St. Halvards gate i Oslo

St. Halvards gate er ei gate i Oslo kommune.

Det er 57 ulike adresser i gata. Husnummer frå 1 til 79.

Adressene i St. Halvards gate høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
St. Halvards gate 1-2, 4, 12, 20, 22-25, 27-29, 31, 330192 OSLO
St. Halvards gate 50, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 790657 OSLO

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i St. Halvards gate

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
St. Halvards gate 1A 0192 OSLO 59.9051, 10.7684 233 / 163
St. Halvards gate 1B 0192 OSLO 59.9053, 10.7686 233 / 534
St. Halvards gate 1C 0192 OSLO 59.9050, 10.7680 233 / 165
St. Halvards gate 1D 0192 OSLO 59.9049, 10.7682 233 / 165
St. Halvards gate 1E 0192 OSLO 59.9048, 10.7680 233 / 165
St. Halvards gate 2 0192 OSLO 59.9053, 10.7683 233 / 166
St. Halvards gate 4 0192 OSLO 59.9054, 10.7684 233 / 168
St. Halvards gate 12 0192 OSLO 59.9062, 10.7703 233 / 55
St. Halvards gate 20A 0192 OSLO 59.9066, 10.7725 233 / 180
St. Halvards gate 20B 0192 OSLO 59.9065, 10.7723 233 / 180
St. Halvards gate 20C 0192 OSLO 59.9065, 10.7723 233 / 180
St. Halvards gate 20D 0192 OSLO 59.9066, 10.7724 233 / 180
St. Halvards gate 20E 0192 OSLO 59.9067, 10.7725 233 / 180
St. Halvards gate 20F 0192 OSLO 59.9067, 10.7725 233 / 180
St. Halvards gate 20G 0192 OSLO 59.9068, 10.7725 233 / 180
St. Halvards gate 20H 0192 OSLO 59.9068, 10.7726 233 / 180
St. Halvards gate 20J 0192 OSLO 59.9069, 10.7726 233 / 180
St. Halvards gate 22 0192 OSLO 59.9067, 10.7732 233 / 180
St. Halvards gate 23 0192 OSLO 59.9060, 10.7707 233 / 183
St. Halvards gate 24 0192 OSLO 59.9065, 10.7736 233 / 180
St. Halvards gate 25A 0192 OSLO 59.9059, 10.7712 233 / 184
St. Halvards gate 25B 0192 OSLO 59.9060, 10.7715 233 / 184
St. Halvards gate 25C 0192 OSLO 59.9060, 10.7717 233 / 184
St. Halvards gate 25D 0192 OSLO 59.9060, 10.7719 233 / 185
St. Halvards gate 25E 0192 OSLO 59.9061, 10.7721 233 / 185
St. Halvards gate 25F 0192 OSLO 59.9061, 10.7723 233 / 185
St. Halvards gate 27A 0192 OSLO 59.9062, 10.7729 233 / 186
St. Halvards gate 27B 0192 OSLO 59.9062, 10.7730 233 / 186
St. Halvards gate 28 0192 OSLO 59.9065, 10.7744 233 / 187
St. Halvards gate 28D 0192 OSLO 59.9064, 10.7756 233 / 188
St. Halvards gate 28E 0192 OSLO 59.9064, 10.7752 233 / 189
St. Halvards gate 28F 0192 OSLO 59.9064, 10.7749 233 / 190
St. Halvards gate 29 0192 OSLO 59.9063, 10.7736 233 / 191
St. Halvards gate 31 0192 OSLO 59.9062, 10.7739 233 / 193
St. Halvards gate 31B 0192 OSLO 59.9062, 10.7742 233 / 194
St. Halvards gate 31C 0192 OSLO 59.9062, 10.7744 233 / 194
St. Halvards gate 33 0192 OSLO 59.9060, 10.7752 233 / 195
St. Halvards gate 50 0657 OSLO 59.9081, 10.7823 232 / 141
St. Halvards gate 57A 0657 OSLO 59.9069, 10.7794 232 / 143
St. Halvards gate 57B 0657 OSLO 59.9068, 10.7795 232 / 143
St. Halvards gate 57C 0657 OSLO 59.9068, 10.7797 232 / 143
St. Halvards gate 59A 0657 OSLO 59.9070, 10.7798 232 / 144
St. Halvards gate 59B 0657 OSLO 59.9069, 10.7798 232 / 144
St. Halvards gate 61A 0657 OSLO 59.9070, 10.7800 232 / 145
St. Halvards gate 61B 0657 OSLO 59.9069, 10.7801 232 / 145
St. Halvards gate 65 0657 OSLO 59.9071, 10.7804 232 / 148
St. Halvards gate 65B 0657 OSLO 59.9072, 10.7806 232 / 148
St. Halvards gate 67 0657 OSLO 59.9073, 10.7808 232 / 149
St. Halvards gate 71A 0657 OSLO 59.9076, 10.7817 232 / 150
St. Halvards gate 71B 0657 OSLO 59.9075, 10.7820 232 / 150
St. Halvards gate 73A 0657 OSLO 59.9076, 10.7818 232 / 150
St. Halvards gate 73B 0657 OSLO 59.9076, 10.7819 232 / 150
St. Halvards gate 73C 0657 OSLO 59.9076, 10.7819 232 / 150
St. Halvards gate 75 0657 OSLO 59.9076, 10.7823 232 / 485
St. Halvards gate 79A 0657 OSLO 59.9078, 10.7827 232 / 151
St. Halvards gate 79B 0657 OSLO 59.9078, 10.7828 232 / 151
St. Halvards gate 79C 0657 OSLO 59.9078, 10.7828 232 / 151

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.