Verrastrandvegen i Verran

Verrastrandvegen er ein veg i Verran kommune.

Det er 156 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 57 til 3089.

Adressene i Verrastrandvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Verrastrandvegen 57, 304, 306, 308, 310, 410, 440, 457, 574, 576, 578, 600, 658, 664, 668, 670, 672, 674, 676, 683, 718, 794, 808, 903, 909, 911, 917, 923, 926, 929-930, 933, 938, 941, 945-946, 960, 985, 996, 998, 1035, 1074, 1092, 1137, 1151, 1153, 1178, 1187, 1189, 1192, 1209, 1221, 1226, 1230, 1232, 1236, 1242, 1244, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1286, 1291, 1304, 1317, 1319, 1334, 1336, 1344, 1381, 1390, 1397-1398, 1406, 1408, 1422, 1432, 1458, 1460, 1462, 1468, 1475, 1480, 1484, 1491, 1493, 1499, 1505, 1539, 1541, 1543, 1589, 1602, 1616, 1622, 1627, 1629, 1635, 1643, 1671, 1683, 1699, 1701, 1713, 1736, 1744, 1746, 1748, 1760, 1765, 1767, 1769, 1778, 1786, 1813, 1829-1831, 1861, 1863, 1885, 1896, 19577796 FOLLAFOSS
Verrastrandvegen 2171, 2179, 2235, 2237, 2279, 2291, 2299, 2350-2351, 2509, 2521-2523, 2525, 2527, 2529, 2533, 2555, 2593, 2679, 2694, 2725, 2727, 2741, 2801, 2835, 3060, 3088-30897797 VERRABOTN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Verrastrandvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Verrastrandvegen 57 7796 FOLLAFOSS 63.9716, 11.0713 76 / 6
Verrastrandvegen 304 7796 FOLLAFOSS 63.9584, 11.0278 74 / 6
Verrastrandvegen 306 7796 FOLLAFOSS 63.9588, 11.0288 74 / 9
Verrastrandvegen 308 7796 FOLLAFOSS 63.9591, 11.0291 74 / 7
Verrastrandvegen 310 7796 FOLLAFOSS 63.9593, 11.0300 74 / 8
Verrastrandvegen 410 7796 FOLLAFOSS 63.9538, 11.0134 69 / 5
Verrastrandvegen 440 7796 FOLLAFOSS 63.9522, 11.0083 69 / 23
Verrastrandvegen 457 7796 FOLLAFOSS 63.9518, 11.0055 69 / 11
Verrastrandvegen 574 7796 FOLLAFOSS 63.9432, 10.9947 69 / 10
Verrastrandvegen 576 7796 FOLLAFOSS 63.9437, 10.9954 69 / 14
Verrastrandvegen 578 7796 FOLLAFOSS 63.9435, 10.9939 69 / 12
Verrastrandvegen 600 7796 FOLLAFOSS 63.9425, 10.9894 69 / 8
Verrastrandvegen 658 7796 FOLLAFOSS 63.9383, 10.9842 69 / 6
Verrastrandvegen 664 7796 FOLLAFOSS 63.9379, 10.9833 69 / 16
Verrastrandvegen 668 7796 FOLLAFOSS 63.9378, 10.9832 69 / 17
Verrastrandvegen 670 7796 FOLLAFOSS 63.9376, 10.9830 69 / 18
Verrastrandvegen 672 7796 FOLLAFOSS 63.9374, 10.9826 69 / 19
Verrastrandvegen 674 7796 FOLLAFOSS 63.9372, 10.9823 69 / 20
Verrastrandvegen 676 7796 FOLLAFOSS 63.9369, 10.9819 69 / 21
Verrastrandvegen 683 7796 FOLLAFOSS 63.9366, 10.9804 69 / 22
Verrastrandvegen 718 7796 FOLLAFOSS 63.9339, 10.9778 69 / 3
Verrastrandvegen 794 7796 FOLLAFOSS 63.9294, 10.9662 68 / 3
Verrastrandvegen 808 7796 FOLLAFOSS 63.9289, 10.9634 68 / 33
Verrastrandvegen 903 7796 FOLLAFOSS 63.9226, 10.9509 68 / 20
Verrastrandvegen 909 7796 FOLLAFOSS 63.9223, 10.9499 68 / 22
Verrastrandvegen 911 7796 FOLLAFOSS 63.9218, 10.9487 68 / 21
Verrastrandvegen 917 7796 FOLLAFOSS 63.9216, 10.9480 68 / 18
Verrastrandvegen 923 7796 FOLLAFOSS 63.9215, 10.9476 68 / 28
Verrastrandvegen 926 7796 FOLLAFOSS 63.9208, 10.9474 68 / 5
Verrastrandvegen 929 7796 FOLLAFOSS 63.9212, 10.9467 68 / 16
Verrastrandvegen 930 7796 FOLLAFOSS 63.9207, 10.9467 68 / 5
Verrastrandvegen 933 7796 FOLLAFOSS 63.9207, 10.9454 68 / 13
Verrastrandvegen 938 7796 FOLLAFOSS 63.9200, 10.9458 68 / 30
Verrastrandvegen 941 7796 FOLLAFOSS 63.9205, 10.9447 68 / 31
Verrastrandvegen 945 7796 FOLLAFOSS 63.9200, 10.9436 68 / 35
Verrastrandvegen 946 7796 FOLLAFOSS 63.9197, 10.9440 68 / 4
Verrastrandvegen 960 7796 FOLLAFOSS 63.9188, 10.9420 68 / 8
Verrastrandvegen 985 7796 FOLLAFOSS 63.9175, 10.9383 68 / 19
Verrastrandvegen 996 7796 FOLLAFOSS 63.9165, 10.9382 68 / 7
Verrastrandvegen 998 7796 FOLLAFOSS 63.9161, 10.9378 68 / 34
Verrastrandvegen 1035 7796 FOLLAFOSS 63.9137, 10.9337 68 / 2
Verrastrandvegen 1074 7796 FOLLAFOSS 63.9095, 10.9312 68 / 12
Verrastrandvegen 1092 7796 FOLLAFOSS 63.9086, 10.9292 67 / 7
Verrastrandvegen 1137 7796 FOLLAFOSS 63.9062, 10.9218 67 / 35
Verrastrandvegen 1151 7796 FOLLAFOSS 63.9056, 10.9196 66 / 1
Verrastrandvegen 1153 7796 FOLLAFOSS 63.9058, 10.9196 66 / 1
Verrastrandvegen 1178 7796 FOLLAFOSS 63.9040, 10.9148 66 / 2
Verrastrandvegen 1187 7796 FOLLAFOSS 63.9041, 10.9127 66 / 9
Verrastrandvegen 1189 7796 FOLLAFOSS 63.9040, 10.9121 67 / 13
Verrastrandvegen 1192 7796 FOLLAFOSS 63.9032, 10.9119 66 / 5
Verrastrandvegen 1209 7796 FOLLAFOSS 63.9032, 10.9091 67 / 33
Verrastrandvegen 1221 7796 FOLLAFOSS 63.9024, 10.9076 67 / 5
Verrastrandvegen 1226 7796 FOLLAFOSS 63.9014, 10.9076 66 / 12
Verrastrandvegen 1230 7796 FOLLAFOSS 63.9012, 10.9070 66 / 13
Verrastrandvegen 1232 7796 FOLLAFOSS 63.9006, 10.9080 66 / 8
Verrastrandvegen 1236 7796 FOLLAFOSS 63.9011, 10.9055 66 / 4
Verrastrandvegen 1242 7796 FOLLAFOSS 63.9005, 10.9048 66 / 10
Verrastrandvegen 1244 7796 FOLLAFOSS 63.8995, 10.9038 66 / 3
Verrastrandvegen 1270 7796 FOLLAFOSS 63.8985, 10.9006 67 / 2
Verrastrandvegen 1272 7796 FOLLAFOSS 63.8979, 10.8999 65 / 17
Verrastrandvegen 1274 7796 FOLLAFOSS 63.8977, 10.8994 65 / 16
Verrastrandvegen 1276 7796 FOLLAFOSS 63.8979, 10.8992 65 / 18
Verrastrandvegen 1278 7796 FOLLAFOSS 63.8980, 10.8994 65 / 19
Verrastrandvegen 1280 7796 FOLLAFOSS 63.8982, 10.8998 65 / 21
Verrastrandvegen 1282 7796 FOLLAFOSS 63.8982, 10.8985 65 / 8
Verrastrandvegen 1286 7796 FOLLAFOSS 63.8971, 10.8977 65 / 7
Verrastrandvegen 1291 7796 FOLLAFOSS 63.8980, 10.8965 65 / 9
Verrastrandvegen 1304 7796 FOLLAFOSS 63.8972, 10.8956 65 / 6
Verrastrandvegen 1317 7796 FOLLAFOSS 63.8974, 10.8926 65 / 15
Verrastrandvegen 1319 7796 FOLLAFOSS 63.8976, 10.8924 65 / 22
Verrastrandvegen 1334 7796 FOLLAFOSS 63.8958, 10.8888 65 / 1
Verrastrandvegen 1336 7796 FOLLAFOSS 63.8955, 10.8890 65 / 1
Verrastrandvegen 1344 7796 FOLLAFOSS 63.8951, 10.8872 65 / 11
Verrastrandvegen 1381 7796 FOLLAFOSS 63.8933, 10.8810 65 / 12
Verrastrandvegen 1390 7796 FOLLAFOSS 63.8919, 10.8824 65 / 5
Verrastrandvegen 1397 7796 FOLLAFOSS 63.8924, 10.8793 65 / 10
Verrastrandvegen 1398 7796 FOLLAFOSS 63.8920, 10.8803 65 / 2
Verrastrandvegen 1406 7796 FOLLAFOSS 63.8907, 10.8788 65 / 4
Verrastrandvegen 1408 7796 FOLLAFOSS 63.8913, 10.8777 65 / 23
Verrastrandvegen 1422 7796 FOLLAFOSS 63.8907, 10.8758 64 / 10
Verrastrandvegen 1432 7796 FOLLAFOSS 63.8903, 10.8750 64 / 9
Verrastrandvegen 1458 7796 FOLLAFOSS 63.8895, 10.8725 64 / 13
Verrastrandvegen 1460 7796 FOLLAFOSS 63.8896, 10.8737 64 / 8
Verrastrandvegen 1462 7796 FOLLAFOSS 63.8893, 10.8741 64 / 8
Verrastrandvegen 1468 7796 FOLLAFOSS 63.8880, 10.8681 64 / 7
Verrastrandvegen 1475 7796 FOLLAFOSS 63.8885, 10.8670 64 / 21
Verrastrandvegen 1480 7796 FOLLAFOSS 63.8875, 10.8669 64 / 23
Verrastrandvegen 1484 7796 FOLLAFOSS 63.8874, 10.8663 64 / 4
Verrastrandvegen 1491 7796 FOLLAFOSS 63.8875, 10.8636 64 / 30
Verrastrandvegen 1493 7796 FOLLAFOSS 63.8873, 10.8635 64 / 33
Verrastrandvegen 1499 7796 FOLLAFOSS 63.8872, 10.8627 64 / 36
Verrastrandvegen 1505 7796 FOLLAFOSS 63.8868, 10.8613 64 / 27
Verrastrandvegen 1539 7796 FOLLAFOSS 63.8852, 10.8555 64 / 1
Verrastrandvegen 1541 7796 FOLLAFOSS 63.8859, 10.8542 64 / 35
Verrastrandvegen 1543 7796 FOLLAFOSS 63.8849, 10.8547 64 / 3
Verrastrandvegen 1589 7796 FOLLAFOSS 63.8827, 10.8474 64 / 22
Verrastrandvegen 1602 7796 FOLLAFOSS 63.8817, 10.8457 64 / 3
Verrastrandvegen 1616 7796 FOLLAFOSS 63.8811, 10.8435 64 / 18
Verrastrandvegen 1622 7796 FOLLAFOSS 63.8806, 10.8428 64 / 6
Verrastrandvegen 1627 7796 FOLLAFOSS 63.8807, 10.8414 64 / 20
Verrastrandvegen 1629 7796 FOLLAFOSS 63.8805, 10.8408 64 / 12
Verrastrandvegen 1635 7796 FOLLAFOSS 63.8802, 10.8396 64 / 11
Verrastrandvegen 1643 7796 FOLLAFOSS 63.8799, 10.8386 64 / 14
Verrastrandvegen 1671 7796 FOLLAFOSS 63.8786, 10.8336 64 / 16
Verrastrandvegen 1683 7796 FOLLAFOSS 63.8781, 10.8317 64 / 17
Verrastrandvegen 1699 7796 FOLLAFOSS 63.8771, 10.8285 64 / 24
Verrastrandvegen 1701 7796 FOLLAFOSS 63.8771, 10.8279 64 / 5
Verrastrandvegen 1713 7796 FOLLAFOSS 63.8766, 10.8267 63 / 2
Verrastrandvegen 1736 7796 FOLLAFOSS 63.8755, 10.8222 63 / 11
Verrastrandvegen 1744 7796 FOLLAFOSS 63.8753, 10.8209 63 / 17
Verrastrandvegen 1746 7796 FOLLAFOSS 63.8751, 10.8208 63 / 12
Verrastrandvegen 1748 7796 FOLLAFOSS 63.8751, 10.8201 63 / 12
Verrastrandvegen 1760 7796 FOLLAFOSS 63.8745, 10.8169 63 / 10
Verrastrandvegen 1765 7796 FOLLAFOSS 63.8759, 10.8158 63 / 16
Verrastrandvegen 1767 7796 FOLLAFOSS 63.8749, 10.8110 63 / 5
Verrastrandvegen 1769 7796 FOLLAFOSS 63.8749, 10.8103 63 / 5
Verrastrandvegen 1778 7796 FOLLAFOSS 63.8740, 10.8146 63 / 3
Verrastrandvegen 1786 7796 FOLLAFOSS 63.8738, 10.8130 63 / 3
Verrastrandvegen 1813 7796 FOLLAFOSS 63.8734, 10.8073 63 / 15
Verrastrandvegen 1829 7796 FOLLAFOSS 63.8726, 10.8044 63 / 14
Verrastrandvegen 1830 7796 FOLLAFOSS 63.8726, 10.8073 63 / 13
Verrastrandvegen 1831 7796 FOLLAFOSS 63.8725, 10.8040 63 / 14
Verrastrandvegen 1861 7796 FOLLAFOSS 63.8731, 10.8011 63 / 1
Verrastrandvegen 1863 7796 FOLLAFOSS 63.8728, 10.8008 63 / 1
Verrastrandvegen 1885 7796 FOLLAFOSS 63.8707, 10.7944 63 / 6
Verrastrandvegen 1896 7796 FOLLAFOSS 63.8698, 10.7930 63 / 6
Verrastrandvegen 1957 7796 FOLLAFOSS 63.8672, 10.7794 63 / 8
Verrastrandvegen 2171 7797 VERRABOTN 63.8589, 10.7433 62 / 15
Verrastrandvegen 2179 7797 VERRABOTN 63.8586, 10.7415 62 / 18
Verrastrandvegen 2235 7797 VERRABOTN 63.8562, 10.7317 62 / 3
Verrastrandvegen 2237 7797 VERRABOTN 63.8560, 10.7301 62 / 26
Verrastrandvegen 2279 7797 VERRABOTN 63.8544, 10.7237 62 / 16
Verrastrandvegen 2291 7797 VERRABOTN 63.8539, 10.7220 62 / 11
Verrastrandvegen 2299 7797 VERRABOTN 63.8534, 10.7203 62 / 12
Verrastrandvegen 2350 7797 VERRABOTN 63.8505, 10.7125 62 / 1
Verrastrandvegen 2351 7797 VERRABOTN 63.8508, 10.7117 62 / 4
Verrastrandvegen 2509 7797 VERRABOTN 63.8439, 10.6845 62 / 9
Verrastrandvegen 2521 7797 VERRABOTN 63.8452, 10.6878 62 / 20
Verrastrandvegen 2522 7797 VERRABOTN 63.8430, 10.6826 62 / 8
Verrastrandvegen 2523 7797 VERRABOTN 63.8471, 10.6935 62 / 1
Verrastrandvegen 2525 7797 VERRABOTN 63.8473, 10.6948 62 / 24
Verrastrandvegen 2527 7797 VERRABOTN 63.8434, 10.6814 62 / 10
Verrastrandvegen 2529 7797 VERRABOTN 63.8435, 10.6823 62 / 14
Verrastrandvegen 2533 7797 VERRABOTN 63.8426, 10.6810 62 / 17
Verrastrandvegen 2555 7797 VERRABOTN 63.8411, 10.6780 62 / 13
Verrastrandvegen 2593 7797 VERRABOTN 63.8385, 10.6732 62 / 6
Verrastrandvegen 2679 7797 VERRABOTN 63.8335, 10.6583 61 / 15
Verrastrandvegen 2694 7797 VERRABOTN 63.8322, 10.6587 61 / 4
Verrastrandvegen 2725 7797 VERRABOTN 63.8300, 10.6543 61 / 7
Verrastrandvegen 2727 7797 VERRABOTN 63.8296, 10.6528 61 / 3
Verrastrandvegen 2741 7797 VERRABOTN 63.8290, 10.6523 61 / 8
Verrastrandvegen 2801 7797 VERRABOTN 63.8243, 10.6395 61 / 1
Verrastrandvegen 2835 7797 VERRABOTN 63.8232, 10.6387 61 / 16
Verrastrandvegen 3060 7797 VERRABOTN 63.8087, 10.6069 60 / 12
Verrastrandvegen 3088 7797 VERRABOTN 63.8086, 10.6006 60 / 17
Verrastrandvegen 3089 7797 VERRABOTN 63.8089, 10.6000 60 / 15

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.