Stokkanhaugen i Trondheim

Stokkanhaugen er ein veg i Trondheim kommune.

Det er 199 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 205.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

7048 TRONDHEIM

Adresser i Stokkanhaugen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stokkanhaugen 1 7048 TRONDHEIM 63.4083, 10.4869 42 / 197
Stokkanhaugen 2 7048 TRONDHEIM 63.4061, 10.4850 42 / 154
Stokkanhaugen 3 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4872 42 / 198
Stokkanhaugen 4 7048 TRONDHEIM 63.4060, 10.4848 42 / 156
Stokkanhaugen 5 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4874 42 / 199
Stokkanhaugen 6 7048 TRONDHEIM 63.4059, 10.4847 42 / 157
Stokkanhaugen 7 7048 TRONDHEIM 63.4084, 10.4875 42 / 200
Stokkanhaugen 8 7048 TRONDHEIM 63.4058, 10.4846 42 / 158
Stokkanhaugen 9 7048 TRONDHEIM 63.4085, 10.4876 42 / 201
Stokkanhaugen 10 7048 TRONDHEIM 63.4057, 10.4845 42 / 159
Stokkanhaugen 11 7048 TRONDHEIM 63.4087, 10.4879 42 / 202
Stokkanhaugen 12 7048 TRONDHEIM 63.4056, 10.4845 42 / 160
Stokkanhaugen 13 7048 TRONDHEIM 63.4087, 10.4877 42 / 203
Stokkanhaugen 14 7048 TRONDHEIM 63.4057, 10.4839 42 / 161
Stokkanhaugen 15 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4875 42 / 204
Stokkanhaugen 16 7048 TRONDHEIM 63.4058, 10.4840 42 / 162
Stokkanhaugen 18 7048 TRONDHEIM 63.4059, 10.4841 42 / 163
Stokkanhaugen 20 7048 TRONDHEIM 63.4060, 10.4842 42 / 164
Stokkanhaugen 21 7048 TRONDHEIM 63.4084, 10.4864 42 / 205
Stokkanhaugen 22 7048 TRONDHEIM 63.4061, 10.4843 42 / 165
Stokkanhaugen 23 7048 TRONDHEIM 63.4084, 10.4866 42 / 206
Stokkanhaugen 24 7048 TRONDHEIM 63.4062, 10.4844 42 / 166
Stokkanhaugen 25 7048 TRONDHEIM 63.4085, 10.4866 42 / 207
Stokkanhaugen 26 7048 TRONDHEIM 63.4063, 10.4845 42 / 167
Stokkanhaugen 27 7048 TRONDHEIM 63.4086, 10.4867 42 / 208
Stokkanhaugen 28 7048 TRONDHEIM 63.4065, 10.4848 42 / 121
Stokkanhaugen 29 7048 TRONDHEIM 63.4087, 10.4869 42 / 209
Stokkanhaugen 30 7048 TRONDHEIM 63.4066, 10.4849 42 / 122
Stokkanhaugen 31 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4870 42 / 210
Stokkanhaugen 32 7048 TRONDHEIM 63.4067, 10.4850 42 / 123
Stokkanhaugen 33 7048 TRONDHEIM 63.4089, 10.4871 42 / 211
Stokkanhaugen 34 7048 TRONDHEIM 63.4068, 10.4851 42 / 124
Stokkanhaugen 35 7048 TRONDHEIM 63.4092, 10.4875 42 / 67
Stokkanhaugen 36 7048 TRONDHEIM 63.4067, 10.4855 42 / 125
Stokkanhaugen 37 7048 TRONDHEIM 63.4093, 10.4877 42 / 68
Stokkanhaugen 38 7048 TRONDHEIM 63.4066, 10.4855 42 / 126
Stokkanhaugen 39 7048 TRONDHEIM 63.4090, 10.4878 42 / 86
Stokkanhaugen 40 7048 TRONDHEIM 63.4065, 10.4853 42 / 127
Stokkanhaugen 41 7048 TRONDHEIM 63.4089, 10.4882 42 / 87
Stokkanhaugen 42 7048 TRONDHEIM 63.4064, 10.4852 42 / 128
Stokkanhaugen 43 7048 TRONDHEIM 63.4094, 10.4887 42 / 18
Stokkanhaugen 43A 7048 TRONDHEIM 63.4093, 10.4881 42 / 270
Stokkanhaugen 43B 7048 TRONDHEIM 63.4093, 10.4883 42 / 272
Stokkanhaugen 43C 7048 TRONDHEIM 63.4092, 10.4885 42 / 271
Stokkanhaugen 43E 7048 TRONDHEIM 63.4095, 10.4882 42 / 273
Stokkanhaugen 44 7048 TRONDHEIM 63.4073, 10.4859 42 / 129
Stokkanhaugen 45 7048 TRONDHEIM 63.4097, 10.4886 42 / 45
Stokkanhaugen 46 7048 TRONDHEIM 63.4072, 10.4859 42 / 131
Stokkanhaugen 47A 7048 TRONDHEIM 63.4097, 10.4878 42 / 250
Stokkanhaugen 47B 7048 TRONDHEIM 63.4097, 10.4881 42 / 250
Stokkanhaugen 48 7048 TRONDHEIM 63.4071, 10.4858 42 / 132
Stokkanhaugen 49A 7048 TRONDHEIM 63.4098, 10.4874 42 / 28
Stokkanhaugen 49B 7048 TRONDHEIM 63.4099, 10.4872 42 / 28
Stokkanhaugen 50 7048 TRONDHEIM 63.4069, 10.4857 42 / 133
Stokkanhaugen 51A 7048 TRONDHEIM 63.4100, 10.4877 42 / 277
Stokkanhaugen 51B 7048 TRONDHEIM 63.4100, 10.4878 42 / 278
Stokkanhaugen 51C 7048 TRONDHEIM 63.4099, 10.4881 42 / 279
Stokkanhaugen 51D 7048 TRONDHEIM 63.4098, 10.4883 42 / 280
Stokkanhaugen 52 7048 TRONDHEIM 63.4068, 10.4857 42 / 134
Stokkanhaugen 53 7048 TRONDHEIM 63.4102, 10.4861 19 / 17
Stokkanhaugen 54 7048 TRONDHEIM 63.4069, 10.4852 42 / 135
Stokkanhaugen 55 7048 TRONDHEIM 63.4102, 10.4857 19 / 325
Stokkanhaugen 56 7048 TRONDHEIM 63.4071, 10.4853 42 / 136
Stokkanhaugen 57 7048 TRONDHEIM 63.4097, 10.4868 42 / 88
Stokkanhaugen 58 7048 TRONDHEIM 63.4072, 10.4853 42 / 137
Stokkanhaugen 59 7048 TRONDHEIM 63.4096, 10.4867 42 / 89
Stokkanhaugen 60 7048 TRONDHEIM 63.4073, 10.4855 42 / 138
Stokkanhaugen 61 7048 TRONDHEIM 63.4094, 10.4866 42 / 90
Stokkanhaugen 62 7048 TRONDHEIM 63.4075, 10.4855 42 / 139
Stokkanhaugen 63 7048 TRONDHEIM 63.4091, 10.4865 42 / 91
Stokkanhaugen 64 7048 TRONDHEIM 63.4075, 10.4862 42 / 212
Stokkanhaugen 65 7048 TRONDHEIM 63.4090, 10.4864 42 / 92
Stokkanhaugen 66 7048 TRONDHEIM 63.4076, 10.4863 42 / 213
Stokkanhaugen 67 7048 TRONDHEIM 63.4089, 10.4863 42 / 93
Stokkanhaugen 68 7048 TRONDHEIM 63.4077, 10.4864 42 / 214
Stokkanhaugen 69 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4862 42 / 94
Stokkanhaugen 70 7048 TRONDHEIM 63.4078, 10.4865 42 / 215
Stokkanhaugen 71 7048 TRONDHEIM 63.4085, 10.4858 42 / 95
Stokkanhaugen 72 7048 TRONDHEIM 63.4079, 10.4866 42 / 216
Stokkanhaugen 73 7048 TRONDHEIM 63.4085, 10.4855 42 / 96
Stokkanhaugen 74 7048 TRONDHEIM 63.4080, 10.4867 42 / 217
Stokkanhaugen 75 7048 TRONDHEIM 63.4086, 10.4853 42 / 97
Stokkanhaugen 76 7048 TRONDHEIM 63.4078, 10.4860 42 / 218
Stokkanhaugen 77 7048 TRONDHEIM 63.4086, 10.4850 42 / 98
Stokkanhaugen 78 7048 TRONDHEIM 63.4079, 10.4858 42 / 219
Stokkanhaugen 79 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4852 42 / 99
Stokkanhaugen 80 7048 TRONDHEIM 63.4079, 10.4856 42 / 220
Stokkanhaugen 81 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4855 42 / 100
Stokkanhaugen 82 7048 TRONDHEIM 63.4080, 10.4853 42 / 221
Stokkanhaugen 83 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4857 42 / 101
Stokkanhaugen 84 7048 TRONDHEIM 63.4081, 10.4862 42 / 222
Stokkanhaugen 85 7048 TRONDHEIM 63.4094, 10.4851 42 / 102
Stokkanhaugen 86 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4859 42 / 223
Stokkanhaugen 87 7048 TRONDHEIM 63.4094, 10.4853 42 / 103
Stokkanhaugen 88 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4857 42 / 224
Stokkanhaugen 89 7048 TRONDHEIM 63.4093, 10.4855 42 / 104
Stokkanhaugen 90 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4854 42 / 225
Stokkanhaugen 91 7048 TRONDHEIM 63.4093, 10.4860 42 / 105
Stokkanhaugen 92 7048 TRONDHEIM 63.4083, 10.4852 42 / 226
Stokkanhaugen 93 7048 TRONDHEIM 63.4093, 10.4862 42 / 106
Stokkanhaugen 94 7048 TRONDHEIM 63.4080, 10.4847 42 / 227
Stokkanhaugen 95 7048 TRONDHEIM 63.4095, 10.4862 42 / 107
Stokkanhaugen 96 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4848 42 / 228
Stokkanhaugen 97 7048 TRONDHEIM 63.4096, 10.4863 42 / 108
Stokkanhaugen 98 7048 TRONDHEIM 63.4077, 10.4851 42 / 231
Stokkanhaugen 99 7048 TRONDHEIM 63.4096, 10.4858 42 / 109
Stokkanhaugen 100 7048 TRONDHEIM 63.4076, 10.4850 42 / 232
Stokkanhaugen 101 7048 TRONDHEIM 63.4096, 10.4855 42 / 110
Stokkanhaugen 102 7048 TRONDHEIM 63.4075, 10.4850 42 / 233
Stokkanhaugen 103 7048 TRONDHEIM 63.4097, 10.4854 42 / 111
Stokkanhaugen 104 7048 TRONDHEIM 63.4068, 10.4839 42 / 141
Stokkanhaugen 105 7048 TRONDHEIM 63.4097, 10.4851 42 / 112
Stokkanhaugen 106 7048 TRONDHEIM 63.4069, 10.4844 42 / 142
Stokkanhaugen 107 7048 TRONDHEIM 63.4096, 10.4848 42 / 113
Stokkanhaugen 108 7048 TRONDHEIM 63.4071, 10.4843 42 / 143
Stokkanhaugen 109 7048 TRONDHEIM 63.4089, 10.4849 42 / 114
Stokkanhaugen 110A 7048 TRONDHEIM 63.4073, 10.4844 42 / 32
Stokkanhaugen 110B 7048 TRONDHEIM 63.4073, 10.4842 42 / 32
Stokkanhaugen 111 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4847 42 / 115
Stokkanhaugen 112 7048 TRONDHEIM 63.4076, 10.4844 42 / 235
Stokkanhaugen 113 7048 TRONDHEIM 63.4087, 10.4847 42 / 116
Stokkanhaugen 114 7048 TRONDHEIM 63.4077, 10.4845 42 / 236
Stokkanhaugen 115 7048 TRONDHEIM 63.4085, 10.4844 42 / 253
Stokkanhaugen 116 7048 TRONDHEIM 63.4078, 10.4845 42 / 237
Stokkanhaugen 118 7048 TRONDHEIM 63.4074, 10.4837 42 / 144
Stokkanhaugen 119 7048 TRONDHEIM 63.4084, 10.4844 42 / 119
Stokkanhaugen 120 7048 TRONDHEIM 63.4073, 10.4837 42 / 146
Stokkanhaugen 121 7048 TRONDHEIM 63.4077, 10.4837 42 / 238
Stokkanhaugen 122 7048 TRONDHEIM 63.4072, 10.4836 42 / 147
Stokkanhaugen 123 7048 TRONDHEIM 63.4079, 10.4837 42 / 239
Stokkanhaugen 124 7048 TRONDHEIM 63.4070, 10.4835 42 / 148
Stokkanhaugen 125 7048 TRONDHEIM 63.4080, 10.4840 42 / 255
Stokkanhaugen 126 7048 TRONDHEIM 63.4069, 10.4830 42 / 169
Stokkanhaugen 128 7048 TRONDHEIM 63.4069, 10.4832 42 / 170
Stokkanhaugen 129 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4841 42 / 242
Stokkanhaugen 130 7048 TRONDHEIM 63.4068, 10.4835 42 / 171
Stokkanhaugen 131 7048 TRONDHEIM 63.4083, 10.4837 42 / 243
Stokkanhaugen 132 7048 TRONDHEIM 63.4067, 10.4833 42 / 172
Stokkanhaugen 133 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4835 42 / 244
Stokkanhaugen 134 7048 TRONDHEIM 63.4067, 10.4831 42 / 173
Stokkanhaugen 135 7048 TRONDHEIM 63.4081, 10.4834 42 / 245
Stokkanhaugen 136 7048 TRONDHEIM 63.4066, 10.4829 42 / 174
Stokkanhaugen 137 7048 TRONDHEIM 63.4080, 10.4833 42 / 246
Stokkanhaugen 138 7048 TRONDHEIM 63.4066, 10.4827 42 / 175
Stokkanhaugen 140 7048 TRONDHEIM 63.4068, 10.4826 42 / 176
Stokkanhaugen 141 7048 TRONDHEIM 63.4078, 10.4831 42 / 248
Stokkanhaugen 142 7048 TRONDHEIM 63.4067, 10.4824 42 / 177
Stokkanhaugen 143A 7048 TRONDHEIM 63.4076, 10.4819 42 / 229
Stokkanhaugen 143B 7048 TRONDHEIM 63.4077, 10.4819 42 / 69
Stokkanhaugen 144 7048 TRONDHEIM 63.4070, 10.4824 42 / 178
Stokkanhaugen 145 7048 TRONDHEIM 63.4079, 10.4819 42 / 70
Stokkanhaugen 146 7048 TRONDHEIM 63.4071, 10.4827 42 / 179
Stokkanhaugen 147 7048 TRONDHEIM 63.4081, 10.4820 42 / 71
Stokkanhaugen 148 7048 TRONDHEIM 63.4073, 10.4831 42 / 149
Stokkanhaugen 149 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4822 42 / 72
Stokkanhaugen 150 7048 TRONDHEIM 63.4074, 10.4831 42 / 151
Stokkanhaugen 151 7048 TRONDHEIM 63.4084, 10.4824 42 / 73
Stokkanhaugen 152 7048 TRONDHEIM 63.4066, 10.4818 42 / 180
Stokkanhaugen 153 7048 TRONDHEIM 63.4086, 10.4827 42 / 74
Stokkanhaugen 154 7048 TRONDHEIM 63.4065, 10.4817 42 / 181
Stokkanhaugen 155 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4829 42 / 75
Stokkanhaugen 156 7048 TRONDHEIM 63.4063, 10.4819 42 / 182
Stokkanhaugen 157 7048 TRONDHEIM 63.4090, 10.4829 42 / 76
Stokkanhaugen 158 7048 TRONDHEIM 63.4062, 10.4817 42 / 183
Stokkanhaugen 159 7048 TRONDHEIM 63.4092, 10.4830 42 / 77
Stokkanhaugen 160 7048 TRONDHEIM 63.4060, 10.4817 42 / 184
Stokkanhaugen 161 7048 TRONDHEIM 63.4093, 10.4831 42 / 78
Stokkanhaugen 162 7048 TRONDHEIM 63.4059, 10.4817 42 / 185
Stokkanhaugen 163 7048 TRONDHEIM 63.4093, 10.4824 42 / 79
Stokkanhaugen 164 7048 TRONDHEIM 63.4058, 10.4815 42 / 186
Stokkanhaugen 165 7048 TRONDHEIM 63.4091, 10.4824 42 / 80
Stokkanhaugen 166 7048 TRONDHEIM 63.4057, 10.4820 42 / 187
Stokkanhaugen 167 7048 TRONDHEIM 63.4091, 10.4819 42 / 81
Stokkanhaugen 168 7048 TRONDHEIM 63.4058, 10.4821 42 / 188
Stokkanhaugen 169 7048 TRONDHEIM 63.4089, 10.4820 42 / 82
Stokkanhaugen 170 7048 TRONDHEIM 63.4059, 10.4822 42 / 189
Stokkanhaugen 171A 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4823 42 / 83
Stokkanhaugen 171B 7048 TRONDHEIM 63.4088, 10.4822 42 / 83
Stokkanhaugen 172 7048 TRONDHEIM 63.4061, 10.4823 42 / 190
Stokkanhaugen 173 7048 TRONDHEIM 63.4086, 10.4821 42 / 84
Stokkanhaugen 174 7048 TRONDHEIM 63.4056, 10.4814 42 / 191
Stokkanhaugen 175 7048 TRONDHEIM 63.4084, 10.4818 42 / 85
Stokkanhaugen 176 7048 TRONDHEIM 63.4055, 10.4815 48 / 81
Stokkanhaugen 177A 7048 TRONDHEIM 63.4085, 10.4809 42 / 275
Stokkanhaugen 177B 7048 TRONDHEIM 63.4086, 10.4809 42 / 275
Stokkanhaugen 178 7048 TRONDHEIM 63.4052, 10.4813 48 / 82
Stokkanhaugen 179A 7048 TRONDHEIM 63.4082, 10.4808 42 / 275
Stokkanhaugen 179B 7048 TRONDHEIM 63.4081, 10.4808 42 / 275
Stokkanhaugen 179C 7048 TRONDHEIM 63.4080, 10.4808 42 / 275
Stokkanhaugen 181 7048 TRONDHEIM 63.4074, 10.4808 48 / 53
Stokkanhaugen 189 7048 TRONDHEIM 63.4061, 10.4813 42 / 192
Stokkanhaugen 191 7048 TRONDHEIM 63.4060, 10.4811 42 / 193
Stokkanhaugen 193 7048 TRONDHEIM 63.4059, 10.4811 42 / 194
Stokkanhaugen 195 7048 TRONDHEIM 63.4058, 10.4811 42 / 195
Stokkanhaugen 197 7048 TRONDHEIM 63.4056, 10.4810 48 / 83
Stokkanhaugen 199 7048 TRONDHEIM 63.4055, 10.4809 48 / 84
Stokkanhaugen 201 7048 TRONDHEIM 63.4054, 10.4808 48 / 85
Stokkanhaugen 203 7048 TRONDHEIM 63.4053, 10.4808 48 / 86
Stokkanhaugen 205 7048 TRONDHEIM 63.4052, 10.4807 48 / 87

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.