Vestsidevegen i Øyer

Vestsidevegen er ein veg i Øyer kommune.

Det er 108 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 1402.

Adressene i Vestsidevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vestsidevegen 2, 6, 8, 14, 20, 22, 39, 43, 50, 52, 56, 58, 60, 66, 71, 75, 80, 91, 93, 95-96, 98, 100, 122, 124, 136, 138, 154, 156, 165, 169, 171, 176, 182, 214, 216, 220, 249, 258, 260, 264, 266, 282, 284, 286, 288, 290, 294, 296, 300, 309, 370, 372, 446, 448, 450, 452, 454, 471, 473, 479, 487, 491, 500, 502-503, 515, 541, 551, 553, 706, 708, 710, 715-716, 748, 777, 862, 9052636 ØYER
Vestsidevegen 915, 917, 982, 1021, 1031, 1033, 1066, 1068, 1092, 1094, 1121, 1148, 1210, 1250, 1280, 1300, 1302, 1349, 1351, 1353, 1364, 1372, 1374, 1377, 1379, 1382, 14022635 TRETTEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vestsidevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestsidevegen 2 2636 ØYER 61.2377, 10.4259 81 / 7
Vestsidevegen 6 2636 ØYER 61.2384, 10.4257 81 / 3
Vestsidevegen 8 2636 ØYER 61.2381, 10.4261 81 / 3
Vestsidevegen 14 2636 ØYER 61.2395, 10.4256 80 / 27
Vestsidevegen 20 2636 ØYER 61.2395, 10.4218 80 / 7
Vestsidevegen 22 2636 ØYER 61.2397, 10.4221 80 / 7
Vestsidevegen 39 2636 ØYER 61.2416, 10.4257 80 / 39
Vestsidevegen 43 2636 ØYER 61.2420, 10.4258 80 / 3
Vestsidevegen 50 2636 ØYER 61.2429, 10.4245 80 / 40
Vestsidevegen 52 2636 ØYER 61.2426, 10.4244 80 / 41
Vestsidevegen 56 2636 ØYER 61.2419, 10.4200 80 / 2
Vestsidevegen 58 2636 ØYER 61.2421, 10.4200 80 / 2
Vestsidevegen 60 2636 ØYER 61.2421, 10.4204 80 / 2
Vestsidevegen 66 2636 ØYER 61.2432, 10.4247 80 / 25
Vestsidevegen 71 2636 ØYER 61.2441, 10.4263 80 / 17
Vestsidevegen 75 2636 ØYER 61.2447, 10.4254 80 / 28
Vestsidevegen 80 2636 ØYER 61.2450, 10.4243 80 / 18
Vestsidevegen 91 2636 ØYER 61.2462, 10.4252 79 / 2
Vestsidevegen 93 2636 ØYER 61.2460, 10.4256 80 / 4
Vestsidevegen 95 2636 ØYER 61.2458, 10.4257 80 / 4
Vestsidevegen 96 2636 ØYER 61.2469, 10.4227 80 / 35
Vestsidevegen 98 2636 ØYER 61.2467, 10.4232 80 / 34
Vestsidevegen 100 2636 ØYER 61.2464, 10.4235 80 / 32
Vestsidevegen 122 2636 ØYER 61.2483, 10.4208 79 / 5
Vestsidevegen 124 2636 ØYER 61.2481, 10.4213 79 / 4
Vestsidevegen 136 2636 ØYER 61.2501, 10.4247 79 / 8
Vestsidevegen 138 2636 ØYER 61.2506, 10.4244 79 / 10
Vestsidevegen 154 2636 ØYER 61.2502, 10.4166 77 / 1
Vestsidevegen 156 2636 ØYER 61.2502, 10.4171 77 / 1
Vestsidevegen 165 2636 ØYER 61.2513, 10.4188 77 / 9
Vestsidevegen 169 2636 ØYER 61.2535, 10.4201 74 / 9
Vestsidevegen 171 2636 ØYER 61.2531, 10.4189 74 / 1
Vestsidevegen 176 2636 ØYER 61.2519, 10.4156 76 / 3
Vestsidevegen 182 2636 ØYER 61.2522, 10.4149 77 / 8
Vestsidevegen 214 2636 ØYER 61.2530, 10.4097 76 / 1
Vestsidevegen 216 2636 ØYER 61.2531, 10.4101 76 / 1
Vestsidevegen 220 2636 ØYER 61.2551, 10.4118 75 / 8
Vestsidevegen 249 2636 ØYER 61.2576, 10.4091 74 / 1
Vestsidevegen 258 2636 ØYER 61.2564, 10.4052 75 / 2
Vestsidevegen 260 2636 ØYER 61.2563, 10.4056 75 / 2
Vestsidevegen 264 2636 ØYER 61.2541, 10.4084 75 / 1
Vestsidevegen 266 2636 ØYER 61.2538, 10.4079 75 / 1
Vestsidevegen 282 2636 ØYER 61.2572, 10.4033 75 / 3
Vestsidevegen 284 2636 ØYER 61.2570, 10.4032 75 / 3
Vestsidevegen 286A 2636 ØYER 61.2576, 10.4031 75 / 6
Vestsidevegen 286B 2636 ØYER 61.2576, 10.4032 75 / 6
Vestsidevegen 288 2636 ØYER 61.2577, 10.4033 75 / 6
Vestsidevegen 290 2636 ØYER 61.2577, 10.4013 75 / 5
Vestsidevegen 294 2636 ØYER 61.2579, 10.3996 72 / 5
Vestsidevegen 296A 2636 ØYER 61.2582, 10.3992 72 / 5
Vestsidevegen 296B 2636 ØYER 61.2582, 10.3993 72 / 5
Vestsidevegen 300 2636 ØYER 61.2589, 10.3980 72 / 1
Vestsidevegen 309 2636 ØYER 61.2620, 10.4032 73 / 1
Vestsidevegen 370 2636 ØYER 61.2651, 10.3833 68 / 1
Vestsidevegen 372 2636 ØYER 61.2653, 10.3831 68 / 1
Vestsidevegen 446 2636 ØYER 61.2692, 10.3840 66 / 3
Vestsidevegen 448 2636 ØYER 61.2691, 10.3849 66 / 5
Vestsidevegen 450 2636 ØYER 61.2694, 10.3834 66 / 3
Vestsidevegen 452 2636 ØYER 61.2698, 10.3830 66 / 1
Vestsidevegen 454 2636 ØYER 61.2700, 10.3821 66 / 1
Vestsidevegen 471 2636 ØYER 61.2720, 10.3847 66 / 20
Vestsidevegen 473 2636 ØYER 61.2723, 10.3835 66 / 18
Vestsidevegen 479 2636 ØYER 61.2726, 10.3821 65 / 5
Vestsidevegen 487 2636 ØYER 61.2729, 10.3810 65 / 1
Vestsidevegen 491 2636 ØYER 61.2730, 10.3796 65 / 8
Vestsidevegen 500 2636 ØYER 61.2725, 10.3785 65 / 6
Vestsidevegen 502 2636 ØYER 61.2728, 10.3779 66 / 19
Vestsidevegen 503 2636 ØYER 61.2730, 10.3784 65 / 2
Vestsidevegen 515 2636 ØYER 61.2734, 10.3765 64 / 2
Vestsidevegen 541 2636 ØYER 61.2742, 10.3722 64 / 16
Vestsidevegen 551 2636 ØYER 61.2747, 10.3703 64 / 1
Vestsidevegen 553 2636 ØYER 61.2746, 10.3705 64 / 1
Vestsidevegen 706 2636 ØYER 61.2709, 10.3385 64 / 7
Vestsidevegen 708 2636 ØYER 61.2716, 10.3410 64 / 7
Vestsidevegen 710 2636 ØYER 61.2720, 10.3420 64 / 23
Vestsidevegen 715 2636 ØYER 61.2730, 10.3383 64 / 29
Vestsidevegen 716 2636 ØYER 61.2718, 10.3401 64 / 20
Vestsidevegen 748 2636 ØYER 61.2717, 10.3387 64 / 6
Vestsidevegen 777 2636 ØYER 61.2722, 10.3276 62 / 2
Vestsidevegen 862 2636 ØYER 61.2714, 10.3125 62 / 4
Vestsidevegen 905 2636 ØYER 61.2726, 10.3082 61 / 1
Vestsidevegen 915 2635 TRETTEN 61.2735, 10.3052 153 / 5
Vestsidevegen 917 2635 TRETTEN 61.2738, 10.3042 153 / 1
Vestsidevegen 982 2635 TRETTEN 61.2746, 10.2962 152 / 7
Vestsidevegen 1021 2635 TRETTEN 61.2764, 10.2888 152 / 2
Vestsidevegen 1031 2635 TRETTEN 61.2769, 10.2865 152 / 2
Vestsidevegen 1033 2635 TRETTEN 61.2770, 10.2863 152 / 2
Vestsidevegen 1066 2635 TRETTEN 61.2792, 10.2821 152 / 1
Vestsidevegen 1068 2635 TRETTEN 61.2792, 10.2818 152 / 1
Vestsidevegen 1092 2635 TRETTEN 61.2795, 10.2811 151 / 2
Vestsidevegen 1094 2635 TRETTEN 61.2796, 10.2808 151 / 2
Vestsidevegen 1121 2635 TRETTEN 61.2827, 10.2778 151 / 1
Vestsidevegen 1148 2635 TRETTEN 61.2846, 10.2741 150 / 3
Vestsidevegen 1210 2635 TRETTEN 61.2890, 10.2725 144 / 7
Vestsidevegen 1250 2635 TRETTEN 61.2936, 10.2713 144 / 9
Vestsidevegen 1280 2635 TRETTEN 61.2954, 10.2749 133 / 4
Vestsidevegen 1300 2635 TRETTEN 61.2965, 10.2774 133 / 1
Vestsidevegen 1302 2635 TRETTEN 61.2967, 10.2779 133 / 1
Vestsidevegen 1349 2635 TRETTEN 61.2978, 10.2845 132 / 12
Vestsidevegen 1351 2635 TRETTEN 61.2981, 10.2847 132 / 13
Vestsidevegen 1353 2635 TRETTEN 61.2992, 10.2831 132 / 11
Vestsidevegen 1364 2635 TRETTEN 61.3002, 10.2823 131 / 11
Vestsidevegen 1372 2635 TRETTEN 61.3005, 10.2825 131 / 20
Vestsidevegen 1374 2635 TRETTEN 61.3009, 10.2826 131 / 23
Vestsidevegen 1377 2635 TRETTEN 61.3010, 10.2844 131 / 13
Vestsidevegen 1379 2635 TRETTEN 61.3013, 10.2850 131 / 14
Vestsidevegen 1382 2635 TRETTEN 61.3015, 10.2842 131 / 15
Vestsidevegen 1402 2635 TRETTEN 61.3029, 10.2859 130 / 82

Vestsidevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 16 norske kommunar som heiter Vestsidevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Hurdal Vestsidevegen 1‑253 2090
Trysil Vestsidevegen 4‑117 2420
Våler Vestsidevegen 1‑1862 2270, 2435, 2436
Ringebu Vestsidevegen 19‑2543 2630, 2634
Øyer Vestsidevegen 2‑1402 2635, 2636
Dovre Vestsidevegen 1‑976 2660, 2662
Lesja Vestsidevegen 4‑1454 2665
Etnedal Vestsidevegen 8‑300 2890
Øystre Slidre Vestsidevegen 6‑873 2940, 2943
Vestre Slidre Vestsidevegen 287‑2257 2960, 2967
Jevnaker Vestsidevegen 2249‑3219 3520
Gran Vestsidevegen 1‑2219 3522
Søndre Land Vestsidevegen 2‑3308 2860, 3522
Sør-Aurdal Vestsidevegen 39‑509 3528
Nore og Uvdal Vestsidevegen 8‑3074 3630, 3632
Fjell Vestsidevegen 3‑880 5357, 5363

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.