Stallvikveien i Røyrvik

Stallvikveien er ein veg i Røyrvik kommune.

Det er 80 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 2456.

Adressene i Stallvikveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Stallvikveien 1, 23-24, 26, 28, 30, 32, 34, 367898 LIMINGEN
Stallvikveien 507, 515-516, 528, 531, 533, 535, 540, 542, 573, 697, 754, 773, 778, 780, 782, 793, 798, 801, 803, 814, 1037-1038, 1091, 1093, 1109, 1164, 1176, 1254, 1299, 1342, 1348, 1370, 1382, 1384-1390, 1428, 1440, 1488, 1520, 1546, 1572, 1586, 1604, 1614, 1640, 1642, 1910, 1927, 1977, 2107, 2109, 2111, 2173, 2203-2204, 2213, 2215, 2239, 2256, 2258, 2303, 2305, 2307, 2455-24567893 SKOROVATN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Stallvikveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stallvikveien 1 7898 LIMINGEN 64.7944, 13.3799 69 / 2
Stallvikveien 23 7898 LIMINGEN 64.7930, 13.3764 69 / 2
Stallvikveien 24 7898 LIMINGEN 64.7926, 13.3765 69 / 50
Stallvikveien 26 7898 LIMINGEN 64.7924, 13.3771 69 / 51
Stallvikveien 28 7898 LIMINGEN 64.7922, 13.3760 69 / 49
Stallvikveien 30 7898 LIMINGEN 64.7921, 13.3767 69 / 54
Stallvikveien 32 7898 LIMINGEN 64.7920, 13.3772 69 / 36
Stallvikveien 34 7898 LIMINGEN 64.7922, 13.3774 69 / 52
Stallvikveien 36 7898 LIMINGEN 64.7921, 13.3778 69 / 53
Stallvikveien 507 7893 SKOROVATN 64.7526, 13.3590 68 / 7
Stallvikveien 515 7893 SKOROVATN 64.7522, 13.3584 68 / 32
Stallvikveien 516 7893 SKOROVATN 64.7519, 13.3594 68 / 7
Stallvikveien 528 7893 SKOROVATN 64.7511, 13.3574 68 / 7
Stallvikveien 531 7893 SKOROVATN 64.7514, 13.3542 68 / 7
Stallvikveien 533 7893 SKOROVATN 64.7509, 13.3553 68 / 7
Stallvikveien 535 7893 SKOROVATN 64.7507, 13.3555 68 / 7
Stallvikveien 540 7893 SKOROVATN 64.7498, 13.3557 68 / 40
Stallvikveien 542 7893 SKOROVATN 64.7496, 13.3556 68 / 40
Stallvikveien 573 7893 SKOROVATN 64.7486, 13.3496 68 / 23
Stallvikveien 697 7893 SKOROVATN 64.7421, 13.3303 68 / 46
Stallvikveien 754 7893 SKOROVATN 64.7399, 13.3209 68 / 55
Stallvikveien 773 7893 SKOROVATN 64.7397, 13.3177 68 / 58
Stallvikveien 778 7893 SKOROVATN 64.7385, 13.3164 68 / 6
Stallvikveien 780 7893 SKOROVATN 64.7379, 13.3170 68 / 57
Stallvikveien 782 7893 SKOROVATN 64.7377, 13.3175 68 / 13
Stallvikveien 793 7893 SKOROVATN 64.7397, 13.3139 68 / 6
Stallvikveien 798 7893 SKOROVATN 64.7375, 13.3146 68 / 52
Stallvikveien 801 7893 SKOROVATN 64.7383, 13.3121 68 / 60
Stallvikveien 803 7893 SKOROVATN 64.7380, 13.3115 68 / 59
Stallvikveien 814 7893 SKOROVATN 64.7368, 13.3101 68 / 31
Stallvikveien 1037 7893 SKOROVATN 64.7332, 13.2685 68 / 51
Stallvikveien 1038 7893 SKOROVATN 64.7290, 13.2671 68 / 61
Stallvikveien 1091 7893 SKOROVATN 64.7313, 13.2559 68 / 14
Stallvikveien 1093 7893 SKOROVATN 64.7313, 13.2557 68 / 14
Stallvikveien 1109 7893 SKOROVATN 64.7312, 13.2517 68 / 21
Stallvikveien 1164 7893 SKOROVATN 64.7300, 13.2407 68 / 1
Stallvikveien 1176 7893 SKOROVATN 64.7298, 13.2387 68 / 49
Stallvikveien 1254 7893 SKOROVATN 64.7244, 13.2370 68 / 1
Stallvikveien 1299 7893 SKOROVATN 64.7214, 13.2302 68 / 1
Stallvikveien 1342 7893 SKOROVATN 64.7180, 13.2258 68 / 1
Stallvikveien 1348 7893 SKOROVATN 64.7174, 13.2257 68 / 1
Stallvikveien 1370 7893 SKOROVATN 64.7163, 13.2219 68 / 1
Stallvikveien 1382 7893 SKOROVATN 64.7146, 13.2244 68 / 12
Stallvikveien 1384 7893 SKOROVATN 64.7149, 13.2276 68 / 12
Stallvikveien 1385 7893 SKOROVATN 64.7154, 13.2187 68 / 1
Stallvikveien 1386 7893 SKOROVATN 64.7142, 13.2253 68 / 12
Stallvikveien 1387 7893 SKOROVATN 64.7155, 13.2186 68 / 1
Stallvikveien 1388 7893 SKOROVATN 64.7153, 13.2200 68 / 1
Stallvikveien 1389 7893 SKOROVATN 64.7153, 13.2186 68 / 1
Stallvikveien 1390 7893 SKOROVATN 64.7151, 13.2194 68 / 1
Stallvikveien 1428 7893 SKOROVATN 64.7127, 13.2129 68 / 1
Stallvikveien 1440 7893 SKOROVATN 64.7119, 13.2116 68 / 1
Stallvikveien 1488 7893 SKOROVATN 64.7082, 13.2091 68 / 1
Stallvikveien 1520 7893 SKOROVATN 64.7053, 13.2070 68 / 1
Stallvikveien 1546 7893 SKOROVATN 64.7030, 13.2066 68 / 1
Stallvikveien 1572 7893 SKOROVATN 64.7009, 13.2062 68 / 1
Stallvikveien 1586 7893 SKOROVATN 64.6994, 13.2069 68 / 1
Stallvikveien 1604 7893 SKOROVATN 64.6978, 13.2057 68 / 1
Stallvikveien 1614 7893 SKOROVATN 64.6966, 13.2049 68 / 1
Stallvikveien 1640 7893 SKOROVATN 64.6950, 13.2064 68 / 1
Stallvikveien 1642 7893 SKOROVATN 64.6943, 13.2111 68 / 41
Stallvikveien 1910 7893 SKOROVATN 64.6783, 13.1876 66 / 23
Stallvikveien 1927 7893 SKOROVATN 64.6781, 13.1826 66 / 62
Stallvikveien 1977 7893 SKOROVATN 64.6749, 13.1761 66 / 86
Stallvikveien 2107 7893 SKOROVATN 64.6652, 13.1643 66 / 25
Stallvikveien 2109 7893 SKOROVATN 64.6649, 13.1644 66 / 25
Stallvikveien 2111 7893 SKOROVATN 64.6648, 13.1645 66 / 25
Stallvikveien 2173 7893 SKOROVATN 64.6613, 13.1745 66 / 39
Stallvikveien 2203 7893 SKOROVATN 64.6604, 13.1799 66 / 4
Stallvikveien 2204 7893 SKOROVATN 64.6601, 13.1810 66 / 22
Stallvikveien 2213 7893 SKOROVATN 64.6594, 13.1795 66 / 20
Stallvikveien 2215 7893 SKOROVATN 64.6591, 13.1780 66 / 20
Stallvikveien 2239 7893 SKOROVATN 64.6574, 13.1783 66 / 67
Stallvikveien 2256 7893 SKOROVATN 64.6558, 13.1763 66 / 80
Stallvikveien 2258 7893 SKOROVATN 64.6558, 13.1760 66 / 72
Stallvikveien 2303 7893 SKOROVATN 64.6539, 13.1662 66 / 55
Stallvikveien 2305 7893 SKOROVATN 64.6536, 13.1651 66 / 57
Stallvikveien 2307 7893 SKOROVATN 64.6535, 13.1659 66 / 56
Stallvikveien 2455 7893 SKOROVATN 64.6498, 13.1388 66 / 38
Stallvikveien 2456 7893 SKOROVATN 64.6478, 13.1413 66 / 24

Stallvikveien i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Stallvikveien:

KommuneAdresserPostnummer
Bjugn Stallvikveien 1‑82 7160
Røyrvik Stallvikveien 1‑2456 7893, 7898

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.