Stodvegen i Steinkjer

Stodvegen er ein veg i Steinkjer kommune.

Det er 165 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 20 til 2930.

Adressene i Stodvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Stodvegen 20, 22, 507716 STEINKJER
Stodvegen 160, 176, 182, 186, 265, 267, 269, 271, 303, 305, 309, 370, 421, 423, 450, 463, 511, 524, 550, 576, 644, 654, 656, 665, 667, 669, 671, 673, 707, 709, 736, 738, 766, 789, 800, 855, 857, 899, 903, 906, 909, 914, 916, 975, 1014, 1016, 1061, 1063, 1065, 1069-1073, 1075, 1077, 1090, 1092, 1096, 1161, 1163, 1165, 1167, 1188, 1211, 1213, 1225, 1258, 1268-1269, 1271, 1277, 1279, 1281, 1283, 1312, 1314, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1401, 1403, 1416, 1418, 1455, 1457, 1481, 1483, 1494, 1504, 1510, 1529-1532, 1534, 1536, 1538, 1540-1542, 1544, 1584, 1640, 1642, 1668, 1690, 1766, 1868, 1880, 1882, 1884, 1963, 2024, 2026, 2061, 2063, 2065-2067, 2073-2075, 2077, 2079-2082, 2093, 2095, 2171, 2173, 2293, 2295, 2474, 2496, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2772, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2844, 2846, 2848, 2878, 2928, 29307717 STEINKJER

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Stodvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stodvegen 20 7716 STEINKJER 64.0403, 11.5627 195 / 124
Stodvegen 22 7716 STEINKJER 64.0403, 11.5633 195 / 68
Stodvegen 50 7716 STEINKJER 64.0405, 11.5702 195 / 71
Stodvegen 160 7717 STEINKJER 64.0466, 11.5858 195 / 20
Stodvegen 176 7717 STEINKJER 64.0472, 11.5865 195 / 105
Stodvegen 182 7717 STEINKJER 64.0478, 11.5871 195 / 112
Stodvegen 186 7717 STEINKJER 64.0484, 11.5879 194 / 28
Stodvegen 265 7717 STEINKJER 64.0514, 11.6010 194 / 25
Stodvegen 267 7717 STEINKJER 64.0516, 11.6029 194 / 15
Stodvegen 269 7717 STEINKJER 64.0522, 11.6016 194 / 36
Stodvegen 271 7717 STEINKJER 64.0520, 11.6018 194 / 8
Stodvegen 303 7717 STEINKJER 64.0512, 11.6060 194 / 22
Stodvegen 305 7717 STEINKJER 64.0509, 11.6074 194 / 9
Stodvegen 309 7717 STEINKJER 64.0506, 11.6081 194 / 20
Stodvegen 370 7717 STEINKJER 64.0510, 11.6212 182 / 8
Stodvegen 421 7717 STEINKJER 64.0529, 11.6295 183 / 2
Stodvegen 423 7717 STEINKJER 64.0534, 11.6299 183 / 2
Stodvegen 450 7717 STEINKJER 64.0553, 11.6306 346 / 1
Stodvegen 463 7717 STEINKJER 64.0564, 11.6337 346 / 2
Stodvegen 511 7717 STEINKJER 64.0587, 11.6391 345 / 1
Stodvegen 524 7717 STEINKJER 64.0606, 11.6409 342 / 8
Stodvegen 550 7717 STEINKJER 64.0656, 11.6391 342 / 3
Stodvegen 576 7717 STEINKJER 64.0660, 11.6521 342 / 2
Stodvegen 644 7717 STEINKJER 64.0667, 11.6588 342 / 11
Stodvegen 654 7717 STEINKJER 64.0677, 11.6587 342 / 1
Stodvegen 656 7717 STEINKJER 64.0678, 11.6590 342 / 1
Stodvegen 665 7717 STEINKJER 64.0698, 11.6611 342 / 5
Stodvegen 667 7717 STEINKJER 64.0695, 11.6654 340 / 4
Stodvegen 669 7717 STEINKJER 64.0692, 11.6656 340 / 4
Stodvegen 671 7717 STEINKJER 64.0706, 11.6725 340 / 1
Stodvegen 673 7717 STEINKJER 64.0715, 11.6729 340 / 14
Stodvegen 707 7717 STEINKJER 64.0725, 11.6691 341 / 3
Stodvegen 709 7717 STEINKJER 64.0724, 11.6688 341 / 3
Stodvegen 736 7717 STEINKJER 64.0754, 11.6667 341 / 4
Stodvegen 738 7717 STEINKJER 64.0754, 11.6660 341 / 4
Stodvegen 766 7717 STEINKJER 64.0752, 11.6738 341 / 1
Stodvegen 789 7717 STEINKJER 64.0749, 11.6771 341 / 1
Stodvegen 800 7717 STEINKJER 64.0787, 11.6799 339 / 26
Stodvegen 855 7717 STEINKJER 64.0778, 11.6899 290 / 12
Stodvegen 857 7717 STEINKJER 64.0772, 11.6896 290 / 20
Stodvegen 899 7717 STEINKJER 64.0805, 11.6971 339 / 12
Stodvegen 903 7717 STEINKJER 64.0806, 11.6977 339 / 11
Stodvegen 906 7717 STEINKJER 64.0813, 11.6980 339 / 24
Stodvegen 909 7717 STEINKJER 64.0811, 11.6989 339 / 13
Stodvegen 914 7717 STEINKJER 64.0815, 11.6987 339 / 16
Stodvegen 916 7717 STEINKJER 64.0818, 11.6994 339 / 17
Stodvegen 975 7717 STEINKJER 64.0847, 11.7094 322 / 17
Stodvegen 1014 7717 STEINKJER 64.0872, 11.7114 322 / 16
Stodvegen 1016 7717 STEINKJER 64.0877, 11.7117 322 / 20
Stodvegen 1061 7717 STEINKJER 64.0915, 11.7126 322 / 63
Stodvegen 1063 7717 STEINKJER 64.0918, 11.7132 322 / 69
Stodvegen 1065 7717 STEINKJER 64.0920, 11.7139 322 / 26
Stodvegen 1069 7717 STEINKJER 64.0921, 11.7132 322 / 44
Stodvegen 1070 7717 STEINKJER 64.0923, 11.7125 322 / 14
Stodvegen 1071 7717 STEINKJER 64.0923, 11.7136 322 / 45
Stodvegen 1072 7717 STEINKJER 64.0926, 11.7129 322 / 31
Stodvegen 1073 7717 STEINKJER 64.0925, 11.7150 322 / 140
Stodvegen 1075 7717 STEINKJER 64.0924, 11.7156 322 / 140
Stodvegen 1077 7717 STEINKJER 64.0922, 11.7141 322 / 132
Stodvegen 1090 7717 STEINKJER 64.0942, 11.7130 322 / 4
Stodvegen 1092 7717 STEINKJER 64.0944, 11.7122 322 / 4
Stodvegen 1096 7717 STEINKJER 64.0947, 11.7143 322 / 24
Stodvegen 1161 7717 STEINKJER 64.0985, 11.7244 320 / 7
Stodvegen 1163 7717 STEINKJER 64.0977, 11.7253 320 / 1
Stodvegen 1165 7717 STEINKJER 64.0979, 11.7253 320 / 1
Stodvegen 1167 7717 STEINKJER 64.0986, 11.7265 320 / 1
Stodvegen 1188 7717 STEINKJER 64.1005, 11.7268 320 / 8
Stodvegen 1211 7717 STEINKJER 64.1019, 11.7306 319 / 1
Stodvegen 1213 7717 STEINKJER 64.1004, 11.7313 319 / 1
Stodvegen 1225 7717 STEINKJER 64.1014, 11.7383 318 / 1
Stodvegen 1258 7717 STEINKJER 64.1054, 11.7357 318 / 7
Stodvegen 1268 7717 STEINKJER 64.1059, 11.7353 314 / 6
Stodvegen 1269 7717 STEINKJER 64.1060, 11.7366 314 / 7
Stodvegen 1271 7717 STEINKJER 64.1063, 11.7366 315 / 4
Stodvegen 1277 7717 STEINKJER 64.1068, 11.7370 315 / 11
Stodvegen 1279 7717 STEINKJER 64.1068, 11.7379 315 / 7
Stodvegen 1281 7717 STEINKJER 64.1070, 11.7374 315 / 12
Stodvegen 1283 7717 STEINKJER 64.1072, 11.7376 315 / 13
Stodvegen 1312 7717 STEINKJER 64.1095, 11.7377 313 / 19
Stodvegen 1314 7717 STEINKJER 64.1099, 11.7377 313 / 18
Stodvegen 1329 7717 STEINKJER 64.1115, 11.7424 313 / 9
Stodvegen 1331 7717 STEINKJER 64.1121, 11.7457 313 / 6
Stodvegen 1333 7717 STEINKJER 64.1125, 11.7468 313 / 12
Stodvegen 1335 7717 STEINKJER 64.1125, 11.7460 313 / 5
Stodvegen 1337 7717 STEINKJER 64.1121, 11.7438 313 / 14
Stodvegen 1339 7717 STEINKJER 64.1117, 11.7419 313 / 13
Stodvegen 1401 7717 STEINKJER 64.1135, 11.7493 312 / 8
Stodvegen 1403 7717 STEINKJER 64.1132, 11.7485 313 / 4
Stodvegen 1416 7717 STEINKJER 64.1152, 11.7562 312 / 14
Stodvegen 1418 7717 STEINKJER 64.1155, 11.7569 312 / 15
Stodvegen 1455 7717 STEINKJER 64.1170, 11.7630 312 / 11
Stodvegen 1457 7717 STEINKJER 64.1163, 11.7639 312 / 3
Stodvegen 1481 7717 STEINKJER 64.1172, 11.7699 311 / 9
Stodvegen 1483 7717 STEINKJER 64.1163, 11.7832 312 / 9
Stodvegen 1494 7717 STEINKJER 64.1194, 11.7675 312 / 10
Stodvegen 1504 7717 STEINKJER 64.1201, 11.7691 311 / 2
Stodvegen 1510 7717 STEINKJER 64.1201, 11.7701 311 / 5
Stodvegen 1529 7717 STEINKJER 64.1207, 11.7765 311 / 10
Stodvegen 1530 7717 STEINKJER 64.1211, 11.7730 311 / 1
Stodvegen 1531 7717 STEINKJER 64.1208, 11.7770 311 / 8
Stodvegen 1532 7717 STEINKJER 64.1213, 11.7732 311 / 1
Stodvegen 1534 7717 STEINKJER 64.1291, 11.7651 311 / 1
Stodvegen 1536 7717 STEINKJER 64.1291, 11.7660 311 / 1
Stodvegen 1538 7717 STEINKJER 64.1294, 11.7678 311 / 1
Stodvegen 1540 7717 STEINKJER 64.1295, 11.7687 311 / 1
Stodvegen 1541 7717 STEINKJER 64.1214, 11.7758 311 / 4
Stodvegen 1542 7717 STEINKJER 64.1298, 11.7696 311 / 1
Stodvegen 1544 7717 STEINKJER 64.1299, 11.7704 311 / 1
Stodvegen 1584 7717 STEINKJER 64.1236, 11.7822 310 / 2
Stodvegen 1640 7717 STEINKJER 64.1268, 11.7913 310 / 1
Stodvegen 1642 7717 STEINKJER 64.1273, 11.7955 310 / 5
Stodvegen 1668 7717 STEINKJER 64.1278, 11.7968 310 / 4
Stodvegen 1690 7717 STEINKJER 64.1292, 11.7972 310 / 9
Stodvegen 1766 7717 STEINKJER 64.1321, 11.8149 310 / 3
Stodvegen 1868 7717 STEINKJER 64.1363, 11.8335 310 / 10
Stodvegen 1880 7717 STEINKJER 64.1364, 11.8367 373 / 2
Stodvegen 1882 7717 STEINKJER 64.1373, 11.8354 373 / 20
Stodvegen 1884 7717 STEINKJER 64.1374, 11.8372 373 / 42
Stodvegen 1963 7717 STEINKJER 64.1372, 11.8464 373 / 12
Stodvegen 2024 7717 STEINKJER 64.1372, 11.8678 483 / 1
Stodvegen 2026 7717 STEINKJER 64.1386, 11.8646 373 / 38
Stodvegen 2061 7717 STEINKJER 64.1373, 11.8723 483 / 1
Stodvegen 2063 7717 STEINKJER 64.1372, 11.8717 483 / 1
Stodvegen 2065 7717 STEINKJER 64.1365, 11.8701 483 / 1
Stodvegen 2066 7717 STEINKJER 64.1380, 11.8719 483 / 1
Stodvegen 2067 7717 STEINKJER 64.1360, 11.8688 483 / 1
Stodvegen 2073 7717 STEINKJER 64.1371, 11.8748 483 / 1
Stodvegen 2074 7717 STEINKJER 64.1381, 11.8740 483 / 1
Stodvegen 2075 7717 STEINKJER 64.1362, 11.8732 483 / 1
Stodvegen 2077 7717 STEINKJER 64.1361, 11.8724 483 / 1
Stodvegen 2079 7717 STEINKJER 64.1360, 11.8717 483 / 1
Stodvegen 2080 7717 STEINKJER 64.1380, 11.8750 483 / 1
Stodvegen 2081 7717 STEINKJER 64.1358, 11.8708 483 / 1
Stodvegen 2082 7717 STEINKJER 64.1378, 11.8759 483 / 1
Stodvegen 2093 7717 STEINKJER 64.1365, 11.8771 483 / 1
Stodvegen 2095 7717 STEINKJER 64.1350, 11.8738 483 / 1
Stodvegen 2171 7717 STEINKJER 64.1341, 11.8907 373 / 33
Stodvegen 2173 7717 STEINKJER 64.1341, 11.8912 373 / 1
Stodvegen 2293 7717 STEINKJER 64.1340, 11.9127 309 / 12
Stodvegen 2295 7717 STEINKJER 64.1338, 11.9119 483 / 30
Stodvegen 2474 7717 STEINKJER 64.1459, 11.9427 483 / 1
Stodvegen 2496 7717 STEINKJER 64.1463, 11.9451 483 / 31
Stodvegen 2750 7717 STEINKJER 64.1611, 11.9821 373 / 69
Stodvegen 2752 7717 STEINKJER 64.1615, 11.9822 373 / 70
Stodvegen 2754 7717 STEINKJER 64.1612, 11.9809 373 / 68
Stodvegen 2756 7717 STEINKJER 64.1614, 11.9804 373 / 67
Stodvegen 2758 7717 STEINKJER 64.1616, 11.9813 373 / 66
Stodvegen 2760 7717 STEINKJER 64.1617, 11.9823 373 / 71
Stodvegen 2762 7717 STEINKJER 64.1619, 11.9830 373 / 56
Stodvegen 2764 7717 STEINKJER 64.1623, 11.9816 373 / 74
Stodvegen 2766 7717 STEINKJER 64.1623, 11.9812 373 / 73
Stodvegen 2768 7717 STEINKJER 64.1621, 11.9802 373 / 72
Stodvegen 2772 7717 STEINKJER 64.1618, 11.9859 373 / 50
Stodvegen 2780 7717 STEINKJER 64.1625, 11.9881 373 / 34
Stodvegen 2782 7717 STEINKJER 64.1637, 11.9875 373 / 4
Stodvegen 2784 7717 STEINKJER 64.1657, 11.9853 373 / 65
Stodvegen 2786 7717 STEINKJER 64.1653, 11.9846 373 / 64
Stodvegen 2788 7717 STEINKJER 64.1648, 11.9841 373 / 62
Stodvegen 2790 7717 STEINKJER 64.1640, 11.9830 373 / 63
Stodvegen 2844 7717 STEINKJER 64.1679, 11.9965 483 / 1
Stodvegen 2846 7717 STEINKJER 64.1682, 11.9978 483 / 1
Stodvegen 2848 7717 STEINKJER 64.1686, 12.0009 483 / 1
Stodvegen 2878 7717 STEINKJER 64.1689, 12.0031 483 / 1
Stodvegen 2928 7717 STEINKJER 64.1698, 12.0139 373 / 3
Stodvegen 2930 7717 STEINKJER 64.1698, 12.0076 373 / 3

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.