Trangenvegen i Åsnes

Trangenvegen er ein veg i Åsnes kommune.

Det er 76 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 3 til 1610.

Adressene i Trangenvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Trangenvegen 3, 7, 10-11, 34, 38, 46-47, 57, 59-60, 82-83, 85, 87, 89, 91, 97, 100, 103, 111, 115, 123, 218, 287, 302, 304, 306-307, 309, 326, 339, 368, 396-398, 400, 420, 455, 485, 487, 497-498, 500, 512, 524, 534, 584, 633, 911, 991, 11032270 FLISA
Trangenvegen 1172, 1174, 1206, 1208, 1265, 1356, 1389, 1394, 1396, 1398, 1402, 1406, 1415, 1431, 1461, 1463, 1472, 1507, 1519, 1531, 1581, 1585, 16102283 ÅSNES FINNSKOG

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Trangenvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Trangenvegen 3 2270 FLISA 60.6352, 12.0460 103 / 29
Trangenvegen 7 2270 FLISA 60.6351, 12.0468 103 / 37
Trangenvegen 10 2270 FLISA 60.6358, 12.0476 103 / 1
Trangenvegen 11 2270 FLISA 60.6349, 12.0473 103 / 7
Trangenvegen 34 2270 FLISA 60.6350, 12.0515 103 / 52
Trangenvegen 38 2270 FLISA 60.6348, 12.0527 103 / 51
Trangenvegen 46 2270 FLISA 60.6345, 12.0537 104 / 43
Trangenvegen 47 2270 FLISA 60.6341, 12.0535 104 / 4
Trangenvegen 57 2270 FLISA 60.6334, 12.0555 105 / 54
Trangenvegen 59 2270 FLISA 60.6329, 12.0555 105 / 7
Trangenvegen 60 2270 FLISA 60.6341, 12.0562 105 / 78
Trangenvegen 82 2270 FLISA 60.6338, 12.0593 105 / 15
Trangenvegen 83 2270 FLISA 60.6325, 12.0593 105 / 27
Trangenvegen 85 2270 FLISA 60.6329, 12.0601 105 / 57
Trangenvegen 87 2270 FLISA 60.6324, 12.0599 105 / 59
Trangenvegen 89 2270 FLISA 60.6326, 12.0603 105 / 20
Trangenvegen 91 2270 FLISA 60.6327, 12.0609 105 / 60
Trangenvegen 97 2270 FLISA 60.6326, 12.0616 105 / 21
Trangenvegen 100 2270 FLISA 60.6343, 12.0624 105 / 18
Trangenvegen 103 2270 FLISA 60.6326, 12.0636 108 / 56
Trangenvegen 111 2270 FLISA 60.6324, 12.0643 108 / 40
Trangenvegen 115 2270 FLISA 60.6323, 12.0651 108 / 65
Trangenvegen 123 2270 FLISA 60.6322, 12.0669 108 / 29
Trangenvegen 218 2270 FLISA 60.6365, 12.0817 107 / 55
Trangenvegen 287 2270 FLISA 60.6381, 12.0945 108 / 3
Trangenvegen 302 2270 FLISA 60.6418, 12.0931 107 / 156
Trangenvegen 304A 2270 FLISA 60.6435, 12.0888 107 / 42
Trangenvegen 304B 2270 FLISA 60.6436, 12.0889 107 / 42
Trangenvegen 306 2270 FLISA 60.6421, 12.0839 108 / 45
Trangenvegen 307 2270 FLISA 60.6391, 12.0991 106 / 15
Trangenvegen 309 2270 FLISA 60.6384, 12.1003 106 / 15
Trangenvegen 326 2270 FLISA 60.6436, 12.0979 106 / 22
Trangenvegen 339 2270 FLISA 60.6410, 12.1027 107 / 3
Trangenvegen 368 2270 FLISA 60.6432, 12.1060 107 / 27
Trangenvegen 396 2270 FLISA 60.6465, 12.1079 104 / 35
Trangenvegen 397 2270 FLISA 60.6439, 12.1106 104 / 20
Trangenvegen 398 2270 FLISA 60.6467, 12.1075 104 / 35
Trangenvegen 400 2270 FLISA 60.6487, 12.1016 104 / 36
Trangenvegen 420 2270 FLISA 60.6467, 12.1141 104 / 63
Trangenvegen 455 2270 FLISA 60.6488, 12.1146 104 / 34
Trangenvegen 485 2270 FLISA 60.6517, 12.1156 107 / 96
Trangenvegen 487 2270 FLISA 60.6520, 12.1155 107 / 97
Trangenvegen 497 2270 FLISA 60.6526, 12.1139 104 / 70
Trangenvegen 498 2270 FLISA 60.6527, 12.1064 104 / 31
Trangenvegen 500 2270 FLISA 60.6527, 12.1061 104 / 31
Trangenvegen 512 2270 FLISA 60.6542, 12.1123 104 / 65
Trangenvegen 524 2270 FLISA 60.6555, 12.1027 104 / 26
Trangenvegen 534 2270 FLISA 60.6560, 12.1109 104 / 28
Trangenvegen 584 2270 FLISA 60.6600, 12.1141 104 / 60
Trangenvegen 633 2270 FLISA 60.6599, 12.1419 105 / 6
Trangenvegen 911 2270 FLISA 60.6659, 12.1650 108 / 7
Trangenvegen 991 2270 FLISA 60.6633, 12.1774 105 / 6
Trangenvegen 1103 2270 FLISA 60.6549, 12.1975 105 / 6
Trangenvegen 1172 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6575, 12.2096 105 / 50
Trangenvegen 1174 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6575, 12.2099 105 / 50
Trangenvegen 1206 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6581, 12.2205 108 / 67
Trangenvegen 1208 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6570, 12.2244 108 / 20
Trangenvegen 1265 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6511, 12.2226 199 / 4
Trangenvegen 1356 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6443, 12.2295 199 / 47
Trangenvegen 1389 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6417, 12.2312 199 / 49
Trangenvegen 1394 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6421, 12.2336 109 / 237
Trangenvegen 1396 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6423, 12.2332 109 / 254
Trangenvegen 1398 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6426, 12.2330 109 / 271
Trangenvegen 1402 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6420, 12.2344 109 / 219
Trangenvegen 1406 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6418, 12.2356 109 / 205
Trangenvegen 1415 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6412, 12.2367 109 / 213
Trangenvegen 1431 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6405, 12.2397 109 / 141
Trangenvegen 1461 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6398, 12.2447 109 / 149
Trangenvegen 1463 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6393, 12.2446 109 / 242
Trangenvegen 1472 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6407, 12.2470 109 / 417
Trangenvegen 1507 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6382, 12.2524 109 / 148
Trangenvegen 1519 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6377, 12.2541 109 / 229
Trangenvegen 1531 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6379, 12.2571 109 / 150
Trangenvegen 1581 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6381, 12.2663 26 / 1
Trangenvegen 1585 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6361, 12.2651 197 / 16
Trangenvegen 1610 2283 ÅSNES FINNSKOG 60.6406, 12.2705 26 / 38

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.