Vrangfossvegen i Nome

Vrangfossvegen er ein veg i Nome kommune.

Det er 78 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 929.

Adressene i Vrangfossvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Vrangfossvegen 2-3, 5-8, 21, 23, 53, 73, 75-77, 79, 82, 92-93, 95, 98, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 118-120, 122, 151, 164, 166, 228, 230, 245, 255, 262, 285-288, 337-338, 340, 344, 426, 432, 457, 495, 515, 558, 578, 580, 622-624, 638, 679, 687-688, 753, 764, 766, 848, 856, 860, 868, 870, 872, 874, 880, 882, 889, 922, 924, 9293825 LUNDE
Vrangfossvegen 803830 ULEFOSS

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Vrangfossvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vrangfossvegen 2 3825 LUNDE 59.2923, 9.2021 5 / 36
Vrangfossvegen 3 3825 LUNDE 59.2926, 9.2007 3 / 58
Vrangfossvegen 5 3825 LUNDE 59.2925, 9.2008 3 / 58
Vrangfossvegen 6 3825 LUNDE 59.2927, 9.2024 5 / 46
Vrangfossvegen 7 3825 LUNDE 59.2928, 9.2011 3 / 59
Vrangfossvegen 8 3825 LUNDE 59.2931, 9.2025 5 / 39
Vrangfossvegen 21 3825 LUNDE 59.2938, 9.2017 3 / 26
Vrangfossvegen 23 3825 LUNDE 59.2945, 9.2032 3 / 15
Vrangfossvegen 53 3825 LUNDE 59.2964, 9.2043 3 / 45
Vrangfossvegen 73 3825 LUNDE 59.2984, 9.2041 3 / 33
Vrangfossvegen 75 3825 LUNDE 59.2982, 9.2032 3 / 49
Vrangfossvegen 76 3825 LUNDE 59.2971, 9.2199 5 / 43
Vrangfossvegen 77 3825 LUNDE 59.2984, 9.2034 3 / 46
Vrangfossvegen 79 3825 LUNDE 59.2988, 9.2035 3 / 47
Vrangfossvegen 80 3830 ULEFOSS 59.2979, 9.2219 42 / 2
Vrangfossvegen 82 3825 LUNDE 59.2991, 9.2053 5 / 48
Vrangfossvegen 92 3825 LUNDE 59.2997, 9.2043 3 / 25
Vrangfossvegen 93 3825 LUNDE 59.2998, 9.2034 3 / 31
Vrangfossvegen 95 3825 LUNDE 59.3001, 9.2033 3 / 27
Vrangfossvegen 98 3825 LUNDE 59.2998, 9.2053 3 / 13
Vrangfossvegen 101 3825 LUNDE 59.3005, 9.2031 3 / 14
Vrangfossvegen 103 3825 LUNDE 59.2997, 9.2026 3 / 40
Vrangfossvegen 105 3825 LUNDE 59.2996, 9.2020 3 / 41
Vrangfossvegen 109 3825 LUNDE 59.3006, 9.2023 3 / 34
Vrangfossvegen 111 3825 LUNDE 59.3007, 9.2019 3 / 37
Vrangfossvegen 113 3825 LUNDE 59.3019, 9.2018 3 / 9
Vrangfossvegen 115 3825 LUNDE 59.3032, 9.2002 3 / 9
Vrangfossvegen 118 3825 LUNDE 59.3012, 9.2069 95 / 44
Vrangfossvegen 119 3825 LUNDE 59.3020, 9.2044 95 / 18
Vrangfossvegen 120 3825 LUNDE 59.3011, 9.2079 95 / 45
Vrangfossvegen 122 3825 LUNDE 59.3012, 9.2085 95 / 43
Vrangfossvegen 151 3825 LUNDE 59.3036, 9.2093 95 / 11
Vrangfossvegen 164 3825 LUNDE 59.3041, 9.2131 95 / 3
Vrangfossvegen 166 3825 LUNDE 59.3039, 9.2134 95 / 3
Vrangfossvegen 228 3825 LUNDE 59.3093, 9.2088 95 / 17
Vrangfossvegen 230 3825 LUNDE 59.3104, 9.2073 95 / 25
Vrangfossvegen 245 3825 LUNDE 59.3063, 9.2084 95 / 38
Vrangfossvegen 255 3825 LUNDE 59.3090, 9.2041 95 / 7
Vrangfossvegen 262 3825 LUNDE 59.3113, 9.2032 95 / 29
Vrangfossvegen 285 3825 LUNDE 59.3087, 9.1971 95 / 20
Vrangfossvegen 286 3825 LUNDE 59.3106, 9.1988 95 / 12
Vrangfossvegen 287 3825 LUNDE 59.3084, 9.1973 95 / 20
Vrangfossvegen 288 3825 LUNDE 59.3108, 9.1987 95 / 12
Vrangfossvegen 337 3825 LUNDE 59.3110, 9.1902 95 / 42
Vrangfossvegen 338 3825 LUNDE 59.3126, 9.1891 95 / 6
Vrangfossvegen 340 3825 LUNDE 59.3129, 9.1892 95 / 6
Vrangfossvegen 344 3825 LUNDE 59.3150, 9.1905 95 / 4
Vrangfossvegen 426 3825 LUNDE 59.3105, 9.1795 93 / 4
Vrangfossvegen 432 3825 LUNDE 59.3112, 9.1787 93 / 11
Vrangfossvegen 457 3825 LUNDE 59.3083, 9.1762 93 / 10
Vrangfossvegen 495 3825 LUNDE 59.3112, 9.1721 93 / 8
Vrangfossvegen 515 3825 LUNDE 59.3118, 9.1710 92 / 28
Vrangfossvegen 558 3825 LUNDE 59.3109, 9.1625 92 / 11
Vrangfossvegen 578 3825 LUNDE 59.3099, 9.1564 92 / 6
Vrangfossvegen 580 3825 LUNDE 59.3092, 9.1603 92 / 12
Vrangfossvegen 622 3825 LUNDE 59.3084, 9.1579 92 / 45
Vrangfossvegen 623 3825 LUNDE 59.3081, 9.1552 92 / 38
Vrangfossvegen 624 3825 LUNDE 59.3088, 9.1562 92 / 4
Vrangfossvegen 638 3825 LUNDE 59.3080, 9.1509 92 / 26
Vrangfossvegen 679 3825 LUNDE 59.3057, 9.1475 92 / 31
Vrangfossvegen 687 3825 LUNDE 59.3067, 9.1446 91 / 2
Vrangfossvegen 688 3825 LUNDE 59.3072, 9.1443 91 / 16
Vrangfossvegen 753 3825 LUNDE 59.3069, 9.1346 91 / 13
Vrangfossvegen 764 3825 LUNDE 59.3092, 9.1338 91 / 3
Vrangfossvegen 766 3825 LUNDE 59.3093, 9.1344 91 / 3
Vrangfossvegen 848 3825 LUNDE 59.3063, 9.1193 89 / 33
Vrangfossvegen 856 3825 LUNDE 59.3067, 9.1210 89 / 6
Vrangfossvegen 860 3825 LUNDE 59.3074, 9.1200 89 / 32
Vrangfossvegen 868 3825 LUNDE 59.3074, 9.1167 89 / 3
Vrangfossvegen 870 3825 LUNDE 59.3078, 9.1166 89 / 3
Vrangfossvegen 872 3825 LUNDE 59.3087, 9.1181 89 / 4
Vrangfossvegen 874 3825 LUNDE 59.3087, 9.1181 89 / 4
Vrangfossvegen 880 3825 LUNDE 59.3072, 9.1150 89 / 2
Vrangfossvegen 882 3825 LUNDE 59.3074, 9.1149 89 / 2
Vrangfossvegen 889 3825 LUNDE 59.3059, 9.1140 89 / 26
Vrangfossvegen 922 3825 LUNDE 59.3080, 9.1088 90 / 5
Vrangfossvegen 924 3825 LUNDE 59.3083, 9.1090 90 / 5
Vrangfossvegen 929 3825 LUNDE 59.3075, 9.1063 90 / 5

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.