Vestsidevegen i Våler

Vestsidevegen er ein veg i Våler kommune.

Det er 96 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 1862.

Adressene i Vestsidevegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vestsidevegen 1, 3, 752270 FLISA
Vestsidevegen 205, 215, 261, 263, 438, 451, 471, 478, 486, 512-513, 515, 576-577, 584, 587, 710, 712, 728, 841, 843, 859, 866, 868, 884, 911, 913, 915, 917, 1041, 1047, 1049, 1074, 1081, 1083, 1096, 1098, 1112, 1131, 1139-1140, 1146, 1149, 1190, 12102436 VÅLER I SOLØR
Vestsidevegen 1317, 1319, 1321, 1331, 1352, 1356, 1360, 1363, 1376, 1382-1383, 1385, 1387, 1391, 1393, 1395, 1404, 1406, 1410-1411, 1438, 1460, 1462, 1504, 1510, 1512, 1514, 1518, 1534, 1536, 1538, 1630, 1632, 1640, 1651, 1666, 1698, 1700-1701, 1729, 1751, 1760, 1772, 1790, 1810, 1846, 1860, 18622435 BRASKEREIDFOSS

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vestsidevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestsidevegen 1 2270 FLISA 60.6150, 11.9152 34 / 49
Vestsidevegen 3 2270 FLISA 60.6155, 11.9139 34 / 32
Vestsidevegen 75 2270 FLISA 60.6171, 11.9042 34 / 13
Vestsidevegen 205 2436 VÅLER I SOLØR 60.6279, 11.8774 34 / 45
Vestsidevegen 215 2436 VÅLER I SOLØR 60.6283, 11.8759 32 / 16
Vestsidevegen 261 2436 VÅLER I SOLØR 60.6302, 11.8713 32 / 1
Vestsidevegen 263 2436 VÅLER I SOLØR 60.6305, 11.8707 32 / 1
Vestsidevegen 438 2436 VÅLER I SOLØR 60.6389, 11.8391 22 / 38
Vestsidevegen 451 2436 VÅLER I SOLØR 60.6410, 11.8411 22 / 1
Vestsidevegen 471 2436 VÅLER I SOLØR 60.6422, 11.8370 22 / 34
Vestsidevegen 478 2436 VÅLER I SOLØR 60.6426, 11.8366 22 / 37
Vestsidevegen 486 2436 VÅLER I SOLØR 60.6417, 11.8312 22 / 28
Vestsidevegen 512 2436 VÅLER I SOLØR 60.6449, 11.8316 20 / 55
Vestsidevegen 513 2436 VÅLER I SOLØR 60.6463, 11.8346 20 / 99
Vestsidevegen 515 2436 VÅLER I SOLØR 60.6464, 11.8340 20 / 47
Vestsidevegen 576 2436 VÅLER I SOLØR 60.6486, 11.8262 27 / 33
Vestsidevegen 577 2436 VÅLER I SOLØR 60.6492, 11.8267 20 / 81
Vestsidevegen 584 2436 VÅLER I SOLØR 60.6490, 11.8257 27 / 32
Vestsidevegen 587 2436 VÅLER I SOLØR 60.6496, 11.8263 20 / 77
Vestsidevegen 710 2436 VÅLER I SOLØR 60.6573, 11.8104 20 / 63
Vestsidevegen 712 2436 VÅLER I SOLØR 60.6575, 11.8138 20 / 73
Vestsidevegen 728 2436 VÅLER I SOLØR 60.6597, 11.8174 20 / 94
Vestsidevegen 841 2436 VÅLER I SOLØR 60.6703, 11.8156 14 / 10
Vestsidevegen 843 2436 VÅLER I SOLØR 60.6709, 11.8166 14 / 126
Vestsidevegen 859 2436 VÅLER I SOLØR 60.6721, 11.8155 14 / 154
Vestsidevegen 866 2436 VÅLER I SOLØR 60.6727, 11.8113 14 / 75
Vestsidevegen 868 2436 VÅLER I SOLØR 60.6725, 11.8138 14 / 117
Vestsidevegen 884 2436 VÅLER I SOLØR 60.6739, 11.8136 14 / 107
Vestsidevegen 911 2436 VÅLER I SOLØR 60.6785, 11.8237 14 / 39
Vestsidevegen 913 2436 VÅLER I SOLØR 60.6783, 11.8222 14 / 113
Vestsidevegen 915 2436 VÅLER I SOLØR 60.6781, 11.8217 14 / 129
Vestsidevegen 917 2436 VÅLER I SOLØR 60.6783, 11.8212 14 / 74
Vestsidevegen 1041 2436 VÅLER I SOLØR 60.6888, 11.8205 10 / 4
Vestsidevegen 1047 2436 VÅLER I SOLØR 60.6908, 11.8169 10 / 1
Vestsidevegen 1049 2436 VÅLER I SOLØR 60.6916, 11.8165 10 / 32
Vestsidevegen 1074 2436 VÅLER I SOLØR 60.6897, 11.8024 11 / 15
Vestsidevegen 1081 2436 VÅLER I SOLØR 60.6924, 11.8130 9 / 21
Vestsidevegen 1083 2436 VÅLER I SOLØR 60.6930, 11.8127 9 / 40
Vestsidevegen 1096 2436 VÅLER I SOLØR 60.6934, 11.8071 11 / 52
Vestsidevegen 1098 2436 VÅLER I SOLØR 60.6931, 11.8028 10 / 14
Vestsidevegen 1112 2436 VÅLER I SOLØR 60.6959, 11.8041 11 / 62
Vestsidevegen 1131 2436 VÅLER I SOLØR 60.6968, 11.8052 11 / 45
Vestsidevegen 1139 2436 VÅLER I SOLØR 60.6973, 11.8040 11 / 56
Vestsidevegen 1140 2436 VÅLER I SOLØR 60.6968, 11.8023 11 / 26
Vestsidevegen 1146 2436 VÅLER I SOLØR 60.6969, 11.8002 10 / 5
Vestsidevegen 1149 2436 VÅLER I SOLØR 60.6979, 11.8027 10 / 11
Vestsidevegen 1190 2436 VÅLER I SOLØR 60.7008, 11.7971 10 / 34
Vestsidevegen 1210 2436 VÅLER I SOLØR 60.7015, 11.7938 10 / 26
Vestsidevegen 1317 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7080, 11.7810 8 / 4
Vestsidevegen 1319 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7079, 11.7811 8 / 4
Vestsidevegen 1321 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7079, 11.7783 8 / 223
Vestsidevegen 1331 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7094, 11.7771 8 / 52
Vestsidevegen 1352 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7099, 11.7731 8 / 142
Vestsidevegen 1356 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7101, 11.7725 8 / 171
Vestsidevegen 1360 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7103, 11.7718 8 / 108
Vestsidevegen 1363 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7108, 1,000.0000 8 / 135
Vestsidevegen 1376 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7114, 11.7704 8 / 190
Vestsidevegen 1382 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7119, 11.7696 8 / 100
Vestsidevegen 1383 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7131, 11.7715 8 / 128
Vestsidevegen 1385 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7130, 11.7712 8 / 87
Vestsidevegen 1387 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7130, 11.7705 8 / 104
Vestsidevegen 1391 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7133, 11.7699 8 / 150
Vestsidevegen 1393 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7129, 11.7697 8 / 106
Vestsidevegen 1395 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7131, 11.7691 8 / 127
Vestsidevegen 1404 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7142, 11.7638 14 / 92
Vestsidevegen 1406 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7140, 11.7659 14 / 128
Vestsidevegen 1410 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7141, 11.7666 14 / 114
Vestsidevegen 1411 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7150, 11.7675 8 / 57
Vestsidevegen 1438 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7160, 11.7637 7 / 38
Vestsidevegen 1460 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7156, 11.7530 7 / 1
Vestsidevegen 1462 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7158, 11.7524 7 / 1
Vestsidevegen 1504 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7210, 11.7568 5 / 8
Vestsidevegen 1510 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7211, 11.7538 6 / 1
Vestsidevegen 1512 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7210, 11.7549 6 / 1
Vestsidevegen 1514 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7218, 11.7547 5 / 19
Vestsidevegen 1518 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7221, 11.7538 5 / 20
Vestsidevegen 1534 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7234, 11.7491 5 / 1
Vestsidevegen 1536 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7235, 11.7485 5 / 1
Vestsidevegen 1538 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7238, 11.7504 5 / 2
Vestsidevegen 1630 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7293, 11.7348 2 / 1
Vestsidevegen 1632 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7295, 11.7344 2 / 1
Vestsidevegen 1640 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7311, 11.7336 2 / 2
Vestsidevegen 1651 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7321, 11.7411 2 / 6
Vestsidevegen 1666 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7327, 11.7384 2 / 47
Vestsidevegen 1698 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7338, 11.7324 2 / 3
Vestsidevegen 1700 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7352, 11.7337 2 / 50
Vestsidevegen 1701 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7356, 11.7347 2 / 10
Vestsidevegen 1729 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7379, 11.7330 1 / 26
Vestsidevegen 1751 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7399, 11.7313 1 / 24
Vestsidevegen 1760 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7401, 11.7290 2 / 25
Vestsidevegen 1772 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7414, 11.7291 5 / 18
Vestsidevegen 1790 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7426, 11.7266 6 / 2
Vestsidevegen 1810 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7441, 11.7245 5 / 3
Vestsidevegen 1846 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7465, 11.7194 1 / 1
Vestsidevegen 1860 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7480, 11.7181 1 / 2
Vestsidevegen 1862 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7481, 11.7185 1 / 2

Vestsidevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 16 norske kommunar som heiter Vestsidevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Vestsidevegen 1‑253 2090
Vestsidevegen 4‑117 2420
Vestsidevegen 1‑1862 2270, 2435, 2436
Vestsidevegen 19‑2543 2630, 2634
Vestsidevegen 2‑1402 2635, 2636
Vestsidevegen 1‑976 2660, 2662
Vestsidevegen 4‑1454 2665
Vestsidevegen 8‑300 2890
Vestsidevegen 6‑873 2940, 2943
Vestsidevegen 287‑2257 2960, 2967
Vestsidevegen 2249‑3219 3520
Vestsidevegen 1‑2219 3522
Vestsidevegen 2‑3308 2860, 3522
Vestsidevegen 39‑509 3528
Vestsidevegen 8‑3074 3630, 3632
Vestsidevegen 3‑880 5357, 5363

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.