Strandpromenaden i Moss

Strandpromenaden er ein veg i Moss kommune.

Det er 150 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 187.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

1516 MOSS

Adresser i Strandpromenaden

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandpromenaden 1 1516 MOSS 59.4289, 10.6379 1 / 838
Strandpromenaden 3 1516 MOSS 59.4286, 10.6380 1 / 836
Strandpromenaden 5 1516 MOSS 59.4284, 10.6381 1 / 2391
Strandpromenaden 16 1516 MOSS 59.4282, 10.6400 1 / 2278
Strandpromenaden 18 1516 MOSS 59.4283, 10.6405 1 / 2277
Strandpromenaden 20 1516 MOSS 59.4282, 10.6408 1 / 3767
Strandpromenaden 22 1516 MOSS 59.4270, 10.6407 1 / 3435
Strandpromenaden 23A 1516 MOSS 59.4278, 10.6380 1 / 2393
Strandpromenaden 23B 1516 MOSS 59.4277, 10.6379 1 / 2393
Strandpromenaden 23C 1516 MOSS 59.4277, 10.6378 1 / 2393
Strandpromenaden 23D 1516 MOSS 59.4276, 10.6377 1 / 2393
Strandpromenaden 25A 1516 MOSS 59.4275, 10.6379 1 / 2395
Strandpromenaden 25B 1516 MOSS 59.4274, 10.6378 1 / 2395
Strandpromenaden 25C 1516 MOSS 59.4274, 10.6377 1 / 2395
Strandpromenaden 25D 1516 MOSS 59.4274, 10.6376 1 / 2395
Strandpromenaden 27 1516 MOSS 59.4273, 10.6375 1 / 3839
Strandpromenaden 29 1516 MOSS 59.4270, 10.6375 1 / 2279
Strandpromenaden 31 1516 MOSS 59.4268, 10.6375 1 / 2280
Strandpromenaden 33 1516 MOSS 59.4266, 10.6375 1 / 2281
Strandpromenaden 35 1516 MOSS 59.4264, 10.6375 1 / 2282
Strandpromenaden 37 1516 MOSS 59.4262, 10.6374 1 / 2283
Strandpromenaden 37B 1516 MOSS 59.4241, 10.6362 1 / 2284
Strandpromenaden 39 1516 MOSS 59.4259, 10.6375 1 / 2285
Strandpromenaden 41 1516 MOSS 59.4257, 10.6374 1 / 2286
Strandpromenaden 41A 1516 MOSS 59.4257, 10.6373 1 / 2287
Strandpromenaden 41B 1516 MOSS 59.4256, 10.6373 1 / 2288
Strandpromenaden 43 1516 MOSS 59.4256, 10.6372 1 / 2289
Strandpromenaden 43A 1516 MOSS 59.4255, 10.6372 1 / 2290
Strandpromenaden 45 1516 MOSS 59.4254, 10.6370 1 / 2291
Strandpromenaden 45A 1516 MOSS 59.4254, 10.6370 1 / 2292
Strandpromenaden 47 1516 MOSS 59.4253, 10.6367 1 / 2293
Strandpromenaden 47A 1516 MOSS 59.4252, 10.6366 1 / 2294
Strandpromenaden 47B 1516 MOSS 59.4251, 10.6366 1 / 2295
Strandpromenaden 47C 1516 MOSS 59.4251, 10.6365 1 / 2296
Strandpromenaden 47D 1516 MOSS 59.4250, 10.6364 1 / 2297
Strandpromenaden 49 1516 MOSS 59.4245, 10.6356 1 / 2298
Strandpromenaden 49A 1516 MOSS 59.4245, 10.6355 1 / 2299
Strandpromenaden 49B 1516 MOSS 59.4245, 10.6354 1 / 2300
Strandpromenaden 49C 1516 MOSS 59.4244, 10.6353 1 / 2301
Strandpromenaden 49D 1516 MOSS 59.4244, 10.6351 1 / 2302
Strandpromenaden 49E 1516 MOSS 59.4244, 10.6350 1 / 2303
Strandpromenaden 51 1516 MOSS 59.4242, 10.6351 1 / 2304
Strandpromenaden 51A 1516 MOSS 59.4242, 10.6349 1 / 2305
Strandpromenaden 51B 1516 MOSS 59.4242, 10.6349 1 / 2306
Strandpromenaden 51C 1516 MOSS 59.4242, 10.6347 1 / 2307
Strandpromenaden 51D 1516 MOSS 59.4242, 10.6346 1 / 2308
Strandpromenaden 51E 1516 MOSS 59.4241, 10.6345 1 / 2309
Strandpromenaden 53 1516 MOSS 59.4240, 10.6343 1 / 2310
Strandpromenaden 55 1516 MOSS 59.4238, 10.6342 1 / 2311
Strandpromenaden 57 1516 MOSS 59.4236, 10.6340 1 / 2312
Strandpromenaden 59 1516 MOSS 59.4234, 10.6339 1 / 2313
Strandpromenaden 61 1516 MOSS 59.4231, 10.6336 1 / 2314
Strandpromenaden 63 1516 MOSS 59.4228, 10.6334 1 / 2315
Strandpromenaden 65 1516 MOSS 59.4226, 10.6333 1 / 2316
Strandpromenaden 67 1516 MOSS 59.4223, 10.6331 1 / 2317
Strandpromenaden 69 1516 MOSS 59.4221, 10.6330 1 / 2318
Strandpromenaden 71 1516 MOSS 59.4219, 10.6328 1 / 2319
Strandpromenaden 81A 1516 MOSS 59.4214, 10.6322 1 / 1512
Strandpromenaden 81B 1516 MOSS 59.4214, 10.6321 1 / 1512
Strandpromenaden 81C 1516 MOSS 59.4214, 10.6321 1 / 1512
Strandpromenaden 81D 1516 MOSS 59.4213, 10.6320 1 / 1512
Strandpromenaden 81E 1516 MOSS 59.4213, 10.6320 1 / 1512
Strandpromenaden 81F 1516 MOSS 59.4213, 10.6319 1 / 1512
Strandpromenaden 83A 1516 MOSS 59.4218, 10.6321 1 / 1512
Strandpromenaden 83B 1516 MOSS 59.4218, 10.6320 1 / 1512
Strandpromenaden 83C 1516 MOSS 59.4218, 10.6320 1 / 1512
Strandpromenaden 83D 1516 MOSS 59.4217, 10.6319 1 / 1512
Strandpromenaden 83E 1516 MOSS 59.4217, 10.6319 1 / 1512
Strandpromenaden 83F 1516 MOSS 59.4217, 10.6318 1 / 1512
Strandpromenaden 85A 1516 MOSS 59.4222, 10.6321 1 / 1512
Strandpromenaden 85B 1516 MOSS 59.4222, 10.6320 1 / 1512
Strandpromenaden 85C 1516 MOSS 59.4221, 10.6320 1 / 1512
Strandpromenaden 85D 1516 MOSS 59.4221, 10.6319 1 / 1512
Strandpromenaden 85E 1516 MOSS 59.4221, 10.6319 1 / 1512
Strandpromenaden 85F 1516 MOSS 59.4220, 10.6318 1 / 1512
Strandpromenaden 87A 1516 MOSS 59.4226, 10.6320 1 / 1512
Strandpromenaden 87B 1516 MOSS 59.4225, 10.6319 1 / 1512
Strandpromenaden 87C 1516 MOSS 59.4225, 10.6319 1 / 1512
Strandpromenaden 87D 1516 MOSS 59.4224, 10.6318 1 / 1512
Strandpromenaden 87E 1516 MOSS 59.4224, 10.6318 1 / 1512
Strandpromenaden 87F 1516 MOSS 59.4224, 10.6317 1 / 1512
Strandpromenaden 91A 1516 MOSS 59.4235, 10.6319 1 / 1798
Strandpromenaden 91B 1516 MOSS 59.4234, 10.6318 1 / 1798
Strandpromenaden 91C 1516 MOSS 59.4234, 10.6318 1 / 1798
Strandpromenaden 91D 1516 MOSS 59.4234, 10.6317 1 / 1798
Strandpromenaden 91E 1516 MOSS 59.4233, 10.6317 1 / 1798
Strandpromenaden 91F 1516 MOSS 59.4233, 10.6316 1 / 1798
Strandpromenaden 93A 1516 MOSS 59.4239, 10.6318 1 / 1798
Strandpromenaden 93B 1516 MOSS 59.4239, 10.6318 1 / 1798
Strandpromenaden 93C 1516 MOSS 59.4239, 10.6317 1 / 1798
Strandpromenaden 93D 1516 MOSS 59.4238, 10.6317 1 / 1798
Strandpromenaden 93E 1516 MOSS 59.4238, 10.6316 1 / 1798
Strandpromenaden 93F 1516 MOSS 59.4238, 10.6316 1 / 1798
Strandpromenaden 95 1516 MOSS 59.4245, 10.6325 1 / 1797
Strandpromenaden 97 1516 MOSS 59.4247, 10.6321 1 / 1797
Strandpromenaden 110 1516 MOSS 59.4211, 10.6307 1 / 1796
Strandpromenaden 112 1516 MOSS 59.4210, 10.6305 1 / 1796
Strandpromenaden 114 1516 MOSS 59.4209, 10.6304 1 / 1796
Strandpromenaden 116 1516 MOSS 59.4208, 10.6302 1 / 1796
Strandpromenaden 118 1516 MOSS 59.4207, 10.6301 1 / 1796
Strandpromenaden 120 1516 MOSS 59.4219, 10.6308 1 / 1796
Strandpromenaden 122 1516 MOSS 59.4218, 10.6307 1 / 1796
Strandpromenaden 124 1516 MOSS 59.4217, 10.6305 1 / 1796
Strandpromenaden 126 1516 MOSS 59.4216, 10.6304 1 / 1796
Strandpromenaden 130 1516 MOSS 59.4227, 10.6308 1 / 1796
Strandpromenaden 132 1516 MOSS 59.4226, 10.6307 1 / 1796
Strandpromenaden 134 1516 MOSS 59.4225, 10.6306 1 / 1796
Strandpromenaden 136 1516 MOSS 59.4224, 10.6304 1 / 1796
Strandpromenaden 140 1516 MOSS 59.4236, 10.6307 1 / 1796
Strandpromenaden 142 1516 MOSS 59.4235, 10.6306 1 / 1796
Strandpromenaden 144 1516 MOSS 59.4234, 10.6304 1 / 1796
Strandpromenaden 146 1516 MOSS 59.4233, 10.6303 1 / 1796
Strandpromenaden 150 1516 MOSS 59.4245, 10.6305 1 / 1794
Strandpromenaden 152 1516 MOSS 59.4244, 10.6304 1 / 1794
Strandpromenaden 154 1516 MOSS 59.4243, 10.6302 1 / 1794
Strandpromenaden 156 1516 MOSS 59.4242, 10.6300 1 / 1794
Strandpromenaden 158 1516 MOSS 59.4241, 10.6299 1 / 1794
Strandpromenaden 160 1516 MOSS 59.4254, 10.6306 1 / 1794
Strandpromenaden 162 1516 MOSS 59.4253, 10.6304 1 / 1794
Strandpromenaden 164 1516 MOSS 59.4252, 10.6303 1 / 1794
Strandpromenaden 166 1516 MOSS 59.4251, 10.6301 1 / 1794
Strandpromenaden 168 1516 MOSS 59.4250, 10.6300 1 / 1794
Strandpromenaden 170 1516 MOSS 59.4261, 10.6307 1 / 1794
Strandpromenaden 171A 1516 MOSS 59.4251, 10.6319 1 / 1704
Strandpromenaden 171B 1516 MOSS 59.4254, 10.6319 1 / 1704
Strandpromenaden 171C 1516 MOSS 59.4256, 10.6321 1 / 1704
Strandpromenaden 171D 1516 MOSS 59.4252, 10.6316 1 / 1704
Strandpromenaden 172 1516 MOSS 59.4260, 10.6306 1 / 1794
Strandpromenaden 173 1516 MOSS 59.4264, 10.6323 1 / 1704
Strandpromenaden 174 1516 MOSS 59.4259, 10.6304 1 / 1794
Strandpromenaden 175A 1516 MOSS 59.4267, 10.6321 1 / 1702
Strandpromenaden 175B 1516 MOSS 59.4267, 10.6321 1 / 1702
Strandpromenaden 175C 1516 MOSS 59.4268, 10.6321 1 / 1702
Strandpromenaden 175D 1516 MOSS 59.4268, 10.6321 1 / 1702
Strandpromenaden 175E 1516 MOSS 59.4269, 10.6322 1 / 1702
Strandpromenaden 176 1516 MOSS 59.4259, 10.6302 1 / 1794
Strandpromenaden 177 1516 MOSS 59.4257, 10.6330 1 / 1704
Strandpromenaden 178 1516 MOSS 59.4258, 10.6301 1 / 1794
Strandpromenaden 179 1516 MOSS 59.4258, 10.6334 1 / 1704
Strandpromenaden 180 1516 MOSS 59.4270, 10.6309 1 / 1794
Strandpromenaden 181 1516 MOSS 59.4262, 10.6326 1 / 1704
Strandpromenaden 182 1516 MOSS 59.4269, 10.6308 1 / 1794
Strandpromenaden 183A 1516 MOSS 59.4265, 10.6329 1 / 1702
Strandpromenaden 183B 1516 MOSS 59.4264, 10.6331 1 / 1702
Strandpromenaden 184 1516 MOSS 59.4268, 10.6306 1 / 1794
Strandpromenaden 185A 1516 MOSS 59.4268, 10.6332 1 / 1702
Strandpromenaden 185B 1516 MOSS 59.4269, 10.6334 1 / 1702
Strandpromenaden 186 1516 MOSS 59.4267, 10.6305 1 / 1794
Strandpromenaden 187A 1516 MOSS 59.4271, 10.6328 1 / 1702
Strandpromenaden 187B 1516 MOSS 59.4270, 10.6329 1 / 1702

Strandpromenaden i fleire kommunar

Det er vegar i 9 norske kommunar som heiter Strandpromenaden:

KommuneAdresserPostnummer
Oslo Strandpromenaden 2‑11 0252
Strandpromenaden 2‑42 1452
Strandpromenaden 1‑187 1516
Strandpromenaden 3‑9 2000
Strandpromenaden 27‑91 2609
Strandpromenaden 1‑56 3183, 3187
Strandpromenaden 1‑22 3208, 3210
Strandpromenaden 1‑53 3256, 3262, 3263
Strandpromenaden 8‑32 4608, 4610

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.