Vangsvegen i Hamar

Vangsvegen er ein veg i Hamar kommune.

Det er 91 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 20 til 1156.

Adressene i Vangsvegen høyrer til fem ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vangsvegen 20, 23, 31, 33, 43, 51, 62-64, 70, 73, 80, 912317 HAMAR
Vangsvegen 100, 111-113, 119, 121, 131-132, 1342318 HAMAR
Vangsvegen 143, 155, 161-164, 185, 2002321 HAMAR
Vangsvegen 358, 360, 402, 500-503, 521, 530, 538, 541, 543, 545, 547, 561, 563, 565, 567, 581, 583, 585, 587, 597, 6012322 RIDABU
Vangsvegen 755, 777, 779, 848, 850, 852, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 961, 963, 991, 995, 1008, 1010-1012, 1014, 1050, 1058, 1060, 1064, 1066, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1090, 1092, 1109, 1111, 1115, 11562324 VANG PÅ HEDMARKEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vangsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vangsvegen 20 2317 HAMAR 60.7936, 11.0747 1 / 5724
Vangsvegen 23 2317 HAMAR 60.7934, 11.0753 1 / 137
Vangsvegen 31 2317 HAMAR 60.7937, 11.0758 1 / 96
Vangsvegen 33 2317 HAMAR 60.7939, 11.0765 1 / 96
Vangsvegen 43 2317 HAMAR 60.7942, 11.0773 1 / 350
Vangsvegen 51 2317 HAMAR 60.7945, 11.0785 1 / 547
Vangsvegen 62 2317 HAMAR 60.7954, 11.0790 1 / 543
Vangsvegen 63 2317 HAMAR 60.7949, 11.0794 1 / 413
Vangsvegen 64 2317 HAMAR 60.7969, 11.0810 1 / 543
Vangsvegen 70 2317 HAMAR 60.7963, 11.0809 1 / 7502
Vangsvegen 73 2317 HAMAR 60.7955, 11.0809 1 / 410
Vangsvegen 80 2317 HAMAR 60.7966, 11.0808 1 / 543
Vangsvegen 91 2317 HAMAR 60.7962, 11.0834 1 / 2404
Vangsvegen 100 2318 HAMAR 60.7973, 11.0841 1 / 3289
Vangsvegen 111 2318 HAMAR 60.7967, 11.0848 1 / 1643
Vangsvegen 112 2318 HAMAR 60.7971, 11.0857 1 / 2979
Vangsvegen 113 2318 HAMAR 60.7963, 11.0847 1 / 4888
Vangsvegen 119 2318 HAMAR 60.7962, 11.0860 1 / 1366
Vangsvegen 121 2318 HAMAR 60.7964, 11.0878 1 / 1366
Vangsvegen 131 2318 HAMAR 60.7965, 11.0889 1 / 2961
Vangsvegen 132 2318 HAMAR 60.7971, 11.0886 1 / 2175
Vangsvegen 134 2318 HAMAR 60.7969, 11.0893 1 / 1499
Vangsvegen 143 2321 HAMAR 60.7961, 11.0904 1 / 1428
Vangsvegen 155 2321 HAMAR 60.7960, 11.0942 1 / 1562
Vangsvegen 161 2321 HAMAR 60.7963, 11.0952 1 / 5060
Vangsvegen 162 2321 HAMAR 60.7966, 11.0964 1 / 1623
Vangsvegen 163 2321 HAMAR 60.7962, 11.0955 1 / 1565
Vangsvegen 164 2321 HAMAR 60.7966, 11.0969 1 / 1624
Vangsvegen 185 2321 HAMAR 60.7972, 11.1013 1 / 1520
Vangsvegen 200 2321 HAMAR 60.7983, 11.1055 7 / 3
Vangsvegen 358 2322 RIDABU 60.8025, 11.1341 9 / 1
Vangsvegen 360 2322 RIDABU 60.8025, 11.1341 9 / 1
Vangsvegen 402 2322 RIDABU 60.8038, 11.1411 10 / 84
Vangsvegen 500 2322 RIDABU 60.8077, 11.1566 14 / 6
Vangsvegen 501 2322 RIDABU 60.8064, 11.1572 14 / 1
Vangsvegen 502 2322 RIDABU 60.8076, 11.1572 14 / 7
Vangsvegen 503 2322 RIDABU 60.8070, 11.1579 14 / 1
Vangsvegen 521 2322 RIDABU 60.8068, 11.1602 15 / 19
Vangsvegen 530 2322 RIDABU 60.8090, 11.1610 14 / 2
Vangsvegen 538 2322 RIDABU 60.8093, 11.1624 14 / 8
Vangsvegen 541 2322 RIDABU 60.8089, 11.1634 14 / 10
Vangsvegen 543 2322 RIDABU 60.8091, 11.1640 14 / 9
Vangsvegen 545 2322 RIDABU 60.8092, 11.1645 15 / 18
Vangsvegen 547 2322 RIDABU 60.8082, 11.1660 15 / 9
Vangsvegen 561 2322 RIDABU 60.8100, 11.1663 15 / 11
Vangsvegen 563 2322 RIDABU 60.8102, 11.1667 15 / 10
Vangsvegen 565 2322 RIDABU 60.8106, 11.1674 15 / 8
Vangsvegen 567 2322 RIDABU 60.8109, 11.1682 15 / 12
Vangsvegen 581 2322 RIDABU 60.8112, 11.1697 15 / 5
Vangsvegen 583 2322 RIDABU 60.8115, 11.1700 15 / 15
Vangsvegen 585 2322 RIDABU 60.8116, 11.1700 15 / 14
Vangsvegen 587 2322 RIDABU 60.8114, 11.1704 15 / 17
Vangsvegen 597 2322 RIDABU 60.8122, 11.1717 17 / 7
Vangsvegen 601 2322 RIDABU 60.8115, 11.1766 17 / 1
Vangsvegen 755 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8201, 11.1953 175 / 14
Vangsvegen 777 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8209, 11.1987 67 / 41
Vangsvegen 779 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8203, 11.1990 67 / 37
Vangsvegen 848 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8236, 11.2113 171 / 1
Vangsvegen 850 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8240, 11.2109 171 / 1
Vangsvegen 852 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8238, 11.2103 171 / 1
Vangsvegen 901 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8236, 11.2186 171 / 12
Vangsvegen 903 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8234, 11.2187 171 / 13
Vangsvegen 905 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8236, 11.2191 171 / 23
Vangsvegen 907 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8237, 11.2195 171 / 15
Vangsvegen 909 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8238, 11.2199 171 / 19
Vangsvegen 911 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8239, 11.2204 171 / 20
Vangsvegen 961 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8249, 11.2316 170 / 1
Vangsvegen 963 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8192, 11.2342 172 / 5
Vangsvegen 991 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8253, 11.2362 169 / 1
Vangsvegen 995 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8263, 11.2374 168 / 13
Vangsvegen 1008 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8280, 11.2405 168 / 1
Vangsvegen 1010 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8285, 11.2405 168 / 1
Vangsvegen 1011 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8198, 11.2411 169 / 2
Vangsvegen 1012 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8287, 11.2410 168 / 1
Vangsvegen 1014 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8289, 11.2404 168 / 1
Vangsvegen 1050 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8274, 11.2461 165 / 5
Vangsvegen 1058 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8306, 11.2484 165 / 1
Vangsvegen 1060 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8314, 11.2494 165 / 1
Vangsvegen 1064 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8279, 11.2498 165 / 9
Vangsvegen 1066 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8280, 11.2498 165 / 9
Vangsvegen 1070 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8286, 11.2507 165 / 14
Vangsvegen 1072 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8282, 11.2503 165 / 12
Vangsvegen 1074 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8277, 11.2502 165 / 11
Vangsvegen 1076 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8277, 11.2512 165 / 8
Vangsvegen 1078 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8277, 11.2518 165 / 3
Vangsvegen 1090 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8297, 11.2544 166 / 1
Vangsvegen 1092 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8296, 11.2551 166 / 1
Vangsvegen 1109 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8240, 11.2597 166 / 3
Vangsvegen 1111 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8242, 11.2600 166 / 3
Vangsvegen 1115 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8264, 11.2588 166 / 9
Vangsvegen 1156 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8283, 11.2664 166 / 5

Vangsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 12 norske kommunar som heiter Vangsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Ullensaker Vangsvegen 2‑9 2052
Eidsvoll Vangsvegen 7‑48 2080
Hamar Vangsvegen 20‑1156 2317, 2318, 2321, 2322, 2324
Trysil Vangsvegen 2‑123 2432
Sel Vangsvegen  2670
Sør-Aurdal Vangsvegen 82‑315 2930
Kvinnherad Vangsvegen 1‑13 5470
Rauma Vangsvegen 2‑24 6300
Vik Vangsvegen 9‑99 6893
Flora Vangsvegen 1‑40 6906
Inderøy Vangsvegen 12‑127 7670
Tromsø Vangsvegen 7‑30 9030

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.