Venabygdsvegen i Ringebu

Venabygdsvegen er ein veg i Ringebu kommune.

Det er 134 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 62 til 1704.

Adressene i Venabygdsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Venabygdsvegen 62, 65, 93, 95, 117, 120, 122, 197, 207, 218, 223-225, 231, 238, 263, 265, 271-2722630 RINGEBU
Venabygdsvegen 409, 430-431, 433, 435, 455, 457, 478, 480-482, 497, 515, 517, 519, 567, 569, 578, 580, 611, 613, 630, 632, 675, 699-701, 708, 710, 712, 728, 760, 762, 764, 766, 768, 773, 775, 777, 785, 807, 809, 811, 835, 837, 851, 853, 861-863, 876, 878, 883, 893-894, 896, 905, 907, 923, 944, 960, 962-963, 1040, 1058, 1061, 1082, 1084, 1086, 1088, 1097, 1100, 1109, 1127, 1144, 1157, 1166, 1176, 1225-1226, 1238, 1256, 1262-1263, 1274, 1279, 1298, 1300, 1314, 1317, 1365, 1368, 1479, 1481, 1496, 1498, 1500, 1502, 1508, 1549, 1556, 1558, 1560, 1564, 1566, 1573, 1590, 1592, 1594, 1616, 1618, 1698, 1700, 1702, 17042632 VENABYGD

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Venabygdsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Venabygdsvegen 62 2630 RINGEBU 61.5501, 10.0724 38 / 17
Venabygdsvegen 65 2630 RINGEBU 61.5498, 10.0734 33 / 4
Venabygdsvegen 93 2630 RINGEBU 61.5498, 10.0792 36 / 34
Venabygdsvegen 95 2630 RINGEBU 61.5496, 10.0799 36 / 19
Venabygdsvegen 117 2630 RINGEBU 61.5493, 10.0835 34 / 27
Venabygdsvegen 120 2630 RINGEBU 61.5509, 10.0842 36 / 27
Venabygdsvegen 122 2630 RINGEBU 61.5510, 10.0834 38 / 7
Venabygdsvegen 197 2630 RINGEBU 61.5530, 10.0882 35 / 24
Venabygdsvegen 207 2630 RINGEBU 61.5532, 10.0873 38 / 15
Venabygdsvegen 218 2630 RINGEBU 61.5538, 10.0846 36 / 16
Venabygdsvegen 223 2630 RINGEBU 61.5542, 10.0856 36 / 14
Venabygdsvegen 224 2630 RINGEBU 61.5545, 10.0833 34 / 7
Venabygdsvegen 225 2630 RINGEBU 61.5540, 10.0861 36 / 43
Venabygdsvegen 231 2630 RINGEBU 61.5548, 10.0841 34 / 12
Venabygdsvegen 238 2630 RINGEBU 61.5555, 10.0815 34 / 33
Venabygdsvegen 263 2630 RINGEBU 61.5571, 10.0806 33 / 5
Venabygdsvegen 265 2630 RINGEBU 61.5572, 10.0819 34 / 16
Venabygdsvegen 271 2630 RINGEBU 61.5574, 10.0797 35 / 10
Venabygdsvegen 272 2630 RINGEBU 61.5578, 10.0784 35 / 5
Venabygdsvegen 409 2632 VENABYGD 61.5674, 10.0684 27 / 3
Venabygdsvegen 430 2632 VENABYGD 61.5695, 10.0648 28 / 2
Venabygdsvegen 431 2632 VENABYGD 61.5694, 10.0666 28 / 63
Venabygdsvegen 433 2632 VENABYGD 61.5695, 10.0680 28 / 12
Venabygdsvegen 435 2632 VENABYGD 61.5695, 10.0712 28 / 69
Venabygdsvegen 455 2632 VENABYGD 61.5719, 10.0662 28 / 1
Venabygdsvegen 457 2632 VENABYGD 61.5718, 10.0666 28 / 1
Venabygdsvegen 478 2632 VENABYGD 61.5741, 10.0636 26 / 54
Venabygdsvegen 480 2632 VENABYGD 61.5743, 10.0638 26 / 4
Venabygdsvegen 481 2632 VENABYGD 61.5733, 10.0661 28 / 88
Venabygdsvegen 482 2632 VENABYGD 61.5757, 10.0575 26 / 1
Venabygdsvegen 497 2632 VENABYGD 61.5752, 10.0645 25 / 2
Venabygdsvegen 515 2632 VENABYGD 61.5770, 10.0638 25 / 1
Venabygdsvegen 517 2632 VENABYGD 61.5772, 10.0639 25 / 1
Venabygdsvegen 519 2632 VENABYGD 61.5771, 10.0641 25 / 1
Venabygdsvegen 567 2632 VENABYGD 61.5801, 10.0643 25 / 16
Venabygdsvegen 569 2632 VENABYGD 61.5799, 10.0643 25 / 16
Venabygdsvegen 578 2632 VENABYGD 61.5835, 10.0591 24 / 1
Venabygdsvegen 580 2632 VENABYGD 61.5830, 10.0589 24 / 14
Venabygdsvegen 611 2632 VENABYGD 61.5842, 10.0610 24 / 13
Venabygdsvegen 613 2632 VENABYGD 61.5846, 10.0613 24 / 10
Venabygdsvegen 630 2632 VENABYGD 61.5879, 10.0557 22 / 2
Venabygdsvegen 632 2632 VENABYGD 61.5878, 10.0553 22 / 2
Venabygdsvegen 675 2632 VENABYGD 61.5901, 10.0544 22 / 4
Venabygdsvegen 699 2632 VENABYGD 61.5924, 10.0530 22 / 1
Venabygdsvegen 700 2632 VENABYGD 61.5925, 10.0519 23 / 53
Venabygdsvegen 701 2632 VENABYGD 61.5927, 10.0526 22 / 67
Venabygdsvegen 708 2632 VENABYGD 61.5931, 10.0517 23 / 7
Venabygdsvegen 710 2632 VENABYGD 61.5933, 10.0522 22 / 36
Venabygdsvegen 712 2632 VENABYGD 61.5935, 10.0517 18 / 45
Venabygdsvegen 728 2632 VENABYGD 61.5940, 10.0497 18 / 12
Venabygdsvegen 760 2632 VENABYGD 61.5951, 10.0443 18 / 3
Venabygdsvegen 762 2632 VENABYGD 61.5956, 10.0432 18 / 1
Venabygdsvegen 764 2632 VENABYGD 61.5958, 10.0427 18 / 1
Venabygdsvegen 766 2632 VENABYGD 61.5959, 10.0430 18 / 1
Venabygdsvegen 768 2632 VENABYGD 61.5959, 10.0459 21 / 1
Venabygdsvegen 773 2632 VENABYGD 61.5967, 10.0450 17 / 3
Venabygdsvegen 775 2632 VENABYGD 61.5971, 10.0444 17 / 3
Venabygdsvegen 777 2632 VENABYGD 61.5969, 10.0445 17 / 3
Venabygdsvegen 785 2632 VENABYGD 61.5972, 10.0437 17 / 1
Venabygdsvegen 807 2632 VENABYGD 61.5995, 10.0400 17 / 75
Venabygdsvegen 809 2632 VENABYGD 61.5992, 10.0413 18 / 174
Venabygdsvegen 811 2632 VENABYGD 61.5987, 10.0424 18 / 4
Venabygdsvegen 835 2632 VENABYGD 61.6008, 10.0371 16 / 1
Venabygdsvegen 837 2632 VENABYGD 61.6010, 10.0368 16 / 1
Venabygdsvegen 851 2632 VENABYGD 61.6017, 10.0354 16 / 15
Venabygdsvegen 853 2632 VENABYGD 61.6019, 10.0347 16 / 13
Venabygdsvegen 861 2632 VENABYGD 61.6022, 10.0336 16 / 7
Venabygdsvegen 862 2632 VENABYGD 61.6021, 10.0327 16 / 5
Venabygdsvegen 863 2632 VENABYGD 61.6026, 10.0333 16 / 8
Venabygdsvegen 876 2632 VENABYGD 61.6028, 10.0313 16 / 2
Venabygdsvegen 878 2632 VENABYGD 61.6026, 10.0310 16 / 2
Venabygdsvegen 883 2632 VENABYGD 61.6036, 10.0303 16 / 28
Venabygdsvegen 893 2632 VENABYGD 61.6039, 10.0294 16 / 39
Venabygdsvegen 894 2632 VENABYGD 61.6035, 10.0295 16 / 4
Venabygdsvegen 896 2632 VENABYGD 61.6042, 10.0281 15 / 2
Venabygdsvegen 905 2632 VENABYGD 61.6046, 10.0276 15 / 9
Venabygdsvegen 907 2632 VENABYGD 61.6050, 10.0274 15 / 1
Venabygdsvegen 923 2632 VENABYGD 61.6058, 10.0248 15 / 1
Venabygdsvegen 944 2632 VENABYGD 61.6064, 10.0217 14 / 1
Venabygdsvegen 960 2632 VENABYGD 61.6075, 10.0182 13 / 1
Venabygdsvegen 962 2632 VENABYGD 61.6077, 10.0177 13 / 1
Venabygdsvegen 963 2632 VENABYGD 61.6079, 10.0185 13 / 1
Venabygdsvegen 1040 2632 VENABYGD 61.6123, 10.0044 9 / 1
Venabygdsvegen 1058 2632 VENABYGD 61.6130, 10.0029 9 / 53
Venabygdsvegen 1061 2632 VENABYGD 61.6131, 10.0034 9 / 54
Venabygdsvegen 1082 2632 VENABYGD 61.6141, 9.9997 7 / 114
Venabygdsvegen 1084 2632 VENABYGD 61.6144, 9.9987 7 / 13
Venabygdsvegen 1086 2632 VENABYGD 61.6146, 9.9957 7 / 18
Venabygdsvegen 1088 2632 VENABYGD 61.6154, 9.9952 7 / 5
Venabygdsvegen 1097 2632 VENABYGD 61.6160, 10.0028 9 / 6
Venabygdsvegen 1100 2632 VENABYGD 61.6155, 9.9980 7 / 16
Venabygdsvegen 1109 2632 VENABYGD 61.6164, 9.9979 9 / 4
Venabygdsvegen 1127 2632 VENABYGD 61.6176, 9.9959 9 / 10
Venabygdsvegen 1144 2632 VENABYGD 61.6181, 9.9943 9 / 11
Venabygdsvegen 1157 2632 VENABYGD 61.6199, 9.9924 9 / 20
Venabygdsvegen 1166 2632 VENABYGD 61.6204, 9.9910 7 / 36
Venabygdsvegen 1176 2632 VENABYGD 61.6212, 9.9900 7 / 11
Venabygdsvegen 1225 2632 VENABYGD 61.6254, 9.9880 9 / 12
Venabygdsvegen 1226 2632 VENABYGD 61.6253, 9.9871 9 / 50
Venabygdsvegen 1238 2632 VENABYGD 61.6267, 9.9869 9 / 47
Venabygdsvegen 1256 2632 VENABYGD 61.6280, 9.9867 9 / 7
Venabygdsvegen 1262 2632 VENABYGD 61.6290, 9.9872 7 / 3
Venabygdsvegen 1263 2632 VENABYGD 61.6285, 9.9879 9 / 9
Venabygdsvegen 1274 2632 VENABYGD 61.6296, 9.9870 6 / 1
Venabygdsvegen 1279 2632 VENABYGD 61.6306, 9.9885 6 / 36
Venabygdsvegen 1298 2632 VENABYGD 61.6322, 9.9875 6 / 2
Venabygdsvegen 1300 2632 VENABYGD 61.6325, 9.9877 6 / 2
Venabygdsvegen 1314 2632 VENABYGD 61.6331, 9.9876 6 / 29
Venabygdsvegen 1317 2632 VENABYGD 61.6333, 9.9883 5 / 3
Venabygdsvegen 1365 2632 VENABYGD 61.6365, 9.9880 5 / 25
Venabygdsvegen 1368 2632 VENABYGD 61.6378, 9.9864 5 / 1
Venabygdsvegen 1479 2632 VENABYGD 61.6498, 9.9844 4 / 9
Venabygdsvegen 1481 2632 VENABYGD 61.6506, 9.9844 4 / 9
Venabygdsvegen 1496 2632 VENABYGD 61.6500, 9.9810 4 / 19
Venabygdsvegen 1498 2632 VENABYGD 61.6495, 9.9804 4 / 4
Venabygdsvegen 1500 2632 VENABYGD 61.6468, 9.9797 4 / 5
Venabygdsvegen 1502 2632 VENABYGD 61.6424, 9.9823 4 / 2
Venabygdsvegen 1508 2632 VENABYGD 61.6506, 9.9815 4 / 3
Venabygdsvegen 1549 2632 VENABYGD 61.6529, 9.9808 3 / 4
Venabygdsvegen 1556 2632 VENABYGD 61.6534, 9.9799 3 / 1
Venabygdsvegen 1558 2632 VENABYGD 61.6539, 9.9793 3 / 1
Venabygdsvegen 1560 2632 VENABYGD 61.6543, 9.9783 3 / 21
Venabygdsvegen 1564 2632 VENABYGD 61.6550, 9.9775 2 / 17
Venabygdsvegen 1566 2632 VENABYGD 61.6538, 9.9768 3 / 3
Venabygdsvegen 1573 2632 VENABYGD 61.6549, 9.9815 3 / 20
Venabygdsvegen 1590 2632 VENABYGD 61.6563, 9.9785 2 / 16
Venabygdsvegen 1592 2632 VENABYGD 61.6570, 9.9784 2 / 5
Venabygdsvegen 1594 2632 VENABYGD 61.6575, 9.9781 2 / 5
Venabygdsvegen 1616 2632 VENABYGD 61.6586, 9.9785 3 / 14
Venabygdsvegen 1618 2632 VENABYGD 61.6593, 9.9775 2 / 4
Venabygdsvegen 1698 2632 VENABYGD 61.6660, 9.9807 2 / 24
Venabygdsvegen 1700 2632 VENABYGD 61.6662, 9.9811 1 / 9
Venabygdsvegen 1702 2632 VENABYGD 61.6656, 9.9769 1 / 1
Venabygdsvegen 1704 2632 VENABYGD 61.6654, 9.9748 1 / 1

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.