Valhallaveien i Oppegård

Valhallaveien er ein veg i Oppegård kommune.

Det er 118 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 99.

Adressene i Valhallaveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Valhallaveien 2-15, 17-61, 631412 SOFIEMYR
Valhallaveien 62, 64-68, 70-74, 77, 79, 81, 83, 85-87, 93, 97, 991413 TÅRNÅSEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Valhallaveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Valhallaveien 2A 1412 SOFIEMYR 59.8031, 10.8178 49 / 791
Valhallaveien 2B 1412 SOFIEMYR 59.8031, 10.8177 49 / 63
Valhallaveien 3A 1412 SOFIEMYR 59.8031, 10.8167 49 / 50
Valhallaveien 3B 1412 SOFIEMYR 59.8031, 10.8164 49 / 854
Valhallaveien 4 1412 SOFIEMYR 59.8034, 10.8175 49 / 47
Valhallaveien 5 1412 SOFIEMYR 59.8034, 10.8165 49 / 60
Valhallaveien 6 1412 SOFIEMYR 59.8037, 10.8174 49 / 59
Valhallaveien 7 1412 SOFIEMYR 59.8037, 10.8164 49 / 51
Valhallaveien 8 1412 SOFIEMYR 59.8040, 10.8173 49 / 48
Valhallaveien 9A 1412 SOFIEMYR 59.8040, 10.8164 49 / 75
Valhallaveien 9B 1412 SOFIEMYR 59.8042, 10.8164 49 / 1126
Valhallaveien 10 1412 SOFIEMYR 59.8043, 10.8173 49 / 49
Valhallaveien 11 1412 SOFIEMYR 59.8043, 10.8164 49 / 74
Valhallaveien 12 1412 SOFIEMYR 59.8046, 10.8173 49 / 56
Valhallaveien 13 1412 SOFIEMYR 59.8048, 10.8164 49 / 61
Valhallaveien 14A 1412 SOFIEMYR 59.8049, 10.8173 49 / 57
Valhallaveien 14B 1412 SOFIEMYR 59.8049, 10.8177 49 / 1118
Valhallaveien 15 1412 SOFIEMYR 59.8052, 10.8164 49 / 53
Valhallaveien 17 1412 SOFIEMYR 59.8054, 10.8166 49 / 70
Valhallaveien 18 1412 SOFIEMYR 59.8057, 10.8176 49 / 69
Valhallaveien 19A 1412 SOFIEMYR 59.8057, 10.8166 49 / 71
Valhallaveien 19B 1412 SOFIEMYR 59.8058, 10.8163 49 / 1127
Valhallaveien 20A 1412 SOFIEMYR 59.8060, 10.8177 49 / 101
Valhallaveien 20B 1412 SOFIEMYR 59.8060, 10.8180 49 / 873
Valhallaveien 21 1412 SOFIEMYR 59.8060, 10.8168 49 / 96
Valhallaveien 22 1412 SOFIEMYR 59.8063, 10.8177 49 / 102
Valhallaveien 23 1412 SOFIEMYR 59.8063, 10.8169 49 / 97
Valhallaveien 24 1412 SOFIEMYR 59.8067, 10.8178 49 / 103
Valhallaveien 25A 1412 SOFIEMYR 59.8066, 10.8168 49 / 98
Valhallaveien 25B 1412 SOFIEMYR 59.8067, 10.8169 49 / 161
Valhallaveien 26 1412 SOFIEMYR 59.8069, 10.8177 49 / 83
Valhallaveien 27A 1412 SOFIEMYR 59.8070, 10.8168 49 / 99
Valhallaveien 27B 1412 SOFIEMYR 59.8070, 10.8168 49 / 148
Valhallaveien 28 1412 SOFIEMYR 59.8072, 10.8176 49 / 104
Valhallaveien 29 1412 SOFIEMYR 59.8074, 10.8167 49 / 100
Valhallaveien 30 1412 SOFIEMYR 59.8075, 10.8176 49 / 105
Valhallaveien 31 1412 SOFIEMYR 59.8080, 10.8165 49 / 146
Valhallaveien 32 1412 SOFIEMYR 59.8079, 10.8175 49 / 106
Valhallaveien 33A 1412 SOFIEMYR 59.8084, 10.8164 49 / 147
Valhallaveien 33B 1412 SOFIEMYR 59.8085, 10.8156 49 / 619
Valhallaveien 34A 1412 SOFIEMYR 59.8082, 10.8176 49 / 107
Valhallaveien 34B 1412 SOFIEMYR 59.8081, 10.8178 49 / 107
Valhallaveien 35 1412 SOFIEMYR 59.8089, 10.8166 49 / 180
Valhallaveien 36A 1412 SOFIEMYR 59.8084, 10.8175 49 / 108
Valhallaveien 36B 1412 SOFIEMYR 59.8085, 10.8175 49 / 108
Valhallaveien 37 1412 SOFIEMYR 59.8092, 10.8166 49 / 181
Valhallaveien 38 1412 SOFIEMYR 59.8088, 10.8174 49 / 152
Valhallaveien 39 1412 SOFIEMYR 59.8095, 10.8166 49 / 182
Valhallaveien 40 1412 SOFIEMYR 59.8088, 10.8178 49 / 152
Valhallaveien 41 1412 SOFIEMYR 59.8097, 10.8167 49 / 183
Valhallaveien 42 1412 SOFIEMYR 59.8088, 10.8182 49 / 152
Valhallaveien 43 1412 SOFIEMYR 59.8099, 10.8167 49 / 184
Valhallaveien 44 1412 SOFIEMYR 59.8088, 10.8187 49 / 152
Valhallaveien 45 1412 SOFIEMYR 59.8102, 10.8167 49 / 185
Valhallaveien 46A 1412 SOFIEMYR 59.8090, 10.8182 49 / 152
Valhallaveien 46B 1412 SOFIEMYR 59.8091, 10.8183 49 / 152
Valhallaveien 46C 1412 SOFIEMYR 59.8092, 10.8183 49 / 152
Valhallaveien 46D 1412 SOFIEMYR 59.8093, 10.8183 49 / 152
Valhallaveien 47 1412 SOFIEMYR 59.8105, 10.8168 49 / 143
Valhallaveien 48A 1412 SOFIEMYR 59.8092, 10.8174 49 / 152
Valhallaveien 48B 1412 SOFIEMYR 59.8093, 10.8174 49 / 152
Valhallaveien 48C 1412 SOFIEMYR 59.8094, 10.8174 49 / 152
Valhallaveien 48D 1412 SOFIEMYR 59.8094, 10.8174 49 / 152
Valhallaveien 49 1412 SOFIEMYR 59.8108, 10.8168 49 / 203
Valhallaveien 50A 1412 SOFIEMYR 59.8099, 10.8176 49 / 151
Valhallaveien 50B 1412 SOFIEMYR 59.8099, 10.8178 49 / 151
Valhallaveien 50C 1412 SOFIEMYR 59.8099, 10.8179 49 / 151
Valhallaveien 50D 1412 SOFIEMYR 59.8099, 10.8180 49 / 151
Valhallaveien 51 1412 SOFIEMYR 59.8109, 10.8162 49 / 202
Valhallaveien 52A 1412 SOFIEMYR 59.8100, 10.8175 49 / 151
Valhallaveien 52B 1412 SOFIEMYR 59.8101, 10.8175 49 / 151
Valhallaveien 52C 1412 SOFIEMYR 59.8102, 10.8175 49 / 151
Valhallaveien 52D 1412 SOFIEMYR 59.8102, 10.8175 49 / 151
Valhallaveien 53 1412 SOFIEMYR 59.8111, 10.8168 49 / 511
Valhallaveien 54A 1412 SOFIEMYR 59.8105, 10.8176 49 / 151
Valhallaveien 54B 1412 SOFIEMYR 59.8105, 10.8177 49 / 151
Valhallaveien 54C 1412 SOFIEMYR 59.8105, 10.8179 49 / 151
Valhallaveien 54D 1412 SOFIEMYR 59.8105, 10.8180 49 / 151
Valhallaveien 55 1412 SOFIEMYR 59.8113, 10.8167 49 / 512
Valhallaveien 56A 1412 SOFIEMYR 59.8106, 10.8176 49 / 151
Valhallaveien 56B 1412 SOFIEMYR 59.8107, 10.8176 49 / 151
Valhallaveien 56C 1412 SOFIEMYR 59.8107, 10.8176 49 / 151
Valhallaveien 56D 1412 SOFIEMYR 59.8108, 10.8176 49 / 151
Valhallaveien 57 1412 SOFIEMYR 59.8114, 10.8166 49 / 513
Valhallaveien 58A 1412 SOFIEMYR 59.8111, 10.8176 49 / 151
Valhallaveien 58B 1412 SOFIEMYR 59.8111, 10.8178 49 / 151
Valhallaveien 58C 1412 SOFIEMYR 59.8111, 10.8179 49 / 151
Valhallaveien 58D 1412 SOFIEMYR 59.8111, 10.8180 49 / 151
Valhallaveien 59 1412 SOFIEMYR 59.8117, 10.8167 49 / 514
Valhallaveien 60A 1412 SOFIEMYR 59.8112, 10.8176 49 / 176
Valhallaveien 60B 1412 SOFIEMYR 59.8113, 10.8176 49 / 176
Valhallaveien 60C 1412 SOFIEMYR 59.8114, 10.8176 49 / 176
Valhallaveien 60D 1412 SOFIEMYR 59.8114, 10.8176 49 / 176
Valhallaveien 61 1412 SOFIEMYR 59.8118, 10.8168 49 / 515
Valhallaveien 62A 1413 TÅRNÅSEN 59.8179, 10.8157 38 / 699
Valhallaveien 62B 1413 TÅRNÅSEN 59.8178, 10.8165 38 / 699
Valhallaveien 63 1412 SOFIEMYR 59.8115, 10.8170 49 / 510
Valhallaveien 64 1413 TÅRNÅSEN 59.8183, 10.8148 38 / 674
Valhallaveien 65 1413 TÅRNÅSEN 59.8117, 10.8161 49 / 851
Valhallaveien 66 1413 TÅRNÅSEN 59.8184, 10.8149 38 / 327
Valhallaveien 67 1413 TÅRNÅSEN 59.8169, 10.8168 38 / 354
Valhallaveien 68 1413 TÅRNÅSEN 59.8185, 10.8161 38 / 417
Valhallaveien 70 1413 TÅRNÅSEN 59.8189, 10.8149 38 / 358
Valhallaveien 71 1413 TÅRNÅSEN 59.8187, 10.8137 38 / 522
Valhallaveien 72 1413 TÅRNÅSEN 59.8188, 10.8146 38 / 358
Valhallaveien 73 1413 TÅRNÅSEN 59.8190, 10.8138 38 / 523
Valhallaveien 74 1413 TÅRNÅSEN 59.8201, 10.8148 38 / 657
Valhallaveien 77A 1413 TÅRNÅSEN 59.8200, 10.8136 38 / 524
Valhallaveien 77B 1413 TÅRNÅSEN 59.8199, 10.8137 38 / 524
Valhallaveien 79 1413 TÅRNÅSEN 59.8200, 10.8132 38 / 525
Valhallaveien 81 1413 TÅRNÅSEN 59.8204, 10.8131 38 / 526
Valhallaveien 83 1413 TÅRNÅSEN 59.8204, 10.8135 38 / 527
Valhallaveien 85 1413 TÅRNÅSEN 59.8207, 10.8132 38 / 528
Valhallaveien 86 1413 TÅRNÅSEN 59.8209, 10.8138 38 / 567
Valhallaveien 87 1413 TÅRNÅSEN 59.8209, 10.8129 38 / 529
Valhallaveien 93 1413 TÅRNÅSEN 59.8213, 10.8113 38 / 530
Valhallaveien 97 1413 TÅRNÅSEN 59.8218, 10.8106 38 / 707
Valhallaveien 99 1413 TÅRNÅSEN 59.8219, 10.8104 38 / 707

Valhallaveien i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Valhallaveien:

KommuneAdresserPostnummer
Valhallaveien 2‑99 1412, 1413
Valhallaveien 1‑5 4550

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.