Vestre Gjesåsveg i Åsnes

Vestre Gjesåsveg er ein veg i Åsnes kommune.

Det er 99 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 1060.

Adressene i Vestre Gjesåsveg høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vestre Gjesåsveg 1-2, 5, 38-41, 60-61, 71, 74, 83, 88, 94, 96-97, 100-101, 111, 115, 121, 125, 133-134, 136-142, 146, 149, 153-154, 156, 167-168, 171, 178, 180, 219, 226, 260, 271, 277, 282, 328, 341, 351, 359, 364, 366, 371, 391, 394, 401, 410, 413, 423, 441, 482, 508, 526, 528, 562, 565, 574, 576, 578, 596, 600, 608, 620, 622, 624, 626, 628, 631, 655, 657, 668, 685-686, 752, 754, 767, 805, 821, 842, 848, 855, 872, 9752280 GJESÅSEN
Vestre Gjesåsveg 1004, 1006, 1040, 1055, 10602436 VÅLER I SOLØR

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vestre Gjesåsveg

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestre Gjesåsveg 1 2280 GJESÅSEN 60.6416, 12.0328 78 / 6
Vestre Gjesåsveg 2 2280 GJESÅSEN 60.6410, 12.0321 102 / 69
Vestre Gjesåsveg 5 2280 GJESÅSEN 60.6424, 12.0331 78 / 56
Vestre Gjesåsveg 38 2280 GJESÅSEN 60.6439, 12.0328 78 / 68
Vestre Gjesåsveg 39 2280 GJESÅSEN 60.6442, 12.0335 39 / 448
Vestre Gjesåsveg 40 2280 GJESÅSEN 60.6444, 12.0328 78 / 13
Vestre Gjesåsveg 41 2280 GJESÅSEN 60.6445, 12.0335 39 / 300
Vestre Gjesåsveg 60 2280 GJESÅSEN 60.6460, 12.0326 78 / 10
Vestre Gjesåsveg 61 2280 GJESÅSEN 60.6463, 12.0334 78 / 53
Vestre Gjesåsveg 71 2280 GJESÅSEN 60.6469, 12.0339 78 / 81
Vestre Gjesåsveg 74 2280 GJESÅSEN 60.6466, 12.0327 78 / 84
Vestre Gjesåsveg 83 2280 GJESÅSEN 60.6481, 12.0328 76 / 6
Vestre Gjesåsveg 88 2280 GJESÅSEN 60.6484, 12.0316 78 / 48
Vestre Gjesåsveg 94 2280 GJESÅSEN 60.6487, 12.0313 78 / 34
Vestre Gjesåsveg 96 2280 GJESÅSEN 60.6485, 12.0278 76 / 11
Vestre Gjesåsveg 97 2280 GJESÅSEN 60.6491, 12.0316 76 / 8
Vestre Gjesåsveg 100 2280 GJESÅSEN 60.6492, 12.0253 77 / 1
Vestre Gjesåsveg 101 2280 GJESÅSEN 60.6498, 12.0319 76 / 14
Vestre Gjesåsveg 111 2280 GJESÅSEN 60.6500, 12.0307 75 / 7
Vestre Gjesåsveg 115 2280 GJESÅSEN 60.6503, 12.0309 65 / 4
Vestre Gjesåsveg 121 2280 GJESÅSEN 60.6514, 12.0330 68 / 38
Vestre Gjesåsveg 125 2280 GJESÅSEN 60.6513, 12.0282 68 / 31
Vestre Gjesåsveg 133 2280 GJESÅSEN 60.6517, 12.0276 68 / 33
Vestre Gjesåsveg 134 2280 GJESÅSEN 60.6512, 12.0261 76 / 1
Vestre Gjesåsveg 136 2280 GJESÅSEN 60.6511, 12.0253 76 / 10
Vestre Gjesåsveg 137 2280 GJESÅSEN 60.6520, 12.0278 68 / 28
Vestre Gjesåsveg 138 2280 GJESÅSEN 60.6513, 12.0221 68 / 41
Vestre Gjesåsveg 139 2280 GJESÅSEN 60.6521, 12.0293 68 / 29
Vestre Gjesåsveg 140 2280 GJESÅSEN 60.6514, 12.0205 68 / 40
Vestre Gjesåsveg 141 2280 GJESÅSEN 60.6524, 12.0304 68 / 45
Vestre Gjesåsveg 142 2280 GJESÅSEN 60.6520, 12.0219 68 / 39
Vestre Gjesåsveg 146 2280 GJESÅSEN 60.6524, 12.0258 76 / 7
Vestre Gjesåsveg 149 2280 GJESÅSEN 60.6527, 12.0264 68 / 32
Vestre Gjesåsveg 153 2280 GJESÅSEN 60.6531, 12.0257 73 / 30
Vestre Gjesåsveg 154 2280 GJESÅSEN 60.6529, 12.0210 68 / 10
Vestre Gjesåsveg 156 2280 GJESÅSEN 60.6526, 12.0210 68 / 10
Vestre Gjesåsveg 167 2280 GJESÅSEN 60.6544, 12.0243 73 / 28
Vestre Gjesåsveg 168 2280 GJESÅSEN 60.6536, 12.0238 75 / 3
Vestre Gjesåsveg 171 2280 GJESÅSEN 60.6548, 12.0240 70 / 8
Vestre Gjesåsveg 178 2280 GJESÅSEN 60.6550, 12.0200 75 / 13
Vestre Gjesåsveg 180 2280 GJESÅSEN 60.6549, 12.0193 75 / 2
Vestre Gjesåsveg 219 2280 GJESÅSEN 60.6568, 12.0214 68 / 22
Vestre Gjesåsveg 226 2280 GJESÅSEN 60.6561, 12.0180 75 / 15
Vestre Gjesåsveg 260 2280 GJESÅSEN 60.6590, 12.0143 74 / 1
Vestre Gjesåsveg 271 2280 GJESÅSEN 60.6608, 12.0174 73 / 27
Vestre Gjesåsveg 277 2280 GJESÅSEN 60.6613, 12.0134 73 / 1
Vestre Gjesåsveg 282 2280 GJESÅSEN 60.6595, 12.0102 72 / 1
Vestre Gjesåsveg 328 2280 GJESÅSEN 60.6633, 12.0068 68 / 23
Vestre Gjesåsveg 341 2280 GJESÅSEN 60.6648, 12.0073 68 / 9
Vestre Gjesåsveg 351 2280 GJESÅSEN 60.6657, 12.0088 68 / 8
Vestre Gjesåsveg 359 2280 GJESÅSEN 60.6663, 12.0058 68 / 20
Vestre Gjesåsveg 364 2280 GJESÅSEN 60.6660, 12.0006 71 / 1
Vestre Gjesåsveg 366 2280 GJESÅSEN 60.6663, 11.9998 71 / 1
Vestre Gjesåsveg 371 2280 GJESÅSEN 60.6672, 12.0054 70 / 10
Vestre Gjesåsveg 391 2280 GJESÅSEN 60.6688, 12.0032 70 / 5
Vestre Gjesåsveg 394 2280 GJESÅSEN 60.6688, 12.0021 70 / 15
Vestre Gjesåsveg 401 2280 GJESÅSEN 60.6701, 12.0047 70 / 1
Vestre Gjesåsveg 410 2280 GJESÅSEN 60.6696, 11.9996 69 / 17
Vestre Gjesåsveg 413 2280 GJESÅSEN 60.6705, 12.0003 69 / 21
Vestre Gjesåsveg 423 2280 GJESÅSEN 60.6713, 12.0000 69 / 22
Vestre Gjesåsveg 441 2280 GJESÅSEN 60.6722, 11.9967 68 / 17
Vestre Gjesåsveg 482 2280 GJESÅSEN 60.6754, 11.9903 68 / 43
Vestre Gjesåsveg 508 2280 GJESÅSEN 60.6752, 11.9878 68 / 46
Vestre Gjesåsveg 526 2280 GJESÅSEN 60.6753, 11.9858 68 / 3
Vestre Gjesåsveg 528 2280 GJESÅSEN 60.6751, 11.9853 68 / 3
Vestre Gjesåsveg 562 2280 GJESÅSEN 60.6740, 11.9790 66 / 3
Vestre Gjesåsveg 565 2280 GJESÅSEN 60.6756, 11.9765 67 / 6
Vestre Gjesåsveg 574 2280 GJESÅSEN 60.6713, 11.9767 66 / 1
Vestre Gjesåsveg 576 2280 GJESÅSEN 60.6700, 11.9774 66 / 9
Vestre Gjesåsveg 578 2280 GJESÅSEN 60.6690, 11.9764 66 / 12
Vestre Gjesåsveg 596 2280 GJESÅSEN 60.6722, 11.9744 65 / 1
Vestre Gjesåsveg 600 2280 GJESÅSEN 60.6701, 11.9731 65 / 3
Vestre Gjesåsveg 608 2280 GJESÅSEN 60.6730, 11.9707 64 / 10
Vestre Gjesåsveg 620 2280 GJESÅSEN 60.6725, 11.9685 64 / 12
Vestre Gjesåsveg 622 2280 GJESÅSEN 60.6722, 11.9694 64 / 12
Vestre Gjesåsveg 624 2280 GJESÅSEN 60.6721, 11.9702 64 / 11
Vestre Gjesåsveg 626 2280 GJESÅSEN 60.6712, 11.9707 64 / 2
Vestre Gjesåsveg 628 2280 GJESÅSEN 60.6735, 1,000.0000 63 / 103
Vestre Gjesåsveg 631 2280 GJESÅSEN 60.6745, 11.9663 63 / 12
Vestre Gjesåsveg 655 2280 GJESÅSEN 60.6743, 11.9628 63 / 1
Vestre Gjesåsveg 657 2280 GJESÅSEN 60.6745, 11.9622 63 / 1
Vestre Gjesåsveg 668 2280 GJESÅSEN 60.6743, 11.9600 63 / 69
Vestre Gjesåsveg 685 2280 GJESÅSEN 60.6751, 11.9574 62 / 1
Vestre Gjesåsveg 686 2280 GJESÅSEN 60.6742, 11.9568 62 / 3
Vestre Gjesåsveg 752 2280 GJESÅSEN 60.6777, 11.9466 62 / 21
Vestre Gjesåsveg 754 2280 GJESÅSEN 60.6781, 11.9459 62 / 33
Vestre Gjesåsveg 767 2280 GJESÅSEN 60.6820, 11.9446 55 / 5
Vestre Gjesåsveg 805 2280 GJESÅSEN 60.6822, 11.9385 59 / 6
Vestre Gjesåsveg 821 2280 GJESÅSEN 60.6814, 11.9364 59 / 7
Vestre Gjesåsveg 842 2280 GJESÅSEN 60.6811, 11.9316 63 / 80
Vestre Gjesåsveg 848 2280 GJESÅSEN 60.6803, 11.9305 63 / 67
Vestre Gjesåsveg 855 2280 GJESÅSEN 60.6822, 11.9300 62 / 24
Vestre Gjesåsveg 872 2280 GJESÅSEN 60.6827, 11.9278 62 / 32
Vestre Gjesåsveg 975 2280 GJESÅSEN 60.6906, 11.9176 63 / 108
Vestre Gjesåsveg 1004 2436 VÅLER I SOLØR 60.6919, 11.9141 63 / 65
Vestre Gjesåsveg 1006 2436 VÅLER I SOLØR 60.6919, 11.9136 63 / 65
Vestre Gjesåsveg 1040 2436 VÅLER I SOLØR 60.6955, 11.9101 63 / 117
Vestre Gjesåsveg 1055 2436 VÅLER I SOLØR 60.6967, 11.9103 58 / 7
Vestre Gjesåsveg 1060 2436 VÅLER I SOLØR 60.6967, 11.9085 58 / 4

Vestre Gjesåsveg i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Vestre Gjesåsveg:

KommuneAdresserPostnummer
Åsnes Vestre Gjesåsveg 1‑1060 2280, 2436
Våler Vestre Gjesåsveg 1062‑1064 2436

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.