Vestsidevegen i Ringebu

Vestsidevegen er ein veg i Ringebu kommune.

Det er 155 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 19 til 2543.

Adressene i Vestsidevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vestsidevegen 19, 59, 76, 85, 206, 215, 217, 253, 255, 275, 277, 289-290, 331, 342, 363, 365, 372, 394-396, 407, 409, 505, 541, 553, 559, 561, 582, 593, 595, 601, 621, 626, 636, 643, 657, 671-672, 674, 679, 684, 710, 714, 716, 762, 764, 766, 773, 775, 788, 790, 810, 813, 815, 823-824, 829, 831, 835-836, 840-842, 844, 918, 936, 949, 952, 954, 956, 958, 963, 965, 967, 969, 971, 977, 979, 981, 986, 988, 1016, 1018, 1074, 1077-1078, 1149, 1151, 1177, 1179, 1201, 1216, 1221, 1234, 1255, 1271, 1282-1283, 1324, 1352, 1354, 1365, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1456, 1463, 1465-1466, 1552, 1554, 1556, 1586, 1588, 1590, 1636, 1639, 1696, 1698, 1722, 17242634 FÅVANG
Vestsidevegen 1743, 1839, 1861, 1891, 1893, 1923, 1926, 1928, 1934-1938, 1940, 1942, 1989, 2027, 2029, 2062, 2064, 2066-2067, 2312, 2314, 2339, 2341, 2489, 2539, 25432630 RINGEBU

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vestsidevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestsidevegen 19 2634 FÅVANG 61.3779, 10.2365 167 / 1
Vestsidevegen 59 2634 FÅVANG 61.3801, 10.2297 167 / 2
Vestsidevegen 76 2634 FÅVANG 61.3814, 10.2260 168 / 11
Vestsidevegen 85 2634 FÅVANG 61.3815, 10.2267 168 / 1
Vestsidevegen 206 2634 FÅVANG 61.3893, 10.2139 170 / 1
Vestsidevegen 215 2634 FÅVANG 61.3907, 10.2142 171 / 1
Vestsidevegen 217 2634 FÅVANG 61.3905, 10.2144 171 / 1
Vestsidevegen 253 2634 FÅVANG 61.3940, 10.2110 173 / 7
Vestsidevegen 255 2634 FÅVANG 61.3945, 10.2108 173 / 6
Vestsidevegen 275 2634 FÅVANG 61.3958, 10.2103 173 / 1
Vestsidevegen 277 2634 FÅVANG 61.3957, 10.2106 173 / 1
Vestsidevegen 289 2634 FÅVANG 61.3971, 10.2104 173 / 2
Vestsidevegen 290 2634 FÅVANG 61.3973, 10.2094 173 / 2
Vestsidevegen 331 2634 FÅVANG 61.4003, 10.2103 174 / 1
Vestsidevegen 342 2634 FÅVANG 61.4021, 10.2063 175 / 16
Vestsidevegen 363 2634 FÅVANG 61.4029, 10.2068 176 / 46
Vestsidevegen 365 2634 FÅVANG 61.4030, 10.2067 176 / 46
Vestsidevegen 372 2634 FÅVANG 61.4037, 10.2035 176 / 17
Vestsidevegen 394 2634 FÅVANG 61.4056, 10.2006 176 / 14
Vestsidevegen 395 2634 FÅVANG 61.4056, 10.2024 176 / 4
Vestsidevegen 396 2634 FÅVANG 61.4015, 10.2014 176 / 43
Vestsidevegen 407 2634 FÅVANG 61.4058, 10.2017 176 / 44
Vestsidevegen 409 2634 FÅVANG 61.4059, 10.2020 176 / 44
Vestsidevegen 505 2634 FÅVANG 61.4147, 10.2090 177 / 11
Vestsidevegen 541 2634 FÅVANG 61.4182, 10.2018 177 / 13
Vestsidevegen 553 2634 FÅVANG 61.4191, 10.2021 177 / 24
Vestsidevegen 559 2634 FÅVANG 61.4201, 10.1992 177 / 1
Vestsidevegen 561 2634 FÅVANG 61.4205, 10.1984 177 / 1
Vestsidevegen 582 2634 FÅVANG 61.4197, 10.1965 177 / 12
Vestsidevegen 593 2634 FÅVANG 61.4206, 10.1953 178 / 1
Vestsidevegen 595 2634 FÅVANG 61.4209, 10.1944 178 / 1
Vestsidevegen 601 2634 FÅVANG 61.4213, 10.1939 179 / 7
Vestsidevegen 621 2634 FÅVANG 61.4232, 10.1941 179 / 1
Vestsidevegen 626 2634 FÅVANG 61.4226, 10.1914 179 / 6
Vestsidevegen 636 2634 FÅVANG 61.4242, 10.1873 180 / 4
Vestsidevegen 643 2634 FÅVANG 61.4246, 10.1888 180 / 7
Vestsidevegen 657 2634 FÅVANG 61.4253, 10.1881 180 / 5
Vestsidevegen 671 2634 FÅVANG 61.4262, 10.1867 181 / 5
Vestsidevegen 672 2634 FÅVANG 61.4265, 10.1853 181 / 12
Vestsidevegen 674 2634 FÅVANG 61.4265, 10.1844 181 / 12
Vestsidevegen 679 2634 FÅVANG 61.4273, 10.1845 181 / 6
Vestsidevegen 684 2634 FÅVANG 61.4272, 10.1839 181 / 27
Vestsidevegen 710 2634 FÅVANG 61.4286, 10.1816 181 / 1
Vestsidevegen 714 2634 FÅVANG 61.4297, 10.1808 181 / 1
Vestsidevegen 716 2634 FÅVANG 61.4300, 10.1804 181 / 16
Vestsidevegen 762 2634 FÅVANG 61.4311, 10.1819 182 / 60
Vestsidevegen 764 2634 FÅVANG 61.4315, 10.1830 182 / 28
Vestsidevegen 766 2634 FÅVANG 61.4316, 10.1837 182 / 45
Vestsidevegen 773 2634 FÅVANG 61.4316, 10.1858 182 / 1
Vestsidevegen 775 2634 FÅVANG 61.4315, 10.1864 182 / 1
Vestsidevegen 788 2634 FÅVANG 61.4330, 10.1852 182 / 54
Vestsidevegen 790 2634 FÅVANG 61.4333, 10.1859 182 / 25
Vestsidevegen 810 2634 FÅVANG 61.4348, 10.1856 182 / 44
Vestsidevegen 813 2634 FÅVANG 61.4352, 10.1860 182 / 12
Vestsidevegen 815 2634 FÅVANG 61.4354, 10.1865 182 / 23
Vestsidevegen 823 2634 FÅVANG 61.4357, 10.1851 182 / 18
Vestsidevegen 824 2634 FÅVANG 61.4357, 10.1836 182 / 8
Vestsidevegen 829 2634 FÅVANG 61.4363, 10.1845 182 / 16
Vestsidevegen 831 2634 FÅVANG 61.4366, 10.1845 182 / 24
Vestsidevegen 835 2634 FÅVANG 61.4371, 10.1854 182 / 15
Vestsidevegen 836 2634 FÅVANG 61.4367, 10.1834 182 / 42
Vestsidevegen 840 2634 FÅVANG 61.4371, 10.1829 104 / 22
Vestsidevegen 841 2634 FÅVANG 61.4374, 10.1836 98 / 29
Vestsidevegen 842 2634 FÅVANG 61.4370, 10.1824 104 / 21
Vestsidevegen 844 2634 FÅVANG 61.4376, 10.1822 104 / 23
Vestsidevegen 918 2634 FÅVANG 61.4434, 10.1857 98 / 36
Vestsidevegen 936 2634 FÅVANG 61.4438, 10.1856 98 / 2
Vestsidevegen 949 2634 FÅVANG 61.4433, 10.1846 98 / 4
Vestsidevegen 952 2634 FÅVANG 61.4408, 10.1825 98 / 1
Vestsidevegen 954 2634 FÅVANG 61.4406, 10.1827 98 / 1
Vestsidevegen 956 2634 FÅVANG 61.4406, 10.1820 98 / 1
Vestsidevegen 958 2634 FÅVANG 61.4427, 10.1824 98 / 16
Vestsidevegen 963 2634 FÅVANG 61.4436, 10.1844 98 / 7
Vestsidevegen 965 2634 FÅVANG 61.4438, 10.1845 98 / 11
Vestsidevegen 967 2634 FÅVANG 61.4443, 10.1841 98 / 23
Vestsidevegen 969 2634 FÅVANG 61.4446, 10.1841 98 / 24
Vestsidevegen 971 2634 FÅVANG 61.4444, 10.1834 98 / 8
Vestsidevegen 977 2634 FÅVANG 61.4448, 10.1833 98 / 31
Vestsidevegen 979 2634 FÅVANG 61.4451, 10.1835 98 / 21
Vestsidevegen 981 2634 FÅVANG 61.4453, 10.1840 98 / 20
Vestsidevegen 986 2634 FÅVANG 61.4446, 10.1820 98 / 12
Vestsidevegen 988 2634 FÅVANG 61.4444, 10.1815 98 / 30
Vestsidevegen 1016 2634 FÅVANG 61.4475, 10.1790 106 / 34
Vestsidevegen 1018 2634 FÅVANG 61.4478, 10.1791 106 / 29
Vestsidevegen 1074 2634 FÅVANG 61.4515, 10.1728 106 / 17
Vestsidevegen 1077 2634 FÅVANG 61.4518, 10.1716 106 / 33
Vestsidevegen 1078 2634 FÅVANG 61.4518, 10.1727 106 / 28
Vestsidevegen 1149 2634 FÅVANG 61.4565, 10.1659 108 / 9
Vestsidevegen 1151 2634 FÅVANG 61.4569, 10.1657 108 / 33
Vestsidevegen 1177 2634 FÅVANG 61.4593, 10.1646 108 / 1
Vestsidevegen 1179 2634 FÅVANG 61.4596, 10.1648 108 / 1
Vestsidevegen 1201 2634 FÅVANG 61.4627, 10.1644 109 / 1
Vestsidevegen 1216 2634 FÅVANG 61.4636, 10.1633 109 / 12
Vestsidevegen 1221 2634 FÅVANG 61.4635, 10.1646 109 / 43
Vestsidevegen 1234 2634 FÅVANG 61.4650, 10.1635 109 / 14
Vestsidevegen 1255 2634 FÅVANG 61.4675, 10.1643 109 / 6
Vestsidevegen 1271 2634 FÅVANG 61.4679, 10.1636 109 / 3
Vestsidevegen 1282 2634 FÅVANG 61.4695, 10.1625 110 / 9
Vestsidevegen 1283 2634 FÅVANG 61.4687, 10.1632 110 / 7
Vestsidevegen 1324 2634 FÅVANG 61.4705, 10.1607 110 / 1
Vestsidevegen 1352 2634 FÅVANG 61.4735, 10.1604 111 / 15
Vestsidevegen 1354 2634 FÅVANG 61.4741, 10.1603 111 / 12
Vestsidevegen 1365 2634 FÅVANG 61.4758, 10.1610 111 / 22
Vestsidevegen 1410 2634 FÅVANG 61.4720, 10.1536 111 / 4
Vestsidevegen 1412 2634 FÅVANG 61.4715, 10.1539 111 / 4
Vestsidevegen 1414 2634 FÅVANG 61.4698, 10.1561 110 / 5
Vestsidevegen 1414A 2634 FÅVANG 61.4685, 10.1540 110 / 1
Vestsidevegen 1416 2634 FÅVANG 61.4668, 10.1570 109 / 10
Vestsidevegen 1418 2634 FÅVANG 61.4649, 10.1553 109 / 11
Vestsidevegen 1420 2634 FÅVANG 61.4653, 10.1557 109 / 9
Vestsidevegen 1456 2634 FÅVANG 61.4826, 10.1539 115 / 13
Vestsidevegen 1463 2634 FÅVANG 61.4827, 10.1556 115 / 27
Vestsidevegen 1465 2634 FÅVANG 61.4824, 10.1564 115 / 2
Vestsidevegen 1466 2634 FÅVANG 61.4833, 10.1543 115 / 17
Vestsidevegen 1552 2634 FÅVANG 61.4867, 10.1521 115 / 1
Vestsidevegen 1554 2634 FÅVANG 61.4866, 10.1518 115 / 1
Vestsidevegen 1556 2634 FÅVANG 61.4868, 10.1516 115 / 1
Vestsidevegen 1586 2634 FÅVANG 61.4867, 10.1457 114 / 1
Vestsidevegen 1588 2634 FÅVANG 61.4864, 10.1458 114 / 1
Vestsidevegen 1590 2634 FÅVANG 61.4829, 10.1493 113 / 10
Vestsidevegen 1636 2634 FÅVANG 61.4882, 10.1463 116 / 1
Vestsidevegen 1639 2634 FÅVANG 61.4891, 10.1471 116 / 15
Vestsidevegen 1696 2634 FÅVANG 61.4897, 10.1420 115 / 10
Vestsidevegen 1698 2634 FÅVANG 61.4898, 10.1409 115 / 10
Vestsidevegen 1722 2634 FÅVANG 61.4908, 10.1412 116 / 9
Vestsidevegen 1724 2634 FÅVANG 61.4909, 10.1408 116 / 9
Vestsidevegen 1743 2630 RINGEBU 61.4931, 10.1443 116 / 1
Vestsidevegen 1839 2630 RINGEBU 61.5007, 10.1412 116 / 3
Vestsidevegen 1861 2630 RINGEBU 61.5021, 10.1393 117 / 1
Vestsidevegen 1891 2630 RINGEBU 61.5023, 10.1429 117 / 11
Vestsidevegen 1893 2630 RINGEBU 61.5025, 10.1421 118 / 1
Vestsidevegen 1923 2630 RINGEBU 61.5070, 10.1366 120 / 13
Vestsidevegen 1926 2630 RINGEBU 61.5082, 10.1350 121 / 2
Vestsidevegen 1928 2630 RINGEBU 61.5084, 10.1352 121 / 15
Vestsidevegen 1934 2630 RINGEBU 61.5094, 10.1323 121 / 21
Vestsidevegen 1935 2630 RINGEBU 61.5084, 10.1362 121 / 19
Vestsidevegen 1936 2630 RINGEBU 61.5097, 10.1317 121 / 20
Vestsidevegen 1937 2630 RINGEBU 61.5087, 10.1358 121 / 18
Vestsidevegen 1938 2630 RINGEBU 61.5115, 10.1300 121 / 5
Vestsidevegen 1940 2630 RINGEBU 61.5115, 10.1306 121 / 5
Vestsidevegen 1942 2630 RINGEBU 61.5091, 10.1341 121 / 1
Vestsidevegen 1989 2630 RINGEBU 61.5108, 10.1356 121 / 13
Vestsidevegen 2027 2630 RINGEBU 61.5137, 10.1346 122 / 1
Vestsidevegen 2029 2630 RINGEBU 61.5139, 10.1351 122 / 1
Vestsidevegen 2062 2630 RINGEBU 61.5178, 10.1278 122 / 7
Vestsidevegen 2064 2630 RINGEBU 61.5179, 10.1280 122 / 7
Vestsidevegen 2066 2630 RINGEBU 61.5175, 10.1315 122 / 5
Vestsidevegen 2067 2630 RINGEBU 61.5172, 10.1330 122 / 6
Vestsidevegen 2312 2630 RINGEBU 61.5273, 10.0804 123 / 6
Vestsidevegen 2314 2630 RINGEBU 61.5269, 10.0806 123 / 6
Vestsidevegen 2339 2630 RINGEBU 61.5285, 10.0903 123 / 1
Vestsidevegen 2341 2630 RINGEBU 61.5284, 10.0908 123 / 1
Vestsidevegen 2489 2630 RINGEBU 61.5322, 10.0675 123 / 5
Vestsidevegen 2539 2630 RINGEBU 61.5347, 10.0612 124 / 1
Vestsidevegen 2543 2630 RINGEBU 61.5353, 10.0571 124 / 9

Vestsidevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 16 norske kommunar som heiter Vestsidevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Hurdal Vestsidevegen 1‑253 2090
Trysil Vestsidevegen 4‑117 2420
Våler Vestsidevegen 1‑1862 2270, 2435, 2436
Ringebu Vestsidevegen 19‑2543 2630, 2634
Øyer Vestsidevegen 2‑1402 2635, 2636
Dovre Vestsidevegen 1‑976 2660, 2662
Lesja Vestsidevegen 4‑1454 2665
Etnedal Vestsidevegen 8‑300 2890
Øystre Slidre Vestsidevegen 6‑873 2940, 2943
Vestre Slidre Vestsidevegen 287‑2257 2960, 2967
Jevnaker Vestsidevegen 2249‑3219 3520
Gran Vestsidevegen 1‑2219 3522
Søndre Land Vestsidevegen 2‑3308 2860, 3522
Sør-Aurdal Vestsidevegen 39‑509 3528
Nore og Uvdal Vestsidevegen 8‑3074 3630, 3632
Fjell Vestsidevegen 3‑880 5357, 5363

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.