Torpedalsveien i Halden

Torpedalsveien er ein veg i Halden kommune.

Det er 125 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 852.

Adressene i Torpedalsveien høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Torpedalsveien 1-3, 5-6, 8-231792 TISTEDAL
Torpedalsveien 24-33, 35-44, 53, 551791 TISTEDAL
Torpedalsveien 57, 169, 171, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 206, 219, 228, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 261, 322-323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 351-355, 357, 386, 419, 454, 456, 470-471, 473, 475, 489, 495, 559, 574, 581, 612, 614, 625, 627, 635, 650, 661, 704, 717, 719, 721, 734, 749, 751, 753, 755, 757, 824, 826, 828, 831, 833, 839, 8521764 HALDEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Torpedalsveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Torpedalsveien 1 1792 TISTEDAL 59.1281, 11.4450 70 / 91
Torpedalsveien 1A 1792 TISTEDAL 59.1279, 11.4449 70 / 208
Torpedalsveien 2 1792 TISTEDAL 59.1287, 11.4453 71 / 10
Torpedalsveien 3 1792 TISTEDAL 59.1284, 11.4453 70 / 15
Torpedalsveien 5 1792 TISTEDAL 59.1285, 11.4458 70 / 90
Torpedalsveien 6 1792 TISTEDAL 59.1288, 11.4459 70 / 23
Torpedalsveien 8 1792 TISTEDAL 59.1289, 11.4463 70 / 33
Torpedalsveien 9 1792 TISTEDAL 59.1287, 11.4462 70 / 155
Torpedalsveien 10 1792 TISTEDAL 59.1289, 11.4467 70 / 20
Torpedalsveien 11 1792 TISTEDAL 59.1287, 11.4465 70 / 34
Torpedalsveien 12 1792 TISTEDAL 59.1289, 11.4470 70 / 19
Torpedalsveien 13 1792 TISTEDAL 59.1288, 11.4468 70 / 16
Torpedalsveien 14 1792 TISTEDAL 59.1291, 11.4470 70 / 84
Torpedalsveien 15 1792 TISTEDAL 59.1288, 11.4477 70 / 29
Torpedalsveien 15A 1792 TISTEDAL 59.1287, 11.4481 70 / 350
Torpedalsveien 16 1792 TISTEDAL 59.1292, 11.4470 70 / 85
Torpedalsveien 17 1792 TISTEDAL 59.1289, 11.4481 70 / 10
Torpedalsveien 18 1792 TISTEDAL 59.1290, 11.4473 70 / 28
Torpedalsveien 18B 1792 TISTEDAL 59.1291, 11.4472 70 / 106
Torpedalsveien 19 1792 TISTEDAL 59.1297, 11.4488 70 / 12
Torpedalsveien 20 1792 TISTEDAL 59.1290, 11.4476 70 / 25
Torpedalsveien 21 1792 TISTEDAL 59.1300, 11.4491 70 / 13
Torpedalsveien 21B 1792 TISTEDAL 59.1302, 11.4499 70 / 343
Torpedalsveien 22 1792 TISTEDAL 59.1298, 11.4484 70 / 103
Torpedalsveien 23 1792 TISTEDAL 59.1303, 11.4495 70 / 131
Torpedalsveien 24 1791 TISTEDAL 59.1310, 11.4485 71 / 26
Torpedalsveien 25 1791 TISTEDAL 59.1327, 11.4482 70 / 116
Torpedalsveien 26 1791 TISTEDAL 59.1310, 11.4485 71 / 46
Torpedalsveien 27 1791 TISTEDAL 59.1331, 11.4488 70 / 173
Torpedalsveien 28 1791 TISTEDAL 59.1311, 11.4483 71 / 17
Torpedalsveien 29 1791 TISTEDAL 59.1335, 11.4490 70 / 203
Torpedalsveien 30 1791 TISTEDAL 59.1314, 11.4482 70 / 243
Torpedalsveien 31 1791 TISTEDAL 59.1341, 11.4492 70 / 164
Torpedalsveien 32 1791 TISTEDAL 59.1332, 11.4482 70 / 201
Torpedalsveien 33 1791 TISTEDAL 59.1343, 11.4492 70 / 161
Torpedalsveien 35 1791 TISTEDAL 59.1347, 11.4494 70 / 162
Torpedalsveien 36 1791 TISTEDAL 59.1343, 11.4486 70 / 300
Torpedalsveien 37 1791 TISTEDAL 59.1350, 11.4498 74 / 29
Torpedalsveien 38 1791 TISTEDAL 59.1345, 11.4483 70 / 177
Torpedalsveien 39 1791 TISTEDAL 59.1352, 11.4500 74 / 64
Torpedalsveien 40 1791 TISTEDAL 59.1349, 11.4486 74 / 38
Torpedalsveien 41 1791 TISTEDAL 59.1352, 11.4506 74 / 93
Torpedalsveien 42A 1791 TISTEDAL 59.1352, 11.4493 74 / 199
Torpedalsveien 42B 1791 TISTEDAL 59.1352, 11.4488 74 / 204
Torpedalsveien 42C 1791 TISTEDAL 59.1351, 11.4483 74 / 203
Torpedalsveien 42D 1791 TISTEDAL 59.1350, 11.4479 74 / 202
Torpedalsveien 42E 1791 TISTEDAL 59.1349, 11.4473 74 / 201
Torpedalsveien 42F 1791 TISTEDAL 59.1348, 11.4479 74 / 205
Torpedalsveien 42G 1791 TISTEDAL 59.1353, 11.4481 74 / 216
Torpedalsveien 43 1791 TISTEDAL 59.1351, 11.4514 74 / 159
Torpedalsveien 44 1791 TISTEDAL 59.1355, 11.4491 74 / 19
Torpedalsveien 53 1791 TISTEDAL 59.1373, 11.4508 74 / 181
Torpedalsveien 55 1791 TISTEDAL 59.1372, 11.4511 74 / 27
Torpedalsveien 57 1764 HALDEN 59.1375, 11.4557 74 / 32
Torpedalsveien 169 1764 HALDEN 59.1415, 11.4548 74 / 1
Torpedalsveien 171 1764 HALDEN 59.1414, 11.4553 74 / 1
Torpedalsveien 183 1764 HALDEN 59.1404, 11.4637 77 / 1
Torpedalsveien 185 1764 HALDEN 59.1397, 11.4647 77 / 7
Torpedalsveien 187 1764 HALDEN 59.1413, 11.4714 77 / 3
Torpedalsveien 189 1764 HALDEN 59.1434, 11.4649 77 / 6
Torpedalsveien 191 1764 HALDEN 59.1480, 11.4751 77 / 4
Torpedalsveien 193 1764 HALDEN 59.1476, 11.4782 77 / 5
Torpedalsveien 195 1764 HALDEN 59.1481, 11.4792 77 / 4
Torpedalsveien 206 1764 HALDEN 59.1442, 11.4547 78 / 6
Torpedalsveien 219 1764 HALDEN 59.1451, 11.4572 80 / 1
Torpedalsveien 228 1764 HALDEN 59.1467, 11.4559 80 / 2
Torpedalsveien 240 1764 HALDEN 59.1471, 11.4571 80 / 20
Torpedalsveien 242 1764 HALDEN 59.1469, 11.4581 80 / 8
Torpedalsveien 244 1764 HALDEN 59.1469, 11.4590 80 / 9
Torpedalsveien 246 1764 HALDEN 59.1473, 11.4595 80 / 10
Torpedalsveien 248 1764 HALDEN 59.1474, 11.4588 80 / 12
Torpedalsveien 250 1764 HALDEN 59.1478, 11.4595 80 / 13
Torpedalsveien 252 1764 HALDEN 59.1477, 11.4601 80 / 23
Torpedalsveien 261 1764 HALDEN 59.1478, 11.4620 80 / 21
Torpedalsveien 322 1764 HALDEN 59.1525, 11.4675 80 / 25
Torpedalsveien 323 1764 HALDEN 59.1501, 11.4727 80 / 19
Torpedalsveien 325 1764 HALDEN 59.1522, 11.4700 80 / 18
Torpedalsveien 327 1764 HALDEN 59.1527, 11.4701 80 / 26
Torpedalsveien 329 1764 HALDEN 59.1528, 11.4710 80 / 5
Torpedalsveien 331 1764 HALDEN 59.1531, 11.4713 80 / 27
Torpedalsveien 333 1764 HALDEN 59.1533, 11.4710 80 / 5
Torpedalsveien 335 1764 HALDEN 59.1530, 11.4705 80 / 5
Torpedalsveien 351 1764 HALDEN 59.1536, 11.4718 80 / 5
Torpedalsveien 352 1764 HALDEN 59.1578, 11.4601 78 / 2
Torpedalsveien 353 1764 HALDEN 59.1514, 11.4734 80 / 5
Torpedalsveien 354 1764 HALDEN 59.1609, 11.4629 78 / 2
Torpedalsveien 355 1764 HALDEN 59.1518, 11.4741 80 / 5
Torpedalsveien 357 1764 HALDEN 59.1524, 11.4744 80 / 14
Torpedalsveien 386 1764 HALDEN 59.1571, 11.4727 80 / 7
Torpedalsveien 419 1764 HALDEN 59.1576, 11.4793 89 / 7
Torpedalsveien 454 1764 HALDEN 59.1621, 11.4758 89 / 1
Torpedalsveien 456 1764 HALDEN 59.1620, 11.4754 89 / 1
Torpedalsveien 470 1764 HALDEN 59.1647, 11.4770 89 / 4
Torpedalsveien 471 1764 HALDEN 59.1579, 11.4815 89 / 6
Torpedalsveien 473 1764 HALDEN 59.1593, 11.4843 89 / 5
Torpedalsveien 475 1764 HALDEN 59.1597, 11.4840 89 / 11
Torpedalsveien 489 1764 HALDEN 59.1638, 11.4833 89 / 8
Torpedalsveien 495 1764 HALDEN 59.1646, 11.4835 89 / 9
Torpedalsveien 559 1764 HALDEN 59.1658, 11.4872 88 / 6
Torpedalsveien 574 1764 HALDEN 59.1711, 11.4848 88 / 2
Torpedalsveien 581 1764 HALDEN 59.1646, 11.4925 88 / 8
Torpedalsveien 612 1764 HALDEN 59.1706, 11.4916 88 / 4
Torpedalsveien 614 1764 HALDEN 59.1723, 11.4898 88 / 4
Torpedalsveien 625 1764 HALDEN 59.1701, 11.4952 88 / 1
Torpedalsveien 627 1764 HALDEN 59.1703, 11.4960 88 / 1
Torpedalsveien 635 1764 HALDEN 59.1710, 11.4968 88 / 1
Torpedalsveien 650 1764 HALDEN 59.1707, 11.4943 88 / 1
Torpedalsveien 661 1764 HALDEN 59.1728, 11.4981 88 / 14
Torpedalsveien 704 1764 HALDEN 59.1772, 11.5013 88 / 1
Torpedalsveien 717 1764 HALDEN 59.1749, 11.5041 88 / 4
Torpedalsveien 719 1764 HALDEN 59.1739, 11.5044 88 / 4
Torpedalsveien 721 1764 HALDEN 59.1758, 11.5041 88 / 10
Torpedalsveien 734 1764 HALDEN 59.1769, 11.5062 88 / 9
Torpedalsveien 749 1764 HALDEN 59.1673, 11.5042 88 / 11
Torpedalsveien 751 1764 HALDEN 59.1672, 11.5061 88 / 4
Torpedalsveien 753 1764 HALDEN 59.1682, 11.5073 88 / 4
Torpedalsveien 755 1764 HALDEN 59.1678, 11.5093 87 / 1
Torpedalsveien 757 1764 HALDEN 59.1672, 11.5163 87 / 1
Torpedalsveien 824 1764 HALDEN 59.1834, 11.5102 86 / 1
Torpedalsveien 826 1764 HALDEN 59.1845, 11.5109 86 / 1
Torpedalsveien 828 1764 HALDEN 59.1887, 11.5076 86 / 2
Torpedalsveien 831 1764 HALDEN 59.1810, 11.5152 87 / 1
Torpedalsveien 833 1764 HALDEN 59.1814, 11.5150 87 / 1
Torpedalsveien 839 1764 HALDEN 59.1827, 11.5162 87 / 3
Torpedalsveien 852 1764 HALDEN 59.1841, 11.5175 85 / 2

Torpedalsveien i fleire kommunar

Det er vegar i 3 norske kommunar som heiter Torpedalsveien:

KommuneAdresserPostnummer
Torpedalsveien 2‑25 1619
Torpedalsveien 1‑852 1764, 1791, 1792
Torpedalsveien 1‑409 1798

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.