Valdresvegen i Sør-Aurdal

Valdresvegen er ein veg i Sør-Aurdal kommune.

Det er 198 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 11 til 3769.

Adressene i Valdresvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Valdresvegen 11-12, 38, 40, 61, 77, 122, 177, 179, 201, 203, 240, 247, 249, 264, 281, 283, 298, 300, 302, 309, 311-314, 316, 329-331, 349, 353, 355, 386, 388, 390, 415, 417, 419, 421, 423, 432, 434, 470, 6942937 BEGNA
Valdresvegen 772, 782, 784, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 884, 886, 918, 929, 931-933, 937, 945, 950, 959, 989, 991, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1049, 1051, 1075, 1077-1078, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1124-1139, 1141, 1143, 1159, 1197-1199, 1227, 1271, 1286, 1288, 1290, 1292, 1295-1302, 1315, 1317, 1319, 1330, 1332, 1432, 1434, 1524, 15522936 BEGNADALEN
Valdresvegen 1567, 1668, 1787, 1789, 1867, 1895, 1897, 1909, 1966, 1982, 1987, 1989, 1995-1997, 2025, 2049, 2051, 2062, 2064, 2094, 2096, 2098, 2100, 2166, 2195, 2197, 2199, 2223, 2277, 2347, 2349, 2385, 2387, 2517, 2539, 2599, 2659, 2661, 2715, 2717, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2811, 2832, 2841, 2845, 2847, 3175, 3214, 3225, 3227, 3232, 3249-3250, 3252, 3254, 3418, 3420, 3434, 3506, 3508, 3513, 3666, 3668, 37692930 BAGN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Valdresvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Valdresvegen 11 2937 BEGNA 60.6116, 9.9489 74 / 33
Valdresvegen 12 2937 BEGNA 60.6113, 9.9482 74 / 33
Valdresvegen 38 2937 BEGNA 60.6118, 9.9459 74 / 44
Valdresvegen 40 2937 BEGNA 60.6096, 9.9378 74 / 43
Valdresvegen 61 2937 BEGNA 60.6137, 9.9433 74 / 28
Valdresvegen 77A 2937 BEGNA 60.6144, 9.9398 74 / 23
Valdresvegen 77B 2937 BEGNA 60.6145, 9.9397 74 / 23
Valdresvegen 122 2937 BEGNA 60.6113, 9.9351 74 / 30
Valdresvegen 177 2937 BEGNA 60.6159, 9.9234 74 / 24
Valdresvegen 179 2937 BEGNA 60.6159, 9.9239 74 / 24
Valdresvegen 201 2937 BEGNA 60.6175, 9.9209 74 / 21
Valdresvegen 203 2937 BEGNA 60.6178, 9.9210 74 / 21
Valdresvegen 240 2937 BEGNA 60.6187, 9.9125 74 / 39
Valdresvegen 247 2937 BEGNA 60.6194, 9.9140 74 / 117
Valdresvegen 249 2937 BEGNA 60.6194, 9.9138 74 / 117
Valdresvegen 264 2937 BEGNA 60.6202, 9.9105 74 / 130
Valdresvegen 281 2937 BEGNA 60.6228, 9.9102 74 / 20
Valdresvegen 283 2937 BEGNA 60.6233, 9.9104 74 / 20
Valdresvegen 298 2937 BEGNA 60.6218, 9.9070 74 / 109
Valdresvegen 300 2937 BEGNA 60.6225, 9.9058 74 / 83
Valdresvegen 302 2937 BEGNA 60.6230, 9.9052 74 / 81
Valdresvegen 309 2937 BEGNA 60.6238, 9.9062 74 / 116
Valdresvegen 311 2937 BEGNA 60.6240, 9.9056 74 / 59
Valdresvegen 312 2937 BEGNA 60.6223, 9.9037 74 / 139
Valdresvegen 313 2937 BEGNA 60.6243, 9.9053 74 / 108
Valdresvegen 314 2937 BEGNA 60.6226, 9.9038 74 / 84
Valdresvegen 316 2937 BEGNA 60.6228, 9.9025 74 / 80
Valdresvegen 329 2937 BEGNA 60.6254, 9.9043 74 / 71
Valdresvegen 330 2937 BEGNA 60.6240, 9.9015 74 / 60
Valdresvegen 331 2937 BEGNA 60.6254, 9.9044 74 / 71
Valdresvegen 349 2937 BEGNA 60.6268, 9.9048 74 / 157
Valdresvegen 353 2937 BEGNA 60.6278, 9.9032 74 / 138
Valdresvegen 355 2937 BEGNA 60.6288, 9.9032 74 / 49
Valdresvegen 386 2937 BEGNA 60.6294, 9.8979 74 / 92
Valdresvegen 388 2937 BEGNA 60.6294, 9.8949 74 / 46
Valdresvegen 390 2937 BEGNA 60.6302, 9.8975 74 / 105
Valdresvegen 415 2937 BEGNA 60.6317, 9.9010 74 / 51
Valdresvegen 417 2937 BEGNA 60.6331, 9.8994 74 / 144
Valdresvegen 419 2937 BEGNA 60.6339, 9.9021 74 / 3
Valdresvegen 421 2937 BEGNA 60.6337, 9.9018 74 / 3
Valdresvegen 423 2937 BEGNA 60.6337, 9.8978 74 / 126
Valdresvegen 432 2937 BEGNA 60.6320, 9.8927 74 / 128
Valdresvegen 434 2937 BEGNA 60.6325, 9.8918 74 / 87
Valdresvegen 470 2937 BEGNA 60.6342, 9.8874 74 / 42
Valdresvegen 694 2937 BEGNA 60.6454, 9.8546 74 / 76
Valdresvegen 772 2936 BEGNADALEN 60.6481, 9.8453 74 / 13
Valdresvegen 782 2936 BEGNADALEN 60.6506, 9.8402 74 / 13
Valdresvegen 784 2936 BEGNADALEN 60.6503, 9.8399 74 / 13
Valdresvegen 824 2936 BEGNADALEN 60.6511, 9.8377 74 / 63
Valdresvegen 826 2936 BEGNADALEN 60.6512, 9.8359 73 / 222
Valdresvegen 828 2936 BEGNADALEN 60.6512, 9.8346 73 / 9
Valdresvegen 830 2936 BEGNADALEN 60.6510, 9.8340 73 / 81
Valdresvegen 832 2936 BEGNADALEN 60.6511, 9.8332 73 / 24
Valdresvegen 834 2936 BEGNADALEN 60.6510, 9.8320 73 / 65
Valdresvegen 884 2936 BEGNADALEN 60.6507, 9.8230 73 / 35
Valdresvegen 886 2936 BEGNADALEN 60.6508, 9.8240 73 / 35
Valdresvegen 918 2936 BEGNADALEN 60.6506, 9.8206 73 / 48
Valdresvegen 929 2936 BEGNADALEN 60.6515, 9.8177 73 / 23
Valdresvegen 931 2936 BEGNADALEN 60.6513, 9.8167 73 / 128
Valdresvegen 932 2936 BEGNADALEN 60.6500, 9.8190 73 / 70
Valdresvegen 933 2936 BEGNADALEN 60.6511, 9.8160 73 / 26
Valdresvegen 937 2936 BEGNADALEN 60.6509, 9.8155 73 / 61
Valdresvegen 945 2936 BEGNADALEN 60.6520, 9.8133 72 / 6
Valdresvegen 950 2936 BEGNADALEN 60.6501, 9.8137 72 / 49
Valdresvegen 959 2936 BEGNADALEN 60.6500, 9.8108 72 / 34
Valdresvegen 989 2936 BEGNADALEN 60.6499, 9.8056 72 / 5
Valdresvegen 991 2936 BEGNADALEN 60.6497, 9.8048 72 / 5
Valdresvegen 1027 2936 BEGNADALEN 60.6482, 9.8015 72 / 16
Valdresvegen 1029 2936 BEGNADALEN 60.6479, 9.7984 72 / 22
Valdresvegen 1031 2936 BEGNADALEN 60.6482, 9.7992 72 / 13
Valdresvegen 1033 2936 BEGNADALEN 60.6484, 9.7986 72 / 19
Valdresvegen 1035 2936 BEGNADALEN 60.6486, 9.7979 72 / 20
Valdresvegen 1049 2936 BEGNADALEN 60.6482, 9.7959 72 / 17
Valdresvegen 1051 2936 BEGNADALEN 60.6479, 9.7942 72 / 43
Valdresvegen 1075 2936 BEGNADALEN 60.6475, 9.7911 72 / 31
Valdresvegen 1077 2936 BEGNADALEN 60.6471, 9.7908 72 / 23
Valdresvegen 1078 2936 BEGNADALEN 60.6466, 9.7911 72 / 29
Valdresvegen 1091 2936 BEGNADALEN 60.6469, 9.7869 72 / 1
Valdresvegen 1093 2936 BEGNADALEN 60.6475, 9.7865 72 / 1
Valdresvegen 1095 2936 BEGNADALEN 60.6493, 9.7886 72 / 3
Valdresvegen 1097 2936 BEGNADALEN 60.6495, 9.7890 72 / 60
Valdresvegen 1099 2936 BEGNADALEN 60.6498, 9.7887 72 / 3
Valdresvegen 1124 2936 BEGNADALEN 60.6468, 9.7831 72 / 21
Valdresvegen 1125 2936 BEGNADALEN 60.6477, 9.7837 72 / 2
Valdresvegen 1126 2936 BEGNADALEN 60.6470, 9.7813 72 / 1
Valdresvegen 1127 2936 BEGNADALEN 60.6480, 9.7847 72 / 2
Valdresvegen 1128 2936 BEGNADALEN 60.6470, 9.7812 72 / 41
Valdresvegen 1129 2936 BEGNADALEN 60.6480, 9.7818 72 / 35
Valdresvegen 1130 2936 BEGNADALEN 60.6472, 9.7815 72 / 1
Valdresvegen 1131 2936 BEGNADALEN 60.6483, 9.7826 72 / 7
Valdresvegen 1132 2936 BEGNADALEN 60.6472, 9.7815 72 / 1
Valdresvegen 1133 2936 BEGNADALEN 60.6483, 9.7839 72 / 7
Valdresvegen 1134 2936 BEGNADALEN 60.6476, 9.7805 72 / 8
Valdresvegen 1135 2936 BEGNADALEN 60.6491, 9.7843 72 / 7
Valdresvegen 1136 2936 BEGNADALEN 60.6478, 9.7782 72 / 15
Valdresvegen 1137 2936 BEGNADALEN 60.6480, 9.7810 72 / 50
Valdresvegen 1138 2936 BEGNADALEN 60.6487, 9.7771 71 / 46
Valdresvegen 1139 2936 BEGNADALEN 60.6483, 9.7806 72 / 26
Valdresvegen 1141 2936 BEGNADALEN 60.6488, 9.7807 72 / 59
Valdresvegen 1143 2936 BEGNADALEN 60.6486, 9.7798 72 / 25
Valdresvegen 1159 2936 BEGNADALEN 60.6492, 9.7782 71 / 52
Valdresvegen 1197 2936 BEGNADALEN 60.6494, 9.7717 71 / 1
Valdresvegen 1198 2936 BEGNADALEN 60.6482, 9.7751 71 / 10
Valdresvegen 1199 2936 BEGNADALEN 60.6498, 9.7714 71 / 1
Valdresvegen 1227 2936 BEGNADALEN 60.6485, 9.7645 71 / 6
Valdresvegen 1271 2936 BEGNADALEN 60.6482, 9.7590 71 / 14
Valdresvegen 1286 2936 BEGNADALEN 60.6482, 9.7566 71 / 19
Valdresvegen 1288 2936 BEGNADALEN 60.6486, 9.7547 71 / 57
Valdresvegen 1290 2936 BEGNADALEN 60.6491, 9.7544 71 / 18
Valdresvegen 1292 2936 BEGNADALEN 60.6492, 9.7549 71 / 71
Valdresvegen 1295 2936 BEGNADALEN 60.6494, 9.7560 71 / 72
Valdresvegen 1296 2936 BEGNADALEN 60.6499, 9.7527 71 / 56
Valdresvegen 1297 2936 BEGNADALEN 60.6500, 9.7554 71 / 74
Valdresvegen 1298 2936 BEGNADALEN 60.6489, 9.7515 71 / 20
Valdresvegen 1299 2936 BEGNADALEN 60.6511, 9.7565 71 / 47
Valdresvegen 1300 2936 BEGNADALEN 60.6504, 9.7514 71 / 54
Valdresvegen 1301 2936 BEGNADALEN 60.6516, 9.7552 71 / 11
Valdresvegen 1302 2936 BEGNADALEN 60.6502, 9.7515 71 / 54
Valdresvegen 1315 2936 BEGNADALEN 60.6512, 9.7524 71 / 41
Valdresvegen 1317 2936 BEGNADALEN 60.6513, 9.7530 71 / 51
Valdresvegen 1319 2936 BEGNADALEN 60.6513, 9.7538 71 / 48
Valdresvegen 1330 2936 BEGNADALEN 60.6506, 9.7476 71 / 9
Valdresvegen 1332 2936 BEGNADALEN 60.6508, 9.7475 71 / 9
Valdresvegen 1432 2936 BEGNADALEN 60.6579, 9.7399 71 / 61
Valdresvegen 1434 2936 BEGNADALEN 60.6582, 9.7390 71 / 39
Valdresvegen 1524 2936 BEGNADALEN 60.6673, 9.7406 71 / 7
Valdresvegen 1552 2936 BEGNADALEN 60.6706, 9.7373 71 / 63
Valdresvegen 1567 2930 BAGN 60.6703, 9.7425 68 / 27
Valdresvegen 1668 2930 BAGN 60.6767, 9.7473 68 / 2
Valdresvegen 1787 2930 BAGN 60.6878, 9.7481 68 / 1
Valdresvegen 1789 2930 BAGN 60.6877, 9.7485 68 / 1
Valdresvegen 1867 2930 BAGN 60.6942, 9.7333 68 / 8
Valdresvegen 1895 2930 BAGN 60.6956, 9.7291 68 / 10
Valdresvegen 1897 2930 BAGN 60.6956, 9.7292 68 / 10
Valdresvegen 1909 2930 BAGN 60.6964, 9.7270 66 / 6
Valdresvegen 1966 2930 BAGN 60.7002, 9.7185 66 / 5
Valdresvegen 1982 2930 BAGN 60.7006, 9.7178 66 / 20
Valdresvegen 1987 2930 BAGN 60.7013, 9.7186 66 / 10
Valdresvegen 1989 2930 BAGN 60.7018, 9.7189 66 / 22
Valdresvegen 1995 2930 BAGN 60.7032, 9.7178 66 / 3
Valdresvegen 1996 2930 BAGN 60.7020, 9.7170 66 / 18
Valdresvegen 1997 2930 BAGN 60.7032, 9.7174 66 / 3
Valdresvegen 2025 2930 BAGN 60.7052, 9.7157 66 / 1
Valdresvegen 2049 2930 BAGN 60.7063, 9.7116 66 / 16
Valdresvegen 2051 2930 BAGN 60.7066, 9.7118 66 / 16
Valdresvegen 2062 2930 BAGN 60.7078, 9.7085 65 / 14
Valdresvegen 2064 2930 BAGN 60.7081, 9.7083 65 / 13
Valdresvegen 2094 2930 BAGN 60.7096, 9.7082 65 / 9
Valdresvegen 2096 2930 BAGN 60.7106, 9.7067 65 / 7
Valdresvegen 2098 2930 BAGN 60.7106, 9.7083 65 / 7
Valdresvegen 2100 2930 BAGN 60.7109, 9.7084 65 / 7
Valdresvegen 2166 2930 BAGN 60.7171, 9.7082 65 / 17
Valdresvegen 2195 2930 BAGN 60.7187, 9.7098 65 / 12
Valdresvegen 2197 2930 BAGN 60.7194, 9.7099 65 / 4
Valdresvegen 2199 2930 BAGN 60.7198, 9.7098 65 / 4
Valdresvegen 2223 2930 BAGN 60.7208, 9.7132 65 / 16
Valdresvegen 2277 2930 BAGN 60.7258, 9.7076 65 / 2
Valdresvegen 2347 2930 BAGN 60.7320, 9.7091 54 / 13
Valdresvegen 2349 2930 BAGN 60.7320, 9.7094 54 / 13
Valdresvegen 2385 2930 BAGN 60.7351, 9.7074 54 / 12
Valdresvegen 2387 2930 BAGN 60.7354, 9.7078 54 / 12
Valdresvegen 2517 2930 BAGN 60.7461, 9.7008 54 / 16
Valdresvegen 2539 2930 BAGN 60.7483, 9.7011 54 / 33
Valdresvegen 2599 2930 BAGN 60.7536, 9.6932 54 / 11
Valdresvegen 2659 2930 BAGN 60.7545, 9.6816 54 / 8
Valdresvegen 2661 2930 BAGN 60.7546, 9.6809 54 / 8
Valdresvegen 2715 2930 BAGN 60.7556, 9.6723 54 / 15
Valdresvegen 2717 2930 BAGN 60.7557, 9.6717 54 / 15
Valdresvegen 2748 2930 BAGN 60.7553, 9.6681 54 / 4
Valdresvegen 2750 2930 BAGN 60.7556, 9.6666 54 / 3
Valdresvegen 2752 2930 BAGN 60.7563, 9.6651 54 / 29
Valdresvegen 2754 2930 BAGN 60.7566, 9.6651 54 / 29
Valdresvegen 2756 2930 BAGN 60.7570, 9.6649 54 / 2
Valdresvegen 2758 2930 BAGN 60.7576, 9.6649 54 / 38
Valdresvegen 2760 2930 BAGN 60.7580, 9.6645 54 / 39
Valdresvegen 2811 2930 BAGN 60.7625, 9.6624 54 / 9
Valdresvegen 2832 2930 BAGN 60.7628, 9.6599 53 / 30
Valdresvegen 2841 2930 BAGN 60.7635, 9.6605 53 / 25
Valdresvegen 2845 2930 BAGN 60.7644, 9.6584 53 / 32
Valdresvegen 2847 2930 BAGN 60.7647, 9.6573 53 / 34
Valdresvegen 3175 2930 BAGN 60.7813, 9.6134 50 / 4
Valdresvegen 3214 2930 BAGN 60.7813, 9.6048 50 / 5
Valdresvegen 3225 2930 BAGN 60.7820, 9.6067 50 / 4
Valdresvegen 3227 2930 BAGN 60.7822, 9.6069 50 / 4
Valdresvegen 3232 2930 BAGN 60.7820, 9.6043 50 / 1
Valdresvegen 3249 2930 BAGN 60.7838, 9.6012 48 / 73
Valdresvegen 3250 2930 BAGN 60.7832, 9.5992 48 / 73
Valdresvegen 3252 2930 BAGN 60.7834, 9.5985 48 / 12
Valdresvegen 3254 2930 BAGN 60.7833, 9.5981 48 / 12
Valdresvegen 3418 2930 BAGN 60.7950, 9.5800 48 / 11
Valdresvegen 3420 2930 BAGN 60.7952, 9.5802 48 / 11
Valdresvegen 3434 2930 BAGN 60.7959, 9.5782 48 / 10
Valdresvegen 3506 2930 BAGN 60.7976, 9.5687 34 / 44
Valdresvegen 3508 2930 BAGN 60.7980, 9.5682 34 / 45
Valdresvegen 3513 2930 BAGN 60.7992, 9.5682 34 / 6
Valdresvegen 3666 2930 BAGN 60.8112, 9.5652 34 / 1
Valdresvegen 3668 2930 BAGN 60.8119, 9.5655 34 / 18
Valdresvegen 3769 2930 BAGN 60.8209, 9.5574 32 / 61

Valdresvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 5 norske kommunar som heiter Valdresvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Valdresvegen 3‑6 2816
Valdresvegen 1‑319 2900, 2920
Valdresvegen 11‑3769 2930, 2936, 2937
Valdresvegen 2‑2015 3550
Haugesund Valdresvegen 1‑16 5515

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.