Vestre Solørveg i Åsnes

Vestre Solørveg er ein veg i Åsnes kommune.

Det er 152 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 18 til 1385.

Adressene i Vestre Solørveg høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vestre Solørveg 18, 27, 50, 55, 62, 64, 67, 74, 89, 92, 94, 96, 193, 196, 241, 243, 256, 265, 298, 336, 350-351, 356, 358, 360, 376, 412, 418, 420, 424, 428, 436, 446, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 468, 482, 485, 487, 489, 507, 509-510, 546, 548, 554, 560, 562, 581, 583, 585, 5952270 FLISA
Vestre Solørveg 620-621, 638, 647, 649, 651, 685-687, 689, 704, 710, 712, 740, 790, 792-796, 798, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 828, 830, 840, 842, 845, 847-849, 851, 867, 869, 882, 885, 892, 897, 900, 908, 911-913, 936, 965, 996, 999, 1010, 1012, 1014, 1022, 1052, 1066, 1085, 1090, 1092, 1118, 1133, 1135, 1141-1142, 1153, 1157, 1161, 1163-1165, 1167, 1171, 1179, 1188, 1191-1192, 1194, 1196, 1198, 1206, 1212, 1231, 1261-1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1350, 1361, 1375, 13852266 ARNEBERG

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vestre Solørveg

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestre Solørveg 18 2270 FLISA 60.6112, 11.9172 125 / 9
Vestre Solørveg 27 2270 FLISA 60.6090, 11.9140 125 / 5
Vestre Solørveg 50 2270 FLISA 60.6080, 11.9195 125 / 1
Vestre Solørveg 55 2270 FLISA 60.6069, 11.9182 123 / 4
Vestre Solørveg 62 2270 FLISA 60.6073, 11.9198 125 / 18
Vestre Solørveg 64 2270 FLISA 60.6071, 11.9202 125 / 19
Vestre Solørveg 67 2270 FLISA 60.6064, 11.9197 124 / 10
Vestre Solørveg 74 2270 FLISA 60.6064, 11.9216 125 / 10
Vestre Solørveg 89 2270 FLISA 60.6051, 11.9224 123 / 5
Vestre Solørveg 92 2270 FLISA 60.6052, 11.9236 124 / 14
Vestre Solørveg 94 2270 FLISA 60.6053, 11.9247 124 / 7
Vestre Solørveg 96 2270 FLISA 60.6050, 11.9264 124 / 1
Vestre Solørveg 193 2270 FLISA 60.6000, 11.9354 112 / 57
Vestre Solørveg 196 2270 FLISA 60.6014, 11.9379 122 / 1
Vestre Solørveg 241 2270 FLISA 60.5985, 11.9442 121 / 2
Vestre Solørveg 243 2270 FLISA 60.5983, 11.9405 122 / 2
Vestre Solørveg 256 2270 FLISA 60.5998, 11.9481 121 / 3
Vestre Solørveg 265 2270 FLISA 60.5984, 11.9495 120 / 3
Vestre Solørveg 298 2270 FLISA 60.5981, 11.9575 120 / 4
Vestre Solørveg 336 2270 FLISA 60.5972, 11.9617 120 / 8
Vestre Solørveg 350 2270 FLISA 60.5971, 11.9635 112 / 9
Vestre Solørveg 351 2270 FLISA 60.5956, 11.9648 110 / 8
Vestre Solørveg 356 2270 FLISA 60.5967, 11.9664 111 / 7
Vestre Solørveg 358 2270 FLISA 60.5974, 11.9672 111 / 8
Vestre Solørveg 360 2270 FLISA 60.5959, 11.9660 120 / 1
Vestre Solørveg 376 2270 FLISA 60.5948, 11.9697 111 / 16
Vestre Solørveg 412 2270 FLISA 60.5915, 11.9712 111 / 5
Vestre Solørveg 418 2270 FLISA 60.5910, 11.9719 117 / 74
Vestre Solørveg 420 2270 FLISA 60.5907, 1,000.0000 117 / 100
Vestre Solørveg 424 2270 FLISA 60.5907, 11.9709 117 / 76
Vestre Solørveg 428 2270 FLISA 60.5902, 11.9715 117 / 84
Vestre Solørveg 436 2270 FLISA 60.5897, 11.9714 117 / 85
Vestre Solørveg 446 2270 FLISA 60.5890, 11.9719 117 / 67
Vestre Solørveg 450 2270 FLISA 60.5884, 11.9720 117 / 70
Vestre Solørveg 452 2270 FLISA 60.5885, 11.9724 117 / 68
Vestre Solørveg 454 2270 FLISA 60.5887, 11.9730 117 / 69
Vestre Solørveg 456 2270 FLISA 60.5882, 11.9728 119 / 46
Vestre Solørveg 458 2270 FLISA 60.5880, 11.9722 117 / 71
Vestre Solørveg 460 2270 FLISA 60.5877, 11.9725 119 / 48
Vestre Solørveg 462 2270 FLISA 60.5877, 11.9731 119 / 47
Vestre Solørveg 468 2270 FLISA 60.5873, 11.9728 119 / 49
Vestre Solørveg 482 2270 FLISA 60.5866, 11.9735 119 / 15
Vestre Solørveg 485 2270 FLISA 60.5845, 11.9729 119 / 61
Vestre Solørveg 487 2270 FLISA 60.5830, 11.9602 118 / 91
Vestre Solørveg 489 2270 FLISA 60.5833, 11.9598 118 / 91
Vestre Solørveg 507 2270 FLISA 60.5835, 11.9724 119 / 5
Vestre Solørveg 509 2270 FLISA 60.5829, 11.9723 119 / 6
Vestre Solørveg 510 2270 FLISA 60.5832, 11.9758 119 / 6
Vestre Solørveg 546 2270 FLISA 60.5801, 11.9764 119 / 59
Vestre Solørveg 548 2270 FLISA 60.5796, 11.9765 119 / 60
Vestre Solørveg 554 2270 FLISA 60.5794, 11.9765 115 / 45
Vestre Solørveg 560 2270 FLISA 60.5794, 11.9796 119 / 1
Vestre Solørveg 562 2270 FLISA 60.5791, 11.9798 119 / 1
Vestre Solørveg 581 2270 FLISA 60.5765, 11.9757 164 / 22
Vestre Solørveg 583 2270 FLISA 60.5769, 11.9748 115 / 38
Vestre Solørveg 585 2270 FLISA 60.5768, 11.9736 115 / 51
Vestre Solørveg 595 2270 FLISA 60.5755, 11.9767 164 / 15
Vestre Solørveg 620 2266 ARNEBERG 60.5736, 11.9792 169 / 42
Vestre Solørveg 621 2266 ARNEBERG 60.5731, 11.9778 169 / 55
Vestre Solørveg 638 2266 ARNEBERG 60.5721, 11.9795 166 / 17
Vestre Solørveg 647 2266 ARNEBERG 60.5706, 11.9772 165 / 65
Vestre Solørveg 649 2266 ARNEBERG 60.5713, 11.9750 167 / 1
Vestre Solørveg 651 2266 ARNEBERG 60.5689, 11.9657 165 / 24
Vestre Solørveg 685 2266 ARNEBERG 60.5672, 11.9770 172 / 9
Vestre Solørveg 686 2266 ARNEBERG 60.5676, 11.9814 174 / 51
Vestre Solørveg 687 2266 ARNEBERG 60.5673, 11.9799 172 / 58
Vestre Solørveg 689 2266 ARNEBERG 60.5670, 11.9800 172 / 77
Vestre Solørveg 704 2266 ARNEBERG 60.5663, 11.9820 174 / 52
Vestre Solørveg 710 2266 ARNEBERG 60.5662, 11.9850 174 / 36
Vestre Solørveg 712 2266 ARNEBERG 60.5666, 11.9860 175 / 27
Vestre Solørveg 740 2266 ARNEBERG 60.5634, 11.9854 173 / 8
Vestre Solørveg 790 2266 ARNEBERG 60.5590, 11.9840 175 / 21
Vestre Solørveg 792 2266 ARNEBERG 60.5587, 11.9842 175 / 22
Vestre Solørveg 793 2266 ARNEBERG 60.5588, 11.9832 176 / 23
Vestre Solørveg 794 2266 ARNEBERG 60.5584, 11.9841 175 / 23
Vestre Solørveg 795 2266 ARNEBERG 60.5583, 11.9832 176 / 22
Vestre Solørveg 796 2266 ARNEBERG 60.5581, 11.9841 175 / 24
Vestre Solørveg 798 2266 ARNEBERG 60.5579, 11.9840 175 / 25
Vestre Solørveg 809 2266 ARNEBERG 60.5570, 11.9831 175 / 10
Vestre Solørveg 811 2266 ARNEBERG 60.5566, 11.9831 175 / 14
Vestre Solørveg 813 2266 ARNEBERG 60.5562, 11.9828 175 / 16
Vestre Solørveg 815 2266 ARNEBERG 60.5561, 11.9824 175 / 28
Vestre Solørveg 817 2266 ARNEBERG 60.5567, 11.9812 175 / 2
Vestre Solørveg 819 2266 ARNEBERG 60.5569, 11.9819 175 / 2
Vestre Solørveg 821 2266 ARNEBERG 60.5556, 11.9822 177 / 6
Vestre Solørveg 823 2266 ARNEBERG 60.5556, 11.9829 177 / 5
Vestre Solørveg 828 2266 ARNEBERG 60.5555, 11.9836 175 / 6
Vestre Solørveg 830 2266 ARNEBERG 60.5551, 11.9838 175 / 29
Vestre Solørveg 840 2266 ARNEBERG 60.5542, 11.9853 175 / 12
Vestre Solørveg 842 2266 ARNEBERG 60.5545, 11.9858 175 / 19
Vestre Solørveg 845 2266 ARNEBERG 60.5534, 11.9796 184 / 12
Vestre Solørveg 847 2266 ARNEBERG 60.5523, 11.9820 183 / 45
Vestre Solørveg 848 2266 ARNEBERG 60.5534, 11.9847 183 / 49
Vestre Solørveg 849 2266 ARNEBERG 60.5520, 11.9821 183 / 54
Vestre Solørveg 851 2266 ARNEBERG 60.5517, 11.9825 183 / 50
Vestre Solørveg 867 2266 ARNEBERG 60.5514, 11.9826 183 / 56
Vestre Solørveg 869 2266 ARNEBERG 60.5508, 11.9827 183 / 51
Vestre Solørveg 882 2266 ARNEBERG 60.5508, 11.9846 184 / 31
Vestre Solørveg 885 2266 ARNEBERG 60.5501, 11.9829 184 / 38
Vestre Solørveg 892 2266 ARNEBERG 60.5500, 11.9848 184 / 48
Vestre Solørveg 897 2266 ARNEBERG 60.5494, 11.9836 183 / 10
Vestre Solørveg 900 2266 ARNEBERG 60.5492, 11.9850 184 / 34
Vestre Solørveg 908 2266 ARNEBERG 60.5486, 11.9851 183 / 20
Vestre Solørveg 911 2266 ARNEBERG 60.5483, 11.9839 183 / 57
Vestre Solørveg 912 2266 ARNEBERG 60.5478, 11.9855 189 / 13
Vestre Solørveg 913 2266 ARNEBERG 60.5479, 11.9844 189 / 11
Vestre Solørveg 936 2266 ARNEBERG 60.5462, 11.9862 189 / 1
Vestre Solørveg 965 2266 ARNEBERG 60.5440, 11.9849 189 / 1
Vestre Solørveg 996 2266 ARNEBERG 60.5413, 11.9902 185 / 7
Vestre Solørveg 999 2266 ARNEBERG 60.5411, 11.9860 189 / 12
Vestre Solørveg 1010 2266 ARNEBERG 60.5390, 11.9876 185 / 24
Vestre Solørveg 1012 2266 ARNEBERG 60.5402, 11.9913 185 / 6
Vestre Solørveg 1014 2266 ARNEBERG 60.5401, 11.9921 185 / 6
Vestre Solørveg 1022 2266 ARNEBERG 60.5384, 11.9880 186 / 4
Vestre Solørveg 1052 2266 ARNEBERG 60.5364, 11.9912 184 / 10
Vestre Solørveg 1066 2266 ARNEBERG 60.5378, 11.9947 185 / 20
Vestre Solørveg 1085 2266 ARNEBERG 60.5345, 11.9952 189 / 21
Vestre Solørveg 1090 2266 ARNEBERG 60.5356, 11.9998 190 / 16
Vestre Solørveg 1092 2266 ARNEBERG 60.5347, 11.9975 190 / 25
Vestre Solørveg 1118 2266 ARNEBERG 60.5339, 12.0020 190 / 18
Vestre Solørveg 1133 2266 ARNEBERG 60.5322, 12.0024 194 / 23
Vestre Solørveg 1135 2266 ARNEBERG 60.5321, 12.0029 194 / 23
Vestre Solørveg 1141 2266 ARNEBERG 60.5318, 12.0036 194 / 20
Vestre Solørveg 1142 2266 ARNEBERG 60.5338, 12.0147 190 / 1
Vestre Solørveg 1153 2266 ARNEBERG 60.5309, 12.0052 191 / 51
Vestre Solørveg 1157 2266 ARNEBERG 60.5306, 12.0054 191 / 51
Vestre Solørveg 1161 2266 ARNEBERG 60.5303, 12.0057 191 / 53
Vestre Solørveg 1163 2266 ARNEBERG 60.5301, 12.0053 191 / 52
Vestre Solørveg 1164 2266 ARNEBERG 60.5300, 12.0074 190 / 22
Vestre Solørveg 1165 2266 ARNEBERG 60.5299, 12.0056 191 / 54
Vestre Solørveg 1167 2266 ARNEBERG 60.5299, 12.0061 191 / 50
Vestre Solørveg 1171 2266 ARNEBERG 60.5295, 12.0068 192 / 42
Vestre Solørveg 1179 2266 ARNEBERG 60.5288, 12.0076 192 / 31
Vestre Solørveg 1188 2266 ARNEBERG 60.5291, 12.0095 192 / 16
Vestre Solørveg 1191 2266 ARNEBERG 60.5280, 12.0090 190 / 30
Vestre Solørveg 1192 2266 ARNEBERG 60.5282, 12.0101 192 / 33
Vestre Solørveg 1194 2266 ARNEBERG 60.5286, 12.0112 192 / 34
Vestre Solørveg 1196 2266 ARNEBERG 60.5290, 12.0117 192 / 38
Vestre Solørveg 1198 2266 ARNEBERG 60.5279, 12.0105 192 / 26
Vestre Solørveg 1206 2266 ARNEBERG 60.5273, 12.0113 191 / 40
Vestre Solørveg 1212 2266 ARNEBERG 60.5268, 12.0118 191 / 42
Vestre Solørveg 1231 2266 ARNEBERG 60.5254, 12.0126 193 / 32
Vestre Solørveg 1261 2266 ARNEBERG 60.5230, 12.0158 195 / 6
Vestre Solørveg 1262 2266 ARNEBERG 60.5238, 12.0219 195 / 1
Vestre Solørveg 1264 2266 ARNEBERG 60.5233, 12.0218 195 / 1
Vestre Solørveg 1266 2266 ARNEBERG 60.5236, 12.0231 195 / 5
Vestre Solørveg 1268 2266 ARNEBERG 60.5233, 12.0238 195 / 3
Vestre Solørveg 1270 2266 ARNEBERG 60.5221, 12.0263 195 / 21
Vestre Solørveg 1350 2266 ARNEBERG 60.5159, 12.0134 190 / 21
Vestre Solørveg 1361 2266 ARNEBERG 60.5147, 12.0095 196 / 15
Vestre Solørveg 1375 2266 ARNEBERG 60.5140, 12.0084 191 / 41
Vestre Solørveg 1385 2266 ARNEBERG 60.5132, 12.0080 191 / 39

Vestre Solørveg i fleire kommunar

Det er vegar i 3 norske kommunar som heiter Vestre Solørveg:

KommuneAdresserPostnummer
Kongsvinger Vestre Solørveg 2‑2106 2213, 2219
Grue Vestre Solørveg 5‑1485 2260
Åsnes Vestre Solørveg 18‑1385 2266, 2270

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.