Vangsnesvegen i Vik

Vangsnesvegen er ein veg i Vik kommune.

Det er 105 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 1111.

Adressene i Vangsnesvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vangsnesvegen 2, 23, 30, 726893 VIK I SOGN
Vangsnesvegen 350, 356-357, 364, 368, 372, 378, 429, 436, 441-442, 456, 474, 479, 481, 483, 487, 489, 491, 497, 499, 506, 522, 556, 558-559, 580, 582, 584, 588, 596, 602, 616, 637, 647, 662, 670, 681, 683, 702, 725, 730, 742, 747, 754-756, 758, 761, 763, 767, 769, 774, 776, 780-781, 784, 814, 816, 818, 851, 854, 856, 873, 880, 884, 886, 888-889, 902-903, 924, 927, 929, 931, 933, 962-963, 969, 971, 973, 975, 981, 999, 1005, 1007-1008, 1015, 1025, 1030, 1033, 1039, 1053, 1055, 1057, 1081, 1099, 11116894 VANGSNES

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vangsnesvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vangsnesvegen 2A 6893 VIK I SOGN 61.0893, 6.5866 1 / 59
Vangsnesvegen 2B 6893 VIK I SOGN 61.0894, 6.5869 1 / 59
Vangsnesvegen 2C 6893 VIK I SOGN 61.0894, 6.5867 1 / 59
Vangsnesvegen 2D 6893 VIK I SOGN 61.0896, 6.5863 1 / 59
Vangsnesvegen 23 6893 VIK I SOGN 61.0895, 6.5901 1 / 65
Vangsnesvegen 30 6893 VIK I SOGN 61.0911, 6.5904 3 / 18
Vangsnesvegen 72 6893 VIK I SOGN 61.0938, 6.5913 3 / 5
Vangsnesvegen 350 6894 VANGSNES 61.1184, 6.6016 44 / 3
Vangsnesvegen 356 6894 VANGSNES 61.1187, 6.6016 44 / 1
Vangsnesvegen 357 6894 VANGSNES 61.1192, 6.6030 44 / 1
Vangsnesvegen 364 6894 VANGSNES 61.1195, 6.6017 44 / 5
Vangsnesvegen 368 6894 VANGSNES 61.1198, 6.6019 44 / 8
Vangsnesvegen 372 6894 VANGSNES 61.1201, 6.6022 44 / 4
Vangsnesvegen 378 6894 VANGSNES 61.1205, 6.6024 44 / 2
Vangsnesvegen 429 6894 VANGSNES 61.1236, 6.6079 43 / 4
Vangsnesvegen 436 6894 VANGSNES 61.1249, 6.6066 43 / 22
Vangsnesvegen 441 6894 VANGSNES 61.1254, 6.6076 43 / 15
Vangsnesvegen 442 6894 VANGSNES 61.1259, 6.6067 43 / 31
Vangsnesvegen 456 6894 VANGSNES 61.1270, 1,000.0000 43 / 14
Vangsnesvegen 474 6894 VANGSNES 61.1279, 6.6076 43 / 32
Vangsnesvegen 479 6894 VANGSNES 61.1285, 6.6105 43 / 3
Vangsnesvegen 481 6894 VANGSNES 61.1285, 6.6108 43 / 3
Vangsnesvegen 483 6894 VANGSNES 61.1288, 6.6108 43 / 3
Vangsnesvegen 487 6894 VANGSNES 61.1291, 6.6114 43 / 1
Vangsnesvegen 489 6894 VANGSNES 61.1293, 6.6110 43 / 1
Vangsnesvegen 491 6894 VANGSNES 61.1295, 6.6114 43 / 37
Vangsnesvegen 497 6894 VANGSNES 61.1299, 6.6119 43 / 7
Vangsnesvegen 499 6894 VANGSNES 61.1301, 6.6120 43 / 7
Vangsnesvegen 506 6894 VANGSNES 61.1308, 6.6119 43 / 2
Vangsnesvegen 522 6894 VANGSNES 61.1320, 6.6124 43 / 24
Vangsnesvegen 556 6894 VANGSNES 61.1349, 6.6144 43 / 27
Vangsnesvegen 558 6894 VANGSNES 61.1351, 6.6145 43 / 28
Vangsnesvegen 559 6894 VANGSNES 61.1350, 6.6156 43 / 10
Vangsnesvegen 580 6894 VANGSNES 61.1363, 6.6150 43 / 20
Vangsnesvegen 582 6894 VANGSNES 61.1367, 6.6156 43 / 25
Vangsnesvegen 584 6894 VANGSNES 61.1370, 6.6155 43 / 42
Vangsnesvegen 588 6894 VANGSNES 61.1375, 6.6162 43 / 44
Vangsnesvegen 596 6894 VANGSNES 61.1383, 6.6167 43 / 29
Vangsnesvegen 602 6894 VANGSNES 61.1388, 6.6167 43 / 33
Vangsnesvegen 616 6894 VANGSNES 61.1401, 6.6176 98 / 8
Vangsnesvegen 637 6894 VANGSNES 61.1417, 6.6197 99 / 5
Vangsnesvegen 647 6894 VANGSNES 61.1426, 6.6204 98 / 5
Vangsnesvegen 662 6894 VANGSNES 61.1438, 6.6210 98 / 3
Vangsnesvegen 670 6894 VANGSNES 61.1448, 6.6217 98 / 1
Vangsnesvegen 681 6894 VANGSNES 61.1452, 6.6237 98 / 1
Vangsnesvegen 683 6894 VANGSNES 61.1454, 6.6239 98 / 1
Vangsnesvegen 702 6894 VANGSNES 61.1465, 6.6248 98 / 2
Vangsnesvegen 725 6894 VANGSNES 61.1488, 6.6275 97 / 207
Vangsnesvegen 730 6894 VANGSNES 61.1493, 6.6264 97 / 40
Vangsnesvegen 742 6894 VANGSNES 61.1498, 6.6267 97 / 40
Vangsnesvegen 747 6894 VANGSNES 61.1508, 6.6275 97 / 155
Vangsnesvegen 754 6894 VANGSNES 61.1508, 6.6259 97 / 149
Vangsnesvegen 755 6894 VANGSNES 61.1513, 6.6282 97 / 146
Vangsnesvegen 756 6894 VANGSNES 61.1516, 6.6264 97 / 151
Vangsnesvegen 758 6894 VANGSNES 61.1525, 6.6265 97 / 161
Vangsnesvegen 761 6894 VANGSNES 61.1518, 6.6278 97 / 150
Vangsnesvegen 763 6894 VANGSNES 61.1521, 6.6282 97 / 171
Vangsnesvegen 767 6894 VANGSNES 61.1524, 6.6284 97 / 170
Vangsnesvegen 769 6894 VANGSNES 61.1526, 6.6287 97 / 164
Vangsnesvegen 774 6894 VANGSNES 61.1531, 6.6259 97 / 126
Vangsnesvegen 776 6894 VANGSNES 61.1534, 1,000.0000 97 / 147
Vangsnesvegen 780 6894 VANGSNES 61.1539, 6.6261 97 / 210
Vangsnesvegen 781 6894 VANGSNES 61.1535, 6.6288 97 / 103
Vangsnesvegen 784 6894 VANGSNES 61.1537, 6.6278 97 / 103
Vangsnesvegen 814 6894 VANGSNES 61.1570, 6.6291 97 / 153
Vangsnesvegen 816 6894 VANGSNES 61.1572, 6.6294 97 / 213
Vangsnesvegen 818 6894 VANGSNES 61.1575, 6.6298 97 / 87
Vangsnesvegen 851 6894 VANGSNES 61.1598, 6.6319 97 / 71
Vangsnesvegen 854 6894 VANGSNES 61.1596, 6.6303 97 / 133
Vangsnesvegen 856 6894 VANGSNES 61.1602, 6.6305 97 / 262
Vangsnesvegen 873 6894 VANGSNES 61.1613, 6.6327 97 / 52
Vangsnesvegen 880 6894 VANGSNES 61.1618, 6.6310 97 / 51
Vangsnesvegen 884 6894 VANGSNES 61.1625, 6.6312 97 / 238
Vangsnesvegen 886 6894 VANGSNES 61.1630, 6.6313 97 / 138
Vangsnesvegen 888 6894 VANGSNES 61.1637, 6.6314 97 / 106
Vangsnesvegen 889 6894 VANGSNES 61.1623, 6.6328 97 / 158
Vangsnesvegen 902 6894 VANGSNES 61.1642, 6.6314 97 / 100
Vangsnesvegen 903 6894 VANGSNES 61.1643, 6.6323 97 / 136
Vangsnesvegen 924 6894 VANGSNES 61.1659, 6.6316 97 / 28
Vangsnesvegen 927 6894 VANGSNES 61.1659, 6.6330 97 / 28
Vangsnesvegen 929 6894 VANGSNES 61.1661, 6.6336 97 / 28
Vangsnesvegen 931 6894 VANGSNES 61.1689, 6.6338 97 / 50
Vangsnesvegen 933 6894 VANGSNES 61.1668, 6.6326 97 / 144
Vangsnesvegen 962 6894 VANGSNES 61.1692, 6.6322 97 / 209
Vangsnesvegen 963 6894 VANGSNES 61.1697, 6.6327 97 / 18
Vangsnesvegen 969 6894 VANGSNES 61.1701, 6.6328 97 / 102
Vangsnesvegen 971 6894 VANGSNES 61.1703, 6.6334 97 / 167
Vangsnesvegen 973 6894 VANGSNES 61.1707, 6.6341 97 / 253
Vangsnesvegen 975 6894 VANGSNES 61.1707, 6.6333 97 / 270
Vangsnesvegen 981 6894 VANGSNES 61.1713, 6.6331 97 / 111
Vangsnesvegen 999 6894 VANGSNES 61.1728, 6.6336 97 / 114
Vangsnesvegen 1005 6894 VANGSNES 61.1727, 6.6345 97 / 17
Vangsnesvegen 1007 6894 VANGSNES 61.1732, 6.6346 97 / 17
Vangsnesvegen 1008 6894 VANGSNES 61.1735, 6.6332 97 / 131
Vangsnesvegen 1015 6894 VANGSNES 61.1739, 6.6347 97 / 109
Vangsnesvegen 1025 6894 VANGSNES 61.1744, 6.6368 97 / 101
Vangsnesvegen 1030 6894 VANGSNES 61.1750, 6.6370 97 / 226
Vangsnesvegen 1033 6894 VANGSNES 61.1746, 6.6377 97 / 99
Vangsnesvegen 1039 6894 VANGSNES 61.1746, 6.6384 97 / 13
Vangsnesvegen 1053 6894 VANGSNES 61.1747, 6.6430 97 / 8
Vangsnesvegen 1055 6894 VANGSNES 61.1747, 6.6435 97 / 14
Vangsnesvegen 1057 6894 VANGSNES 61.1750, 6.6428 97 / 148
Vangsnesvegen 1081 6894 VANGSNES 61.1741, 6.6451 97 / 110
Vangsnesvegen 1099 6894 VANGSNES 61.1735, 6.6481 97 / 10
Vangsnesvegen 1111 6894 VANGSNES 61.1707, 6.6506 97 / 10

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.