Tuvstulvegen i Vågå

Tuvstulvegen er ein veg i Vågå kommune.

Det er 43 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 40 til 577.

Adressene i Tuvstulvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Tuvstulvegen 40, 42, 44, 113, 163, 169, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 208, 280, 285, 303, 305, 307, 309, 318, 320, 322, 324, 340, 342, 344, 359, 379, 402, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 427, 429, 431, 451, 536, 5772683 TESSANDEN
Tuvstulvegen 423, 4252682 LALM

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Tuvstulvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tuvstulvegen 40 2683 TESSANDEN 61.7889, 9.0723 187 / 1
Tuvstulvegen 42 2683 TESSANDEN 61.7888, 9.0723 187 / 1
Tuvstulvegen 44 2683 TESSANDEN 61.7880, 9.0733 187 / 1
Tuvstulvegen 113 2683 TESSANDEN 61.7911, 9.0836 187 / 1
Tuvstulvegen 163 2683 TESSANDEN 61.7946, 9.0829 187 / 1
Tuvstulvegen 169 2683 TESSANDEN 61.7960, 9.0818 187 / 1
Tuvstulvegen 193 2683 TESSANDEN 61.7947, 9.0944 187 / 1
Tuvstulvegen 195 2683 TESSANDEN 61.7971, 9.1197 187 / 1
Tuvstulvegen 197 2683 TESSANDEN 61.7961, 9.1173 187 / 1
Tuvstulvegen 199 2683 TESSANDEN 61.8000, 9.1066 187 / 1
Tuvstulvegen 201 2683 TESSANDEN 61.8007, 9.1057 187 / 1
Tuvstulvegen 203 2683 TESSANDEN 61.7978, 9.0842 187 / 1
Tuvstulvegen 208 2683 TESSANDEN 61.8092, 9.0734 187 / 1
Tuvstulvegen 280 2683 TESSANDEN 61.8055, 9.0831 187 / 1
Tuvstulvegen 285 2683 TESSANDEN 61.8049, 9.0876 187 / 1
Tuvstulvegen 303 2683 TESSANDEN 61.8056, 9.0893 187 / 1
Tuvstulvegen 305 2683 TESSANDEN 61.8065, 9.0887 187 / 1
Tuvstulvegen 307 2683 TESSANDEN 61.8072, 9.0897 128 / 2
Tuvstulvegen 309 2683 TESSANDEN 61.8068, 9.0925 128 / 2
Tuvstulvegen 318 2683 TESSANDEN 61.8069, 9.0854 187 / 1
Tuvstulvegen 320 2683 TESSANDEN 61.8074, 9.0851 187 / 1
Tuvstulvegen 322 2683 TESSANDEN 61.8079, 9.0839 187 / 1
Tuvstulvegen 324 2683 TESSANDEN 61.8082, 9.0823 187 / 1
Tuvstulvegen 340 2683 TESSANDEN 61.8093, 9.0854 187 / 1
Tuvstulvegen 342 2683 TESSANDEN 61.8095, 9.0782 187 / 1
Tuvstulvegen 344 2683 TESSANDEN 61.8099, 9.0851 187 / 1
Tuvstulvegen 359 2683 TESSANDEN 61.8099, 9.0880 187 / 1
Tuvstulvegen 379 2683 TESSANDEN 61.8116, 9.0900 187 / 1
Tuvstulvegen 402 2683 TESSANDEN 61.8146, 9.0914 187 / 1
Tuvstulvegen 411 2683 TESSANDEN 61.8133, 9.0930 187 / 1
Tuvstulvegen 413 2683 TESSANDEN 61.8103, 9.0989 187 / 1
Tuvstulvegen 415 2683 TESSANDEN 61.8098, 9.1001 187 / 1
Tuvstulvegen 417 2683 TESSANDEN 61.8091, 9.1018 187 / 1
Tuvstulvegen 419 2683 TESSANDEN 61.8073, 9.1046 187 / 1
Tuvstulvegen 421 2683 TESSANDEN 61.8065, 9.1058 187 / 1
Tuvstulvegen 423 2682 LALM 61.8059, 9.1079 187 / 1
Tuvstulvegen 425 2682 LALM 61.8051, 9.1134 187 / 1
Tuvstulvegen 427 2683 TESSANDEN 61.8045, 9.1147 187 / 1
Tuvstulvegen 429 2683 TESSANDEN 61.8043, 9.1169 187 / 1
Tuvstulvegen 431 2683 TESSANDEN 61.8037, 9.1214 187 / 1
Tuvstulvegen 451 2683 TESSANDEN 61.8157, 9.0982 187 / 1
Tuvstulvegen 536 2683 TESSANDEN 61.8197, 9.1049 187 / 1
Tuvstulvegen 577 2683 TESSANDEN 61.8200, 9.1139 187 / 1

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.