Varøyvegen i Nærøy

Varøyvegen er ein veg i Nærøy kommune.

Det er 101 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 30 til 1124.

Adressene i Varøyvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Varøyvegen 307940 OTTERSØY
Varøyvegen 94, 96, 131-132, 141, 163, 190, 192, 203, 205, 212, 247, 249, 297, 301, 316, 318, 350, 352, 356, 370, 379, 383, 385, 401-403, 405, 407, 409-410, 469-471, 496, 498, 507, 510, 512, 515, 546, 557, 563-564, 566, 568, 570-571, 595, 660-661, 696, 698, 700, 721, 724, 737, 744, 746, 748, 754, 756, 766, 768, 778, 780, 782, 784, 800, 812, 814, 816, 832, 834, 858, 864, 866, 888, 890, 892, 920, 936, 938, 978, 1020, 1022, 1035, 1044, 10467944 INDRE NÆRØY
Varøyvegen 1056, 1058, 1060, 1090, 1092, 1104, 1122, 11247970 KOLVEREID

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Varøyvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Varøyvegen 30 7940 OTTERSØY 64.8445, 11.3409 11 / 16
Varøyvegen 94 7944 INDRE NÆRØY 64.8401, 11.3414 10 / 1
Varøyvegen 96 7944 INDRE NÆRØY 64.8401, 11.3403 10 / 1
Varøyvegen 131 7944 INDRE NÆRØY 64.8387, 11.3335 10 / 8
Varøyvegen 132 7944 INDRE NÆRØY 64.8380, 11.3345 10 / 8
Varøyvegen 141 7944 INDRE NÆRØY 64.8382, 11.3323 10 / 24
Varøyvegen 163 7944 INDRE NÆRØY 64.8355, 11.3290 10 / 3
Varøyvegen 190 7944 INDRE NÆRØY 64.8338, 11.3329 10 / 9
Varøyvegen 192 7944 INDRE NÆRØY 64.8330, 11.3347 24 / 18
Varøyvegen 203 7944 INDRE NÆRØY 64.8326, 11.3152 10 / 11
Varøyvegen 205 7944 INDRE NÆRØY 64.8326, 11.3259 10 / 15
Varøyvegen 212 7944 INDRE NÆRØY 64.8318, 11.3329 24 / 9
Varøyvegen 247 7944 INDRE NÆRØY 64.8294, 11.3233 23 / 22
Varøyvegen 249 7944 INDRE NÆRØY 64.8292, 11.3233 23 / 19
Varøyvegen 297 7944 INDRE NÆRØY 64.8251, 11.3202 23 / 2
Varøyvegen 301 7944 INDRE NÆRØY 64.8246, 11.3193 23 / 2
Varøyvegen 316 7944 INDRE NÆRØY 64.8239, 11.3213 23 / 10
Varøyvegen 318 7944 INDRE NÆRØY 64.8237, 11.3228 23 / 45
Varøyvegen 350 7944 INDRE NÆRØY 64.8244, 11.3283 24 / 38
Varøyvegen 352 7944 INDRE NÆRØY 64.8241, 11.3291 24 / 35
Varøyvegen 356 7944 INDRE NÆRØY 64.8242, 11.3305 24 / 1
Varøyvegen 370 7944 INDRE NÆRØY 64.8231, 11.3324 24 / 34
Varøyvegen 379 7944 INDRE NÆRØY 64.8220, 11.3308 24 / 39
Varøyvegen 383 7944 INDRE NÆRØY 64.8218, 11.3304 24 / 40
Varøyvegen 385 7944 INDRE NÆRØY 64.8214, 11.3300 24 / 7
Varøyvegen 401 7944 INDRE NÆRØY 64.8200, 11.3298 24 / 8
Varøyvegen 402 7944 INDRE NÆRØY 64.8205, 11.3319 24 / 32
Varøyvegen 403 7944 INDRE NÆRØY 64.8200, 11.3296 24 / 8
Varøyvegen 405 7944 INDRE NÆRØY 64.8195, 11.3295 24 / 36
Varøyvegen 407 7944 INDRE NÆRØY 64.8178, 11.3257 24 / 6
Varøyvegen 409 7944 INDRE NÆRØY 64.8196, 11.3303 24 / 8
Varøyvegen 410 7944 INDRE NÆRØY 64.8206, 11.3354 24 / 16
Varøyvegen 469 7944 INDRE NÆRØY 64.8141, 11.3312 25 / 25
Varøyvegen 470 7944 INDRE NÆRØY 64.8156, 11.3404 25 / 76
Varøyvegen 471 7944 INDRE NÆRØY 64.8132, 11.3302 25 / 21
Varøyvegen 496 7944 INDRE NÆRØY 64.8138, 11.3444 25 / 35
Varøyvegen 498 7944 INDRE NÆRØY 64.8136, 11.3445 25 / 35
Varøyvegen 507 7944 INDRE NÆRØY 64.8126, 11.3425 25 / 93
Varøyvegen 510 7944 INDRE NÆRØY 64.8127, 11.3455 25 / 106
Varøyvegen 512 7944 INDRE NÆRØY 64.8126, 11.3463 25 / 108
Varøyvegen 515 7944 INDRE NÆRØY 64.8117, 11.3440 25 / 96
Varøyvegen 546 7944 INDRE NÆRØY 64.8104, 11.3484 25 / 116
Varøyvegen 557 7944 INDRE NÆRØY 64.8101, 11.3514 25 / 79
Varøyvegen 563 7944 INDRE NÆRØY 64.8100, 11.3521 25 / 91
Varøyvegen 564A 7944 INDRE NÆRØY 64.8108, 11.3514 25 / 78
Varøyvegen 564B 7944 INDRE NÆRØY 64.8108, 11.3515 25 / 78
Varøyvegen 564C 7944 INDRE NÆRØY 64.8108, 11.3517 25 / 78
Varøyvegen 564D 7944 INDRE NÆRØY 64.8108, 11.3518 25 / 78
Varøyvegen 566 7944 INDRE NÆRØY 64.8107, 11.3522 25 / 154
Varøyvegen 568 7944 INDRE NÆRØY 64.8105, 11.3527 25 / 44
Varøyvegen 570 7944 INDRE NÆRØY 64.8103, 11.3534 25 / 81
Varøyvegen 571 7944 INDRE NÆRØY 64.8096, 11.3531 25 / 9
Varøyvegen 595 7944 INDRE NÆRØY 64.8088, 11.3568 25 / 135
Varøyvegen 660 7944 INDRE NÆRØY 64.8101, 11.3728 25 / 95
Varøyvegen 661 7944 INDRE NÆRØY 64.8097, 11.3728 25 / 36
Varøyvegen 696 7944 INDRE NÆRØY 64.8113, 11.3861 25 / 70
Varøyvegen 698 7944 INDRE NÆRØY 64.8117, 11.3862 25 / 137
Varøyvegen 700 7944 INDRE NÆRØY 64.8110, 11.3864 25 / 70
Varøyvegen 721 7944 INDRE NÆRØY 64.8079, 11.3839 25 / 34
Varøyvegen 724 7944 INDRE NÆRØY 64.8081, 11.3855 25 / 136
Varøyvegen 737 7944 INDRE NÆRØY 64.8069, 11.3857 25 / 118
Varøyvegen 744 7944 INDRE NÆRØY 64.8080, 11.3881 25 / 32
Varøyvegen 746 7944 INDRE NÆRØY 64.8073, 11.3885 25 / 32
Varøyvegen 748 7944 INDRE NÆRØY 64.8071, 11.3893 25 / 115
Varøyvegen 754 7944 INDRE NÆRØY 64.8072, 11.3904 25 / 45
Varøyvegen 756 7944 INDRE NÆRØY 64.8071, 11.3900 25 / 45
Varøyvegen 766 7944 INDRE NÆRØY 64.8072, 11.3910 25 / 155
Varøyvegen 768 7944 INDRE NÆRØY 64.8072, 11.3921 25 / 150
Varøyvegen 778 7944 INDRE NÆRØY 64.8067, 11.3938 25 / 18
Varøyvegen 780 7944 INDRE NÆRØY 64.8068, 11.3935 25 / 18
Varøyvegen 782 7944 INDRE NÆRØY 64.8067, 11.3946 25 / 31
Varøyvegen 784 7944 INDRE NÆRØY 64.8063, 11.3956 25 / 120
Varøyvegen 800 7944 INDRE NÆRØY 64.8063, 11.3979 26 / 47
Varøyvegen 812 7944 INDRE NÆRØY 64.8065, 11.4007 26 / 3
Varøyvegen 814 7944 INDRE NÆRØY 64.8064, 11.4013 26 / 3
Varøyvegen 816 7944 INDRE NÆRØY 64.8060, 11.4014 26 / 61
Varøyvegen 832 7944 INDRE NÆRØY 64.8058, 11.4056 26 / 55
Varøyvegen 834 7944 INDRE NÆRØY 64.8059, 11.4080 26 / 65
Varøyvegen 858 7944 INDRE NÆRØY 64.8058, 11.4101 26 / 54
Varøyvegen 864 7944 INDRE NÆRØY 64.8066, 11.4111 26 / 35
Varøyvegen 866 7944 INDRE NÆRØY 64.8067, 11.4114 26 / 13
Varøyvegen 888 7944 INDRE NÆRØY 64.8083, 11.4132 26 / 45
Varøyvegen 890 7944 INDRE NÆRØY 64.8082, 11.4090 26 / 4
Varøyvegen 892 7944 INDRE NÆRØY 64.8079, 11.4092 26 / 4
Varøyvegen 920 7944 INDRE NÆRØY 64.8103, 11.4189 26 / 41
Varøyvegen 936 7944 INDRE NÆRØY 64.8122, 11.4213 26 / 40
Varøyvegen 938 7944 INDRE NÆRØY 64.8113, 11.4220 26 / 39
Varøyvegen 978 7944 INDRE NÆRØY 64.8134, 11.4326 26 / 53
Varøyvegen 1020 7944 INDRE NÆRØY 64.8136, 11.4361 26 / 43
Varøyvegen 1022 7944 INDRE NÆRØY 64.8149, 11.4373 26 / 64
Varøyvegen 1035 7944 INDRE NÆRØY 64.8144, 11.4404 26 / 38
Varøyvegen 1044 7944 INDRE NÆRØY 64.8155, 11.4418 26 / 1
Varøyvegen 1046 7944 INDRE NÆRØY 64.8155, 11.4431 26 / 1
Varøyvegen 1056 7970 KOLVEREID 64.8148, 11.4451 26 / 6
Varøyvegen 1058 7970 KOLVEREID 64.8144, 11.4457 26 / 6
Varøyvegen 1060 7970 KOLVEREID 64.8143, 11.4460 26 / 6
Varøyvegen 1090 7970 KOLVEREID 64.8117, 11.4460 26 / 18
Varøyvegen 1092 7970 KOLVEREID 64.8119, 11.4456 26 / 18
Varøyvegen 1104 7970 KOLVEREID 64.8108, 11.4490 26 / 12
Varøyvegen 1122 7970 KOLVEREID 64.8108, 11.4515 26 / 49
Varøyvegen 1124 7970 KOLVEREID 64.8090, 11.4490 26 / 50

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.