Våkleiven i Bergen

Våkleiven er ein veg i Bergen kommune.

Det er 129 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 155.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

5155 BØNES

Adresser i Våkleiven

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Våkleiven 1 5155 BØNES 60.3272, 5.2927 20 / 621
Våkleiven 2 5155 BØNES 60.3286, 5.2973 20 / 582
Våkleiven 3 5155 BØNES 60.3273, 5.2926 20 / 621
Våkleiven 4 5155 BØNES 60.3285, 5.2979 20 / 577
Våkleiven 5 5155 BØNES 60.3274, 5.2930 20 / 621
Våkleiven 6 5155 BØNES 60.3283, 5.2975 20 / 578
Våkleiven 7 5155 BØNES 60.3275, 5.2928 20 / 621
Våkleiven 8 5155 BØNES 60.3282, 5.2973 20 / 579
Våkleiven 9 5155 BØNES 60.3274, 5.2925 20 / 621
Våkleiven 10 5155 BØNES 60.3280, 5.2967 20 / 580
Våkleiven 11 5155 BØNES 60.3274, 5.2924 20 / 621
Våkleiven 12 5155 BØNES 60.3283, 5.2968 20 / 581
Våkleiven 13 5155 BØNES 60.3276, 5.2924 20 / 621
Våkleiven 15 5155 BØNES 60.3277, 5.2924 20 / 621
Våkleiven 17 5155 BØNES 60.3278, 5.2925 20 / 621
Våkleiven 19 5155 BØNES 60.3278, 5.2925 20 / 621
Våkleiven 20 5155 BØNES 60.3272, 5.2956 20 / 463
Våkleiven 21 5155 BØNES 60.3278, 5.2929 20 / 621
Våkleiven 22 5155 BØNES 60.3273, 5.2958 20 / 464
Våkleiven 23 5155 BØNES 60.3278, 5.2930 20 / 621
Våkleiven 24 5155 BØNES 60.3273, 5.2959 20 / 465
Våkleiven 25 5155 BØNES 60.3277, 5.2932 20 / 621
Våkleiven 26 5155 BØNES 60.3274, 5.2961 20 / 466
Våkleiven 27 5155 BØNES 60.3277, 5.2934 20 / 621
Våkleiven 28 5155 BØNES 60.3274, 5.2962 20 / 467
Våkleiven 29 5155 BØNES 60.3277, 5.2935 20 / 621
Våkleiven 30 5155 BØNES 60.3271, 5.2962 20 / 483
Våkleiven 31 5155 BØNES 60.3276, 5.2937 20 / 621
Våkleiven 32 5155 BØNES 60.3271, 5.2961 20 / 482
Våkleiven 33 5155 BØNES 60.3276, 5.2943 20 / 621
Våkleiven 34 5155 BØNES 60.3270, 5.2960 20 / 481
Våkleiven 35 5155 BØNES 60.3277, 5.2943 20 / 621
Våkleiven 36 5155 BØNES 60.3269, 5.2958 20 / 480
Våkleiven 37 5155 BØNES 60.3278, 5.2943 20 / 621
Våkleiven 38 5155 BØNES 60.3269, 5.2956 20 / 479
Våkleiven 39 5155 BØNES 60.3279, 5.2944 20 / 621
Våkleiven 41 5155 BØNES 60.3279, 5.2944 20 / 621
Våkleiven 43 5155 BØNES 60.3282, 5.2932 20 / 780
Våkleiven 44 5155 BØNES 60.3265, 5.2953 20 / 495
Våkleiven 45 5155 BØNES 60.3280, 5.2947 20 / 621
Våkleiven 46 5155 BØNES 60.3265, 5.2955 20 / 496
Våkleiven 47 5155 BØNES 60.3281, 5.2948 20 / 621
Våkleiven 48 5155 BØNES 60.3266, 5.2957 20 / 497
Våkleiven 49 5155 BØNES 60.3281, 5.2950 20 / 621
Våkleiven 50 5155 BØNES 60.3266, 5.2959 20 / 498
Våkleiven 51 5155 BØNES 60.3282, 5.2951 20 / 621
Våkleiven 52 5155 BØNES 60.3265, 5.2960 20 / 512
Våkleiven 53 5155 BØNES 60.3282, 5.2952 20 / 621
Våkleiven 54 5155 BØNES 60.3264, 5.2958 20 / 511
Våkleiven 55 5155 BØNES 60.3283, 5.2953 20 / 621
Våkleiven 56 5155 BØNES 60.3264, 5.2956 20 / 510
Våkleiven 57 5155 BØNES 60.3283, 5.2949 20 / 621
Våkleiven 58 5155 BØNES 60.3263, 5.2954 20 / 509
Våkleiven 59 5155 BØNES 60.3283, 5.2947 20 / 621
Våkleiven 60 5155 BØNES 60.3263, 5.2952 20 / 508
Våkleiven 61 5155 BØNES 60.3282, 5.2946 20 / 621
Våkleiven 62 5155 BØNES 60.3263, 5.2950 20 / 507
Våkleiven 63 5155 BØNES 60.3281, 5.2944 20 / 621
Våkleiven 64 5155 BØNES 60.3262, 5.2949 20 / 506
Våkleiven 65 5155 BØNES 60.3282, 5.2941 20 / 621
Våkleiven 67 5155 BØNES 60.3283, 5.2942 20 / 621
Våkleiven 68 5155 BØNES 60.3270, 5.2949 20 / 557
Våkleiven 69 5155 BØNES 60.3283, 5.2943 20 / 621
Våkleiven 70 5155 BØNES 60.3268, 5.2945 20 / 462
Våkleiven 71 5155 BØNES 60.3284, 5.2945 20 / 621
Våkleiven 72 5155 BØNES 60.3268, 5.2943 20 / 461
Våkleiven 73 5155 BØNES 60.3284, 5.2946 20 / 621
Våkleiven 74 5155 BØNES 60.3269, 5.2944 20 / 462
Våkleiven 75 5155 BØNES 60.3285, 5.2947 20 / 621
Våkleiven 76 5155 BØNES 60.3268, 5.2943 20 / 461
Våkleiven 77 5155 BØNES 60.3285, 5.2949 20 / 621
Våkleiven 79 5155 BØNES 60.3286, 5.2946 20 / 621
Våkleiven 81 5155 BØNES 60.3286, 5.2945 20 / 621
Våkleiven 82 5155 BØNES 60.3269, 5.2925 20 / 799
Våkleiven 83 5155 BØNES 60.3285, 5.2943 20 / 621
Våkleiven 84 5155 BØNES 60.3268, 5.2923 20 / 798
Våkleiven 85 5155 BØNES 60.3285, 5.2941 20 / 621
Våkleiven 86 5155 BØNES 60.3268, 5.2921 20 / 797
Våkleiven 87 5155 BØNES 60.3284, 5.2939 20 / 621
Våkleiven 88 5155 BØNES 60.3268, 5.2919 20 / 796
Våkleiven 89 5155 BØNES 60.3284, 5.2956 20 / 621
Våkleiven 90 5155 BØNES 60.3269, 5.2917 20 / 795
Våkleiven 91 5155 BØNES 60.3284, 5.2957 20 / 621
Våkleiven 92 5155 BØNES 60.3269, 5.2915 20 / 794
Våkleiven 93 5155 BØNES 60.3285, 5.2958 20 / 621
Våkleiven 95 5155 BØNES 60.3286, 5.2959 20 / 621
Våkleiven 97 5155 BØNES 60.3287, 5.2960 20 / 621
Våkleiven 98 5155 BØNES 60.3271, 5.2921 20 / 793
Våkleiven 99 5155 BØNES 60.3287, 5.2961 20 / 621
Våkleiven 100 5155 BØNES 60.3271, 5.2919 20 / 792
Våkleiven 101 5155 BØNES 60.3288, 5.2961 20 / 621
Våkleiven 102 5155 BØNES 60.3271, 5.2917 20 / 791
Våkleiven 103 5155 BØNES 60.3288, 5.2956 20 / 608
Våkleiven 104 5155 BØNES 60.3272, 5.2916 20 / 790
Våkleiven 105 5155 BØNES 60.3290, 5.2955 20 / 609
Våkleiven 107 5155 BØNES 60.3291, 5.2960 20 / 610
Våkleiven 109 5155 BØNES 60.3293, 5.2962 20 / 611
Våkleiven 110 5155 BØNES 60.3278, 5.2917 20 / 788
Våkleiven 112 5155 BØNES 60.3277, 5.2915 20 / 789
Våkleiven 113 5155 BØNES 60.3294, 5.2958 20 / 617
Våkleiven 114 5155 BØNES 60.3279, 5.2918 20 / 787
Våkleiven 115 5155 BØNES 60.3292, 5.2954 20 / 616
Våkleiven 117 5155 BØNES 60.3291, 5.2950 20 / 615
Våkleiven 119 5155 BØNES 60.3290, 5.2947 20 / 614
Våkleiven 120 5155 BØNES 60.3313, 5.2981 20 / 661
Våkleiven 121 5155 BØNES 60.3288, 5.2942 20 / 613
Våkleiven 122 5155 BØNES 60.3312, 5.2971 20 / 662
Våkleiven 123 5155 BØNES 60.3287, 5.2939 20 / 612
Våkleiven 124 5155 BØNES 60.3317, 5.2974 20 / 667
Våkleiven 126 5155 BØNES 60.3318, 5.2977 20 / 668
Våkleiven 128 5155 BØNES 60.3321, 5.2980 20 / 669
Våkleiven 130 5155 BØNES 60.3323, 5.2983 20 / 670
Våkleiven 133 5155 BØNES 60.3308, 5.2973 20 / 1215
Våkleiven 134 5155 BØNES 60.3323, 5.2988 20 / 666
Våkleiven 136 5155 BØNES 60.3320, 5.2986 20 / 665
Våkleiven 137 5155 BØNES 60.3308, 5.2976 20 / 1213
Våkleiven 139 5155 BØNES 60.3308, 5.2978 20 / 1213
Våkleiven 140 5155 BØNES 60.3316, 5.2980 20 / 664
Våkleiven 141 5155 BØNES 60.3308, 5.2979 20 / 1213
Våkleiven 142 5155 BØNES 60.3314, 5.2976 20 / 663
Våkleiven 143 5155 BØNES 60.3309, 5.2980 20 / 1213
Våkleiven 144 5155 BØNES 60.3315, 5.2986 20 / 658
Våkleiven 145 5155 BØNES 60.3309, 5.2980 20 / 1213
Våkleiven 146 5155 BØNES 60.3312, 5.2988 20 / 660
Våkleiven 147 5155 BØNES 60.3310, 5.2981 20 / 1213
Våkleiven 149 5155 BØNES 60.3309, 5.2981 20 / 1213
Våkleiven 151 5155 BØNES 60.3308, 5.2979 20 / 1213
Våkleiven 153 5155 BØNES 60.3307, 5.2978 20 / 1213
Våkleiven 155 5155 BØNES 60.3307, 5.2976 20 / 1213

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.