Tømmervågvegen i Aure

Tømmervågvegen er ein veg i Aure kommune.

Det er 195 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 115 til 4233.

Adressene i Tømmervågvegen høyrer til fire ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Tømmervågvegen 115, 138, 145, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 225, 256, 258, 260, 262, 272, 274, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 340, 343, 347, 409, 411, 413, 4396690 AURE
Tømmervågvegen 509, 641, 6656693 MJOSUNDET
Tømmervågvegen 999, 1042, 1053, 1080-1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1139, 1295, 1298, 1305, 1307, 1309, 1311, 1330, 1332, 1345, 1368, 1372, 1409, 1434, 1436, 1451, 1509, 1513, 1588, 15926694 FOLDFJORDEN
Tømmervågvegen 2045, 2149, 2340, 2344, 2346, 2348, 2350, 2468, 2470, 2472, 2474-2476, 2480-2481, 2483-2484, 2501, 2503, 2521, 2575, 2591, 2593, 2595, 2599, 2608, 2611, 2633, 2635, 2642, 2651, 2662, 2669, 2671, 2673, 2677, 2679, 2704, 2706, 2721, 2753, 2759, 2764, 2778, 2794, 2828, 2863, 2869, 2897, 3017, 3019, 3057, 3082, 3126, 3133, 3137, 3139, 3196, 3199, 3209, 3238, 3274-3275, 3277, 3280-3281, 3283, 3286, 3303, 3307, 3309-3310, 3314, 3318, 3336, 3338, 3408, 3491, 3493, 3495, 3497, 3499, 3501, 3507, 3509, 3517, 3519, 3521, 3537, 3566, 3597, 3599, 3770, 3796, 3859, 3861, 3863, 3865, 3869, 3904, 3958, 3978, 3982, 3985, 3989, 3991, 3999, 4007, 4009, 4011, 4013, 4044, 4046, 4062, 4064, 4095, 4119, 4122, 4174, 4176, 4178, 4180, 4204, 4213, 4216, 4218, 4220, 4224, 42336590 TUSTNA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Tømmervågvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tømmervågvegen 115 6690 AURE 63.2785, 8.5074 33 / 1
Tømmervågvegen 138 6690 AURE 63.2759, 8.5045 33 / 5
Tømmervågvegen 145 6690 AURE 63.2764, 8.5026 33 / 21
Tømmervågvegen 205 6690 AURE 63.2714, 8.4961 32 / 99
Tømmervågvegen 207 6690 AURE 63.2713, 8.4954 32 / 116
Tømmervågvegen 209 6690 AURE 63.2712, 8.4944 32 / 228
Tømmervågvegen 211 6690 AURE 63.2709, 8.4931 32 / 100
Tømmervågvegen 213 6690 AURE 63.2702, 8.4925 32 / 2
Tømmervågvegen 215 6690 AURE 63.2703, 8.4919 32 / 248
Tømmervågvegen 217 6690 AURE 63.2700, 8.4915 32 / 245
Tømmervågvegen 225 6690 AURE 63.2681, 8.4871 32 / 98
Tømmervågvegen 256 6690 AURE 63.2673, 8.4980 32 / 141
Tømmervågvegen 258 6690 AURE 63.2674, 8.4995 32 / 51
Tømmervågvegen 260 6690 AURE 63.2667, 8.4996 32 / 370
Tømmervågvegen 262 6690 AURE 63.2663, 8.4984 32 / 8
Tømmervågvegen 272 6690 AURE 63.2659, 8.5045 32 / 9
Tømmervågvegen 274 6690 AURE 63.2655, 8.5051 32 / 9
Tømmervågvegen 300 6690 AURE 63.2640, 8.4992 32 / 386
Tømmervågvegen 302 6690 AURE 63.2641, 8.4999 32 / 10
Tømmervågvegen 304 6690 AURE 63.2634, 8.5000 32 / 331
Tømmervågvegen 306 6690 AURE 63.2637, 8.5000 32 / 271
Tømmervågvegen 308 6690 AURE 63.2636, 8.5004 32 / 80
Tømmervågvegen 310 6690 AURE 63.2631, 8.5008 32 / 38
Tømmervågvegen 312 6690 AURE 63.2629, 8.5000 32 / 102
Tømmervågvegen 314 6690 AURE 63.2624, 8.4995 32 / 129
Tømmervågvegen 340 6690 AURE 63.2595, 8.5008 5 / 8
Tømmervågvegen 343 6690 AURE 63.2590, 8.4977 5 / 7
Tømmervågvegen 347 6690 AURE 63.2583, 8.4946 5 / 13
Tømmervågvegen 409 6690 AURE 63.2541, 8.4929 5 / 17
Tømmervågvegen 411 6690 AURE 63.2537, 8.4919 5 / 21
Tømmervågvegen 413 6690 AURE 63.2532, 8.4915 5 / 6
Tømmervågvegen 439 6690 AURE 63.2528, 8.4911 5 / 5
Tømmervågvegen 509 6693 MJOSUNDET 63.2506, 8.4785 4 / 4
Tømmervågvegen 641 6693 MJOSUNDET 63.2601, 8.4754 3 / 2
Tømmervågvegen 665 6693 MJOSUNDET 63.2613, 8.4711 3 / 3
Tømmervågvegen 999 6694 FOLDFJORDEN 63.2601, 8.3961 79 / 1
Tømmervågvegen 1042 6694 FOLDFJORDEN 63.2602, 8.3885 79 / 4
Tømmervågvegen 1053 6694 FOLDFJORDEN 63.2603, 8.3877 79 / 16
Tømmervågvegen 1080 6694 FOLDFJORDEN 63.2591, 8.3845 90 / 11
Tømmervågvegen 1081 6694 FOLDFJORDEN 63.2606, 8.3827 91 / 38
Tømmervågvegen 1082 6694 FOLDFJORDEN 63.2588, 8.3845 90 / 12
Tømmervågvegen 1083 6694 FOLDFJORDEN 63.2607, 8.3828 91 / 38
Tømmervågvegen 1085 6694 FOLDFJORDEN 63.2611, 8.3823 91 / 21
Tømmervågvegen 1087 6694 FOLDFJORDEN 63.2616, 8.3817 91 / 2
Tømmervågvegen 1089 6694 FOLDFJORDEN 63.2618, 8.3821 91 / 56
Tømmervågvegen 1091 6694 FOLDFJORDEN 63.2622, 8.3815 91 / 33
Tømmervågvegen 1139 6694 FOLDFJORDEN 63.2589, 8.3723 91 / 13
Tømmervågvegen 1295 6694 FOLDFJORDEN 63.2571, 8.3443 93 / 18
Tømmervågvegen 1298 6694 FOLDFJORDEN 63.2561, 8.3455 93 / 11
Tømmervågvegen 1305 6694 FOLDFJORDEN 63.2567, 8.3428 93 / 49
Tømmervågvegen 1307 6694 FOLDFJORDEN 63.2570, 8.3433 93 / 48
Tømmervågvegen 1309 6694 FOLDFJORDEN 63.2574, 8.3435 93 / 46
Tømmervågvegen 1311 6694 FOLDFJORDEN 63.2585, 8.3443 93 / 1
Tømmervågvegen 1330 6694 FOLDFJORDEN 63.2548, 8.3358 93 / 19
Tømmervågvegen 1332 6694 FOLDFJORDEN 63.2548, 8.3368 93 / 58
Tømmervågvegen 1345 6694 FOLDFJORDEN 63.2551, 8.3342 93 / 16
Tømmervågvegen 1368 6694 FOLDFJORDEN 63.2537, 8.3323 93 / 5
Tømmervågvegen 1372 6694 FOLDFJORDEN 63.2534, 8.3309 94 / 22
Tømmervågvegen 1409 6694 FOLDFJORDEN 63.2543, 8.3238 94 / 29
Tømmervågvegen 1434 6694 FOLDFJORDEN 63.2534, 8.3216 94 / 20
Tømmervågvegen 1436 6694 FOLDFJORDEN 63.2535, 8.3224 94 / 61
Tømmervågvegen 1451 6694 FOLDFJORDEN 63.2532, 8.3185 94 / 7
Tømmervågvegen 1509 6694 FOLDFJORDEN 63.2504, 8.3032 94 / 1
Tømmervågvegen 1513 6694 FOLDFJORDEN 63.2499, 8.3006 94 / 23
Tømmervågvegen 1588 6694 FOLDFJORDEN 63.2449, 8.2906 94 / 13
Tømmervågvegen 1592 6694 FOLDFJORDEN 63.2444, 8.2878 94 / 13
Tømmervågvegen 2045 6590 TUSTNA 63.2273, 8.2210 233 / 45
Tømmervågvegen 2149 6590 TUSTNA 63.2225, 8.2077 233 / 11
Tømmervågvegen 2340 6590 TUSTNA 63.2110, 8.1837 229 / 9
Tømmervågvegen 2344 6590 TUSTNA 63.2092, 8.1760 229 / 48
Tømmervågvegen 2346 6590 TUSTNA 63.2073, 8.1700 229 / 2
Tømmervågvegen 2348 6590 TUSTNA 63.2081, 8.1666 229 / 38
Tømmervågvegen 2350 6590 TUSTNA 63.2089, 8.1658 229 / 39
Tømmervågvegen 2468 6590 TUSTNA 63.2065, 8.1584 221 / 3
Tømmervågvegen 2470 6590 TUSTNA 63.2065, 8.1590 221 / 50
Tømmervågvegen 2472 6590 TUSTNA 63.2059, 8.1584 221 / 32
Tømmervågvegen 2474 6590 TUSTNA 63.2061, 8.1566 221 / 24
Tømmervågvegen 2475 6590 TUSTNA 63.2084, 8.1575 221 / 5
Tømmervågvegen 2476 6590 TUSTNA 63.2058, 8.1564 221 / 25
Tømmervågvegen 2480 6590 TUSTNA 63.2060, 8.1557 221 / 6
Tømmervågvegen 2481 6590 TUSTNA 63.2072, 8.1561 221 / 19
Tømmervågvegen 2483 6590 TUSTNA 63.2069, 8.1552 221 / 19
Tømmervågvegen 2484 6590 TUSTNA 63.2052, 8.1543 221 / 6
Tømmervågvegen 2501 6590 TUSTNA 63.2071, 8.1494 221 / 1
Tømmervågvegen 2503 6590 TUSTNA 63.2074, 8.1495 221 / 1
Tømmervågvegen 2521 6590 TUSTNA 63.2073, 8.1475 221 / 2
Tømmervågvegen 2575 6590 TUSTNA 63.2119, 8.1429 221 / 20
Tømmervågvegen 2591 6590 TUSTNA 63.2130, 8.1419 220 / 17
Tømmervågvegen 2593 6590 TUSTNA 63.2139, 8.1442 220 / 2
Tømmervågvegen 2595 6590 TUSTNA 63.2132, 8.1410 220 / 18
Tømmervågvegen 2599 6590 TUSTNA 63.2127, 8.1398 220 / 10
Tømmervågvegen 2608 6590 TUSTNA 63.2133, 8.1375 220 / 4
Tømmervågvegen 2611 6590 TUSTNA 63.2157, 8.1421 220 / 1
Tømmervågvegen 2633 6590 TUSTNA 63.2156, 8.1394 220 / 19
Tømmervågvegen 2635 6590 TUSTNA 63.2159, 8.1392 220 / 3
Tømmervågvegen 2642 6590 TUSTNA 63.2164, 8.1379 220 / 8
Tømmervågvegen 2651 6590 TUSTNA 63.2173, 8.1401 219 / 7
Tømmervågvegen 2662 6590 TUSTNA 63.2180, 8.1398 219 / 6
Tømmervågvegen 2669 6590 TUSTNA 63.2188, 8.1427 219 / 9
Tømmervågvegen 2671 6590 TUSTNA 63.2194, 8.1424 219 / 2
Tømmervågvegen 2673 6590 TUSTNA 63.2195, 8.1413 219 / 2
Tømmervågvegen 2677 6590 TUSTNA 63.2211, 8.1414 219 / 11
Tømmervågvegen 2679 6590 TUSTNA 63.2217, 8.1429 219 / 10
Tømmervågvegen 2704 6590 TUSTNA 63.2188, 8.1341 219 / 4
Tømmervågvegen 2706 6590 TUSTNA 63.2190, 8.1317 219 / 15
Tømmervågvegen 2721 6590 TUSTNA 63.2205, 8.1344 219 / 17
Tømmervågvegen 2753 6590 TUSTNA 63.2237, 8.1335 218 / 8
Tømmervågvegen 2759 6590 TUSTNA 63.2241, 8.1378 218 / 28
Tømmervågvegen 2764 6590 TUSTNA 63.2240, 8.1298 218 / 9
Tømmervågvegen 2778 6590 TUSTNA 63.2248, 8.1295 218 / 6
Tømmervågvegen 2794 6590 TUSTNA 63.2251, 8.1263 218 / 17
Tømmervågvegen 2828 6590 TUSTNA 63.2256, 8.1194 218 / 15
Tømmervågvegen 2863 6590 TUSTNA 63.2291, 8.1150 218 / 30
Tømmervågvegen 2869 6590 TUSTNA 63.2289, 8.1128 218 / 69
Tømmervågvegen 2897 6590 TUSTNA 63.2240, 8.1067 218 / 16
Tømmervågvegen 3017 6590 TUSTNA 63.2182, 8.0875 217 / 12
Tømmervågvegen 3019 6590 TUSTNA 63.2184, 8.0881 217 / 12
Tømmervågvegen 3057 6590 TUSTNA 63.2170, 8.0799 217 / 21
Tømmervågvegen 3082 6590 TUSTNA 63.2156, 8.0763 217 / 31
Tømmervågvegen 3126 6590 TUSTNA 63.2141, 8.0681 217 / 7
Tømmervågvegen 3133 6590 TUSTNA 63.2142, 8.0658 217 / 16
Tømmervågvegen 3137 6590 TUSTNA 63.2140, 8.0651 217 / 11
Tømmervågvegen 3139 6590 TUSTNA 63.2140, 8.0642 217 / 18
Tømmervågvegen 3196 6590 TUSTNA 63.2112, 8.0550 217 / 10
Tømmervågvegen 3199 6590 TUSTNA 63.2115, 8.0546 217 / 13
Tømmervågvegen 3209 6590 TUSTNA 63.2110, 8.0526 216 / 74
Tømmervågvegen 3238 6590 TUSTNA 63.2075, 8.0479 216 / 72
Tømmervågvegen 3274 6590 TUSTNA 63.2064, 8.0446 216 / 96
Tømmervågvegen 3275 6590 TUSTNA 63.2069, 8.0438 216 / 211
Tømmervågvegen 3277 6590 TUSTNA 63.2070, 8.0436 216 / 211
Tømmervågvegen 3280 6590 TUSTNA 63.2062, 8.0431 216 / 91
Tømmervågvegen 3281 6590 TUSTNA 63.2066, 8.0426 216 / 196
Tømmervågvegen 3283 6590 TUSTNA 63.2062, 8.0415 216 / 97
Tømmervågvegen 3286 6590 TUSTNA 63.2059, 8.0422 216 / 87
Tømmervågvegen 3303 6590 TUSTNA 63.2053, 8.0392 216 / 93
Tømmervågvegen 3307 6590 TUSTNA 63.2055, 8.0381 216 / 66
Tømmervågvegen 3309 6590 TUSTNA 63.2049, 8.0381 216 / 116
Tømmervågvegen 3310 6590 TUSTNA 63.2041, 8.0392 216 / 52
Tømmervågvegen 3314 6590 TUSTNA 63.2036, 8.0395 216 / 203
Tømmervågvegen 3318 6590 TUSTNA 63.2025, 8.0391 216 / 70
Tømmervågvegen 3336 6590 TUSTNA 63.2023, 8.0356 216 / 120
Tømmervågvegen 3338 6590 TUSTNA 63.2013, 8.0381 216 / 51
Tømmervågvegen 3408 6590 TUSTNA 63.1980, 8.0254 216 / 148
Tømmervågvegen 3491 6590 TUSTNA 63.1992, 8.0093 216 / 156
Tømmervågvegen 3493 6590 TUSTNA 63.1992, 8.0082 216 / 157
Tømmervågvegen 3495 6590 TUSTNA 63.2005, 8.0029 216 / 245
Tømmervågvegen 3497 6590 TUSTNA 63.1992, 8.0068 216 / 29
Tømmervågvegen 3499 6590 TUSTNA 63.1986, 8.0061 216 / 348
Tømmervågvegen 3501 6590 TUSTNA 63.1985, 8.0054 216 / 145
Tømmervågvegen 3507 6590 TUSTNA 63.1982, 8.0041 216 / 124
Tømmervågvegen 3509 6590 TUSTNA 63.1981, 8.0035 216 / 121
Tømmervågvegen 3517 6590 TUSTNA 63.1982, 8.0025 216 / 251
Tømmervågvegen 3519 6590 TUSTNA 63.1978, 8.0016 216 / 186
Tømmervågvegen 3521 6590 TUSTNA 63.1977, 8.0010 216 / 85
Tømmervågvegen 3537 6590 TUSTNA 63.1966, 7.9996 216 / 18
Tømmervågvegen 3566 6590 TUSTNA 63.1940, 7.9937 216 / 63
Tømmervågvegen 3597 6590 TUSTNA 63.1941, 7.9868 215 / 14
Tømmervågvegen 3599 6590 TUSTNA 63.1940, 7.9871 215 / 7
Tømmervågvegen 3770 6590 TUSTNA 63.1880, 7.9538 214 / 68
Tømmervågvegen 3796 6590 TUSTNA 63.1829, 7.9588 214 / 43
Tømmervågvegen 3859 6590 TUSTNA 63.1802, 7.9489 214 / 1
Tømmervågvegen 3861 6590 TUSTNA 63.1797, 7.9485 214 / 1
Tømmervågvegen 3863 6590 TUSTNA 63.1797, 7.9484 214 / 1
Tømmervågvegen 3865 6590 TUSTNA 63.1790, 7.9437 214 / 31
Tømmervågvegen 3869 6590 TUSTNA 63.1777, 7.9431 214 / 27
Tømmervågvegen 3904 6590 TUSTNA 63.1769, 7.9443 214 / 34
Tømmervågvegen 3958 6590 TUSTNA 63.1739, 7.9359 214 / 11
Tømmervågvegen 3978 6590 TUSTNA 63.1721, 7.9375 214 / 6
Tømmervågvegen 3982 6590 TUSTNA 63.1717, 7.9386 214 / 65
Tømmervågvegen 3985 6590 TUSTNA 63.1713, 7.9340 214 / 12
Tømmervågvegen 3989 6590 TUSTNA 63.1701, 7.9332 214 / 45
Tømmervågvegen 3991 6590 TUSTNA 63.1700, 7.9346 214 / 44
Tømmervågvegen 3999 6590 TUSTNA 63.1702, 7.9355 214 / 49
Tømmervågvegen 4007 6590 TUSTNA 63.1690, 7.9316 214 / 4
Tømmervågvegen 4009 6590 TUSTNA 63.1689, 7.9341 214 / 62
Tømmervågvegen 4011 6590 TUSTNA 63.1693, 7.9349 214 / 59
Tømmervågvegen 4013 6590 TUSTNA 63.1679, 7.9257 214 / 50
Tømmervågvegen 4044 6590 TUSTNA 63.1671, 7.9390 214 / 42
Tømmervågvegen 4046 6590 TUSTNA 63.1675, 7.9422 214 / 41
Tømmervågvegen 4062 6590 TUSTNA 63.1666, 7.9431 211 / 5
Tømmervågvegen 4064 6590 TUSTNA 63.1662, 7.9440 211 / 7
Tømmervågvegen 4095 6590 TUSTNA 63.1640, 7.9463 211 / 3
Tømmervågvegen 4119 6590 TUSTNA 63.1622, 7.9484 211 / 11
Tømmervågvegen 4122 6590 TUSTNA 63.1621, 7.9496 210 / 5
Tømmervågvegen 4174 6590 TUSTNA 63.1579, 7.9540 208 / 91
Tømmervågvegen 4176 6590 TUSTNA 63.1578, 7.9544 208 / 15
Tømmervågvegen 4178 6590 TUSTNA 63.1580, 7.9556 208 / 7
Tømmervågvegen 4180 6590 TUSTNA 63.1581, 7.9564 208 / 21
Tømmervågvegen 4204 6590 TUSTNA 63.1557, 7.9574 208 / 71
Tømmervågvegen 4213 6590 TUSTNA 63.1536, 7.9546 208 / 47
Tømmervågvegen 4216 6590 TUSTNA 63.1544, 7.9581 208 / 27
Tømmervågvegen 4218 6590 TUSTNA 63.1547, 7.9585 208 / 10
Tømmervågvegen 4220 6590 TUSTNA 63.1550, 7.9588 208 / 93
Tømmervågvegen 4224 6590 TUSTNA 63.1535, 7.9565 208 / 76
Tømmervågvegen 4233 6590 TUSTNA 63.1532, 7.9546 208 / 70

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.