Sollidalveien i Lenvik

Sollidalveien er ein veg i Lenvik kommune.

Det er 93 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 31 til 862.

Adressene i Sollidalveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Sollidalveien 31, 34, 60, 62, 64, 70, 77-79, 1009309 FINNSNES
Sollidalveien 220, 230, 234, 267, 269, 278, 291, 300, 307-308, 312, 316, 363, 365, 367, 373, 375, 381, 392, 394, 433, 449, 452-453, 455, 457, 465, 469, 485, 489, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 515, 517, 527, 529, 531, 561, 563, 565, 571, 579-580, 585, 587, 595, 597, 599, 621, 623, 625, 633, 635, 639, 645, 653, 659, 663, 688, 696, 698, 702, 706, 708, 712, 716, 721, 735, 753, 755, 757, 763, 767, 850, 858, 860, 8629307 FINNSNES

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Sollidalveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sollidalveien 31 9309 FINNSNES 69.3170, 18.2239 27 / 3
Sollidalveien 34 9309 FINNSNES 69.3164, 18.2238 27 / 55
Sollidalveien 60 9309 FINNSNES 69.3145, 18.2219 27 / 62
Sollidalveien 62A 9309 FINNSNES 69.3140, 18.2229 27 / 70
Sollidalveien 62B 9309 FINNSNES 69.3141, 18.2227 27 / 70
Sollidalveien 64 9309 FINNSNES 69.3144, 18.2227 27 / 71
Sollidalveien 70 9309 FINNSNES 69.3137, 18.2228 27 / 80
Sollidalveien 77 9309 FINNSNES 69.3136, 18.2203 27 / 45
Sollidalveien 78 9309 FINNSNES 69.3130, 18.2206 27 / 69
Sollidalveien 79A 9309 FINNSNES 69.3134, 18.2192 27 / 9
Sollidalveien 79B 9309 FINNSNES 69.3133, 18.2196 27 / 9
Sollidalveien 100 9309 FINNSNES 69.3114, 18.2187 27 / 93
Sollidalveien 220 9307 FINNSNES 69.3261, 18.2077 27 / 59
Sollidalveien 230 9307 FINNSNES 69.3083, 18.2012 27 / 94
Sollidalveien 234 9307 FINNSNES 69.3097, 18.1985 27 / 95
Sollidalveien 267 9307 FINNSNES 69.3167, 18.1929 40 / 34
Sollidalveien 269 9307 FINNSNES 69.3168, 18.1918 40 / 32
Sollidalveien 278 9307 FINNSNES 69.3140, 18.1890 40 / 27
Sollidalveien 291 9307 FINNSNES 69.3171, 18.1875 40 / 33
Sollidalveien 300 9307 FINNSNES 69.3158, 18.1849 40 / 23
Sollidalveien 307 9307 FINNSNES 69.3171, 18.1840 40 / 30
Sollidalveien 308 9307 FINNSNES 69.3160, 18.1826 40 / 31
Sollidalveien 312 9307 FINNSNES 69.3159, 18.1802 40 / 24
Sollidalveien 316 9307 FINNSNES 69.3151, 18.1805 40 / 28
Sollidalveien 363 9307 FINNSNES 69.3207, 18.1765 40 / 37
Sollidalveien 365 9307 FINNSNES 69.3208, 18.1770 40 / 38
Sollidalveien 367 9307 FINNSNES 69.3210, 18.1774 40 / 39
Sollidalveien 373 9307 FINNSNES 69.3211, 18.1763 40 / 36
Sollidalveien 375 9307 FINNSNES 69.3209, 18.1758 40 / 35
Sollidalveien 381 9307 FINNSNES 69.3219, 18.1749 40 / 13
Sollidalveien 392 9307 FINNSNES 69.3224, 18.1719 40 / 3
Sollidalveien 394 9307 FINNSNES 69.3224, 18.1712 40 / 3
Sollidalveien 433 9307 FINNSNES 69.3262, 18.1708 40 / 19
Sollidalveien 449 9307 FINNSNES 69.3266, 18.1678 40 / 9
Sollidalveien 452 9307 FINNSNES 69.3266, 18.1657 40 / 60
Sollidalveien 453 9307 FINNSNES 69.3271, 18.1678 40 / 10
Sollidalveien 455 9307 FINNSNES 69.3274, 18.1668 40 / 49
Sollidalveien 457 9307 FINNSNES 69.3276, 18.1661 40 / 29
Sollidalveien 465 9307 FINNSNES 69.3273, 18.1725 40 / 22
Sollidalveien 469 9307 FINNSNES 69.3282, 18.1739 40 / 25
Sollidalveien 485 9307 FINNSNES 69.3283, 18.1732 40 / 25
Sollidalveien 489 9307 FINNSNES 69.3281, 18.1729 40 / 25
Sollidalveien 495 9307 FINNSNES 69.3276, 18.1701 40 / 45
Sollidalveien 497 9307 FINNSNES 69.3278, 18.1704 40 / 43
Sollidalveien 499 9307 FINNSNES 69.3282, 18.1705 40 / 40
Sollidalveien 501 9307 FINNSNES 69.3281, 18.1697 40 / 54
Sollidalveien 503 9307 FINNSNES 69.3278, 18.1694 40 / 41
Sollidalveien 505 9307 FINNSNES 69.3280, 18.1689 40 / 51
Sollidalveien 515 9307 FINNSNES 69.3304, 18.1714 40 / 12
Sollidalveien 517 9307 FINNSNES 69.3306, 18.1721 40 / 12
Sollidalveien 527 9307 FINNSNES 69.3294, 18.1673 40 / 52
Sollidalveien 529 9307 FINNSNES 69.3286, 18.1665 40 / 6
Sollidalveien 531 9307 FINNSNES 69.3277, 18.1640 40 / 1
Sollidalveien 561 9307 FINNSNES 69.3274, 18.1583 40 / 58
Sollidalveien 563 9307 FINNSNES 69.3309, 18.1537 39 / 9
Sollidalveien 565 9307 FINNSNES 69.3309, 18.1526 39 / 9
Sollidalveien 571 9307 FINNSNES 69.3263, 18.1568 40 / 5
Sollidalveien 579 9307 FINNSNES 69.3268, 18.1545 40 / 5
Sollidalveien 580 9307 FINNSNES 69.3245, 18.1545 40 / 53
Sollidalveien 585 9307 FINNSNES 69.3263, 18.1531 40 / 47
Sollidalveien 587 9307 FINNSNES 69.3266, 18.1534 40 / 48
Sollidalveien 595 9307 FINNSNES 69.3266, 18.1493 40 / 16
Sollidalveien 597 9307 FINNSNES 69.3267, 18.1501 40 / 42
Sollidalveien 599 9307 FINNSNES 69.3268, 18.1511 40 / 4
Sollidalveien 621 9307 FINNSNES 69.3273, 18.1469 40 / 14
Sollidalveien 623 9307 FINNSNES 69.3274, 18.1452 40 / 44
Sollidalveien 625 9307 FINNSNES 69.3271, 18.1439 40 / 21
Sollidalveien 633 9307 FINNSNES 69.3271, 18.1415 39 / 37
Sollidalveien 635 9307 FINNSNES 69.3271, 18.1409 39 / 36
Sollidalveien 639 9307 FINNSNES 69.3272, 18.1398 39 / 31
Sollidalveien 645 9307 FINNSNES 69.3273, 18.1392 39 / 41
Sollidalveien 653 9307 FINNSNES 69.3277, 18.1386 39 / 40
Sollidalveien 659 9307 FINNSNES 69.3287, 18.1400 39 / 33
Sollidalveien 663 9307 FINNSNES 69.3293, 18.1395 39 / 34
Sollidalveien 688 9307 FINNSNES 69.3288, 18.1327 41 / 77
Sollidalveien 696 9307 FINNSNES 69.3269, 18.1314 41 / 79
Sollidalveien 698 9307 FINNSNES 69.3276, 18.1316 41 / 67
Sollidalveien 702 9307 FINNSNES 69.3285, 18.1308 41 / 81
Sollidalveien 706 9307 FINNSNES 69.3276, 18.1282 41 / 69
Sollidalveien 708 9307 FINNSNES 69.3280, 18.1283 41 / 70
Sollidalveien 712 9307 FINNSNES 69.3291, 18.1287 41 / 78
Sollidalveien 716 9307 FINNSNES 69.3297, 18.1315 41 / 72
Sollidalveien 721 9307 FINNSNES 69.3321, 18.1390 39 / 2
Sollidalveien 735 9307 FINNSNES 69.3326, 18.1367 39 / 17
Sollidalveien 753 9307 FINNSNES 69.3330, 18.1452 39 / 29
Sollidalveien 755 9307 FINNSNES 69.3333, 18.1479 39 / 13
Sollidalveien 757 9307 FINNSNES 69.3335, 18.1456 39 / 30
Sollidalveien 763 9307 FINNSNES 69.3341, 18.1425 39 / 42
Sollidalveien 767 9307 FINNSNES 69.3333, 18.1330 39 / 15
Sollidalveien 850 9307 FINNSNES 69.3400, 18.0883 41 / 26
Sollidalveien 858 9307 FINNSNES 69.3390, 18.0843 41 / 5
Sollidalveien 860 9307 FINNSNES 69.3394, 18.0847 41 / 65
Sollidalveien 862 9307 FINNSNES 69.3397, 18.0851 41 / 6

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.