Vinnavegen i Stjørdal

Vinnavegen er ein veg i Stjørdal kommune.

Det er 46 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 37 til 520.

Adressene i Vinnavegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vinnavegen 37-42, 44, 46, 61, 63, 71, 73, 85, 90, 123, 125, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 160, 162-1657512 STJØRDAL
Vinnavegen 208, 221, 224, 226, 238, 293, 295, 314, 316, 327-328, 330, 354, 363, 382, 392, 518, 5207510 SKATVAL

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vinnavegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vinnavegen 37 7512 STJØRDAL 63.4875, 10.8768 88 / 13
Vinnavegen 38 7512 STJØRDAL 63.4905, 10.8756 88 / 2
Vinnavegen 39 7512 STJØRDAL 63.4885, 10.8759 88 / 7
Vinnavegen 40 7512 STJØRDAL 63.4900, 10.8752 88 / 2
Vinnavegen 41 7512 STJØRDAL 63.4883, 10.8757 88 / 7
Vinnavegen 42 7512 STJØRDAL 63.4899, 10.8743 88 / 2
Vinnavegen 44 7512 STJØRDAL 63.4902, 10.8730 88 / 2
Vinnavegen 46 7512 STJØRDAL 63.4901, 10.8725 88 / 2
Vinnavegen 61 7512 STJØRDAL 63.4886, 10.8714 32 / 3
Vinnavegen 63 7512 STJØRDAL 63.4888, 10.8712 32 / 3
Vinnavegen 71 7512 STJØRDAL 63.4873, 10.8700 34 / 3
Vinnavegen 73 7512 STJØRDAL 63.4884, 10.8689 33 / 13
Vinnavegen 85 7512 STJØRDAL 63.4894, 10.8670 32 / 6
Vinnavegen 90 7512 STJØRDAL 63.4898, 10.8666 32 / 5
Vinnavegen 123 7512 STJØRDAL 63.4883, 10.8621 33 / 7
Vinnavegen 125 7512 STJØRDAL 63.4882, 10.8618 33 / 7
Vinnavegen 137 7512 STJØRDAL 63.4867, 10.8671 33 / 6
Vinnavegen 139 7512 STJØRDAL 63.4866, 10.8671 33 / 6
Vinnavegen 141 7512 STJØRDAL 63.4870, 10.8616 33 / 18
Vinnavegen 143 7512 STJØRDAL 63.4870, 10.8608 33 / 14
Vinnavegen 145 7512 STJØRDAL 63.4873, 10.8589 33 / 17
Vinnavegen 147 7512 STJØRDAL 63.4866, 10.8597 33 / 8
Vinnavegen 149 7512 STJØRDAL 63.4861, 10.8575 33 / 1
Vinnavegen 160 7512 STJØRDAL 63.4897, 10.8588 33 / 11
Vinnavegen 162 7512 STJØRDAL 63.4911, 10.8588 32 / 1
Vinnavegen 163 7512 STJØRDAL 63.4892, 10.8565 34 / 1
Vinnavegen 164 7512 STJØRDAL 63.4903, 10.8583 32 / 1
Vinnavegen 165 7512 STJØRDAL 63.4859, 10.8533 34 / 7
Vinnavegen 208 7510 SKATVAL 63.4898, 10.8477 34 / 5
Vinnavegen 221 7510 SKATVAL 63.4895, 10.8452 78 / 4
Vinnavegen 224 7510 SKATVAL 63.4905, 10.8465 36 / 9
Vinnavegen 226 7510 SKATVAL 63.4911, 10.8467 36 / 6
Vinnavegen 238 7510 SKATVAL 63.4901, 10.8418 77 / 7
Vinnavegen 293 7510 SKATVAL 63.4899, 10.8306 35 / 6
Vinnavegen 295 7510 SKATVAL 63.4899, 10.8304 35 / 6
Vinnavegen 314 7510 SKATVAL 63.4903, 10.8268 35 / 7
Vinnavegen 316 7510 SKATVAL 63.4901, 10.8262 35 / 9
Vinnavegen 327 7510 SKATVAL 63.4885, 10.8238 77 / 8
Vinnavegen 328 7510 SKATVAL 63.4911, 10.8251 73 / 9
Vinnavegen 330 7510 SKATVAL 63.4910, 10.8236 73 / 9
Vinnavegen 354 7510 SKATVAL 63.4902, 10.8187 73 / 26
Vinnavegen 363 7510 SKATVAL 63.4899, 10.8170 73 / 5
Vinnavegen 382 7510 SKATVAL 63.4912, 10.8137 71 / 26
Vinnavegen 392 7510 SKATVAL 63.4918, 10.8119 71 / 36
Vinnavegen 518 7510 SKATVAL 63.4946, 10.7880 73 / 7
Vinnavegen 520 7510 SKATVAL 63.4950, 10.7873 73 / 7

Vinnavegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Vinnavegen:

KommuneAdresserPostnummer
Stjørdal Vinnavegen 37‑520 7510, 7512
Inderøy Vinnavegen 8‑190 7690

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.