Sundstredet i Moss

Sundstredet er ein veg i Moss kommune.

Det er 113 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 553.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

1531 MOSS

Adresser i Sundstredet

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sundstredet 1 1531 MOSS 59.4369, 10.6594 2 / 2077
Sundstredet 2 1531 MOSS 59.4371, 10.6599 2 / 2078
Sundstredet 5 1531 MOSS 59.4362, 10.6591 2 / 2080
Sundstredet 7 1531 MOSS 59.4364, 10.6588 2 / 2081
Sundstredet 9 1531 MOSS 59.4361, 10.6595 2 / 2728
Sundstredet 13 1531 MOSS 59.4366, 10.6584 2 / 2842
Sundstredet 111 1531 MOSS 59.4366, 10.6579 2 / 2842
Sundstredet 112 1531 MOSS 59.4366, 10.6579 2 / 2842
Sundstredet 113 1531 MOSS 59.4365, 10.6579 2 / 2842
Sundstredet 114 1531 MOSS 59.4365, 10.6579 2 / 2842
Sundstredet 115 1531 MOSS 59.4365, 10.6579 2 / 2842
Sundstredet 116 1531 MOSS 59.4365, 10.6579 2 / 2842
Sundstredet 121 1531 MOSS 59.4365, 10.6580 2 / 2842
Sundstredet 122 1531 MOSS 59.4364, 10.6580 2 / 2842
Sundstredet 123 1531 MOSS 59.4364, 10.6580 2 / 2842
Sundstredet 124 1531 MOSS 59.4364, 10.6580 2 / 2842
Sundstredet 125 1531 MOSS 59.4364, 10.6580 2 / 2842
Sundstredet 126 1531 MOSS 59.4364, 10.6580 2 / 2842
Sundstredet 131 1531 MOSS 59.4364, 10.6581 2 / 2842
Sundstredet 132 1531 MOSS 59.4364, 10.6581 2 / 2842
Sundstredet 133 1531 MOSS 59.4364, 10.6581 2 / 2842
Sundstredet 134 1531 MOSS 59.4363, 10.6581 2 / 2842
Sundstredet 135 1531 MOSS 59.4363, 10.6581 2 / 2842
Sundstredet 136 1531 MOSS 59.4363, 10.6581 2 / 2842
Sundstredet 141 1531 MOSS 59.4363, 10.6582 2 / 2842
Sundstredet 142 1531 MOSS 59.4363, 10.6582 2 / 2842
Sundstredet 143 1531 MOSS 59.4363, 10.6582 2 / 2842
Sundstredet 144 1531 MOSS 59.4363, 10.6582 2 / 2842
Sundstredet 145 1531 MOSS 59.4363, 10.6582 2 / 2842
Sundstredet 146 1531 MOSS 59.4363, 10.6582 2 / 2842
Sundstredet 151 1531 MOSS 59.4363, 10.6582 2 / 2842
Sundstredet 152 1531 MOSS 59.4363, 10.6582 2 / 2842
Sundstredet 153 1531 MOSS 59.4363, 10.6582 2 / 2842
Sundstredet 211 1531 MOSS 59.4365, 10.6584 2 / 2842
Sundstredet 212 1531 MOSS 59.4365, 10.6584 2 / 2842
Sundstredet 213 1531 MOSS 59.4364, 10.6584 2 / 2842
Sundstredet 214 1531 MOSS 59.4364, 10.6584 2 / 2842
Sundstredet 221 1531 MOSS 59.4365, 10.6584 2 / 2842
Sundstredet 222 1531 MOSS 59.4365, 10.6584 2 / 2842
Sundstredet 223 1531 MOSS 59.4365, 10.6584 2 / 2842
Sundstredet 224 1531 MOSS 59.4364, 10.6585 2 / 2842
Sundstredet 231 1531 MOSS 59.4365, 10.6585 2 / 2842
Sundstredet 232 1531 MOSS 59.4365, 10.6585 2 / 2842
Sundstredet 233 1531 MOSS 59.4365, 10.6585 2 / 2842
Sundstredet 234 1531 MOSS 59.4365, 10.6585 2 / 2842
Sundstredet 241 1531 MOSS 59.4365, 10.6586 2 / 2842
Sundstredet 242 1531 MOSS 59.4365, 10.6586 2 / 2842
Sundstredet 243 1531 MOSS 59.4365, 10.6586 2 / 2842
Sundstredet 244 1531 MOSS 59.4365, 10.6586 2 / 2842
Sundstredet 311 1531 MOSS 59.4368, 10.6587 2 / 2842
Sundstredet 312 1531 MOSS 59.4368, 10.6587 2 / 2842
Sundstredet 313 1531 MOSS 59.4368, 10.6587 2 / 2842
Sundstredet 314 1531 MOSS 59.4368, 10.6587 2 / 2842
Sundstredet 321 1531 MOSS 59.4368, 10.6588 2 / 2842
Sundstredet 322 1531 MOSS 59.4368, 10.6588 2 / 2842
Sundstredet 323 1531 MOSS 59.4367, 10.6588 2 / 2842
Sundstredet 324 1531 MOSS 59.4367, 10.6588 2 / 2842
Sundstredet 325 1531 MOSS 59.4367, 10.6588 2 / 2842
Sundstredet 331 1531 MOSS 59.4367, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 332 1531 MOSS 59.4367, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 333 1531 MOSS 59.4367, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 334 1531 MOSS 59.4367, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 335 1531 MOSS 59.4366, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 341 1531 MOSS 59.4366, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 342 1531 MOSS 59.4366, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 343 1531 MOSS 59.4366, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 344 1531 MOSS 59.4366, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 345 1531 MOSS 59.4366, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 351 1531 MOSS 59.4366, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 352 1531 MOSS 59.4366, 10.6589 2 / 2842
Sundstredet 411 1531 MOSS 59.4369, 10.6595 2 / 2078
Sundstredet 412 1531 MOSS 59.4369, 10.6595 2 / 2078
Sundstredet 413 1531 MOSS 59.4370, 10.6596 2 / 2078
Sundstredet 414 1531 MOSS 59.4370, 10.6596 2 / 2078
Sundstredet 415 1531 MOSS 59.4371, 10.6597 2 / 2078
Sundstredet 421 1531 MOSS 59.4369, 10.6594 2 / 2078
Sundstredet 422 1531 MOSS 59.4369, 10.6594 2 / 2078
Sundstredet 423 1531 MOSS 59.4370, 10.6595 2 / 2078
Sundstredet 424 1531 MOSS 59.4370, 10.6596 2 / 2078
Sundstredet 425 1531 MOSS 59.4371, 10.6597 2 / 2078
Sundstredet 431 1531 MOSS 59.4369, 10.6594 2 / 2078
Sundstredet 432 1531 MOSS 59.4369, 10.6594 2 / 2078
Sundstredet 433 1531 MOSS 59.4370, 10.6595 2 / 2078
Sundstredet 434 1531 MOSS 59.4370, 10.6595 2 / 2078
Sundstredet 435 1531 MOSS 59.4371, 10.6596 2 / 2078
Sundstredet 441 1531 MOSS 59.4369, 10.6593 2 / 2078
Sundstredet 442 1531 MOSS 59.4370, 10.6593 2 / 2078
Sundstredet 443 1531 MOSS 59.4371, 10.6596 2 / 2078
Sundstredet 511 1531 MOSS 59.4371, 10.6598 2 / 2078
Sundstredet 512 1531 MOSS 59.4372, 10.6599 2 / 2078
Sundstredet 513 1531 MOSS 59.4372, 10.6599 2 / 2078
Sundstredet 514 1531 MOSS 59.4373, 10.6600 2 / 2078
Sundstredet 515 1531 MOSS 59.4373, 10.6601 2 / 2078
Sundstredet 516 1531 MOSS 59.4374, 10.6602 2 / 2078
Sundstredet 521 1531 MOSS 59.4371, 10.6597 2 / 2078
Sundstredet 522 1531 MOSS 59.4372, 10.6598 2 / 2078
Sundstredet 523 1531 MOSS 59.4372, 10.6599 2 / 2078
Sundstredet 524 1531 MOSS 59.4373, 10.6600 2 / 2078
Sundstredet 525 1531 MOSS 59.4373, 10.6600 2 / 2078
Sundstredet 526 1531 MOSS 59.4374, 10.6601 2 / 2078
Sundstredet 531 1531 MOSS 59.4372, 10.6597 2 / 2078
Sundstredet 532 1531 MOSS 59.4372, 10.6598 2 / 2078
Sundstredet 533 1531 MOSS 59.4373, 10.6598 2 / 2078
Sundstredet 534 1531 MOSS 59.4373, 10.6599 2 / 2078
Sundstredet 535 1531 MOSS 59.4374, 10.6600 2 / 2078
Sundstredet 536 1531 MOSS 59.4374, 10.6600 2 / 2078
Sundstredet 541 1531 MOSS 59.4372, 10.6596 2 / 2078
Sundstredet 542 1531 MOSS 59.4373, 10.6599 2 / 2078
Sundstredet 543 1531 MOSS 59.4374, 10.6599 2 / 2078
Sundstredet 544 1531 MOSS 59.4374, 10.6600 2 / 2078
Sundstredet 551 1531 MOSS 59.4373, 10.6598 2 / 2078
Sundstredet 552 1531 MOSS 59.4374, 10.6599 2 / 2078
Sundstredet 553 1531 MOSS 59.4374, 10.6600 2 / 2078

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.