Vangsvegen i Hamar

Vangsvegen er ein veg i Hamar kommune.

Det er 91 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 20 til 1156.

Adressene i Vangsvegen høyrer til fem ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vangsvegen 20, 23, 31, 33, 43, 51, 62-64, 70, 73, 80, 912317 HAMAR
Vangsvegen 100, 111-113, 119, 121, 131-132, 1342318 HAMAR
Vangsvegen 143, 155, 161-164, 185, 2002321 HAMAR
Vangsvegen 358, 360, 402, 500-503, 521, 530, 538, 541, 543, 545, 547, 561, 563, 565, 567, 581, 583, 585, 587, 597, 6012322 RIDABU
Vangsvegen 755, 777, 779, 848, 850, 852, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 961, 963, 991, 995, 1008, 1010-1012, 1014, 1050, 1058, 1060, 1064, 1066, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1090, 1092, 1109, 1111, 1115, 11562324 VANG PÅ HEDMARKEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vangsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vangsvegen 20 2317 HAMAR 60.7936, 11.0747 1 / 5724
Vangsvegen 23 2317 HAMAR 60.7934, 11.0753 1 / 137
Vangsvegen 31 2317 HAMAR 60.7937, 11.0758 1 / 96
Vangsvegen 33 2317 HAMAR 60.7939, 11.0765 1 / 96
Vangsvegen 43 2317 HAMAR 60.7942, 11.0773 1 / 350
Vangsvegen 51 2317 HAMAR 60.7945, 11.0785 1 / 547
Vangsvegen 62 2317 HAMAR 60.7954, 11.0790 1 / 543
Vangsvegen 63 2317 HAMAR 60.7949, 11.0794 1 / 413
Vangsvegen 64 2317 HAMAR 60.7969, 11.0810 1 / 543
Vangsvegen 70 2317 HAMAR 60.7963, 11.0809 1 / 7502
Vangsvegen 73 2317 HAMAR 60.7955, 11.0809 1 / 410
Vangsvegen 80 2317 HAMAR 60.7966, 11.0808 1 / 543
Vangsvegen 91 2317 HAMAR 60.7962, 11.0834 1 / 2404
Vangsvegen 100 2318 HAMAR 60.7973, 11.0841 1 / 3289
Vangsvegen 111 2318 HAMAR 60.7967, 11.0848 1 / 1643
Vangsvegen 112 2318 HAMAR 60.7971, 11.0857 1 / 2979
Vangsvegen 113 2318 HAMAR 60.7963, 11.0847 1 / 4888
Vangsvegen 119 2318 HAMAR 60.7962, 11.0860 1 / 1366
Vangsvegen 121 2318 HAMAR 60.7964, 11.0878 1 / 1366
Vangsvegen 131 2318 HAMAR 60.7965, 11.0889 1 / 2961
Vangsvegen 132 2318 HAMAR 60.7971, 11.0886 1 / 2175
Vangsvegen 134 2318 HAMAR 60.7969, 11.0893 1 / 1499
Vangsvegen 143 2321 HAMAR 60.7961, 11.0904 1 / 1428
Vangsvegen 155 2321 HAMAR 60.7960, 11.0942 1 / 1562
Vangsvegen 161 2321 HAMAR 60.7963, 11.0952 1 / 5060
Vangsvegen 162 2321 HAMAR 60.7966, 11.0964 1 / 1623
Vangsvegen 163 2321 HAMAR 60.7962, 11.0955 1 / 1565
Vangsvegen 164 2321 HAMAR 60.7966, 11.0969 1 / 1624
Vangsvegen 185 2321 HAMAR 60.7972, 11.1013 1 / 1520
Vangsvegen 200 2321 HAMAR 60.7983, 11.1055 7 / 3
Vangsvegen 358 2322 RIDABU 60.8025, 11.1341 9 / 1
Vangsvegen 360 2322 RIDABU 60.8025, 11.1341 9 / 1
Vangsvegen 402 2322 RIDABU 60.8038, 11.1411 10 / 84
Vangsvegen 500 2322 RIDABU 60.8077, 11.1566 14 / 6
Vangsvegen 501 2322 RIDABU 60.8064, 11.1572 14 / 1
Vangsvegen 502 2322 RIDABU 60.8076, 11.1572 14 / 7
Vangsvegen 503 2322 RIDABU 60.8070, 11.1579 14 / 1
Vangsvegen 521 2322 RIDABU 60.8068, 11.1602 15 / 19
Vangsvegen 530 2322 RIDABU 60.8090, 11.1610 14 / 2
Vangsvegen 538 2322 RIDABU 60.8093, 11.1624 14 / 8
Vangsvegen 541 2322 RIDABU 60.8089, 11.1634 14 / 10
Vangsvegen 543 2322 RIDABU 60.8091, 11.1640 14 / 9
Vangsvegen 545 2322 RIDABU 60.8092, 11.1645 15 / 18
Vangsvegen 547 2322 RIDABU 60.8082, 11.1660 15 / 9
Vangsvegen 561 2322 RIDABU 60.8100, 11.1663 15 / 11
Vangsvegen 563 2322 RIDABU 60.8102, 11.1667 15 / 10
Vangsvegen 565 2322 RIDABU 60.8106, 11.1674 15 / 8
Vangsvegen 567 2322 RIDABU 60.8109, 11.1682 15 / 12
Vangsvegen 581 2322 RIDABU 60.8112, 11.1697 15 / 5
Vangsvegen 583 2322 RIDABU 60.8115, 11.1700 15 / 15
Vangsvegen 585 2322 RIDABU 60.8116, 11.1700 15 / 14
Vangsvegen 587 2322 RIDABU 60.8114, 11.1704 15 / 17
Vangsvegen 597 2322 RIDABU 60.8122, 11.1717 17 / 7
Vangsvegen 601 2322 RIDABU 60.8115, 11.1766 17 / 1
Vangsvegen 755 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8201, 11.1953 175 / 14
Vangsvegen 777 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8209, 11.1987 67 / 41
Vangsvegen 779 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8203, 11.1990 67 / 37
Vangsvegen 848 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8236, 11.2113 171 / 1
Vangsvegen 850 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8240, 11.2109 171 / 1
Vangsvegen 852 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8238, 11.2103 171 / 1
Vangsvegen 901 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8236, 11.2186 171 / 12
Vangsvegen 903 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8234, 11.2187 171 / 13
Vangsvegen 905 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8236, 11.2191 171 / 23
Vangsvegen 907 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8237, 11.2195 171 / 15
Vangsvegen 909 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8238, 11.2199 171 / 19
Vangsvegen 911 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8239, 11.2204 171 / 20
Vangsvegen 961 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8249, 11.2316 170 / 1
Vangsvegen 963 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8192, 11.2342 172 / 5
Vangsvegen 991 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8253, 11.2362 169 / 1
Vangsvegen 995 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8263, 11.2374 168 / 13
Vangsvegen 1008 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8280, 11.2405 168 / 1
Vangsvegen 1010 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8285, 11.2405 168 / 1
Vangsvegen 1011 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8198, 11.2411 169 / 2
Vangsvegen 1012 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8287, 11.2410 168 / 1
Vangsvegen 1014 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8289, 11.2404 168 / 1
Vangsvegen 1050 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8274, 11.2461 165 / 5
Vangsvegen 1058 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8306, 11.2484 165 / 1
Vangsvegen 1060 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8314, 11.2494 165 / 1
Vangsvegen 1064 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8279, 11.2498 165 / 9
Vangsvegen 1066 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8280, 11.2498 165 / 9
Vangsvegen 1070 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8286, 11.2507 165 / 14
Vangsvegen 1072 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8282, 11.2503 165 / 12
Vangsvegen 1074 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8277, 11.2502 165 / 11
Vangsvegen 1076 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8277, 11.2512 165 / 8
Vangsvegen 1078 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8277, 11.2518 165 / 3
Vangsvegen 1090 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8297, 11.2544 166 / 1
Vangsvegen 1092 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8296, 11.2551 166 / 1
Vangsvegen 1109 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8240, 11.2597 166 / 3
Vangsvegen 1111 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8242, 11.2600 166 / 3
Vangsvegen 1115 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8264, 11.2588 166 / 9
Vangsvegen 1156 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8283, 11.2664 166 / 5

Vangsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 12 norske kommunar som heiter Vangsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Vangsvegen 2‑9 2052
Vangsvegen 7‑48 2080
Vangsvegen 20‑1156 2317, 2318, 2321, 2322, 2324
Vangsvegen 2‑123 2432
Vangsvegen  2670
Vangsvegen 82‑315 2930
Vangsvegen 1‑13 5470
Rauma Vangsvegen 2‑24 6300
Vangsvegen 9‑99 6893
Vangsvegen 1‑40 6906
Inderøy Vangsvegen 12‑127 7670
Vangsvegen 7‑30 9030

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.