBERG 60.5652, 12.0548 206 / 1
Solørvegen 1391 2266 ARNEBERG 60.5612, 12.0599 208 / 269
Solørvegen 1407 2266 ARNEBERG 60.5535, 12.0679 208 / 26
Solørvegen 1411 2266 ARNEBERG 60.5524, 12.0679 208 / 181
Solørvegen 1419 2266 ARNEBERG 60.5520, 12.0677 208 / 56
Solørvegen 1427 2266 ARNEBERG 60.5512, 12.0681 208 / 234
Solørvegen 1431 2266 ARNEBERG 60.5509, 12.0683 208 / 150
Solørvegen 1448 2265 NAMNÅ 60.5499, 12.0717 208 / 160
Solørvegen 1451 2266 ARNEBERG 60.5501, 12.0667 208 / 13
Solørvegen 1453 2266 ARNEBERG 60.5498, 12.0663 208 / 13

Solørvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 4 norske kommunar som heiter Solørvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Grue Solørvegen 34‑2144 2260, 2264, 2265
Åsnes Solørvegen 112‑1453 2265, 2266, 2270
Elverum Solørvegen 151‑2123 2407, 2415, 2416, 2435
Våler Solørvegen 196‑1675 2435, 2436, 2437

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.