Vålerveien i Våler

Vålerveien er ein veg i Våler kommune.

Det er 81 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 725 til 1916.

Adressene i Vålerveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vålerveien 725, 727, 824, 826, 828, 923, 925, 927, 929, 962, 980, 1113, 1115, 1144, 1148, 1182, 1240, 1242, 12801591 SPERREBOTN
Vålerveien 1306, 1308-1313, 1333, 1336-1337, 1339, 1341, 1347, 1349, 1375, 1474, 1488, 1498, 1504, 1506, 1551, 1553, 1555, 1585, 1587, 1589, 1607, 1627, 1629, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1698-1699, 1710, 1723, 1775, 1777, 1800, 1804, 1806, 1808, 1828, 1830, 1832, 1856, 1858, 1870, 1876, 1882, 1892, 1901, 1903, 1910, 1912, 1914, 19161592 VÅLER I ØSTFOLD

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vålerveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vålerveien 725 1591 SPERREBOTN 59.4628, 10.7726 27 / 3
Vålerveien 727 1591 SPERREBOTN 59.4628, 10.7729 27 / 3
Vålerveien 824 1591 SPERREBOTN 59.4591, 10.7845 29 / 173
Vålerveien 826 1591 SPERREBOTN 59.4581, 10.7850 29 / 6
Vålerveien 828 1591 SPERREBOTN 59.4565, 10.7841 29 / 1
Vålerveien 923 1591 SPERREBOTN 59.4583, 10.8023 30 / 36
Vålerveien 925 1591 SPERREBOTN 59.4581, 10.8029 30 / 10
Vålerveien 927 1591 SPERREBOTN 59.4581, 10.8031 30 / 10
Vålerveien 929 1591 SPERREBOTN 59.4581, 10.8030 30 / 10
Vålerveien 962 1591 SPERREBOTN 59.4575, 10.8097 30 / 3
Vålerveien 980 1591 SPERREBOTN 59.4584, 10.8120 30 / 3
Vålerveien 1113 1591 SPERREBOTN 59.4673, 10.8353 46 / 13
Vålerveien 1115 1591 SPERREBOTN 59.4676, 10.8362 46 / 3
Vålerveien 1144 1591 SPERREBOTN 59.4644, 10.8366 52 / 8
Vålerveien 1148 1591 SPERREBOTN 59.4525, 10.8429 52 / 2
Vålerveien 1182 1591 SPERREBOTN 59.4675, 10.8416 52 / 4
Vålerveien 1240 1591 SPERREBOTN 59.4697, 10.8535 51 / 7
Vålerveien 1242 1591 SPERREBOTN 59.4702, 10.8539 51 / 1
Vålerveien 1280 1591 SPERREBOTN 59.4715, 10.8574 51 / 5
Vålerveien 1306 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4711, 10.8621 74 / 1
Vålerveien 1308 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4709, 10.8618 74 / 1
Vålerveien 1309 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4737, 10.8632 50 / 1
Vålerveien 1310 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4718, 10.8651 74 / 4
Vålerveien 1311 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4740, 10.8626 50 / 1
Vålerveien 1312 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4714, 10.8663 74 / 5
Vålerveien 1313 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4740, 10.8621 50 / 1
Vålerveien 1333 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4745, 10.8655 50 / 2
Vålerveien 1336 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4748, 10.8664 50 / 5
Vålerveien 1337 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4750, 10.8658 50 / 7
Vålerveien 1339 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4748, 10.8642 50 / 4
Vålerveien 1341 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4748, 10.8629 50 / 8
Vålerveien 1347 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4756, 10.8667 73 / 3
Vålerveien 1349 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4768, 10.8670 73 / 59
Vålerveien 1375 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4767, 10.8688 73 / 6
Vålerveien 1474 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4824, 10.8821 71 / 7
Vålerveien 1488 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4823, 10.8830 71 / 13
Vålerveien 1498 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4807, 10.8831 71 / 1
Vålerveien 1504 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4792, 10.8905 71 / 3
Vålerveien 1506 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4832, 10.8870 71 / 1
Vålerveien 1551 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4879, 10.8946 70 / 8
Vålerveien 1553 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4881, 10.8968 70 / 5
Vålerveien 1555 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4891, 10.8955 70 / 5
Vålerveien 1585 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4860, 10.8996 67 / 10
Vålerveien 1587 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4858, 10.9001 67 / 4
Vålerveien 1589 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4859, 10.9003 67 / 18
Vålerveien 1607 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4868, 10.9037 67 / 15
Vålerveien 1627 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4875, 10.9061 67 / 2
Vålerveien 1629 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4878, 10.9062 67 / 2
Vålerveien 1683 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4890, 10.9158 65 / 9
Vålerveien 1685 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4891, 10.9166 65 / 8
Vålerveien 1687 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4896, 10.9170 65 / 28
Vålerveien 1689 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4892, 10.9171 65 / 29
Vålerveien 1691A 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4895, 10.9177 65 / 4
Vålerveien 1691B 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4894, 10.9176 65 / 4
Vålerveien 1693 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4895, 10.9185 65 / 10
Vålerveien 1695 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4898, 10.9186 65 / 10
Vålerveien 1698 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4877, 10.9182 65 / 1
Vålerveien 1699 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4905, 10.9197 65 / 16
Vålerveien 1710 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4902, 10.9227 65 / 18
Vålerveien 1723 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4903, 10.9244 65 / 7
Vålerveien 1775 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4897, 10.9339 87 / 1
Vålerveien 1777 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4893, 10.9338 87 / 1
Vålerveien 1800 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4873, 10.9332 87 / 8
Vålerveien 1804 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4868, 10.9327 87 / 11
Vålerveien 1806 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4868, 10.9325 87 / 11
Vålerveien 1808 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4861, 10.9324 87 / 13
Vålerveien 1828 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4833, 10.9329 66 / 1
Vålerveien 1830 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4847, 10.9348 66 / 6
Vålerveien 1832 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4842, 10.9346 66 / 6
Vålerveien 1856 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4815, 10.9314 64 / 3
Vålerveien 1858 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4805, 10.9305 64 / 11
Vålerveien 1870 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4816, 10.9373 64 / 3
Vålerveien 1876 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4766, 10.9404 64 / 1
Vålerveien 1882 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4819, 10.9407 66 / 5
Vålerveien 1892 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4815, 10.9418 64 / 5
Vålerveien 1901 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4822, 10.9441 66 / 3
Vålerveien 1903 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4824, 10.9457 66 / 1
Vålerveien 1910 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4815, 10.9462 66 / 4
Vålerveien 1912 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4812, 10.9456 64 / 6
Vålerveien 1914 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4810, 10.9443 64 / 8
Vålerveien 1916 1592 VÅLER I ØSTFOLD 59.4813, 10.9437 64 / 12

Vålerveien i fleire kommunar

Det er vegar i 5 norske kommunar som heiter Vålerveien:

KommuneAdresserPostnummer
Lørenskog Vålerveien 10‑84 1475
Vestby Vålerveien 20‑222 1550
Våler Vålerveien 725‑1916 1591, 1592
Moss Vålerveien 25‑603 1533, 1597, 1599
Spydeberg Vålerveien 84‑88 1821

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.